Om VamPus

Bildet mitt
er Heidi Nordby Lunde, feminist, aktivist og Høyre-dame. Mer om Heidi. Kontakt meg på VamPus [a] gmail.com. Merk at kommentarer på innlegg eldre enn fem dager blir moderert - ene og alene for at jeg da får varsel om nye kommentarer. Leser ikke kommentarfeltet på gamle innlegg så ofte. Skriver du som anonym er sjansen stor for at det blir slettet sammen med spam.

onsdag, april 15, 2009

Hva er galt med returbillett?

Samtlige 41 anmeldte overfallsvoldtekter i Oslo de siste tre årene er ifølge politiet begått av ikke-vestlige innvandrere, skriver VG i en artikkel som oppsummerer problemet med innvandringsdebatten i Norge.

Gjerningsmennene er ofte asylsøkere og kommer ofte fra traumatiserte land eller land med et helt annet kvinnesyn enn vi har i Norge. Politiet mener det trengs mer forebyggende arbeid blant menn med innvandrerbakgrunn.

For det første er det helt håpløse begrepssammenblandinger. En asylsøker er ikke en innvandrer, men en person som søker om flyktningestatus på individuelt grunnlag. Dersom det er mannlige asylsøkere som er problemet - så trengs det en grunnleggende opplæring i norske forhold og en helt klar melding om at dersom man vold og voldtekt fører til en umiddelbar avvisning av asylsøknad uten ankemulighet og første fly ut av landet. Om det så måtte bryte FN-konvensjoner eller annet.

Men å generalisere alle menn med innvandrerbakgrunn som potensielle voldtektsforbrytere - hei, se - der gikk FrP opp 5% igjen.

40 kommentarer:

Anonym sa...

Kan man aller mest ydmykt (men ikke mindre desto mer innstendig) be om at også narkoforbrytelser gir toppgevinst i returbillett-lotteriet?

bt.no har et grotesk eksempelMånebedotten

Tante Gruesom sa...

Det jeg syns er mest problematisk er at dette skygger over et statistisk større problem; voldtekt utført av kjente - og her er skyggetallene erkjent store.

Hvis man bare kunne mistenkeliggjøre alle innvandrere (dytte Frepp litt lenger opp på meningsmålingene) og så skyve fokus VEKK fra det statistisk sett større problemet, se da kan norske menn unngå å ta fatt i egne kjønnsoppfatninger...

Stian Oen sa...

Her gjemmer det seg et ganske nådeløst standpunkt i strid med menneskerettighetene i innlegget ditt, Vampus: Det er jo som regel nokså gode grunner til at personer som utvises ikke alltid sendes tilbake til hjemlandet. Det er vel sikkert alltids noen som lykkes med å "sno seg unna", men det er nok ganske ofte slik at de som utvises står i nokså umiddelbar fare for å bli både forfulgt, voldsutsatt og endog drept dersom de returnerer til hjemlandet.

Så kan man jo selvsagt mene at dette uansett er snakk om voldtektsforbrytere, og at de ikke fortjener bedre. Rent bortsett fra at dette altså som nevnt er i strid med menneskerettighetene, burde vi vel i det minste da hatt anstendighet nok til å ordne biffen selv, istedenfor å la andre gjøre "jobben" for oss? Men da blir det kanskje for nært?

Anonym sa...

Thomas Hylland Eriksen er en fjern sosialist som ønsker 4 millioner nye muslimer hit. Da blir det fort slutt på pikebarn som tripper frilynt hjem nattestid i miniskjørt. Øl, rødvin og annen alkohol blir forbudt.
Har han virkelig tenkt tanken, jeg bare spør?
Alle privilegier som er kjempet frem som likestilling, fri abort, jenter som drikker og sjekker opp en fremmed mann en lørdagskveld. Det som er det aller verste er at det blir slutt totalt på ytringsfrihet og trykkefrihet etc.
Dagsrevyens reportasje bekrefter mine tidligere antagelser at det er 100 % utlendinger(afrikanere og kurdere) bak overfallsvoldtekter!
Hilsen Dina

slettet sa...

