Om VamPus

Bildet mitt
er Heidi Nordby Lunde, feminist, aktivist og Høyre-dame. Mer om Heidi. Kontakt meg på VamPus [a] gmail.com. Merk at kommentarer på innlegg eldre enn fem dager blir moderert - ene og alene for at jeg da får varsel om nye kommentarer. Leser ikke kommentarfeltet på gamle innlegg så ofte. Skriver du som anonym er sjansen stor for at det blir slettet sammen med spam.

tirsdag, august 19, 2008

Åpenhet om asyl

Er åpenhet rundt hvem som får asyl i Norge en dårlig ting?

UDI har offentliggjort retningslinjene avgjør om en saksbehandler skal innvilge eller avslå en asylsøknad. Oppskrift på å få innvilget asyl, skriver mediene, og ikke uventet henger en forbannet Siv Jensen seg på og krever at notatene fjernes fra offentligheten. Asylsøkerne vil tilpasse søknadene sine for å få innvilget asyl, sier hun.

Da UDI fikk flengende kritikk etter granskningen av saken der 182 kurdere ble gitt opphold i Norge, ble det avgitt en enstemmig komitemerknad fra Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite som uttrykte viktigheten av å legge bedre til rette for åpenhet rundt og innsikt i UDIs arbeid. Etter komiteens mening bør det bli en større grad av offentlighet rundt UDIs praksis i asylsaker og i familiegjenforeningssaker, het det i merknaden, som var signert både FrPs Lodve Solholm og Carl I. Hagen. Men nå er dette galt?

Les min kommentar "Oppskrift på bråk" i ABC Nyheter.

6 kommentarer:

spenn sa...

Jepp, forutberegnelighet er viktig også for asylsøkere.

Innvandringsdebatten er rimelig fastlåst om dagen, men kanskje det hadde vært mulig å selge konseptet med midlertidige arbeidskontrakter, forhandlet frem bilateralt av Norge og andre stater, på vegne av bedrifter med behov for arbeidskraft. Det tar jo brodden av de fleste argumenter innvandringsmotstandere har, Norge får nok arbeidskraft, og fremmedarbeiderene kan tjene gode penger lovlig. Vinn-vinn-vinn.

Flere land praktiserer et slikt system, særlig i gulfen er det visstnok vanlig.

Pål H sa...

Så flott med oppmerksomhet om det da!

Det betyr at de som har krav på opphold kan skrive søknadene sine på en slik måte at de faktisk FÅR opphold - og ikke kommer på tvers av saksbehandlingsreglene i UDI. Utmerket.

Og de som ikke skal ha opphold, de skal jo ikke ha opphold. Eller? Nei, det er ikke alltid lett.

katrine sa...

Åh, my thoughts exactly. Eller, jeg tenkte vel ikke så langt engang; jeg så forsiden og rakk å tenke "åpenhet om praksis, Herregud er det gærent også, nå", før jeg bestemte meg for ikke å lese hva frp'ere og andre kunne få seg til å si om det.

SerendipityCat sa...

Heller åpenhet og forutsigbarhet rundt regelverk og retningslinjer enn at alt skal avgjøres på "skjønn". Bra med trening for UDI-ansatte som skal undersøke bakgrunnshistorier tror jeg gjør at dette vil ikke kunne fungere som noen "kokebok" for asylsøkere; det som står der er uansett kjent og ganske grunnleggende likevel.

Anonym sa...

Det er ikke slik at "skjønn" avgjør alt, hvis du skulle tro det. UDI må forholde seg til over 200 rundskriv og internmeldinger, og det er detaljerte føringer på det meste.

Pingla sa...

Jeg må innrømme at da jeg først leste denne nyheten så jeg på det som negativt at UDI legger ut retningslinjene ettersom det vil være enklere å søke asyl med slik kunnskap.

Jeg har kommet på andre tanker.
Innvandringen blir drevet profesjonelt og det er klart at bakmennene vet nøyaktig hvilken politikk som føres og hva som skal til for å få asyl i det enkelte land. Det er jo nettopp derfor Norge nå blir nedrent, fordi Norge er landet det er enklest å få opphold i og ikke minst er Norge et veldig gunstig land å gå på trygd i.

Det som nå er skjedd er at "alle andre" kan se hva UDI setter som krav, og det er vi godt tjent med. Vi kan alle se den aktuelle politikk og om den ikke er ønskelig kan den forandres.