Om VamPus

Bildet mitt
er Heidi Nordby Lunde, feminist, aktivist og Høyre-dame. Mer om Heidi. Kontakt meg på VamPus [a] gmail.com. Merk at kommentarer på innlegg eldre enn fem dager blir moderert - ene og alene for at jeg da får varsel om nye kommentarer. Leser ikke kommentarfeltet på gamle innlegg så ofte. Skriver du som anonym er sjansen stor for at det blir slettet sammen med spam.

fredag, august 14, 2009

Prisen for valgfrihet

SVs Inga Marte Torkildsen skal ha barn i desember og priser muligheten for å velge hvordan hun vil føde:

- Jeg har tatt et aktivt valg om hvor jeg vil føde. Tilbudet på ABC-klinikken er stadig under press fordi de bruker mer tid på hver enkelt. Dette tilbudet må styrkes. Jeg vil ha valgfrihet, slik at alle gravide kan velge mellom tett oppfølging av jordmor eller tilbudet hos fastlege, sa Thorkildsen til Dagbladet.

Prisen for offentlige tjenester og den valgfriheten som måtte finnes der er nettopp blant annet kø. Så lenge offentlige helsejenester skal være "gratis" så vil de alltid være en knapphetsgode. Gratis i hermetegn fordi det offentlige bruker over 45 ooo kroner årlig i helse per nordmann. Ingen offentlige goder er "gratis".

Torkildsen ønsker mer rødgrønn politikk, der helsekøene bare øker etter at regjeringens allergi mot private resulterte i at de sluttet å betale for helsetjenester til borgerne via private. Det er umoralsk å tjene penger på andres helse, mente de. I motsetning til uviktigheter som mat, klær og et sted å bo, formoder jeg.

Muligheten for å velge private løsninger er ifølge de rødgrønne umoralsk. Køer for å få folk friske er åpenbart bedre. Hvem betaler prisen for det?

FrPs nestleder, Per Arne Olsen, mener Torkildsen er dobbeltmoralsk. Kan ikke si jeg er uenig i det.

18 kommentarer:

Erik T sa...

Hun er i høyeste grad dobbetltmoralsk. Men med en slik fokus på individets behov burde hun vært aktivt brukt i en Høyre-brosjyre.

Stian Oen sa...

Det er selvsagt korrekt at "prisen" for et helsevesen som for det meste er offentlig er køer i et visst omfang - det er den eneste mulige måten å organisere tilgangen til tilbudet på når pris ikke skal være avgjørende. Men dette synliggjør også en av de negative sidene ved et større innslag av private løsninger i helsesektoren: Det blir i større grad den enkeltes betalingsvilje og -evne som blir avgjørende for hvilken helsetjeneste man får tilgang til, og hvor raskt man får tilgang til denne. I det offentlige køsystemet er det isteden de medisinske vurderingene som er overordnet.

For det andre er det selvsagt også riktig at en del køer synliggjør for lang ventetid til enkelte tjenestetilbud innenfor det offentlige helsevesenet. Dette er naturligvis ikke godt nok, selv om det nok først og fremst sier noe om et attraktivt helsetjenestetilbud som svært mange ønsker å gjøre bruk av istedenfor å kjøpe dem privat. Men køer er heller ikke nødvendigvis i seg selv et problem, eller noe negativt. Man står i kø også om ventetiden er kort. Selv om man da selvsagt blir en del av køstatistikken, har man likevel fått tilgang til nødvendig helsetilbud relativt raskt.

Nyland sa...

Det er jo litt underlig at når det gjelder dem selv så setter de(Brustad, Torkildsen m/flere) pris på valgfrihet/private klinikker mens de fra talerstolene roper Fy-Fy til alt som minner om private initiativ eller konkurranseutsetting. Det singler i glasshus i denne saken

Anonym sa...

Kan noen gjette hva den mest effektive hjerteklinikken i Norge heter og hvem som eier den?

Svaret er Feiringklinikken, og den er privateid i den forstand at LHL, Landslaget for hjerte og lungesyke eier den, dvs, den er faktisk eid av pasientene.