Jeg ble også litt overrasket over at du så enkelt mente man kunne sende folk ut i strid med FN-konvensjoner.

Tror ikke det er realistisk politikk at Norge demonstrativt vil gjøre dette. Det man kan gjøre er jo i noen tilfeller å tolke konvensjonene mer innskrenkende og/eller arbeide for å forandre disse på internasjonalt nivå (ant. ikke så realistisk å få til heller).

I tillegg har man jo det problem at det er en del man ikke klarer å få sendt ut selv om de har utvisningsvedtak (folk som ikke samarbeider og som hjemlandet nekter å ta imot).

Selv ville jeg heller foretrekke lukkede asylmottak, både for asylsøkere og for de såkalte ureturnerbare asylsøkere med utvisningsvedtak.

(for folk med ubegrunnede asylsøkere samt folk som er "uretunerbare" vil jo trussel om utvisning ved voldtekt ikke spille noen særlig rolle, siden de i prinsippet skal ut av landet uansett).

Anonym sa...

Jeg takker dere som har stemt Arbeiderpartiet og andre Sosialistiske partier de siste 30 år for resultatet av denne utopiske kulturberikelsen som samtidig kunne sørge for at 10 000 nye Sosialistiske Sosionomer kunne få betalt fet lønn for å bedrive landssvik mellom kaffepausene sine.

Hvor langt fra byene må man flykte for at sjansene for at sitt avkom ikke skal bli rammet av vold og voldtekt for denne asylsvindler og urettmessige asylturisme industrien skal bli så minimal som mulig?

Anonym sa...

Tante Gruesom trekker frem at den gruppen menn det er mest sannsynlig at den som voldtar en norsk kvinne vil være i, er innfødte hvite menn. Og TG synes det blir feil når ikke de får mest tyn.

Det er litt rart, hvis man går ut fra at folk har et helt tørt, statistisk og rasjonelt forhold til risiko. Men det har de ikke. Det er det heller ikke rimelig å forvente.

Dersom sjansen for å bli voldtatt av venner man har nær omgang med er hundre ganger større enn sjansen for å bli voldtatt av en fremmed på offentlig sted, så anses det siste som et større problem. Man godtar tusen ganger høyere risiko hvis den er frivillig (valgfri sosial omgang) enn hvis den er utenfor ens kontroll (å bevege seg utendørs blant tilfeldige fremmede).

Belæring om de faktiske sannsynlighetene vil ikke endre på dette. Men man kan manipulere følelsene, for eksempel ved å spre frykt om menn generelt. Hvorvidt kvinner blir flinkere til å unngå voldtekter av det er et åpent spørsmål. En sideeffekt er at gjengvoldtekter blir sett på som et mer marginalt onde; menn er jo fæle, alle mann!

Anonym sa...

Er en jente som bor i byen, og må dessverre si at jeg merker så altfor godt hva slags fælt kvinnesyn mange afrikanere har. De stirrer, roper og følger etter deg. har opplevd ved to andledninger at jeg har blitt fulgt etter på vei hjem fra byen av afrikanere. Begge tok kontakt med meg først, men jeg var ikke interessert. Tok livredd opp mobilen begge gangene og ringte en venn, og småløp til nærmeste taxi. Guffent.. Send disse mennene vekk umiddelbart.. hilsen bekymret

 Sti9nsky sa...

Bare for å minne på: I innslaget på nyhetene i går var det snakk om overfallsvoldtekter i Oslo, ikke voldtekter generelt.

Når det gjelder skyggetallene, så har bl.a. Menn Mot Vold tatt opp dette flere ganger. Skyggetallene er stygge rett og slett.

Espens togsider sa...

Hva er galt med retur? Hvis nordmenn som flyktet til Sverige under krigen hadde oppført seg sånn i Sverige, solgt dop eller voldtatt svenske kvinner, ville de blitt utvist på flekken, selv om de hadde havnet i klørne på Gestapo.
Det var nordmenn som ble utvist på langt tynnere grunnlag enn voldtekt.

