Om VamPus

Bildet mitt
er Heidi Nordby Lunde, feminist, aktivist og Høyre-dame. Mer om Heidi. Kontakt meg på VamPus [a] gmail.com. Merk at kommentarer på innlegg eldre enn fem dager blir moderert - ene og alene for at jeg da får varsel om nye kommentarer. Leser ikke kommentarfeltet på gamle innlegg så ofte. Skriver du som anonym er sjansen stor for at det blir slettet sammen med spam.

lørdag, august 23, 2008

Vi ser dere

En somalisk kvinne går hardt ut mot sitt eget miljø i en bok som kommer ut på Aschehoug i høst. Hun beskriver somaliere uten omsvøp, og elendighetsbeskrivelsen støttes av både statistikker og forskningsrapporter. Noen vil sikkert si at den er en gavepakke til innvandringsmotstandere, men jeg mener at det var på tide at noen sa fra. Et problem forsvinner ikke ved å ikke snakke om det. Boka heter "Se oss!" - men problemet er ikke at vi ikke har sett.

Det er ikke bare redselen for å stigmatisere gjør at politikere og samfunnsdebattanter holder kjeft. Det er også redselen for å bli stigmatisert. Rasist er et av de mest negativt ladede begrepene i Norge, og spesielt venstresida har vært liberale i sin påføring av stempelet på alle som forsøker å problematisere rundt integrering.

Det norske velferdssamfunnet passiviserer det somaliske miljøet, mener kvinnen bak pseudonymet Amal Aden. Somaliere lever heller på sosialstøtte enn å ta en jobb uten sosial status. Dette er ikke unikt for det somaliske miljøet. Vi har 800 000 mennesker på sosialstønad og trygd i Norge.

Men hvis vi ønsker integrering, hvorfor finnes det da 84 forskjellige somaliske ungdomsorganisasjoner for de 8000 somaliske ungdommene som bor i Oslo? I det hele tatt, dersom poenget er integrering hvorfor støttes segregerte innvandrerorganisasjoner? Hvorfor tillater skoler at unge jenter får fritak fra aktiviteter fordi deres foreldre har en annen kulturbakgrunn? Hvorfor?

Somaliske menn kommer ikke spesielt godt ut av beskrivelsen til Aden. Og med rette. Det er vanskelig å se noe positivt i khattyggende konemishandlere på sosialstønad. De ville kanskje trives godt i Vardø - der arbeidsledigheten var på over 20 prosent, rusmisbruk og konebanking er vanlig.

Den nordiske modellen har sørget for et sosialt sikkerhetsnett som har grodd sammen til et tyngende, vått ullteppe av tiltak. Det løfter ikke folk opp, men holder dem nede. Sånn sett har jo somalierne skjønt det. Å leve et helt liv på sosialhjelp og trygd er jo så norsk som noe. Hvilke andre steder utenfor norden kan du gjøre det?

Enkeltvise tiltak rettet mot somaliere i Oslo må åpenbart settes i gang, men uten samtidig å ta en debatt om den sosialdemokratiske velferdsstaten vil det ikke hjelpe stort. Og hvem tør vel ta debatten når det sosialdemokratiske meningshegemoniet parkerer alle som stiller spørsmål ved det tvungne fellesskapet som tilhengere av forjævlisering og brutalisering av samfunnet - og i dette tilfellet med det lite fristende stempelet som rasist som bonus?

Det er ikke det at vi ikke ser. Vi vil bare ikke høre. Vi er jo alle sosialdemokrater.

38 kommentarer:

Admiral_Gullars sa...

Når det gjelder begrepet "rasist" så er jo det etterhvert blitt brukt mot absolutt all tenkelig (og utenkelig) politisk debatt.
Selv i mot antydnnger om at veistandarden i Norge her og der ikke er så god, så hagler gjerne rasistbeskyldningene tett som hagl.
Ett slikt massivt og standhaftig misbruk over tid av ett ord, som det har blitt ordet "rasist" til dels; fører uunnåelig til til at dette ordet nå er kjemisk renset for noe relevant meningsinnhold.
(Bare nok ett skjellsord)

Pål Hivand sa...

Jeg visste nok at bare vi ventet lenge nok så ville også du innrømme at vi alle er sosialdemokrater! Vi er for alle gode reformer omkring integrering, så lenge det ikke medfører endringer fra dagens praksis, Det ville være rasistisk.

Chris Joy sa...

