Om VamPus

Bildet mitt
er Heidi Nordby Lunde, feminist, aktivist og Høyre-dame. Mer om Heidi. Kontakt meg på VamPus [a] gmail.com. Merk at kommentarer på innlegg eldre enn fem dager blir moderert - ene og alene for at jeg da får varsel om nye kommentarer. Leser ikke kommentarfeltet på gamle innlegg så ofte. Skriver du som anonym er sjansen stor for at det blir slettet sammen med spam.

tirsdag, oktober 10, 2006

Pyntefeminisme

I et innlegg i Dagbladet hevder Arbeiderpartiets Karin Yrvin mellom linjene at det kun er venstresidens definisjon av feminisme som er gyldig. Å ha et liberalistisk grunnsyn der alle mennesker er likestilte, alle skal sikres grunnleggende rettigheter og respekten for individet står sentralt er tydeligvis ikke forenelig med feminisme.

Helt korrekt. Dersom feminisme er en fastlåst definisjon som forutsetter statlig tvang og kvotering for å prioritere en gruppe fremfor en annen så vil aldri et liberalistisk grunnsyn være forenelig med feminisme. At arbeiderpartifolk i sedvanlig arroganse forteller oss hva som er korrekt begrepsbruk må de gjerne fortsette med. Kanskje Karin Yrvins bror, arbeiderpartimann og turnèleder for Miss Norway, Knut Yrvin kunne være behjelpelig med en begrepsoppklaring?

Dette bildet var i Dagbladets Magasinet, 12. februar i fjor, med bildeteksten: «Strengt: Missesjef Geir Killingland (t.v.) og turnéleder Knut Yrving forteller Jenny Sinkaberg (18) og Linda Tollefjord (18) at Miss Norway må være røykfri. Jentene må fylle ut skjemaer om vekt og mål og livsambisjoner mens de sitter foran mennene i bikini».

Killingland krevde forøvrig bildet fjernet fra Høstutstillingen med følgende begrunnelse:
"- Bildet henger i et rom der temaet er sex, og der vi blir sidestilt med seksualitet, spisevegring og generelt kvinnefiendtlige holdninger. Der hører det ikke hjemme."

Mon tro hva Karin Yrvin mener om det.

20 kommentarer:

Yosh sa...

"Feminismen er et samlende begrep omkring sosiale, filosofiske og politiske teorier som angår kvinner. Feminisme er også handlinger for å fremme kvinners rettigheter."

Det forklarer vel det meste. Feminisme er opptatt å fremme "kvinnen", ikke fremme likestilling. Kjønnskvotering er jo faktisk det stikk motsatte av likestilling, men det vil selvfølgelig fremme "kvinnen" (som en kollektiv gruppe).

følgelig vil jeg hevde at feminisme som kollektiv tankegang ikke er forenbart med likestilling mellom individer.

Anonym sa...

Ref Miss Norway-tjenesten...

Jeg kan ikke annet enn å sitere Sir Humphrey fra Yes Minister: "Nice work if you can get it, I'm sure"....

Anonym sa...

Er dette Skolelinux-Yrvin? Og hvorfor heter hun Yrvin og han plutselig Yrving?

Eller er det vel bare en ting å si: http://www.leekspin.com/

Anonym sa...

Den type "feminisme" vi har i Norge(som har fint lite med likestilling å gjøre) er godt tilpasset overklassens behov. Overklassens kvinner blir kvotert inn i styre og stell-bokstavelig- menn fra de lavere sosiale lag blir lært opp til å holde kjeft, og kvinner fra underklassen- les innvandrere- blir fortsatt undertrykt. Feminisme,til fordel for en sosial elite.

Anonym sa...

Nettopp. Og i det liberalistiske samfunn finnes ikke ulikt utgangspunkt, verken når det gjelder økonomi, generelle fordommer i samfunnet, kameraderi osv. Så lenge alle har like rettigheter trenger vi ikke bry oss om om de har mulighet for å utøve disse rettighetene. For vi vet jo alle at fordommer og sosiale skjevheter ikke eksisterer, ikke sant? Og alle er selvstendige individer som tenker helt fritt, uten å la seg påvirke av andre. Vi må bare passe på at de som styrer samfunnsutviklingen ikke er demokratisk folkevalgte, men overlate det til det frie markedet, for de tenker jo alltid bare på folkets beste.

Anonym sa...

Hun skal vel få slippe å svare for hva mannen hennes gjør? De er tross alt separate individer de og.

Anonym sa...

:)
Eller altså da, broren.
Selvfølgelig.

Godt å ikke være perfekt, i det minste.

Anonym sa...

Ikke diss Karin, hun er jo ganske søt når hun blir sint eller politisk korrekt...

Feminisme i sin reneste form er relevant i en liberalistisk sammenheng i den grad feminismen har som mål at individet ikke skal diskrimineres.

Panserfeminisme derimot...

Nyx sa...