Goebbels sa...

Det erblit gjort _glimrende_ analogier i dette kommentatorfeltet. Aldeles glimrende!

Geir sa...

I strid med FN-konvensjoner????

Så dere mener virkelig at kriminelle skal kunne bruke det som brekkstang uansett hva de gjør?
Ædabæda - kan ikke sende meg ut så.....

En av kvinnene tok selvmord etter voldtekten - i min bok er det mord!

En annen effekt av en praktisering med hjemsending hadde vært at lovlydige innvandrere (flertallet) ville bli mindre mistenkeliggjort.

Banjo sa...

Dette problemet kan bare forsvinne helt fra kloden om fattigdom utkjempes og demokratiet har fotfeste i hele verden. Det vi imidlertidlig må passe på her i Norge er at vi ikke tar inn altfor mange mennesker som vi vet har liten sjangs for å klare å integrere seg. Det er kanskje ikke så lett å vite dette, men det går ann å si at vi ikke vil ta inn folkegrupper med dårlige integrasjonstall. Det betyr ikke at vi ikke bør hjelpe de. Det beste man kan gjøre med slike grupper er å gi dem hjelp til selvhjelp. Bekjemp krig og nød. Det er uansett farlig for vårt samfunn og våre verdier å ta inn fler kriserammede til landet nå da vi er i ferd med å bli kriserammede selv, om det skjer vil vi iallefall ikke være i stand til å hjelpe noen.

Anonym sa...

Det måtte jo komme innlegg her hvor det ble stilt spørsmål ved å "bryte" FN-konvensjoner. Spørsmålet burde vel heller være hvorfor Norge har signert på konvensjoner som gjør at vi må gi opphold til grove voldsforbrytere. Burde vi ikke jobbe for å endre disse konvensjonene eller trekke oss fra disse? (Det er ikke slik at vi MÅ være med på alt FN foreslår.)

Hvis Norge praktiserer retur konsekvent blir returen heller ikke en overraskende reaksjon for utenlandske forbrytere, men en kjent konsekvens av å bryte loven. Dette er personer som har blitt gitt opphold i Norge for å beskytte dem. Hvis de da begår forbrytelser mot det samfunnet som beskytter dem bør de heller ikke ha krav på videre beskyttelse.

Gullstandard sa...

Hva er problemet med at en voldtektsmann blir drept etter retur til hjemlandet ?

ak sa...

@ Stian Oen:

Skal Norge "ordne biffen selv?" Du er så politisk korrekt at jeg nesten, men bare NESTEN!, får lyst til å grine. Det går utmerket an å få den "biffen" ordnet i voldtektskrapylets opprinnelige hjemland. Da kunne "biffen" til og med bli blodigere og det er absolutt å foretrekke ;) Holdningen din går helt på tvers av sunn fornuft og folks rettsoppfatning. Hugs at det til syvende og sist er sunn fornuft som styrer i et demokrati. "Nådeløst standpunkt" my ass!

Stian Oen sa...

ak: Sunn fornuft? At voldteksforbrytere skal ende livet på blodigst mulig måte? Merkelig at dette ikke på noen måte ser ut til å ha gitt seg utslag i hvordan vi her i demokratiet Norge behandler voldtektsforbrytere med norsk statsborgerskap, i så fall...

At jeg er politisk korrekt når jeg påpeker at relativt vanlige synspunkter i en del politiske miljøer i Norge er i skrikende strid med menneskerettighetene, kan jeg forøvrig leve veldig godt med.

VamPus sa...

Stian: I går ble en mann fratatt norsk statsborgerskap etter å ha blitt dømt for åtte voldtekter - så det er åpenbart at det går ann.

