Om VamPus

Bildet mitt
er Heidi Nordby Lunde, feminist, aktivist og Høyre-dame. Mer om Heidi. Kontakt meg på VamPus [a] gmail.com. Merk at kommentarer på innlegg eldre enn fem dager blir moderert - ene og alene for at jeg da får varsel om nye kommentarer. Leser ikke kommentarfeltet på gamle innlegg så ofte. Skriver du som anonym er sjansen stor for at det blir slettet sammen med spam.

mandag, desember 10, 2007

Svart jul eller hvite løgner?

Ifølge klimaforskere ved Meteoreologisk Institutt kan vi glemme hvit jul i fremtida som følge av global oppvarming. Men ifølge maringeolog Helga F. Kleiven ved Bjerknessenteret i Bergen vil global oppvarming føre til lokal nedkjøling og flere snestormer.

Og dette skal inntreffe sånn cirka samtidig. Det er vel det som kalles konsensus i klimadebatten.

41 kommentarer:

Eirik Løkke sa...

Vel, sakene er ikke så motstridende som de kan høres ut.

Poenget er at global oppvarming (som ingen tviler på er tilfelle, og det VIRKELIG ER KONSENSUS, uenigheten er på hvorvidt den er menneskeskapt) vil skape mer ekstrem vær, og påvirkes golfstrømmen som vil den naturlig nok medføre mindre varmt vær. Forholder golfstrømmen seg konstant vil den generelle økningen i været ganske sikkert medføre færre tilfeller av hvit jul.

Spørsmålet er om M.Instiutt har tatt innover seg hvorvidt golfstrømmen påvirkes eller ikke, og på dette område er det slettes ikke konsensus om hva som vil skje.

Men jeg tviler sterkt på at Bjerknessenteret eller M.Institutt er uenig om at klimaendringene er menneskeskapte, hvilket er det interessante i klimadebatten, og som det så vidt meg tolket, er nær konsensus om i det vitenskapelige miljøet.

Anonym sa...

Det er ikke noen kjempestor uenighet om at menneskeheten bidrar til totaloppvarmingen heller, men det hersker reell uenighet om hvor mye den bidrar, hva konsekvensene blir, og om det har noen hensikt å sette igang tiltak av typen reduserte CO2-utslipp. På de punktene er det skrullete å si at det er konsensus, for da må Gore & co. begå litt for mange karakterdrap til å framstå som troverdige.

Anonym sa...

"Poenget er at global oppvarming....vil skape mer ekstrem vær"

Tøv

"og påvirkes golfstrømmen som vil den naturlig nok medføre mindre varmt vær."

Nonsens, attpåtil med dårlig språk.

"Spørsmålet er om M.Instiutt har tatt innover seg hvorvidt golfstrømmen påvirkes eller ikke, og på dette område er det slettes ikke konsensus om hva som vil skje."

Personlig kan jeg ikke utstå bruk av konsensus som vitenskapelig argument. Men er det noe det er konsensus om, så er det at golfstrømmen påvirkes ikke av global oppvarming eller mangelen på sådan - som vi har hatt de siste 8-9 år. Og klimaet i Vest-Europa er i liten grad påvirket av denne strømmen.

"er uenig om at klimaendringene er menneskeskapte, hvilket er det interessante i klimadebatten"

Nei, det er det ikke. Prøv igjen.

"er nær konsensus om i det vitenskapelige miljøet."

Tøv helt frem til siste setning. Imponerende konsistens.

Anonym sa...

Jeg skjønner ikke helt den tvangsmessige fornektelsen av klimaproblemene som du har Vampus. Hva er ditt syn på dette? Er det hele bare en konspirasjon i scenesatt av venstrekstremister på Cuba, eller handler det om et patologisk ønske om å bevare jorda flat? Hvem er det i såfall som skal profittere på å fremme en så vanskelig sak som klimasaken er? Er klimaproblemene noe tusenvis av forskere har kommet på for å ha noe å snakke om? Eller vet Siv Jensen og du noe vi andre på jorda ikke har skjønt?

Anonym sa...

Det er da ingen som hevder at det er konsensus om hvordan klimaendringene vil slå ut regionalt! Dette er usikkert, mye mer usikkert enn de globale scenariene.

Det det faktisk er konsensus om er at størstedelen av den globale oppvarmingen de siste tiårene hovedsakelig skyldes menneskeskapte utslipp.

