Om VamPus

Bildet mitt
er Heidi Nordby Lunde, feminist, aktivist og Høyre-dame. Mer om Heidi. Kontakt meg på VamPus [a] gmail.com. Merk at kommentarer på innlegg eldre enn fem dager blir moderert - ene og alene for at jeg da får varsel om nye kommentarer. Leser ikke kommentarfeltet på gamle innlegg så ofte. Skriver du som anonym er sjansen stor for at det blir slettet sammen med spam.

torsdag, april 19, 2007

Redigering av fakta

Norge støttet Canada i forslaget (1 kolonne, side 5) i den politiske redigeringen av vekk referanser til den varme perioden mellom 1925 og 1945 i :
On text noting high decadal variability in Arctic temperatures, Canada, supported by Norway, suggested removing a specific reference to a warm period observed from 1925 to 1945.

Hvorfor det? Ødelegger det for den fine grafen for global oppvarming som følge av industriell aktivitet?

52 kommentarer:

Rambukk sa...

Dette er nok et strategisk forsøk på å unngå unødig støy rundt et avvik som ikke regnes som signifikant.

Jeg vet ikke hvor signifikant avviket er, men UD og MD var uansett farlig nær å skyte seg selv i foten her.

Svorsken sa...

Äsch, det förstår du väl. Nu när Kofi ska komma och prata klimatpolitik med Jens och Gro och alla de andra. Då kan ju inte sånt här tjafs stå emellan.

Intressant att detta kommer samma vecka som EU:s ministerråd föreslår medlemsstaterna att kriminalisera historierevision (med anledning av förintelsen, förvisso).

Anonym sa...

Vampus, vår første kvinnelige Don Quixote.

Anonym sa...

Politisk korrekt humor. Enjoy!
http://www.conservativecartoons.com/cartoon.php?toon=425

Anonym sa...

Writer'n , det eneste han kon hoste er infame intetsigende komentarer.
Patetisk

Anonym sa...

Øh, ja. Hva er vitsen med å ha egen blogg om man ikke kan sile litt fakta liksom...
Når det gjelder oppvarmingenn fra 25-45 og den påståtte nedkjølingen i årene etter er dette blitt en kjepphest for oppvarmingsskeptikere i det siste. Påstandene blir grundig plukket fra hverandre i denne artikkelen (ca midt på, viser grafen fra "great swindle" og den grafen som brukes i vitenskapelig litteratur om emnet.http://www.medialens.org/alerts/07/0313pure_propaganda_the.php

Norge og Canada er ellers ikke de enese som deltar i rdigering av tekst. Kina, Saudi, USA m.fl. forsøkte å dempe ordlyden i den siste IPCC-rapporten. Kanskje fordi den ikke passet med deres poitiske agenda? Se: http://www.vg.no/pub/vgart.hbs?artid=139928

Plateprateren sa...

Bare for å presisere litt her: Det fantes vel masser av industriell aktivitet i perioden du henviser til..(selv om jeg ser poenget ditt)

fabelfisk sa...

Sånn generelt har jeg problemer med å se hvilke incentiver norske myndigheter skulle ha til å lure verdenssamfunnet til å tro på menneskeskapte klimaendringer dersom de ikke finnes. Det er kanskje noe dere såkalte "klimaskeptikere" kunne forklare meg: Hva er konspirasjonsteorien her? Hvilke motiver skulle ligge bak denne storsvindelen av verdens velgere for å dempe CO2-utslipp? Norske myndigheter, en gigantisk oljeprodusent, skulle man jo tro heller ville sitte i den andre leiren dersom det var politiske motiver som lå bak.

Nemo sa...

Politiske motiver kan jo være aksept for mer statlig kontroll og skattlegging, uavhengig av klimaforandringer...

Forøvrig er nok de reelle, men en god politiker vet å (mis)bruke enhver realitet til egne fromål.

Anonym sa...

Fabelfisk: Dette vet du da. Det er klimaforskerne som står bak. Hvem skulle ellers finansiere de fete lønningene deres, om ikke verdens regjeringer var vettaskremt for klimaet? Dessuten er det sosialistene. Sosialistene klarte ikke å få kontroll med verden under den kalde krigen, nå har de gått i kompaniskap med klimaforskerne for å strupe den økonomiske veksten og innføre planøkonomi. Er ikke dette innlysende da?