Tante Gruesom: du blander sammen to ting - overfallsvoldtekt og voldtekt utført av kjente. Du er ikke så dum at du mener at disse skal forebygges på samme måte? Du får i hvert fall ikke norske menn til å ta tak i sine egne kjønnsoppfatninger ved å unnlate å fortelle asylsøkere at de blir tuppet ut om de voldtar?

Anonym sa...

Hva er galt med returbillett?

Det er for dyrt! La dem "gå fjæra" hjem - og det gjelder også de fra Afghanistan.

Rob sa...

Send de hjem! hvis de ikke kan oppføre seg her når de har fått en ny sjanse i livet. Så kan man vell fan ikke synes synd på de når man sender de tilbake til dritt landet?

har ikke ord for hvor mye bråkete utlendinger irriterer meg!

Stian Oen sa...

Vampus: Ja; han hadde blitt innvilget statsborgerskap på uriktig grunnlag. At han er voldtektsmann har faktisk ikke noe med vedtaket å gjøre (rent bortsett fra at voldtekt av kvinner må kunne sies å medføre rimelig grunn til tvil ift. hvorvidt han faktisk er homofil. Men at han har fått flere barn med ulike kvinner i perioden etter at han inngikk partnerskap må vel sannsynligvis telle enda tyngre i så måte).

Å frata noen et statsborgerskap pga. voldtekt ville blitt temmelig spesielt (selv om jeg registrerer at en del av de som kommenterer her ser ut til å helle i den retning). For det første introduserer man da premsumptivt en annen type rettsanvendelse for personer som har blitt norske statsborgere (og altså ikke har vært det hele livet). Og for det andre introduserer man fradømming av statsborgerskap som straff for gitte forbrytelser. Begge deler må så vidt jeg kan skjønne være i strid både med grunnleggende rettsstats- og menneskerettighetsprinsipper.

VamPus sa...

Men her er det altså snakk om menn som søker asyl og som voldtar mens søknaden er til behandling. Mao har de ikke norsk statsborgerskap i utgangspunktet. Jeg synes det er helt legitimt at grov kriminalitet skal telle i vurderingen av asylsøknader, ærlig talt.

De som får avslag bør bli satt i lukket mottak frem til utsendelse, og ved grov kriminalitet all mulighet for anke fratas.

Dessuten skal og må norske myndigheter sørge for et hjelpeapparat til de som får innvilget asyl, dvs får flyktningestatus, for å bearbeide eventuelle traumer, komme seg inn i det norske samfunnet og ut i arbeid så raskt som mulig.

Stian Oen sa...

Nei; her er det jo faktisk nettopp snakk om en som mistet statsborgerskapet sitt, slik du jo selv påpekte?

At grov kriminalitet skal TELLE i behandlingen av asylsøknader er jeg for øvrig faktisk veldig enig i. Men dette vil jo innebære en liberalisering av dagens asylregime, siden grov kriminalitet jo i dagens lovverk er AVGJØRENDE ved behandlingen av asylsøknader...

hø? sa...

men hvis Vampus får viljen sin, er det jo fritt fram for alle å komme til landet - ikke nødvendig å søke om opphold

(så begrepsskillet mellom asylant og innvandrer forsvinner)

ak sa...
Denne kommentaren har blitt fjernet av forfatteren.
Anonym sa...

Er det noen grunn til å tro at disse gruppene ikke er like overrepresentert når det gjelder voldtekter utført av kjente?

H

ak sa...
Denne kommentaren har blitt fjernet av forfatteren.
ak sa...
Denne kommentaren har blitt fjernet av forfatteren.
ak sa...

@ Stian Oen

Vel, hvordan ser du helst at voldtektsforbrytere ender livet sitt?

Du representerer muligens politisk korrekt-, men ikke sunn fornuft i ditt første innlegg når du sier;

"...det er nok ganske ofte slik at de som utvises står i nokså umiddelbar fare for å bli både forfulgt, voldsutsatt og endog drept dersom de returnerer til hjemlandet."