Anonym sa...

En hvit jul...

I Norge: Masse sne på bakken

I Sydafrika: ..........

For Vampus: Ikke alkohol

Noen flere?

s sa...

Klimaforskere er stort sett bare en gjeng meterologer som tror at det modellene deres sier er Guds Ord. Hvis de høres sikre ut i sin sak, skyldes det at de ikke vet hvor lite de egentlig vet.

Anonym sa...

Det er ingen konsensus om klimaet, og om det hadde vært det ville det vært irrelevant. Vitenskap er et spørsmål om presisjon og sannjet, ikke Gorisk og Hollywoodsk følelsesmanipulasjon.

Verden trenger energi(olje og gass er ren energi) og infrastruktur, ikke moralisme og tvangstrøyer.

Gore og Nobelkomiteen, for ikke å nevne våre rørende enige norske politikere er reaksjonære, på parti med sin egen selvgodhet, og fiender av den tredje verden!

Anonym sa...

Det er en velkjent sak at den ene halvdelen av konsensus mener at klimadebatten er over, mens den andre delen av konsensus mener at den så vidt har begynt. :-)

Anonym sa...

quote
"Poenget er at global oppvarming (som ingen tviler på er tilfelle)"

Nå er det slik at temperaturene foreløbig knapt har steget. Man finner en oversikt over avviket fra en *normal* i jordens overflate temperatur her.

Man ser at temperaturen steg med 0,4 grader fra ca 1920 til 1930. Så lå temperaturen nokså konstant frem til den steg med nye 0.4 grader 1985-1995. De siste 10 årene har overflate temperaturen vært konstant.

Vi kjenner ikke årsakene til de tidligere endringene og kan følgelig ikke fastslå om disse årsakene var til stede når temperaturene steg for 10 år siden heller.

quote
"Er det hele bare en konspirasjon i scenesatt av venstrekstremister på Cuba"

Det er ingen konspirasjon. Derimot er den en rekke mennesker som hver for seg i klimasaken ser et deilig påskudd for utvidelser av voldsmonopolet.

quote
"Hvem er det i såfall som skal profittere på å fremme en så vanskelig sak som klimasaken er?"

Pengene fra voldsmonopolet flyter nå i stadig striere strømmer til miljøorganisasjoner, forskningsinstitusjoner og godt betalte offentlige klimastillinger.

quote
"Er klimaproblemene noe tusenvis av forskere har kommet på for å ha noe å snakke om?"

Nei det er IPCC som har kommet på dette og driver en i verdenshistorisk sammenheng unikt organisert forskning med utplukking av bidragsytere og politisk sluttkontroll av resultatene.

Programsekretariatet sa...

hm..grønne løgner er kanskje tingen..

Anonym sa...

@ sean spenn,

Jeg tror ikke "Guds ord" er en veldig god beskrivelse. Det er mer en tendens til "modell-platonisme" - altså at en del miljøer forveksler modellen og virkeligheten.
Konkret: når de møter uoverensstemmelser mellom måledata og modell, konkluderer de med at dataene må være feil.
Rett skal være rett, det har vært tilfeller hvor dette faktisk har forekommet, blant annet ved systematisk drift i avlesingene til satelittinstrumentene, og at satelittene langsomt har beveget seg nærmere jorden.
Det er imidlertid ganske drøyt når de fremdeles konkluderer at modellene er rett og måledata må være feil, når det er tilnærmet samsvar mellom ballongsondedata og (korrigerte) satelittdata.
En ny gjennomgang av problemstillingen finner dere her:

http://icecap.us/images/uploads/DOUGLASPAPER.pdf

Cassanders
In Cod we trust

Anonym sa...

Det var ikke "konsensus" i "klima-debatten" - den ble politisert, og forsøkt "kuppet" av den ene siden som politisk sett godt kunne tenkt seg å "tvinge" folk til å gjøre som de sier.

Noe som irriterer er at "klima-forskere" ikke har den faglige tyngden bak det å være forsker. Det ser også ut som om det er "utplukk" av forskere som er tingen i ICCP..

Vi har ved flere anledninger gått forbi ting som "vinkel mot solen", og "magnet-strømmer" i jord-kjernen som elementer som høyst sansynligvis påvirker klimaet MYE mer enn co2-utslipp. Dette er parameter som er fjernet fra FN's klimapanel-rapport, Hvorfor???
Ingen forsker vil antyde at de to parametere IKKE har noe med klima å gjøre!