Anonym sa...

Problemet med de som tror at klimaendringene er menneskeskapte er nettopp det: dere TROR at dere VET. Og dere legger alle vitenskapelige prinsipper til side i prosessen. I naturvitenskapen er snakker man ikke om "90% sannysnlighet" for at et svar er riktig, enten er det galt eller så er det riktig. Inntil man med 100% sikkerhet kan si at klimaendringene er menneskeskapte må man holde alle muligheter åpne. Dere oppfører dere som om dere var del i en dommedagskult, og latterligjør (endog truer) folk som er skeptiske på det grunnlag at vi faktisk ikke VET noe sikkert enda.
I tilfelle man på et senere tidspunkt kan si med 100% sikkerhet at klimaendringene er menneskeskapte kommer et annet spørsmål - gjelder det ALLE klimaendringene? Åpenbart ikke, klimaet har forandret seg så lenge jorden har eksistert.
Etter dette må man vurdere ulempene den delen av klimaendringene menneskene eventuelt forårsaker opp mot fordelene, f.eks. større avlinger pga. økt CO2 konsentrasjon i atmosfæren.
Etter denne vurderingen kan man begynne å snakke om å innføre tiltak som evt. bremser - eller t.o.m. reverserer - økonomisk vekst, som vi skeptikere VET (100% sikkert) er målet til mange i klimakulten. Historien er full eksempler på folk som har forsøkt å finne vitenskapelig bekreftelse av ideologiene sine.
Stå på, Heidi.

VamPus sa...

JK: Kan du vennligst beskrive hvor jeg siler fakta? Jeg regner med at oppegående lesere faktisk klikker seg inn på linken, hvor endringsprosessen er beskrevet og kan lese denne selv. IPCCs konklusjoner ligger også lett tilgjengelig på deres nettsider.

Apropos siling av fakta vil jeg jo heller påstå at IPCC gjør dette ved at de leverer konklusjonene 5 måneder før hovedrapporten...

Anonym sa...

Vampus: Poenget var at det ikke bare er landene som er positive innstilt på å gjøre noe med klimaproblemene som vil endre på teksten i dokumenter knyttet til rapportene. Samt at betydningen av denne "varme perioden" er en smule overdrevet.
Ellers er det en smule merkelig fremgangsmåte fra IPCC, uten at jeg ser at det er noe stort problem.
Christian: Hvor har du det fra at det er kun ting som er bevist 100% som er vitenskap. I så fall er det uvitenskapelig å si at menensket stammer fra apene...

Anonym sa...

"Apropos siling av fakta vil jeg jo heller påstå at IPCC gjør dette ved at de leverer konklusjonene 5 måneder før hovedrapporten..."

Dette er grunnen som IPCC oppgir for denne prosedyren:

"Changes (other than grammatical or minor editorial changes) made after acceptance by the Working Group or the Panel shall be those necessary to ensure consistency with the Summary for Policymakers or the Overview Chapter."

(IPCC ang. aksept av bidrag til den vitenskapelige rapporten)

http://www.ipcc.ch/about/princ.pdf

Dersom det er avvik mellom de POLITISK vedtatte konklusjonene og vitenskapen - så opplyser IPCC i all enkelhet at de da vil forandre de vitenskapelige konklusjonene.
VamPus skepsis til denne prosessen er vel fundert.

Sebastian sa...

Politisk redigering av forskning... Dødsstraff anyone?

Anonym sa...

contrarian krysset med Quixote = Heidi Nordby Lunde?

Dette er dama som røykte hasj på TV i et slags obsternasig forsøk på å promotere hasjisjens velsignelser... Og som var leder eller lignende i "kvinner for porno" (het d vel sånn ca.).

Aner vi et mønster her? Trassig motgåelse av "alment" vedtatte sannheter eller moralregler - hvorfor det? Fordi hun ser alt så mye klarere enn det store flertall?

Eller fordi hun er kronisk oppmerksomhetssøkende, og har funnet nøkkelen til å få plass i det ønskede rampelys?

Se på meg, pappa! Jeg EKSISTERER!!