Kan dere gjette hvem som vil ta rotta på den?

Svaret er selvføgelig det offentlige helsevesenet, nærmere bestemt Universitets sykehuset i Tromsø.

Feiring "stjeler" nemlig pasientene ders.

Og slikt kan vi ikke ha.

Da får heller noen dø i køen.

For likhetens og rettferdighetens skyld.

kjell

ak sa...

Typisk sosialistjævel.

Unknown sa...

ABC-klinikken er dessuten bruk av store, ekstra ressurser på de aller minst problematiske graviditetene. En bonus fordi du vil føde såkalt "naturlig" og være mer ekte kvinne enn de som ikke kan det. Har skrevet om det.

http://iskwew.com/blogg/2008/12/17/bare-du-er-frisk-og-lover-a-tale-smerten/

ha ha sa...

ja, vi har det virkelig ille her i Norge, men er helsevesenet bedre i USA eller Island?

svart-hvitt Heidi sa...

hvis "regjeringens allergi mot private resulterte i at de sluttet å betale for helsetjenester til borgerne via private",
hvorfor har da Bjarne Håkon pålagt de offentlige hjerteavdelingene å sørge for at Feiringklinikken får minimum 900 pasienter til hjerteoperasjon i løpet av året?

krs sa...

svart-hvitt Heidi:

Dette er nettopp problemet med at staten skal detaljstyre og sabotere for privat initiativ.
Hvem vet hvorfor Bjarne Håkon Hansen har "gitt" 900 pasienter til Feiringklinikken, mens regjeringen motarbeider andre private helseforetak?

Kanskje akkurat Feiringklinikken gjør forskning for et eller annet "månelandingsprosjekt"? Kanskje ledelsen er gamle kjente av Bjarne Håkon?

Hvis ikke _alle_ kan konkurrere på like vilkår blir det håpløst. Hvilken privatperson vil investere i noe som krever en eller annen politikers velvilje for at det skal gå rundt, og ikke produktets kvalitet?

Pingla sa...

Stian,
"Dette er naturligvis ikke godt nok, selv om det nok først og fremst sier noe om et attraktivt helsetjenestetilbud som svært mange ønsker å gjøre bruk av istedenfor å kjøpe dem privat."

Det sier lite om kvaliteten på tilbudet når det ikke er reell konkurranse. Attraktivt i forhold til hva?
Ettersom den offentlige helsetjenesten blir finansiert gjennom skatter vil en person som ønsker en privat tjeneste betale for denne og samtidig se bort fra at han/hun i tillegg allerede har betalt for den offentlige tjenesten.
De private tjenestene blir priset høyt pga det lave antallet som har råd til å benytte seg av et slikt "lukrativt" tilbud. Befolkningen disponerer mindre av sine inntekter pga alle tjenester som skal betjenes av staten og finansieres av det private.

Et annet element når det gjelder kø er selvsagt at det private er mye mer effektive enn det offentlige. Økt effektivitet medfører kortere køer.


Markedet tar seg veldig godt av dette, gjennom tilbud og etterspørsel.
Større valgfrihet og bedre tilbud.

Pingla sa...

Stian,
"Men køer er heller ikke nødvendigvis i seg selv et problem, eller noe negativt. Man står i kø også om ventetiden er kort."

Kø er ikke negativt?
En person som melder sitt ønske om en helsetjeneste bør få dette oppfylt så raskt som mulig. Jeg kan ikke se noe positivt i kø. Kø er per definisjon negativt. Lettere sadistisk å hevde at dette ikke er negativt.

Geirronimo sa...

Hva med prisen for AP:
foreks. under krigen?

Sosialistene har alltid hatt behov for å "lyve litt ekstra" for å nå målet...

vel vel sa...

"Et annet element når det gjelder kø er selvsagt at det private er mye mer effektive enn det offentlige."

Kjøp siste DN Lørdag, les om det amerikanske ekteparet som gikk konkurs da barna deres fikk kreft, og hvor mye tid og krefter de brukte på å saksøke forsikringsselskapet sitt. USA er det landet som bruker best av BNP på helse, men det private er en enorm papirmølle

Stian Oen sa...