Og du har rett Vampus, det som skjer med klimaet nå er veldig vanskelig å forutse. Og grunnen til det er at vekselsvirkningene av fortettet luft er vanskelige å beregne - kun AIM'ere er istand til å få noe forståelig ut av dette og de avventer (som ventet).

Fredrik Mellem sa...

Det Vampus sliter med er å skille mellom alkymister og homeopater på den ene siden, og forskere og vitenskapelige institusjoner på den andre siden.

På en eller annen måte har hun klart å sette disse i samme bås. Men, det er jo en komplisert verden.

Anonym sa...

"Det Vampus sliter med er å skille mellom alkymister og homeopater på den ene siden, og forskere og vitenskapelige institusjoner på den andre siden."

Al Gore og alkymister befinner seg på omtrent samme vitenskapelige nivå. Når IPCC bejubler Al Gore er det ikke rart man begynnet å lure på om IPCC befinner seg på det samme lave nivået.

En annen sak er den alkymisk frembragte "hockey kølla" som ble brukt av IPCC's ledelse. Det er ikke rart man begynner å lure på disse håndplukkede (av IPCC) forskernes kompetanse.

Anonym sa...

Deler av den moderne klimaforskning har store likheter med både astrologi(hevder å predikere på grunnlag av ikke-validiterte datamodeller) og homeopati(store outputs-knapt merkbare inputs) så det er i grunnen ingen dårlig sammenligning.

Anonym sa...

Klima-"forskere" er vår tids frenologer evt rasemedisinere.

Jeg er en skeptiker fordi:
1. Klimaforkeren sier selvmotsigende ting - altså HUB-metoden med helgarderinger (Regn? Svaret er klimaendringer, Snø? Svaret er klimaendringer, Storm? Svaret er klimaendringer, Tørke? Svaret er klimaendringer, Varm? Svaret er klimaendringer, Kaldt? Svaret er klimaendringer - uansett hva sprøsmålet er er svaret klimaendringer)
2. Når de ikke klarer å spå været om 1/2 døgn med særlig grad av sikkerhet - hvorfor skal vi tro på deres evne til å forutsi været om 5, 10 og 50 år?
3. Når alle verdens problemer ender opp med at vesten skal overføre endorme summer til kleptokratiske diktaturer og semidiktaturer, samtidig som OPEC, Kina og Russland kommer til å stå på sidelinjen.

Anonym sa...

Hvorfor er i det ingen på dette forum som NEVNER solen,som JEG mistenker kan ha en innvirkning på bla jorda. GULLET E HEME

s sa...

cassanders

Jeg snakket med en kompis her om dagen som er matematiker og jobber med klimaforskning i England. Vi har hatt mange gode diskusjoner rundt klimaforskning og hvorvidt klimeendringene er menneskeskapt. Jeg har ikke mye å bidra med på det rent vitenskapelige området, mitt anliggende er at kostnadene forbundet med å reversere endringene vil være langt større enn kostnadene forbundet med selve endringene, menneskeskapte eller ikke. Hans hovedområde er selvforsterkende feedback-loops, som kan bli ganske overveldende f.eks under istider.
Uansett, jeg stilte ham et hypotetisk spørsmål: "Dersom obersverte temperaturer i årene fremover skulle vise seg å synke, hvor mange år med en slik utvikling kreves før det vil være signifikant i forhold til nåværende modeller/teorier/sannheter?"
Etter en liten pause fikk jeg det svaret som jeg skrev som kommentar over.
Poenget er at veldig mange har gått fullstendig av henglsene i klimaspørsmålet. Det skyldes etter min mening bl.a. at mange politikere ser sitt snitt til å utnytte forkningen til å nå ideologiske mål. Det kan forklare utsagn av typen "klimadebatten er over, nå gjelder det å handle."

Anonym sa...

Jeg håper du har rett Vampus ...

Anonym sa...

Jøje. Så opptatt som Vampus er av klimaforandringar skulle ein tru ho innimellom las noko om det også. Det kan ho umogeleg ha gjort, om ho ikkje har fått med seg at eit verste fall-scenario for Norge er at endringa blir så stor at Golfstraumen snur eller blir svakare. Med dei opplagte konsekvensar dette vil få som kaldare vér.

Anonym sa...