Pengemotiverte innvandrere er en viktig del av politikken i den snille ondskapen, sosialisme. Når det ikke er tilstrekkelig antall svake, syke og late i egen befolkning må de importeres, for å holde liv i sosialdemokratiets livsløgn: Det er behov for bandittstaten.

Fornuft i dette spørsmål består derimot i å undervise nordmenn hvordan tråkke over de som ligger nede, og slutte å la seg bedra av offeretikken som sier du har plikt til å hjelpe.

kjell sa...

Hva er det som er så overraskende ved at elitene trenger beundring, og om nødvendig importerer beundrere?

Tor sa...

Hehe, du er nå ihvertfall ikke redd for å stigmatisere :P

«Somaliske menn kommer ikke spesielt godt ut av beskrivelsen til Aden. Og med rette. Det er vanskelig å se noe positivt i khattyggende konemishandlere på sosialstønad.»

spenn sa...

Somaliere gjør det relativt godt i USA, men jeg har drukket for mye til å utdype nå.

Lars sa...

Meget bra post.
Innvandrings/integrerings-debatten i Norge er helt fraværende pga frykt for å bli stemplet som rasist om man sier noe negativt/konstruktivt om systemet i dag.

Harald Hansen sa...

Å leve et helt liv på sosialhjelp og trygd er jo så norsk som noe. Hvilke andre steder utenfor norden kan du gjøre det?

I Storbritannia. De har bygget opp en imponerende underklasse med flere generasjoner på stønad. Se f.eks. legen Anthony Daniels essays under pseudonymet "Theodore Dalrymple".

Anathema sa...

Flott post, VamPus! I tillegg til de poengene du tar opp, som jeg er helt enig i, tror jeg Den store tausheten rundt integreringsproblemene vil føre til økt rasisme i det uoffisielle Norge. Denne tausheten fungerer som en trykkoker. I stedet for å identifisere problemer og løsninger, som igjen ville bedre integreringen, ender vi opp med å fremdyrke ekstreme synspunkter i begge retninger. Ekstremisme er sjelden konstruktivt.

Anonym sa...

Det mest stigmatiserende i dette innlegget må vel være påstanden om at konebanking er "vanlig" i Vardø. Hvor har du det fra?

Chris Joy sa...

Er konebanking også feil nå'a!?

Siw sa...

VamPus har definitivt en del gode poenger i artikkelen. Boka som er bakgrunnen bør leses av flere av oss. Og selvfølgelig må vi både tåle og tørre si fra når noen oppfører seg feil/galt/farlig/whatever, selv om vedkommende har en annen kulturbakgrunn.

Dessverre skjemmes artikkelen også av noen stygge flekker.

"...Dette er ikke unikt for det somaliske miljøet. Vi har 800 000 mennesker på sosialstønad og trygd i Norge." sier VamPus. Akkurat som om det å leve på stønad og/eller trygd er synonymt med å mislike å ta en jobb uten sosial status. Hvilket belegg har du for å si at 800 000 nordmenn snylter med viten og vilje? Eller så mye som halvparten?

Hvor har du det fra at integrering er det motsatte av å ha foreninger sammen med andre med samme bakgrunn og holdninger? På hvilken bakgrunn kan du hevde at begge deler samtidig er umulig? (Her må jeg innrømme deg at det beste kanskje ville være deltakelse i flere ulike typer foreninger).

"Å leve et helt liv på sosialhjelp og trygd er jo så norsk som noe." står det i artikkelen. Uten å ha statistisk belegg for det vil jeg påstå at det er flere som går på ski hvert år enn det er som lever HELE livet på stønad eller trygd. Og ærlig talt, trygd er noe du får når du er syk eller gammel, er det så j*ig grusomt at syke mennesker får en trygd å leve av?

e sa...

Jeg er helt uenig i at sosialdemokratiet stigmatiserer alle som rasister. Det er stor forskjell på dem som sier at "alle innvandrere med mørk hudfarge i Norge er kriminelle" og de som sier at det finnes kriminelle fra alle folkegrupper, men at det for tiden er mange innvandrere som dømmes for kriminelle handlinger.


Hvis man velger å se på det på en annen måte: Finnes det ikke nordmenn på sosialhjelp da? Dette må vi jo også ta til oss, for det finnes nordmenn som misbruker systemet særdeles mye. Men det teller ikke, for de jo ekte norske. Slik virker det som om enkelte tenker, og dette skremmer meg.

