Om VamPus

Bildet mitt
er Heidi Nordby Lunde, feminist, aktivist og Høyre-dame. Mer om Heidi. Kontakt meg på VamPus [a] gmail.com. Merk at kommentarer på innlegg eldre enn fem dager blir moderert - ene og alene for at jeg da får varsel om nye kommentarer. Leser ikke kommentarfeltet på gamle innlegg så ofte. Skriver du som anonym er sjansen stor for at det blir slettet sammen med spam.

fredag, oktober 20, 2006

Retur av afghanere

Noen av de utkastingstruede afghanerne streiker foran Stortinget igjen. I en flyer skriver Støttenettverket for afghanske flyktninger at den internasjonalt anerkjente Taliban-eksperten Ahmed Rashid mener at den militære nærværet bør styrkes. Han kritiserer også USA for manglende ressurser til statsbygging i Afghanistan, og mener at landet står overfor et fullt opprør.

På den ene siden vil ikke den rødgrønne regjeringen sende norske styrker til de områdene NATO mener trenger det mest, på den andre siden synes de det er greit å returnere folk til et land der de mener det er fare for norske soldaters liv.
Burde det ikke være en sammenheng mellom flyktninge- og asylpolitikken og utenrikspolitikken? Jeg mener at dersom vi har plikt til å ta imot flyktninger, så har vi også rett til å gjøre noe med årsaken til at folk flykter - blant annet gjennom militær intervensjon.

Som Vox Populi skriver:
NATOs ISAF-styrke er i en kritisk fase i Afghanistan. Dersom man ikke lykkes med å stoppe opprørstyrkene, bereder man grunnen for at nytt Talibanstyre og opplæringsarena for terrorister."

Kanskje vi burde sende vårt mer enn kvalifiserte militære personell først og deretter returnere afhanerne? Eller er det en for logisk utenrikspolitisk sammenheng for sosialister?

13 kommentarer:

Anonym sa...

Problemet med å sende soldater ned, er ikke kun at det er muligheter for at norske soldater kan miste sine liv. Men det er også en krig som fler og fler afghanere anser som en angrepskrig og ikke et militært nærvær for å hjelpe dem.

At Norge blir med i en uendelig krig, hvor det vil bli store tap på begge sider, og hvor norske soldater kan risikere å havne i samme situasjon som mange andre NATO-soldater, i ufruktbare angrep med store sivile tap, er ikke sikkert at vil bedre situasjonen der nede. Det kan tvert i mot føre til mer misnøye og forverrede tilstander.

Ved å ikke delta, sier Norge fra at de ikke vil være med på en slik krigføring som blir ført, sør, i Afghanistan.

Anonym sa...

SV setter norske soldater i Afghanistan liv i fare ved å vise at Norge er det svake ledd i NATO. Taliban er av den oppfatning at klarer terroristgruppen og bryte samholdet i NATO slik at landene trekker seg ut, vil dette føre til at hele alliansens krigføring mot dem vil falle sammen. Det er derfor ikke uten grunn at Taliban gir belønning i gull til dem som kan drepe en norsk soldat. Taliban kjenner utmerket til den svake norske rødgrønne regjeringen vakling når det gjelder Norges engasjement i Afghanistan. Taliban vet faktisk at SV ønsker å forhandle med terroristene.

SV kan gjerne demonstrere mot å sende spesialstyrker til Afghanistan. Saken er imidlertid at krigen kommer til de norske styrkene i Nord hvis ikke Taliban blir slått tilbake. Av den grunn vil spesialstyrkene bidra til å trygge de andre norske soldatene i Nord. Man kan mistenke SV for at deres hovedmål er å svekke Norges tilknytning til NATO. Som kjent har SV alltid vært motstandere av NATO. Ingrid Fiskaa snakker om at hun er en del av fredsbevegelsen. Man kan spørre seg selv hvilken fred hun står for. En fred under dyp undertrykking av et diabolsk regime som Taliban må være et helvete på denne jord, spesielt for kvinner. Det kan virke som om det gjelder en regel for muslimske kvinner i verden, og en regel for kvinner i den vestlige verden. SV har ikke akkurat bidratt noe særlig til å stoppe den enorme undertrykkingen av muslimske kvinner i Norge, og da sier det seg selv at muslimske kvinner i Afghanistan kan ofres på det fredsaltret som SV står for!