@ Hydra

"eit verste fall-scenario for Norge er at endringa blir så stor at Golfstraumen snur eller blir svakare"

Tøv, du oppfordrer VamPus til å lese, hvor har du dette fra? En referanse kanskje?

"Med dei opplagte konsekvensar dette vil få som kaldare vér."

Det er på ingen måte så opplagt.

Men kom igjen du som har lest så mye, overbevis oss.

fabelfisk sa...

For en herlig tråd, nærmest blottet for referanser på begge sider. Når og hvordan skal vi få dette til å bli en edruelig, vitenskapelig debatt? Sannsynligvis aldri - Vampus og hennes meningsfeller har bestemt seg (uten nødvendigvis å kunne referere til andre argumenter enn typen ”det er kaldt i dag så jeg tror ikke på global oppvarming”) - mens motparten ofte sier at ”forskerne er enige” uten å vise til et fnugg av hva de snakker om. Ergo blir det slik at de som er mest skeptisk til stat, styre og autoriteter (noe som i og for seg er en god egenskap) hevder at dette er en konspirasjon mellom maktkåte politikere og forskere og miljølobbyister. De som elsker stat og autoritet og ”fellesskap” (definert som alt som er offentlig) mener at det eneste svaret er å regulere seg frem til et Co2-fritt samfunn ved tvang.

Så har du sånne som meg som sitter igjen uten å skjønne en dritt fordi alle er for arrogante til å gi meg en god og balansert fremstilling. Hvorfor er det ikke bedre å være på den sikre siden og redusere Co2-utslippene – i tilfelle det skulle redde verden? Hvorfor kan man ikke gjøre dette på en markedsliberal måte ved å gi hvert tonn (eller hver kilo) Co2-utslipp en pris? Hvorfor er det så utrolig mange ikke-forskere som er fullt bestemt på at de VET hva som er sant og ikke, på BEGGE sider? Hvorfor er folk så jævla sta?

Eneste litt nyanserte fremstillingen jeg har fått i det siste, så jeg på forskning.no.

Jeez, jeg gir opp.

Anonym sa...

Godeste fabelfisk.

VamPus linker da vitterlig til kildene for posten. Mange av oss som er, skal vi si, noe skeptiske til klimahysteriet har i flere tråder forsøkt med referanser og seriøs debatt.
Men debatten med "klimahysterikerne" her inne har et forutsigbart mønster. Referer man til seriøse kilder blir det avfeid med "vi kommer da ikke hit for en seriøs debatt". Bruker man ikke referanser avfeies det med "Vampus og hennes meningsfeller har bestemt seg (uten nødvendigvis å kunne referere til andre argumenter enn typen ”det er kaldt i dag så jeg tror ikke på global oppvarming”)" og lignende. I lengden blir det som den berømmelige lignelsen med å masturbere med ostehøvel, ikke uten underholdningsverdi, men slitsomt og smertefullt i lengden.


Lag noen linjer på bloggen din, så skal jeg stille opp med balanse & referanser :-)

"Hvorfor er det ikke bedre å være på den sikre siden og redusere Co2-utslippene – i tilfelle det skulle redde verden?"
Fordi CO2 utslipp er altoverveiende knyttet til energiproduksjon, det er den dominerende energibærer med 80-90% av markedet. Og som vare er fossil energi praktisk talt prisuelastisk. Vi bare må ha det uansett pris (Oljepris i 1999 9$, 2007 90-100$ fatet - med stigende etterspørsel). Så lenge det ikke finnes noen alternativer på kort og mellomlang sikt vil vi ikke oppnå noen annen ting enn å øke prisen og bruke penger som eller kunne vært brukt til helse, utdanning m.m.

Som en fremtredende klimaforsker fra IPCC har sagt: Livet uten fossil energi er kort, brutalt og smertefullt.

Anonym sa...

sv: mykje av dette står jo i avisartikkelen Vampus linka til.

Teori og modellsimuleringar har lenge sagt at tilførsel av store mengder ferskvatn kan svekke havstraumar. Men dette er vel første gong teorien er verifisert av observasjonar, så vidt eg veit.

At klimaet i Norge er mildare enn i andre områder på same breiddegrad pga av golfstraumen trudde eg var allment kjend. Konsekvensen av ein svakare golfstraum blir dermed ganske logisk kaldare klima.

Anonym sa...

VamPus & Co. kommer ikke til å tro at klimaendringer kan være menneskeskapt før Det Hvite Hus går ut og anklager Iran for å stå bak dem ...