For tror du virkelig at folk flest bekymrer seg over hvorvidt en voldtektsforbryter blir feks. voldsutsatt eller ikke ved retur til hjemlandet? Jeg vedder en Old Speckled Hen på at de fleste faktisk ikke hadde gitt en flying fuck i om en slik gjøk hadde blitt aldri så lite voldsutsatt ved hjemkomst. Hugs at vi i dette tilfellet har med returbilletter til voldtektsforbrytere å gjøre. Din innvandringsvennlige samvittighet blir ikke renere av å inkludere voldtektsforbrytere. Du skaper ikke et mer åpent og tolerant multikulturelt samfunn heller. Du skaper derimot grobunn for fremmedhat og stigmatisering, men det klarer visst aldri dere sosialister å forstå. Det finnes nemlig flere ofre en de 41 voldtektsutsatte i tilfellene det her er snakk om; for skyggen av disse ugjerningene vil falle på uskyldige asylsøkere som sliter mer enn nok fra før. De hadde nok vært best tjent med at slike r...høl hadde fått utlevert nevnte "nådeløse" returbilletter, men i følge deg skal ikke så skje. Du lever kanskje godt med det, for du har jo da fått tilfredsstilt din politiske korrekthet. Jeg derimot lever ikke godt med det, men så er jeg ikke politisk korrekt heller.

gau sa...

Et lite hjertesukk til Stian og alle andre PK'er fra en veldig enkel og kynisk sjel i et veldig enkelt legeme:

- Hvis det er veldig viktig for deg å skjule din identitet / hvor du egentlig kommer fra, ved f.eks. å kaste papirene under båt/flyreisen og slipe bort fingeravtrykkene, vel, så kommer du ikke fra det stedet på jord som du hevder at du kommer fra...
- Hvis du søker humanitært opphold (med en hvilkensomhelst begrunnelse) og begrunnelsen viser seg å være falsk...
- Hvis du reiser tilbake til de som "forfølger deg" på ferie...
- Hvis du begår grove forbrytelser mot de som tar imot deg og "gir deg beskyttelse"...

Vel, så er det da vitterlig ingen forbrytelse Å SENDE DEG TILBAKE, uansett hva du hevder å flykte fra!

En viss form for svingdør bør en del ...søkere vite at de kan komme til å møte!

ak sa...

Hei du sosialist-Stian, apropos voldtektsforbrytere og sunn fornuft; http://www.vg.no/nyheter/utenriks/artikkel.php?artid=562108. Føler du også nå at du lever godt med din korrekte fornuft? Synes du det er viktig å bruke ressurser på å hindre asylsøkere som også er voldtektsforbrytere i å ikke bli returnert til fare for forfølgelse, voldsutsettelse og "endog" drap? Hvor stort er det egentlig det politisk korrekte skjoldet du gjemmer deg bak?

Andreas sa...

Skönt att se att norska medier vågar skriva sanningen, vilket svenska dessvärre inte gör!

Stian Oen sa...

Det er helt i orden å mene at voldtektsforbrytere bør lide en mest mulig vond og pinefull død; jeg respekterer det standpunktet som alle andre. Men det er altså ikke mitt standpunkt. Jeg mener det seriøst når jeg sier jeg er tilhenger av menneskerettigheter. Og disse må gjelde for alle mennesker, også de som utfører grusomme handlinger. Å ikke være tilhenger av menneskerettigheter er naturligvis også et standpunkt jeg respekterer. Men heller ikke dette er mitt standpunkt.

ak sa...
Denne kommentaren har blitt fjernet av forfatteren.
ak sa...

@ Stian Oen

Du holder fanen som sier "POLITISK KORREKT" rimelig høyt når du påstår at VamPus´gjemmer et nådeløst standpunkt i sitt utsagn. Du hevder sunn fornuft tilsier at en voldtektsforbryter med status asylsøker ikke skal returneres til feks. "voldsutsettelse" i hjemlandet, jeg vedder en øl imot. Jeg er også tilhenger av menneskerettigheter, men bærer ikke nevnte fane særlig høyt.