Ahmed Rashid

Det er på tide med en «enten er du med oss eller mot oss»-levering direkte til Musharraf på høyeste politiske nivå, sier en NATO-sjef ifølge en artikkel av journalist Ahmed Rashid.Etter 11. september-angrepene i 2001 lovte Musharraf at Pakistan ville samarbeide med USA for å stoppe Taliban.

- Våre folk i Sør-Afghanistan lider på grunn av det som kommer ut fra Quetta (i Pakistan, red.anm), fortsatte NATO-mannen.

Taliban bruker den sørlige provinsen Balochistan til å koordinere opprøret og til å få tilbake krefter etter å ha vært ute i felt, skriver den anerkjente journalisten Rashid.

http://www.telegraph.co.uk/news/main.jhtml?xml=/news/2006/10/06/wafghan06.xml

http://saag.org/searchb10.asp?search=afghanistan&searchtype=all

Konklusjon SV er Islamofacsistenes parti.

Noen sosialister har vett i behold.

http://www.sf.dk/index.php?article=10651

SF byder 12 forfattere og intellektuelles opgør med fundamentalistisk islamisme velkomment. Kampen for universelle rettigheder - uanset nationalitet, tro, køn eller seksuel orientering - er en klassisk venstre-orienteret dagsorden. Der består en kamp mellem reaktionære religiøse kræfter og demokrati og menneskerettigheder. 01.03.06


SF er enige i manifestets betoning af, at en af vor tids farer er den religiøse fundamentalisme - og islamismen er bestemt én af dem. Der er et stærkt påkrævet behov for den præcisering, som forfatterne af manifestet retteligt pointerer, nemlig at der ikke er tale om et civilisationernes sammenstød mellem Vesten og Islam - men en global kamp mellem demokrati og præste-regimer.

Religion som ideologi og religions-styrede samfund er en svøbe, som truer demokrati og menneskerettigheder.

Læs Manifestet i hele sin ordlyd.

http://www.sf.dk/index.php?article=10653

Anonym sa...

Du er lite optmist Vampus, hvis du tror du kan lage "folk" av afghanerne i løpet av noen får år.

Salt sa...

Vi i vesten har ingen moralsk plikt til å ofre våre liv for å skape et godt samfunn i en annen del av verden.
Jeg synes det er greit at vi ikke sender soldater, men samtidig returnerer de som kommer derfra.
Det er afghanerne selv som bør skape et godt samfunn av landet sitt.
Det vi burde gjøre er å åpne grensene for import av de artige plantene som det dyrkes så meget av i Afghanistan.

VamPus sa...

Salt: Ikke moralsk plikt, moralsk rett. Har vi ansvar for å ta i mot flyktninger, bör vi ha rett til å gjöre noe med grunnen til at de flykter.

Salt sa...

Nu surrer De Frøken Vampus. Vi har, som nasjon, intet ansvar for å ta imot flyktninger, og derfor hverken rett eller plikt til å sende våre borgere i døden for å rydde opp i det landets interne problemer. Det er videre ikke sånn at fordi nordmenn er produktive og har klart å skape et godt samfunn, så må vi ta imot all verdens "riff-raff".
Når det er sagt er jeg prinsipielt for åpne grenser, men det avhenger av en internasjonal enighet om åpne grenser i alle land (eller i hvert fall nesten).
Men nå bør afghanere og irakere sendes hjem, samtidig bør vi trekke vestlige soldater ut av disse vepsebolene, og la dem gå til helvete hvis det er det de vil.