Anonym sa...

Nei, men det er vel en del som tror på menneskeskapte klimaendringer nettopp fordi USA fremstilles som en av "verstingene"...

Anonym sa...

"At klimaet i Norge er mildare enn i andre områder på same breiddegrad"

Norge er langt og strekker seg over mange breddegrader. Temperaturen i vest-europa er i mye mindre grad enn man forventet påvirket av golfstrømmen, se Seager et al. 2002. Rhines & Hakkinen 2003 påviste flere feil i Seager et al, og klargjorde at klimaet i Europa nord for 60 breddegrad er i stor grad påvirket av golfstrømmen.
Bredde grad 60 vil si gjennom Sunnhordland for å ta kysten. Det er dermed riktig at Golfstrømmen i stor grad påvirker klimaet i Skandinavia, mest i nord, i noe mindre grad i Sør-Norge. Ikke mitt sterkeste poeng....

"Teori og modellsimuleringar har lenge sagt at tilførsel av store mengder ferskvatn kan svekke havstraumar."
Dette referer seg til en enkeltstående hendelse ved slutten av siste istid der gigantiske mengder ferskvann oppdemmet av rester av svinnende isbreer brøt gjennom og ut i Atlanteren. Det finnes kort og godt ingen tilsvarende mengder oppdemmet ferskvann i vår tid, og vil heller ikke gjøre det. Skal du stoppe golfstrømmen, så må du kort og godt stoppe kloden eller vinden. Ikke engang Al Gore strekker klimamytene sine dithen.

Anonym sa...

Eg forstår at du likevel er enig med meg og resten av verda om at Golfstraumen er viktig for klimaet i Norge, sv.

Forøvrig er det ingen grunn til å bruke mykje krefter og engasjement på å argumentere mot sannsynlegheten for at Golfstraumen skal snu, dette er ein teoretisk mulighet som dei færraste trur er særleg sannsynleg. Som du seier krev det sannsynlegvis svært store endringar. Likefullt er det altså ein mulighet.

Anonym sa...

"Eg forstår at du likevel er enig med meg og resten av verda om at Golfstraumen er viktig for klimaet i Norge, sv. "

Jepp, korrigerer meg selv der. Venter ennå på at noen som argumenterer for katastrofale menneskeskapte klimaendringer skal være like villige til korreksjoner.


"Forøvrig er det ingen grunn til å bruke mykje krefter og engasjement på å argumentere mot sannsynlegheten for at Golfstraumen skal snu,...........Likefullt er det altså ein mulighet."

Ja, Hydra. Alt som ikke strider mot fysikkens lover kan i prinsippet la seg realisere. Det betyr ikke at det finnes noen sannsynlighet for at det skal la seg realisere. Og inntil slutten av neste istid da det er teoretisk mulig med en tilsvarende ferskvannsopphopning, kan vi trygt droppe golfstrømmen fra klimaskremslene.

Hvorfor bruke mye tid og krefter på å argumentere mot det?

Fordi Katastrofeskrikerne bruker så godt som all sin tid på slike usannsynlige skremsler. Og når det n'te skremslet lar seg avkrefte, har forlengst Mathismoen og resten av nøttehodene trukket en ny opp av hatten. Ad nauseam.

Menneskeskapte klimaendringer er et faktum. Av antropogene årsaker er CO2 en liten, men fullstendig reell årsak. Men det er overveiende sannsynlig at disse endringene ikke har noe katastrofepotensial globalt. Men lokale endringer i livsvilkår vil komme og gå. Og det vil til enhver tid være noen titalls millioner på vandring/flukt fra for mye/for lite sol, regn, vind, vann, ørken osv. Klimaendringer, både menneskeskapte og naturlige har alltid vært en realitet.
Det er ideen om at dette klimaet vi har nå er "ment" å vare konstant - og fremfor alt at dette er det optimale globale klimaet, som er en absurd fiksjon. Sammen med ideen om at det ligger i vår makt å regulere dette med CO2 som en termostatbryter.

Anonym sa...

Det er klart det ligg i vår makt å regulere CO2. Det er jo akkurat det vi har gjort. Om konsekvensane blir katastrofale eller berre plagsame kan ein sjølvsagt diskutere, men eg begrip ikkje denne motviljen mot å legge fagfolks vurderingar til grunn. Og fagfolka er faktisk dei på denne bloggen så forhatte klimaforskarane. Ikkje journalistane, sjølv om faktisk Mathismoen er av dei som har prøvd å setje seg inn i feltet.

