Om VamPus

Bildet mitt
er Heidi Nordby Lunde, feminist, aktivist og Høyre-dame. Mer om Heidi. Kontakt meg på VamPus [a] gmail.com. Merk at kommentarer på innlegg eldre enn fem dager blir moderert - ene og alene for at jeg da får varsel om nye kommentarer. Leser ikke kommentarfeltet på gamle innlegg så ofte. Skriver du som anonym er sjansen stor for at det blir slettet sammen med spam.

fredag, desember 21, 2007

Fransk åpning?

Det franske sosialistpartiet har vedtatt (?!) at markedsøkonomi er den beste måten å produsere rikdom på. Man kunne jo tro at dette åpnet for aksept av markedsmekanismene og nytenkning rundt politiske løsninger, men nei. Man er da ikke sosialist for ingenting:

Nous reconnaissons l'économie de marché, mais nous avons un rapport critique au capitalisme et nous combattons le libéralisme.

Eller sagt på en annen måte; vi anerkjenner markedsøkonomien, men vi skal være kritiske til kapitalismen og bekjempe liberalismen.

Logisk? Nei. Sosialistisk.

Takk til Caspar for tips!

5 kommentarer:

Programsekretariatet sa...

med andre ord: Ett skritt frem og to tilbake.

Sigve Indregard sa...

Hm? Er dette noe å skrive om, da? Les socialistes har (i følge økonomiblekka les echos) anerkjent markedet som den mest effektive måte å skape rikdom på.

Ettersom rikdom ikke er alle tings mål, er det imidlertid konsistent å fortsatt være kritisk til kapitalismen og liberalismen. Eller mener du at vi er best tjent med en ukritisk holdning til kapitalismens og liberaliseringens konsekvenser?

Markedets effektivitet i forhold til å skape formuer har vel sjelden vært bestridt, selv blant sosialister. Problemet er det fordelingsmessige aspektet, det påfølgende maktaspektet og alle de viktige områdene med betydelig naturlig markedssvikt.

Anonym sa...

Her har du et stykk gammelt nytt, VamPus:

markedet er ganske mye eldre enn både kapitalismen og markedsliberalismen. De hadde valuta i områdene ved Eufrat og Tigris 2000 år før Kristus, og følgelig enda lenger før Adam Smith.

Og man trenger faktisk ikke være svoren tilhenger av kapitalismen for å se at markedet fungerer utmerket på sine områder.

Det er kort fortalt en knallbra fellesløsning.

Men det er ikke alt markedet funker like bra til, bortsett fra i visjonene til markedsfundamentalister. De franske sosialistene peker også på et par av tingene de oppfatter som problematisk...

Anonym sa...

Et poeng jeg synes er interessant her er at det har tatt så lang tid for det franske sosialistpartiet å anerkjenne noe såpass ukontroversielt som at markedsøkonomien er den beste fremdriveren av rikdom. Dette er tross alt et parti som har styrt Frankrike, og dominert fransk politikk i de siste 25 årene – i et land som har basert sin velstand og skaperevne på – nettopp – den kapitalistiske markedsøkonomien.

At det fins andre oppgaver å løse i samfunnet enn å skape rikdom er heller ikke kontroversielt. Poenget er at et samfunn der det er verdiskapning og økt velstand står mye sterkere til å løse de andre utfordringene samfunnet står ovenfor, enn i et system med null eller negativ økonomisk vekst. Jeg etterlyser her litt mer rederlighet fra de som fremdeles bekjenner seg til sosialismen: når man snakker om verdifordeling må man også kunne forholde seg til verdiskapning.

Anonym sa...

DE RIKE BLIR RIKERE,SIES DET,JA,MEN DET ER EN NATURLOV,RENTEGUTTEN.