Venstresidens kollektive tankegang, der målet ikke er likestilling mellom individer, men å fremme en gruppes interesser, bidrar til å klientifisere jenter og kvinner, og dermed å undergrave feminisme. Det ser imidlertid ut til at venstresiden legger noe annet i begrepet feminisme enn at alle mennesker, også kvinner, skal være likestilte.

Ergo:
1. Ut fra kollektiv tenkning er ikke feminisme kompatibel med liberalisme.

2. Ut fra et individorientert grunnsyn er ikke kollektiv tenkning kompatibel med kvinner som individer.

Resultat: Et liberalistisk grunnsyn er kompatibelt med alle typer individfokus, -også kvinnefokus (også kalt en liberalistisk definisjon av feminisme).

VamPus sa...

anonymous: dersom alle når de ble født fikk en million hver, hadde en ok oppvekst, ok utdannelse etc - ville sosiale ulikheter da blitt borte? Eller har forskjeller også noe med at vi som mennesker faktisk ER forskjellige, og om utgangspunktet er aldri så likt så vil vi som mennesker allikevel aldri bli det?

Hvor langt er du villig til å gå i forhold til statlig tvang og kvotering? Bør innvandrere kvoteres inn, og selv om det vil føre med seg rasisme, så er det allikevel et gode fordi det er "utjevnende"?

For meg finnes ikke noe motsetning mellom å ha et samfunn med forskjeller og å ha et samfunn med muligheter for alle.

VamPus sa...

t: det er broren.

Bark sa...

Gode poenger.

Om du er interessert i god polemikk mot akademisk feminisme, kan jeg anbefale denne artikkelen.

Imidlertid synes jeg det er unødvendig å trekke inn hennes bror. Personlig har jeg en søster som liker Jan Kjærstad. Jeg vil ikke, og burde ikke lastes for det.

Anonym sa...

Bør innvandrere kvoteres inn, og selv om det vil føre med seg rasisme, så er det allikevel et gode fordi det er "utjevnende"?


ER DU DUM ELLER? FØRER MED SEG RASISME? BARE EN HVIT PERSON KUNNE HA SAGT DET. EN SOM ALDRI OPPLEVER RASISME I NORGE. DET ER LITT FOR SENT Å BEGYNNE Å SNAKKE OM Å FØRE MED SEG RASISME.

NORGE ER ET RASISTISK LAND. ELLERS SÅ HADDE DET IKKE VÆRT NOE BEHOV FOR KVOTERING I DET HELE TATT.

Anonym sa...

Hva broren hennes mener og synes, bør være irrelevant. Det bør være mulig å diskutere sak uten å diskutere person. Når man går så langt som å trekke inn SLEKTNINGER av personen man er uenig i sak med, blir det for dumt.

VamPus sa...

t og marius: Jeg trekker inn broren hennes fordi han også er arbeiderpartimann og hun i artikkelen legger til grunn at det er kun venstresidens (og spesielt Aps) holdninger som teller som feminisme. Nettopp derfor er jo da andre arbeiderpartifolk, som f.eks. hennes bror, relevant.

d: Er Norge et rasistisk land? Og vil eller vil ikke kvotering føre mer rasisme med seg?

Anonym sa...

YIPPI!!!! "Fra balkongen - Ny!".
Og jeg som trodde man var fordømt til evig liv i bloggosfærens skyggedal.
Hipp, hipp for VamPus, hun leve! Hipp! Hipp!

Anonym sa...

Vaskeekte feminister er formodentlig tilhengere av kvotering av enslige fedre. Eller kanskje ikke. :)

Anonym sa...

Hmm, så argumentet for å trekke inn broren er at han også er arbeiderpartimann? Det forventes altså at alle innen en bestemt gruppering har samme holdninger - og etterlever dem på samme måte? Man bør med andre ord kunne holdes ansvarlig for det alle som kan puttes i samme gruppe som en selv, gjør og mener?`

For å eksemplifisere hvor galt det blir, kan jeg altså vise til at det finnes kvinner som synes det er helt greit å stille nakne i magasiner eller pornofilmer, dersom jeg diskuterer feminisme med en kvinne. Og så kan jeg si at dette stemmer jo svært dårlig med "kvinners" syn på feminisme, slik vedkommende jeg diskuterer med, fremstiller SITT syn?

Anonym sa...

Yosh: tåkeprat.

Anonym sa...

vampus: Forstår jeg deg rett mener du at det viktigste er at alle har like muligheter. Så langt er vi enige. Jeg synes og at hva folk gjør med mulighetene sine, får være opp til dem selv. Det er bare det at fordommer, sosial status, økonomiske forutsetninger etc gjør at ikke alle har de samme mulighetene. Og da synes jeg at de folkevalgte skal kunne ha muligheten for å legge til rette, f. eks gjennom kvotering. Det er jo ikke slik at det bare er staten som griper inn og prøver å styre livene og tankene våre, det såkalt frie markedet har store budsjetter for å styre hva vi mener, bla gjennom reklame. Så jeg synesikke det er så galt at de vi selv har valgt også skal kunne prøve å styre samfunnet.