Elise sa...

Jeg er helt uenig i at sosialdemokratiet stigmatiserer alle som rasister. Det er stor forskjell på dem som sier at "alle innvandrere med mørk hudfarge i Norge er kriminelle" og de som sier at det finnes kriminelle fra alle folkegrupper, men at det for tiden er mange innvandrere som dømmes for kriminelle handlinger.


Hvis man velger å se på det på en annen måte: Finnes det ikke nordmenn på sosialhjelp da? Dette må vi jo også ta til oss, for det finnes nordmenn som misbruker systemet særdeles mye. Men det teller ikke, for de jo ekte norske. Slik virker det som om enkelte tenker, og dette skremmer meg.

andyq sa...

siw:

Dette er bare "stygge flekker" om en gjoer seg vrang og ignorerer hva vampus skriver om artikkelen. Synes heller det er du som gjoer debatten vanskelig med noe som kan virke som brunbeising. Flekker?

"Akkurat som om det å leve på stønad og/eller trygd er synonymt med å mislike å ta en jobb uten sosial status. Hvilket belegg har du for å si at 800 000 nordmenn snylter med viten og vilje? Eller så mye som halvparten?"

Vampus sier tross alt ingenting om hvor mange som synlter av disse 800.000, men artikkelen beskriver nok en stor gruppe som driver med utstrakt misbruk. Du kan vel ikke tro at det er unikt for somaliere?
Og hvor faar du halvparten fra? Er 50% er en grei grense for juks? I saa fall spaar jeg at velferdsstaten ikke vil leve lenge.


"Hvor har du det fra at integrering er det motsatte av å ha foreninger sammen med andre med samme bakgrunn og holdninger?"

Leste du artikkelen? Hun beskriver miljoetet som fiendtlig til norske verdier og integrering, at disse organisasjonene utad er tilhengere avintegrering, men at de innad arbeider for det motsatte. Tror du da det er et sunnhetstegn at det er saa mange av disse?

"Og ærlig talt, trygd er noe du får når du er syk eller gammel, er det så j*ig grusomt at syke mennesker får en trygd å leve av?"

Igjen. Artikkelen beskriver utstrakt misbruk av trygd. Altsaa nettopp ikke det du her beskriver. Vampus har ikke argumentert mot at syke eller gamle skal faa trygd, men kritisert at det helt aapenbart blir misbrukt i stor stil.

andyq sa...

elise:

Slik virker problemet for meg:
Jeg er selvfoelgelig motstander av trygdemisbruk uansett opphav, men en del grupper innvandrere gjoer seg til perfekte eksempler paa hvor skakkjoert systemet er. Bruker man disse eksemplene, som er de beste, blir man fort stemplet som rasist. Det er et faktum at flere innvandrergrupper er sterkt overrepresentert blant trygdemottakerne.

Trygdemisbruk blant nordmenn er like ille.

Man er ikke noedvendigvis rasist hvis man ikke ogsaa omtaler norske trygdemisbrukere i hver artikkel om temaet. I dette tilfellet var det snakk om somaliere. Hva om det er pakistanske drosjesjaafoerer neste gang? Burde man skrive om de norske snylterne ogsaa da? Hva skjer da hvis vi plutselig har en artikkel som omtaler alle de norske tiltaksloese ungdommen paa trygd som bruker hele dagen paa world of warcraft? Skal man da skrive litt om en eller annen tilfeldig minoritetsgruppe for aa ikke stigmatisere de norske? Tipper ikke det hadde falt i god jord.

Som du skjoenner synes jeg det er ganske tullete. Hvis man holder seg til fakta er det vel ikke noe problem?

syting sa...

Jeg begynner å bli lei av sytinga til vampus, altså om hvor ille det er med sosialdemokratiet.

Og så syter hun over at hun ikke får føre en debatt..

Kan hun ikke heller bare si hvordan hun vil ha det? (hva er det hun prøver å skjule?)

Chillipalmer sa...

Anbefaler i denne sammenheng boka Mitt liv, min frihet av Ayaan Hirsi Ali. En thriller av en bok som man fortsatt ikke ser slutten på i dag..

Hjorthen sa...

Chillipalmer sa...
Anbefaler i denne sammenheng boka Mitt liv, min frihet av Ayaan Hirsi Ali. En thriller av en bok som man fortsatt ikke ser slutten på i dag..