Pappa pappa pappa, Åh se på MEG!!

Anonym sa...

Anonym:

Jeg er uenig med Vampus holdning til menneskeskapt golbal oppvarming, men jeg vil påpeke at hennes holdninger er politisk konsekvente:

Det å være for fri hasj, for fri porno, og mot skatter eller andre restriksjoner på klimaskadelig adferd er alle tre standard høyreside-ideer om at myndighetene skal blande seg minst mulig inn i hva folk gjør.

(Om det er lurt å la politikken sin influere hvordan man tolker naturvitenskap er en annen sak.)

Det å psykologisere motivene til sine motstandere på den måten du gjør vitner om manglende respekt, og det er en uvane du har fordi du hadde en vond barndom.

Anonym sa...

Har man ikke argumenter, annet enn trosartiklene til IPCC, eller etterapingen fra CICERO, kan vel personangrep alltid nyttes.

Jeg har annetsteds gjort rede for det men gjentar: -Det finnes ingen bevis for menneskeskapt klimaending, og slett ingen bevis for at CO2 på noen som helst måte er "medskyldig". Hypoteser finnes, ja, men hypoteser er ikke bevis.

Anonym sa...

tomas2, er du psykolog?

"Det å psykologisere motivene til sine motstandere på den måten du gjør vitner om manglende respekt, og det er en uvane du har fordi du hadde en vond barndom."

Kanskje VamPus hadde en dårlig barndom - hadde du tenkt på det?

Anonym sa...

Personangrep er ofte synonymt med at meningsmotstander kommer til kort rent intellektuelt. Er meningsmotstander psykopat kan han/hun i tillegg forsøke å sykeliggjøre sin overmann/kvinne.

Stå på VamPus, du er en av de få som har BALLER nok til å stå mot saueflokkens konformitetspress - du tenker selv - en sjelden gave.

Anonym sa...

Anonym:

Når du spør om jeg er psykolog så er det et tegn på at du lider av et Ødipus kompleks.

kjell:

Jeg prøver å forstå hvor harde krav du setter. Hva ville du godta som et bevis for menneskeskapt oppvarming?

Anonym sa...

tomas2 spør:

"Hva ville du godta som et bevis for menneskeskapt oppvarming?"

Hva med påvisning av riktigheten, gyldigheten av et forhold eller faktum som gir grunn for visshet?

Dette er definisjonen av begrepet *bevis*. Alt annet enn dette faller utenfor kategorien bevis. Pr. i dag eksisterer intet bevis for at klimaforandringene er menneskeskapte.

Imidlertid finnes det objektive vurderinger basert på virkeligheten og begrunnet av fornuften i overensstemmelse med logikkens lover som tilsier at klimaforandringene IKKE er menneskeskapte.

Anonym sa...

Jeg kan ikke fatte og begripe at det har noe å si om den globale oppvarmingen er menneskeskapt eller ikke. Så lenge man ved å redusere utslippene av klimagasser kanskje redder noen tusen arter fra utryddelse, noen land fra å oversvømmes, og millioner fra å daue av tørke. Jeg foretrekker at grilldresskrigerne heller drar på svenskehandel, eller blir i campingvogna si i stedet for å gjøre debatten om til et spørsmål om forbrytelse og straff. (Husk ketchup)

Unknown sa...

Ikke bra. Jeg er faktisk sterkt overbevist om at varmeperioden og kaosværet vi opplever er menneskeskapt, men selv om man er aldri så mye heller-bedre-føre-var-desperat, så er slik faktatukling ganske ødeleggende for den som ønsker å bli tatt alvorlig.

Anonym sa...

La meg prøve å omformulere spørsmålet mitt slik at induvidualisten forstår det:

Hvis vi, filosofisk sett, antar at det er mulig å bevise en hypotese, så må det også gå an å sette kriterier for hvilke obsevasjoner og analyser som må gjøres før hypotesen kan ansees for bevist.

Hva er dine kriterier for å akseptere hypotesen om at menneskehetesn utslipp av CO2 påvirker klimaet i den retningen at det blir merkbart varmere?

-----------------------

Og her er det altså meningsløst å svare med å erklære hypotesen for usann. Det er mange ting her i verden jeg ikke tror på, men der jeg likevel kan formulere hva som skal til av beviser før jeg skifter mening.