Anonym sa...

"Det er klart det ligg i vår makt å regulere CO2."

Les hele setningen. Vi kan regulere CO2. Vi kan IKKE regulere klimaet ved å regulere CO2.

"Mathismoen er av dei som har prøvd å setje seg inn i feltet."

Mathismoen er et nøttehode som lever av å rope "himmelen faller". Selv skremsler som klimapanelet har forkastet fortsetter han å kolportere. Hvorfor tror du at de som kommenterer her ikke har forsøkt å sette seg inn i feltet? Hva har du gjort for å sette deg inn i feltet?

"men eg begrip ikkje denne motviljen mot å legge fagfolks vurderingar til grunn."

De såkalte "Terrakommunene" la også fagfolks vurderinger til grunn. De burde kanskje ha verifisert disse vurderingene uavhengig. Blant det som bringer meg mitt daglige brød er sikkerhetsvurderinger av ulike konstruksjonsprosjekt. Man kunne jo tenke seg å "legge fagfolks vurderinger til grunn", men det tenderer til å bli dyrt. Så vi sjekker sporbarhet i tegninger, at korrekte beregningsfaktorer er brukt, at usikkerheter har en sporbar vurdering og at det er gjort sensitiviteter for disse, at parameteriseringer i simueleringer er tilstrekkelig underbygget og at det er brukt akseptable metoder for å etablere konfidensintervaller for disse. Når klimaforskere begynner å bruke slik elementær ingeniørmetode, så kan jeg være mer tilbøyelig til å låne dem øre.
Jeg hater ikke klimaforskere, og det er vanskelig for meg å tro at VamPus hater klimaforskere.
Men man kan ikke være både forsker og aktivist. Når man velger å underkommunisere svakheter og usikkerhet i forskningen sin for å oppnå et politisk mål, så har man forlatt rollen som forsker og gått over til aktivistene.
En av hovedforfatterne på AR3 (klimapanelrapporten før den siste) og medforfatter på AR4 (siste rapport) siterte følgende uttalelse fra arbeidet med siste rapport: " Vi må skrive den slik at USA blir med å en ny Kyotoavtale". Da er man ikke lenger forsker, men aktivist.

Den fremste katastrofevarsleren av dem alle, James Hansen ved Nasa (også en av Mathismoens yndlinger)er sitert på at togene som frakter kull til kraftverkene er å sammenligne med krøttertogene som fraktet jøder til Auschwitz. Med så ekstreme holdninger, er det helt umulig å tenke seg at denne mannen kan tenke seg å strekke forskningen lengre enn det som det er dekning for?

Anonym sa...

Vi klimaskeptikere har intet i mot fagfolk. Tvert i mot. Som kjent har ca 19000 av dem uttrykt skepsis til ipcc-rapporten.

Det vi kanskje har noe i mot er den rent religiøse iver i klimabevegelsen når det gjelder å frelse oss mot karbondioksidens farer.

Eistein G. sa...

En av hovedforfatterne på AR3 (klimapanelrapporten før den siste) og medforfatter på AR4 (siste rapport) siterte følgende uttalelse fra arbeidet med siste rapport: " Vi må skrive den slik at USA blir med å en ny Kyotoavtale". Da er man ikke lenger forsker, men aktivist.

For noe tull. Da opererer man i henhold til aktør-nettverksteori: Det handler om at ingen teknologiske nyvinninger, eller politiske prosjekter gjennomføres uten bred støtte. Det er en del av utviklingen å forhandle frem en posisjon som sikrer aktørstøtte for at ikke utviklingen skal stoppe opp. Det har ingen ting med aktivisme å gjøre.

Eistein G. sa...

sitatet var fra sv, forøvrig

Anonym sa...

sv: eg misforstod setningen din, ja, det har du rett i. Utan at det endrar poenget mitt, eigentleg.

Eg trur at dei færraste som skriv her på sida har sett seg inn feltet, ja. Når ein oppriktig trur at eit kaldare Norge pga at golfstraumen stoppar opp står i eit motsetningsforhold til global oppvarming; blandar saman vervarsel og klimascenarier og nesten konsekvent blandar saman alt forskarar, journalistar og bloggarar skriv til ei suppe dei kallar "klimaforsking", så har dei tydeleg tilkjennegitt at dei ikkje har sett seg inn i det. Dei som oppriktig er interesserte, finn masse stoff både på met.no og Cicero sine sider. Til og med pedagogisk formulert i faq.