Jeg begynte på Tidshjulet i sin tid, men så kreperte jo forfatter Robert Jordan før han ble ferdig. Ikke faen om jeg begynner på enda en bok der slutten ikke er ferdigskrevet!

Chillipalmer sa...

Hjorten:

Da anbefaler jeg Sword of truth serien av Terry Goodkind, den er ferdig og fantastisk.

Strå sa...

andyq: Det første jeg sa var at det VamPus tok opp var veldig viktig og mye riktig. Jeg driver ikke med brunbeising, de verste flekkene jeg har fått har vært klor og hvitmaling. Selv om jeg likte VamPus' artikkel, syns jeg ikke at de tre påstandene kunne stå uimotsagt. Hva slags debatt får vi da, hvis alle skal være enige i alt?

Hjorten: Med utrolig og usannsynlig flaks kan det jo tenkes at siste boka kommer og at den er bra, selv med en annen forfatter. I mellomtiden fantaserer jeg meg til min egen ønskeslutt.

Chillipalmer: Jeg blir vel nødt til å prøve den serien også...

Pingla sa...

strå:
Om det er debatt du vil ha, hvorfor ikke da argumentere for dine påstander videre i stedet for å komme med unnskyldninger?

syting:
Hvem syter her? Slik jeg ser det har Vampus skrevet en god post med flere gode argumenter. I stedet for å svare på ett eneste av disse velger du å syte over hva Vampus _ikke_ skriver. Om du er så tilhenger av sosialdemokratiet, hvorfor argumenterer du ikke mot det som blir fremsatt?

VamPus sa...

Først - kudos til alle som her viser at det går an å kommentere innvandring og integrering på nettet uten at det blir en veritabel utskjellingsfest fra den ene eller andre siden.

spenn: Somaliere er visstnok den best "integrerte" gruppen innvandrere i USA, mot nordens dårligs integrerte. Hvilket kan bety at det er systemet, ikke somalierne, det er noe galt med.

harald hansen: takk for tips, will do.

anonym: Følge lenken via Liberaleren, der VG skriver om Vardø der arbeidsledighet, alkoholisme, barnevernssaker og sosiale problemer jevnt har vært økende.

siw: Du må jo gjerne ha en forening med andre med samme kulturbakgrunn som deg, det finnes mange uformelle "ex pat"-foreninger for nordmenn i utlandet. Det betyr ikke at man bør oppfordre til en form for sosial segregering med kommunale midler. Det kan ha stor nytte at ungdom med for eksempel somalisk bakgrunn (siden det var temaet her) møtes og utveksler erfaringer og lærer å løse utfordringer som er unike for dem, men dersom man ønsker integrering bør jo "vanlige" aktiviteter - enten det er fotball eller blokkfløytespilling - kanskje gjøres sammen med andre ungdommer med samme interesse uavhengig av kulturbakgrunn.

Norge har vel den største andelen av befolkningen i arbeidsdyktig alder som står utenfor arbeidslivet i Europa, og igjen - det er systemet det er noe galt med. Å tro at det kun er somaliere som passiviseres og heller lever på sosialstønad enn å ta en lavt lønnet jobb er i beste fall naivt (og/eller rasistisk). Dessuten, når man gir midler til de som faktisk kunne vært i arbeid, så blir det mindre til å hjelpe de som trenger det mest.

syting: Velkommen som ny leser hos VamPus. Du kan umulig ha lest mye her, siden du mener at jeg prøver "å skjule hva jeg mener". Men jeg kan ikke skrive en bok om hvert eneste tema jeg tar opp, eller nyansere i alle mulige retninger. Dette er en blogg, ikke en encyklopedi. Men syt gjerne mer, uten å argumentere mot meg eller for dine egne meninger.

hjorten/chillipalmer/strå: Sukk. Da man forsøkte å finne opp en perpeetum mobile så var vel neppe en forfatter som ikke kunne sette punktum det de hadde i tankene...

virgule82 sa...

Det er helt fail at somaliere er den best integrerte gruppen i USA. De gjør det riktignok bedre i MInnesota enn i Europe eller Canada, men det er fremdeles problemer med khat, kriminalitet og avhengighet av velferdsordninger, om enn i betraktelig mindre grad enn i Norge. I Minnesota arbeider de fleste i hvert fall, og det er mer enn de gjør i NOrge

Øyvind sa...