Hva tenker du om situasjonen til alle de asysløkerne som er vanlige mennesker med en litt kjedeligere livssituasjon enn folk flest, og som nå stigmatiseres pga. slike voldtektsmenn? Den gemene hop er ikke like opplyst og nyansert i sine meninger som feks. deg og meg (iallefall meg:), og drar lett gruppen asylsøkere over den kammen du vet. Ser du at politisk korrekthet også skaper uheldige bivirkninger? Da snakker jeg om i den virkelige verden, og ikke i den utopien som sosialister ønsker, håper og tror de lever i. Av og til må det knuses noen egg for å lage omelett. Synes du virkelig det er så ille å knuse disse eggene for å lage en god asylomelett (ja jeg vet; den halter litt den allegorien der! Muligens ikke den beste jeg har hostet opp denne uken, men-men). Ser du ikke at asylanter generelt hadde tjent på at slike voldtektsforbrytere hadde fått returbillett?

Stian Oen sa...

ak: Hvordan du kan påstå at du er tilhenger av menneskerettigheter når du de facto argumenterer mot dem blir en liten gåte for meg. Det er faktisk ikke i tråd med menneskerettighetene dersom en stat bevisst sender et menneske til et område der man kjenner til at vedkommende sannsynligvis vil bli forfulgt, voldsutsatt og kanskje også drept. Om vedkommende er en voldtektsmann eller Mor Theresa spiller ingen rolle ift. menneskerettighetsbegrepet. En menneskerett er noe man har i kraft av å være et menneske. Ens handlinger rokker ikke ved dette.

ak sa...

@ Stian Oen

Du henger deg opp i detaljer. Jeg har en følelse av at jeg er litt mer pragmatisk anlagt enn deg på noen områder. Det er nemlig fullt mulig å være tilhenger av menneskerettigheter samtidig som man ønsker returbillett til voldtektsforbrytere i tilfellet det her er snakk om. Eller holder følgende resonnement (ditt formoder jeg) vann?

-ak ønsker disse idiotene returbillett til risikofylt liv i hjemlandet, ergo ak er ikke tilhenger av menneskerettighetene.

Du argumenterer som Erasmus Montanus på en dårlig dag.

Og ang. generell sunn fornuft så føler jeg at jeg skylder deg en Old Speckled Hen.

God helg uansett!

Anonym sa...

Hvorfor skal norske menn bli enda snillere og mykere når de virkelige slemme skal skånes og forsvares og deres handlinger bortforklares?

Dere har likestilling fordi vi norske menn har mer anstendighet og rettferdighetssanns enn f.eks. de fleste fremmedkulturelle. Ellers hadde dere aldri lyktes med likestillingsprosjektet.

Anonym sa...

"Er det noen grunn til å tro at disse gruppene ikke er like overrepresentert når det gjelder voldtekter utført av kjente?

H"

PKere forutsetter at kun etnisk norske gjør slikt. De forutsetter også STORE mørketall. Dermed kan man påstå at nordmenn er verre eller like ille som utlendinger i strid med all statistikk. I strid med virkeligheten egentlig.

Etter all sansynlighet er de som er overrepresentert på overfallsstatistikken også overrepresentert på den andre statistikken med forebehold at noen av dem har få kvinnelige kjennte.
Mener man at kvinner ikke skal oppføre seg som norske/vestlige kvinner så synes man kanskje at det å komme på tomannshold med en kvinne definerer henne som "hore" og gir rett til å voldta osv.
Kvinnelige asylsøkere finner det ofte svært vanskelig å bo på asylmottak med mannlige asylsøkere pga av all sextrakkaseringen og sexpresset. Dette har det vært skrevet om, men jeg har ingen link nå.

Unknown sa...

Jag är Svensk och kan inte förstå människor som gör så mot andra människor, Jag tycker att kemisk kastrering på alla våldtäkter även på män som har tankar som kan leda till sådant som gör att kvinnor är rädda. Richard.kristiansson@3mail.com