Om VamPus

Bildet mitt
er Heidi Nordby Lunde, feminist, aktivist og Høyre-dame. Mer om Heidi. Kontakt meg på VamPus [a] gmail.com. Merk at kommentarer på innlegg eldre enn fem dager blir moderert - ene og alene for at jeg da får varsel om nye kommentarer. Leser ikke kommentarfeltet på gamle innlegg så ofte. Skriver du som anonym er sjansen stor for at det blir slettet sammen med spam.

mandag, april 20, 2009

Opphold i premie for kjønnslemlestelse?

Dagsavisen skriver at 50 somaliere og etiopiere har fått opphold i Norge fordi Utlendingsnemnda frykter at familiene vil omskjære døtrene om de returneres til hjemlandet.

Kan noen forklare en enkel sjel hva som er logikken bak at foreldre med jentebarn får opphold i Norge som premie fordi de antakeligvis vil kjønnslemleste egne barn?

11 kommentarer:

Dag Fjeld Edvardsen sa...

Enig. Hvis avisens beskrivelse er dekkende for saken er det helt koko!

HHH sa...

Det kan jo tenkes at foreldrene forsøker å komme unna press fra øvrig familie, gjerne representert ved de eldste i storfamilien. Selv om de yngre voksne medlemmene i familien er motstandere av kjønnslemlestelse, er det mange i bestemorsgenerasjonen som fremdeles henger igjen i gammel overtro. Det er ofte "kloke koner" og bestemødre som står for overgrepet. Og disse har stor makt i slike samfunn. En flukt til Europa eller USA (der domstolene har inntatt samme standpunkt som Utlendingsnemnda nå gjør) fremstår derfor som den eneste muligheten til å unngå kjønnslemlestelse. Men det er ingen automatikk i dette. Både jentas alder og familiens utdanningsbakgrunn og klassetilhørighet har betydning for risikovurderingen.

Så blir spørsmålet hva utlendingsmyndinghetene skal gjøre når bestemor søker visum for å komme på besøk...

TaxiGudrun sa...

Ja, man kunne virkelig få inntrykk av at oppholdstillatelsen var premien. Og det sier kanskje litt om stoda i Norge nå, at ikke det blir mer reaksjoner.

Bernt sa...

Jeg vet at det er et totalt urealistisk alternativ, men det første jeg tenker er at i disse tilfellene burde foldrene sendes hjem og barna adopteres bort.

CHAJ sa...

Det følger av alminnelige forvaltningsrettslige prinsipper at en tillatelse kan tilbakekalles dersom grunnlaget ikke lenger er der. Så hvis mor/far skulle finne på å gjøre alvor av faren i hjemlandet vil det nok ikke stå på UDI i forhold til et tilbakekall av gitt tillatelse.

Ellers er jo ett av vilkårene for å anses for flyktning en fremtidsrettet forfølgelsesvurdering bl.a. på bakgrunn av tilhørighet til sosial gruppe. Hvis det er en reell mulighet for at barna vil omskjæres i hjemlandet har barna faktisk rettskrav på asyl. Det er ikke belønning for mor at barna får asyl, er det vel? Og når barna faktisk har fått opphold foreligger det ganske sterke menneskelige hensyn for at mor også skal få opphold, i alle fall iht EMK og hensynet til vernet om familiens enhet.

Kan ellers slutte meg til HHHs svært glimrende redegjørelse. :-)

AAA sa...

CHAJ: Det er kunnskapsløst av deg å sitere forvaltningsloven som en slags vitenskapelig rettesnor der en handling fra en person vil automatisk føre til fratagelse av norsk statsborgerskap og en følgende hjemsendelse. For det første er kontrollmekanismene i Norge dårlige eller ikke-eksisterende – det er jo et argument i seg selv for ikke å akseptere asylsøkere fra en bestemt nasjon/område der det er fare for kjønnslemlestelse. Man kan derfor konkludere med at barna er ikke tryggere her i Norge enn i hjemlandet i den grad det er foreldrene som stort sett står bak kjønnlemlestelse av barna ( se link http://www.rights.no/publisher/publisher.asp?id=37&tekstid=2499) . For det andre er det stadig eksempler på at personer som ikke oppfyller vilkårne for asyl ikke blir hjemsendt. Stikkord: Najmuddin Faraj Ahmad eller Mulla Krear om du vil.
Det som overrasker meg er at hver gang politikerne våre blir konfrontert av pressen med lettere absurde avgjørelser i asylsaker virker våre folkevalgte overrasket, som om de hadde sovet i timen. De kommer straks med løfter om at de vil forandre/instruere/lage nye lover slik at det ikke skjer igjen.( se link http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article3034463.ece) Da sitter jeg igjen med følgende spørsmål: hvem er det egentlig som har bestemt at såpass mange innvandrere (i forhold til folketallet i Norge) skal få lov til å komme hit?

Eva sa...

Jeg må si meg enig med Bernt. Barna burde fått opphold, men ikke foreldrene. Foreldre som enten selv vil kjønnslemleste barna, eller som ikke klarer å hindre andre i å gjøre det, burde vel egentlig ikke ha ansvar for disse barna?

JK sa...

Forklaring av logikken: Hensynet til barnets rettigheter går foran andre hensyn.

Godt å se at det finnes byråkrater som kan se annet enn system.

Synd at H og AP er så fordømt systemfokuserte. Snart får vel UNE ny instruks.

VamPus sa...

HHH: I en enstemming dom i Utlendingsnemda (UNE) fikk en etiopisk familie oppholds- og arbeidstillatelse i Norge, etter at de gjorde det klart at de ville omskjære datteren dersom de måtte vende tilbake til Etiopia.

Det er å true seg til opphold. Resultatet var at UNE klassifiserte datteren som en flyktning med krav på beskyttelse i henhold til Utlendingsloven. Dermed fikk både datteren og foreldrene oppholds-og arbeidstillatelse.

Dette er en av en rekke saker hvor nemnda har overprøvd Utlendingsdirektoratet, og innvilget opphold til afrikanske familier.

Og som vi har erfart nok ganger - opphold i Norge, eller om barna er født i Norge, er ingen garanti mot omskjæring. Dessverre.

Anonym sa...

Det riktige ville faktisk være om barnevernet tok barna og fant norske fosterforeldre til dem og at foreldrene ble sent hjem.

Man kan innvende at det ikke ville vært politisk mulig. Vel men man BURDE gjøre det. Det ville være RETT å gjøre.

Niels C sa...

Ja, og så er I jo så gode til at integrere flygtninge fra somalia