Som du skriver er det desverre mye kriminalitet blant innvandrere. Men heldigvis er de fleste innvandrere lovlydige, og gjør sine plikter for samfunnet.
Synes du da, VamPus, at det er rettferdig, bassert på et mindretalls ugjerninger, å omtale somaliere som en ensartet, umoralsk og kriminell gruppe?

syting sa...

"når det sosialdemokratiske meningshegemoniet parkerer alle som stiller spørsmål ved det tvungne fellesskapet"

javel, hva er så svaret? hva er det vi skal ha i stedet for sosialdemokratiet? er det eneste poenget at sosial- og trygdesatsene bør settes ned? borgerlønn?

Anonym sa...

Hva som gjør meg syk av slike bøker er at summasumarum så er det det norske folk og den norske stat som er ansvarlig for elendighet. Jeg er så lei av ansvarsfraskrivelsen til disse menneskene.
Det er når alt kommer til alt bare en gruppe mennesker som kan få slutt på elendigheten og det er invandrerkvinnene selv. De må stå opp, stå sammen og rette ansvaret dit det ligger nemlig hos deres menn.

Strå sa...

andyq:

Måten VamPus ordlegger seg på i artikkelen fikk meg til å tro at hun mente at alle eller i hvert fall flesteparten av de 800 000 sosialstønad/trygdemottakerne får de pengene fordi de ikke vil gjøre noe annet. Det var det jeg spurte henne om hun mente. "Halvparten" er et uttrykk jeg brukte nettopp for å illudere "flesteparten", og nei, jeg synes ikke 50 % er en grei grense for juks. En grei grense for juks er vel sånnomtrent 0 %.

Når du spør om jeg har lest VamPus' artikkelen legger du deg på et rimelig teit nivå: For i det hele tatt å se de tre tingene jeg stusset på/er uenig i må jeg vel ha lest artikkelen. Innledningen min skulle også tyde på det. Eller mente du VG-artikkelen? Den har jeg ikke lest, men skjønner at jeg burde.

Jeg reagerte på at VamPus sier at "et helt liv på trygd og stønad er så norsk som noe" fordi jeg oppfattet det som kritikk og mistenkeliggjøring av alle det gjelder. Om det var noe annet hun mente antar jeg at hun klarer å si det selv.

Du, andyq, sier "... men kritisert at det helt aapenbart blir misbrukt i stor stil...". Da lurer jeg på hva du mener med "i stor stil". Tror du virkelig at flesteparten eller en stor andel av mottakerne jukser?

Jeg tviler på det, selv om åpenbart noen gjør det; alle lover, regler, goder misbrukes av noen.

Chris Joy sa...

Vampus skrev,
"Først - kudos til alle som her viser at det går an å kommentere innvandring og integrering på nettet uten at det blir en veritabel utskjellingsfest fra den ene eller andre siden"

Bare fordi det ikke har vært en utskjellingsfest i denne blogpost bekrefter ikke at det er skjedd en endring i folks standpunkt i innvandringsspørsmål på nettet. Det er bare en bekreftelse på hvilken side dine lesere står politisk. I debattfora på nettet er det ingen antydning til at venstrebærmen har beveget seg i fornuftig retning i dette spørsmål.

Anonym sa...

Hadde en hvilkensomhelst kjernenorsk kar skrevet en mer eller mindre utleverende bok om det norske miljøet i Allicante, hadde han fått heltestatus?

Alle har rett til å utrykke sin mening, men det er kanskje på tide å la st. Olavs ordenen ligge for øyeblikket?

Kildekritikk er nødvendig.

"Amal Aden" har svært mange GODE poenger. Trygdesvindel er et utbredt problem i miljøet og det henger sammen med en total misoppfatning i hva et velferdssamfunn er. Likevel virker mange av påstandene hennes virkelighetsfjerne, selv for en somalier.

Problemet med slike artikler/bøker er at de fremstiller det somaliske miljøet som ett, forent miljø med like verdier etc. Det somaliske miljøet i Oslo er i realiteten en rekke forskjellige mennesker som deler samme etnisitet. Klart det finnes somaliske menn som er avhengige av narkotika og slår sine koner, klart det finnes dårlige somaliske mødre, klart det finnes misbruk av barn. Men i all ærlighet, hvor finnes ikke disse problemene?

Somaliere må skjerpe seg. Men det er ikke lett å være en somalier i Norge. Etter to års desperat og mislykket søk etter en jobb hvor du for jobbe innen din profesjon gjør du to ting:

1.Driter i samfunnet, og søker om sosialhjelp.