Og sidan du spør: eg har prøvd å setje meg inn i dette fordi eg må i jobben min, sjølv om eg verken er meteorolog eller klimaforskar.

Anonym sa...

"For noe tull. Da opererer man i henhold til aktør-nettverksteori: Det handler om at ingen teknologiske nyvinninger, eller politiske prosjekter gjennomføres uten bred støtte. Det er en del av utviklingen å forhandle frem en posisjon som sikrer aktørstøtte for at ikke utviklingen skal stoppe opp. Det har ingen ting med aktivisme å gjøre."

Tøv.

Du kan kle det i alle fancy ord og evfemismer du bare kan komme på Writern. Til syvende og sist er det viktigste prinsipp for forskningen å komme stadig nærmere sannheten gjennom å stadig utfordre hypoteser.
Den dagen man begynner å utforme og forandre på rapporter for at det skal tjene et bestemt politisk mål har man trådt over en grense. Man er ikke lenger på jakt etter sannhet, men er en politisk aktør.

Ingenting galt i det, men dermed kan heller ikke IPCC rapporten leses som noe annet enn et hvilket som helst politisk innlegg fra et parti eller en frivillig organisasjon.

Anonym sa...

HVOR MANGE FLYBEVEGELSER HAR DET VÆRT TIL OG FRA BALI DENNE UKA?SVARET FÅR DU OM EN UKE.HÅPER EN OG ANNEN SJEKKER LOMMENE SINE.

Anonym sa...

og jorden går sin gang.

Anonym sa...

"men eg begrip ikkje denne motviljen mot å legge fagfolks vurderingar til grunn. "

John Snow beskrives av mange som epidemiologiens stamfar. Som kjent var det han som gjennom nitid detektivarbeid og kartlegging av sykdomstilfellene sporet årsaken til koleraepidemien i London til den berømte vannpumpen i Broad Street. Symbolet på hans innsats ble fjerningen av håndtaket på denne pumpen 8.9.1854.
Presten Henry Whitehead var svært tvilende til Snows teori. Som prest og sjelesørger hadde han unik kjennskap til hvor de syke og døde bodde. Han satte seg for å motbevise Snows teori. I stedet kom han til å bekrefte den ved systematisk undersøkelse og etterprøvning. Han forble deretter en helhjertet støttespiller, en støtte som var sterkt medvirkende til at Snow fikk gjennomslag. John Snow døde av hjerneblødning i 1858, like etter å ha fått rett, mens Whitehead levde i flere tiår etterpå.
Hva er relevansen til klimaforskning??
Vel, til sin dødsdag hadde Whitehead et portrett av vennen Snow i sitt arbeidsværelse for, som han skrev, å minne seg selv på at " in any profession, the highest order of work is achieved, not by fussy empirical demands for "something to be done", but by the patient study of the eternal laws."

Når klimaforskere begynner å tenke som Whitehead og ikke som politiske aktivister, da bør vi også begynne å låne dem øre.

Anonym sa...

Vil anbefale alle borgerlig å høre President Vaclav Klaus sin talen på FNs klimakonferranse i fjor.
http://www.exiztenz.com/klimadebatten/president_vaclav_klaus_tale_til_fn

Klaus - som tross sitt syn på klimapolitikken ble gjenvalgt i februar i år - mente at den FN-ledede klimadebatten har vært ensidig alarmistisk. Vi bør avvente en ansvarlig etisk overveielse og rasjonell debatt, sier han.

Klaus reiste spørsmål om noen politisk handling i det hele tatt er nødvendig. Ifølge president Klaus er det forhastet å kalle klimaendringene en krise, og forhastet å kalle den menneskeskapt. Han utfordret FN til å komme opp med et konkurrerende mellomstatlig panel om klimaendring for å eliminere den nåværende ensidige alarmistiske perspektive på debatten. Klaus tok til orde for en effektiv og rasjonell debatt.

I Mars 2008 ble det avholdt en ikke-statlige internasjonale klimakonferransen i New York, som direkte resulat av denne talen. Her deltok en rekke fremtredende klima-realister.

Du kan høre alle de publiserte talene fra konferansen her:
http://www.exiztenz.com/klimadebatten/lies_of_global_warming