Anonym sa...

Salt; det er du som surrer. Prøv å legge fra deg de afganske morro-plantene og les Vampus sitt innlegg en gang til.

Hun sier at HVIS vi har plikt til å ta imot flykninger SÅ har vi også rett til å sende soldater.


Vampus; hva med følgende argument:

SIDEN vi ikke sender soldater, SÅ har vi i det minste plikt til å hjelpe de som flykter.

Anonym sa...

™Har vi ansvar for å ta i mot flyktninger, bör vi ha rett til å gjöre noe med grunnen til at de flykter.™

Argumentet ditt forutsetter at Taliban ikke vinner oppslutning på det kaoset som krigen skaper. Gitt det faktum at opium ble mer lønnsomt enn mat for bøndene etter november 2001, så er ikke det helt usannsynlig....

Anonym sa...

Afghanske flyktninger etter 2002 er i stor grad talibanere. Hva denslags mennesker har å gjøre i Norge vet jeg ikke.

De som er vanlige ordentlige mennesker, skal de nå liksom sitter trygge og fine i Norge og vente på at deres landsmenn dør i kampen for et fritt land.

Folk som stikker når landet trenger en mest, er ikke folk vi i Norge har det minste plikt til å ta vare på.

Anonym sa...

Anonym:

"Afghanske flyktninger etter 2002 er i stor grad talibanere."

Hvor har du det tallet fra?

VamPus sa...

Manfred: at opium ble mer lønnsomt enn mat for bøndene skjedde vel ikke etter 2001?

Andre: Norge har forpliktet seg til å ta i mot flyktninger, bl.a. gjennom FN.

Anonym sa...

Men vi har da vitterlig en ganske stor kontigent der nede. Det er ikke slik, som man får inntrykk av, at vi ikke er til stede i det hele tatt.
Diskusjonen gikk på om vi også skulle sende jegertropper i tillegg til de "vanlige" soldatene som alt finnes der nede.

KEE

Anonym sa...

Jeg hater å måtte skuffe deg Vampus, men hvis du slår opp på Afghanistan i Wikipedia og scroller deg ned til "økonomi"-avsnittet, så står det svart på hvitt der.

Hvis du ikke stoler på Wikipedia anbefaler jeg deg CIAs factbook (cia.gov), som i litt mindre klar tekst slår fast at BNP har vokst jevnt siden Talibans fall i 2001, primært som en følge av vekst i jordbruket (og servicesektoren), men at opiumshandelen i dag utgjør en tredjedel av BNP.

Taliban startet sin nådeløse straffeforfølgelse mot opiumsbønder i 2000, og i løpet av ett år hadde produksjonen falt drastisk, noe som resulterte i herointørke på det europeiske markedet. Bøndene ble tvunget til å dyrke mat for det nasjonale markedet. Maktvakuumet som fulgte Talibans fall fikk i gang produksjonen igjen, og siden den gang så har den økt jevnt og trutt. Tall og beskrivelser av utviklingen finner du i FNs dokumenter her:

www.unodc.org/afg/reports_surveys.html

Hvis spørsmålet ditt var retorisk ment, dvs at opium "alltid" har vært mer lønnsomt enn mat, så er det selvsagt helt riktig. I hvertfall etter at britene vant kampen for å liberalisere opiumsproduksjonen i Kina, slik at de kunne multiplisere innhøstingene og introdusere opium på det europeiske markedet (Nankingtraktaten i 1842, jeg går ut i fra at du fulgte med i historietimene?). Fra et kapitalistisk ståsted er nemlig opium og dens foredlinger morfin og heroin profitable greier: Man trenger bare lagerplass, markedføring er unødvendig, man kan holde butikken åpen når det passer og kunden krangler ikke på prisen. Han vil faktisk krype gjennom kloakken og trygle om å få kjøpe. Heroin er den perfekte vare.