2. Flytter fra landet.

Kjenner folk som har valgt både det ene og det andre.

Jeg hadde vært en forkjemper for å gi Amal Aden st. Olavs Ordenen hadde hun presentert løsninger på problemene hun snakker om. Det (meste)hun hevder er ikke noe nytt, så why talk when you can act?

VamPus sa...

strå: I FAFO-rapporten "Går fattigdom i arv?" viser det seg at sjansen for å bli sosialklient er svært stor dersom foreldrene selv har fått sosialhjelp. Foreldrene melder inn barna ved fylte 18 for å få støtte til familien. Som skrevet tidligere: Norge har vel den største andelen av befolkningen i arbeidsdyktig alder som står utenfor arbeidslivet i Europa, og igjen - det er systemet det er noe galt med. Å tro at det kun er somaliere som passiviseres og heller lever på sosialstønad enn å ta en lavt lønnet jobb er i beste fall naivt (og/eller rasistisk). Dessuten, når man gir midler til de som faktisk kunne vært i arbeid, så blir det mindre til å hjelpe de som trenger det mest.

smagalsomalier: Helt enig med deg at mye av dette visste vi fra før, men har det blitt gjort noe med det? Når en i miljøet selv roper varsku så får det forhåpentligvis en helt annen fokus. I tillegg kan har man nå noen å vise til, som bidrar til at man ikke blir stigmatisert som rasist om man forsøker å ta opp problemet.

At somaliere - som alle andre folk - ikke er en ensartet gruppe, og at man skal ta hensyn til individet - er jeg helt, ubetinget, enig i. Og har du noe spenstig på nordmenn i alicante så skal du ikke se bort i fra at du vil få oppmerksomhet - om ikke St Olavs orden - på det...

Harald Hansen sa...

Om spenn har kommet til seg selv igjen så hadde det vært spennende å høre mer om den vellykkede integreringen av somaliere i USA. Hvis de har en løsning som fungerer så er det verdt å undersøke nærmere.

Cassanders sa...

smagalsomalier skrev:

...............beginquote
Hadde en hvilkensomhelst kjernenorsk kar skrevet en mer eller mindre utleverende bok om det norske miljøet i Allicante, hadde han fått heltestatus?
................endquote

Jeg synes ikke allegorien din er særlig dekkende.

Kritikk av "Harrykultur" og brautende nordmenns oppførsel i Allicante og deromkring er da i høyeste grad "salongfähig". Det er få om noen som blir møtt med fordømmelse eller brennmerking om de påpeker dette?

For noen år siden ble det i DN skrevet særdeles underholdende og avslørende om fremveksten av de nyrikes "paradis" i Malaga. I aviser og tidsskrift skrives det jevnlig om grisefester, alkoholproblemer, segregering og selvgodhet i norske "kolonier" i Spania.

Men den nevnte boken hilses velkommen fordi en "innsider" peker på reelle eksisterende problemer (som de fleste er i stand til å observere finnes), men som langt på vei har vært bortforklart.

Det har ikke vært mulig å komme med kritikk pga "the superior virtue of the oppressed" og etablerte hersketeknikker.

Somaliere er i likhet med alle andre grupper av indiviser ikke enssartet. Dette er trivielt, men forsiktighet mot generaliseringer kan da ikke være en unnskyldning for IKKE å gripe fatt i problemer som er utbredt?

Cassanders
In Cod we trust

Anonym sa...

Vampus: Uten at jeg har alle statistikkene foran meg, tør jeg hevde at det blir gjort noe med dette problemet. Blant annet introduksjonsprogrammet som skal hindre flyktninger i å falle utenfor systemet, men også "ny sjanse" som er et program som hjelper innvandrere som har bodd lenge i Norge uten å ha fått evnen til å integreres. Svært mange somaliere (særlig somaliske kvinner) har kommet i arbeid gjennom disse programmene og antallet øker.

Jeg er enig i, og de aller fleste somaliere likeså, at trygdesvindel er et seriøst problem i miljøet. Ikke bare er det ulovlige, men det skaper umoral i miljøet og sender gale signaler til unge.

Noen somaliere, slik Aden påpekte, skiller seg gjennom norsk lov, men forblir gifte innen shar'iaen. På den måten kan de både leve lovlig sammen (sett fra et islamsk perspektiv), men moren kan motta enstønad fra staten. Det er mye moskeen og generelt sett muslimske lærde i samarbeid med den norske staten kan gjøre med dette. Og jeg mener at løsninge har tidligere blitt diskutert.