Pingla: Hvor har du det fra at privat helsevesen er mer effektivt enn offentlig, og hvilke parametre legger du til grunn?

For øvrig var poenget mitt ift. kø for det første at det primært er en sorteringsmekanisme, som i mine øyne er å foretrekke fremfor størrelsen på lommeboka som sorteringsmekanisme. For det andre var poenget mitt også at kø er et problem først idet pasienten opplever at ventetiden er for lang. Å legge til grunn at noe ventetid automatisk og alltid oppleves som negativt av pasienten blir for overfladisk. Ventetid kan eksempelvis brukes til å forberede seg til innleggelsen og behandlingen, og kan sånn sett oppleves som fruktbar. Men når det gjelder akutte lidelser eller lidelser med tung smerte- og/eller ubehagsproblematikk vil derimot kø nærmest utelukkende være negativt, selvsagt.

Brumle Bass sa...

Valgfriheten prises. Men for hvem? Dette er en måte å få de som blir tildelt denne valgfriheten (les de med tilstrekkelige midler) fremst i helsekøen.

Og så har vi grådigheten. Som ligger innebygget i de fleste mennesker. Vi har X antall leger i dette landet. De fleste av dem har som alle oss andre et snev av grådighet i seg. Det betyr at de ønsker å bli belønnet høyest mulig. De mest ettertraktede og kanskje dyktigste, blir tilbudt høyere lønn i det private og vandrer dit. Det betyr igjen folk med kroner ikke bare kjøper seg frem i køen, men ofte også kan kjøpe seg bedre tjenester fra de dyktigste og dermed også mest ettertraktede legene.

Og hvem sitter igjen med SvartePer? Alle som ikke har råd til å kjøpe seg frem i køen og få de beste tjenestene. For dem er køen blitt lenger (eller egentlig er de bare blitt flyttet lenger bak) på grunn av at legene som behandlet dem er ikke tilgjengelig for dem lenger. De er forbeholdt de som kan betale.

Det er derfor en illusjon at den totale køen blir mindre ved privatisering. Man bare omrokkerer på de som er i køen ved å flytte de med penger forover.

Og Stian Oen, ventetid er IKKE ok uansett.

Eva sa...

Brumle Bass,

de legene du mener ville operert på private sykehus fremfor offentlige (pga høyrere lønn); jeg tør påstå at mange av disse i dag ender opp med en enkel privatpraksis i stedet for at vi får dra nytte av talenter de kunne hatt innenfor sykehuset i stedet. Sånn sett kunne det hende at en mulighet for høyere lønn på sykehus også kunne dratt de beste ut av legekontorene og inn på operasjonssaler, og således kommet noen til gode i hvert fall. Men det er vel fy fy.. dersom ikke det kommer alle til gode?

Brumle Bass sa...

Dersom man får dratt noen leger fra det private og over til det offentlige ved å bruke høyere lønn (og dermed også flere av skattebetalernes penger) som lokkemiddel for disse, så synes jeg jo at det burde kunne vurderes.

Og når det gjelder begrepet "komme alle til gode" så vil det jo selvsagt begrense seg til de som har behov for hjelp og tjenester på et offentlig sykehus. Men da havner i hverfall alle i samme kø. Ingen kan kjøpe seg først. Og køen til de offentlige sykehusene vil minke alt etter hvor mange leger og annet personell (egentlig penger)som blir tigjengeliggjort og tilført.

Så kan man selvfølgelig argumentere med at det er vesntlige rom for effektivisering osv. for å minske køen, men det vil også finnes et metningspunkt for hvor mye "effektivitet" som samfunnet, og ikke minst de som bør være i fokus her, pasientene er tjent med.

Dag Arne sa...

Jøss, der frøs snøballen i h******. Trodde aldri jeg skulle høre en SVer prate om individuelle frihet. Første gang jeg er enig i hva hun sier.
Fra kollektivist til individualist når det gagner en selv.