Også er det dette med at endel somaliere foretrekker sosialhjelp fremfor arbeid. I stor kontrast til sine landsmenn i USA (for eksempel). Dette er delvis somalierenes feil, men det er også delvis Norges feil.

USA er et mer inkluderende land enn Norge, og har du lyst til å jobbe, og arbeide deg oppover får du muligheten til det. It's the American dream.

Det er ikke lett for en somalier å få arbeid etter sin profesjon, ei få arbeid utover renhold, omsorg osv (ikke at det er noe galt med de yrkene). Når man ser at det ikke er noen vei opp i Norge, mister man lysten til å arbeide. Det er noe man kan ta tak i her i Norge. Samtidig kan somaliere arbeide med å forklare for andre somaliere at "dårlig" jobb er bedre enn ingen jobb.

For all del, man ikke blir en rasist eller en FRPer ved å påpeke feil hos en gruppe.
Det er kanskje på tide at mange nordmenn tar av seg silkehanskene? Det eneste vi ønsker er at kritikken er konstruktiv og velmenende, men først å fremst at man sammen kan komme frem til løsninger på problemer blant somaliere.

Mitt poeng med allegorien var at man skal være kritisk til det meste man hører her i verden. Noen ganger virker det som om media omfavner selv-kritiske innvandrere bare fordi det er så få ikke-etniske stemmer her til lands. Enhver påstand må bli dekomponert og gransket, man kan ikke svelge alt rått. Da tenker jeg særlig på dette med at somaliere gifter bort døtrene sine unge osv.

Det skremmer meg at jeg kan gå ut i media, si masse shit om mitt opphav og dermed bli ansett som rene frelseren for alle søte, små undertrykte, innvandrerpiker

Det er alltid to sider ved en sak.

Anonym sa...

Cassanders:

sett at påstandene om nordmennene i alicante ikke er sanne, hva skjer da?
om en svært dyktig skribent skriver malende om nordmennenes ville sex orgier med lokale jenter som viser seg å være mindreårige, hadde en slukt hvert ord rått?

Bare fordi en ikke-etnisk jente roper varsku betyr ikke at det er en grunn til å rope varsku. Nåja, jeg understerker igjen at Amal Aden hadde noen gode poenger, men ikke alle som roper ulv er troverdige.

Det var altså mitt budskap om dette med å være forsiktig med å gi folk heltestatus.

du sier:
"Det har ikke vært mulig å komme med kritikk pga "the superior virtue of the oppressed" og etablerte hersketeknikker."

Du, det er nytt for meg. Konstruktiv kritikk er alltid velkommen, men jeg har en følelse på at hva jeg anser som konstruktivt ikke helt passer sammen med din oppfatning :-)


generaliseringer fremmedgjør mennesker og isolerer dem mer, men skal ikke ta dem så lett.

Anonym sa...

Somaliere i UK har same problemer som her i Norge.

http://www.vdare.com/rubenstein/071025_nd.htm

Cassanders sa...

@smagalsomalier,
Jeg må tilstå jeg har litt problemer med å se hva du egentlig mener.

Er du misfornøyd med at "Amal Aden" har skrevet boken?

Siden du eksplisitt vedgår at hun har en del poenger, bør du kanskje påpeke hvorfor hennes virkelighetsbeskrivelse i så fall ikke er korrekt?

-Eller er du misfornøyd med at boken har fått god mottakelse i Norge?
I så fall kan det være nyttig å merke seg at det neppe er alle som jubler for boken.

Siden jeg slett ikke alltid uttrykker med klart nok, kan jeg kanskje bidra til å oppklare noen misforståelser selv.

Når jeg henviser til "the supperior virtue of the oppressed" (Et gammelt Bertrand Russel -sitat som viser til en tankefeil som allerede på 50-tallet var nokså utbredt) tenker jeg først og fremst på holdninger hos etnisk norske (som velmenende aksepterer det uakseptable, og derved egentlig umyndiggjør ikke-norske).

På den annen side vil jeg ikke utelukke at slike holdninger også har blitt internalisert av en del immigranter. I løpet av de siste 20-30 årene har det vokst frem en "krenkethetskultur", hvor all kritikk (og verre: fakta) blir regnet som urettmessige (ofte personlige, -"jeg er krenket") overgrep.

For ordens skyld, det gjelder IKKE BARE immigranter, men er så langt jeg kan bedømme påfallende utbredt der.
Noen eksempler fra vårt naboland:
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=2502&a=743702
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=2502&a=744469

Cassanders
In Cod we trust

Anonym sa...

Er du misfornøyd med at "Amal Aden" har skrevet boken?

Eller er du misfornøyd med at boken har fått god mottakelse i Norge?

Jeg tror svarene på de to spørsmålene ligger i svaret på dette spørsmålet:

bør du kanskje påpeke hvorfor hennes virkelighetsbeskrivelse i så fall ikke er korrekt?

Hennes virkelighetsbeskrivelse, slik jeg har påpekt tidligere er korrekt på visse på punkter, men i andre feiler hun totalt.

Det er disse påstandene jeg er sterkt uenige i, dette gjelder for en svært liten miljø og er ikke en generell beskrivelse av somaliere "flest":

1.Kvinner og jenter blir isolert for å hindre at de får dårlig rykte.

2. Unge jenter blir ofte antastet av menn.

3. Vold er hverdagslig. Far slår mor, mor slår barna.

4. Somaliske organisasjoner arbeider aktivt mot integrering innad, men snakker for integrering utad.

5. Somaliere er ikke interessert i barna sine, men får mange barn for å oppnå mest mulig trygdeutbetalinger.

(hvordan kan man i det hele tatt si noe slikt om en mor og en far?)

6. Jenter i 12- 14 årsalderen må passe småsøsken og gjøre husarbeid fremfor å delta i fritidsaktiviteter.

(Jeg vet at det finnes jenter som opplever dette, men det finnes enda flere jenter som ikke opplever dette. Det er tradisjon i Somalia at jenter (og forsåvidt gutter) tar ekstra skippertak hjemme, men det skal selvfølgelig ikke gå utover moro og skole. Hennes fremstilling er at somaliske jenter nærmest behandles som slaverinner?)

7. Mange støtter omskjæring av kvinner, selv om de sier noe annet utad

(Jeg skal ikke glorifisere miljøet, selvfølgelig finnes det mennesker som opptrer dobbeltmoralsk, men hva ligger i "mange"?)

8. De fleste somaliske menn tygger det narkotiske stoffet khat, ellers blir de ikke sett på som ekte menn.

(fjernere fra sannheten kommer du ikke, i miljøet har menn som tygger et svært dårlig rykte på seg, og det vet enhver somalier)

9. Somaliere forakter og er redd nordmenn, som blir sett på som vantro og horer som ikke er til å stole på.


Noen av påstandene, er ikke direkte usanne, men de unyanserte:

1. Somaliere lever heller på sosialstøtte enn å ta en jobb uten sosial status

(Det er sant, men igjen, dersom muligheten til å jobbe seg opp rangstigen er tilstede, ville mange villig nøyd seg med en dårlig jobb. Når stillingen blir permanent og ikke midlertidig..ja..)

2. Somaliere har ingen tillit til det offentlige i Norge

(Det er sant, men hva annet kan du forvente? Somalia har vært et lovløst samfunn de siste 20 årene, og selv før krigen hersket det korrupsjon i det offentlig. Somaliere har ennå ikke funnet en grunn til å stole på autoriteter. Det er en prosess)

3. Somaliere vil ikke integreres av frykt for å miste
sin religion og kultur.

(Det skyldes at man ikke har vært tydelig på hva integrering er. Somaliere flest anseer integrering og assimilering som to like idéer, og kanskje gjelder det for en del nordmenn også?)

I og med at en del påstander er gale/unyanserte, mener jeg at publisiteten hun har fått er urettferdig. En kan skrive en reell bok om problemene somaliere møter i samfunnet, men om den ikke inneholder noen fabler om hvor fælt somaliske kvinner har det og hvor negative somaliere er mot Norge, vil den ikke bli godt motatt?

Trenger vi bøker av somaliere om somalier? Så klart! Men ikke bøker som dytter somaliere dypere ned i søla.

Jeg er ellers enig med deg i at silkehanskene må av. En somalier og en etnisk nordmann må kunne møte hverandre i en debatt uten at nordmannen føler at han må passe seg for å ikke krenke eller virke rasistiske ovenfor den andre. Samtidig må vi passe på at kampen mot, det du kaller krenkhetskulturen, ikke går over styr. Å være kritisk er ikke det samme som å være stigmatiserende.