Anonym sa...

Svar til tomas2:

Et bevis vil være påvisning av riktigheten eller gyldigheten av påstanden om menneskeskapt global oppvarming - eller faktum som gir grunn for visshet om at klimaforandringene er menneskeskapte.

Anonym sa...

sukk.

VamPus sa...

anonym nr 3: Wow. Kan du google? Imponerende. Men jeg hadde kanskje vært noe mer imponert om du kunne linket opp noen slående vitenskapelige fakta, ikke bare påpeke (nok en gang) at jeg har vært en politisk aktivist. Det inkluderer også aktiv i Ungdomskampanjen mot rasisme, dra til flyktningeleir i Bosnia under krigen, delta i debatter og aksjoner rundt omkring.

Hva har du gjort for verdensfreden, lissom? Utenom å trolle anonymt.

Dere andre: Det er mildt sagt en akademisk kuriositet at konklusjonene på en rapport publiseres 5 måneder før hovedrapporten. Det er IKKE 2,500 forskere som er enige i konklusjonene, selv om panelet forsøker å få det til å høres slik ut. Av det jeg kunne forstå av foredraget til hun som har ledet panelet, Susan Solomon, så er det maks 1358 personer som har deltatt i prosessen der rapporten skrives - men dette inkluderer jo da også de som kritiserer rapporten og bidrar med kommentarer som ikke nødvendigvis kommer med.

I prosessen som dette innlegget handlet om, deltar noen forskere, UD-folk og folk fra miljøorganisasjoner. Det skal altså godt gjøres å kalle det et vitenskapelig dokument.

Uansett så burde jo alle være enige om at trakassering av dissidenter og politisk redigering av forskning ikke er en bra ting. Men mulig det bare er meg..

VamPus sa...

thomas2: Du må jo gjerne gi oss de slående fakta i stedet for å sukke. De to foreløpige delrapportene finner du her:
http://www.ipcc.ch/

Vi ser frem til dine vitenskapelige utlegninger.

Anonym sa...

En ting er å krangle over hva som har skjedd, noe annet over hva som kan skje. Klima og vær er svært komplekse systemer, og de klimamodellene som brukes har ikke klart å 'spå' det klimaet vi har nå, når de er blitt fóret værdata fra gamle dager. Det er ikke særlig betryggende med tanke på de konsekvenser de politiske tiltakene som skal iverksettes, kan få. Som Hallvard Bakke skrev, i Klassekampen 26/1 d.å.; en modell, uansett hvor mange variabler den inneholder, må bygge på forutsetninger om sammenhenger. Og disse sammenhengene kan ingen si noe sikkert om. Derfor har modellberegninger liten verdi og bidrar ofte mer til forvirring enn til opplysning.
Slik er det. Eller som en annen har sagt: If you can’t do the math, you don’t know the science. And nobody can do the math on climate change.

Anonym sa...

Christian sier:
"I naturvitenskapen er snakker man ikke om "90% sannsynlighet" for at et svar er riktig, enten er det galt eller så er det riktig."

Jeg vet ikke hvor du har studert naturvitenskap, Christian, men du har tydeligvis misforstått et eller annet. I naturvitenskapen kan aldri noe bevises å være riktig (jeg holder her ren matematikk utenfor). Derimot kan noen gale påstander motbevises. For øvrig er man nettopp henvist til å sannsynliggjøre. Det er faktisk det vitenskap er; metoder for falsifisering og (når man mislykkes i å falsifisere), sannsynliggjøring.

"Inntil man med 100% sikkerhet kan si at klimaendringene er menneskeskapte må man holde alle muligheter åpne."

Dette er en helt uvitenskapelig holdning. Man handler utfra den kunnskapen man har. Denne øker hele tida, men blir aldri noen gang 100% sikker. Dette betyr imidlertid ikke at man likegodt kan tro på hva som helst.

For øvrig synes jeg det er snodig at så mange tror at klimaforskerne har så stor interesse/mulighet til å framstille forskningen vridd, når både motivasjonen og påvirkningskraften overfor politikerne er utrolig mye sterkere i motsatt leir.

Anonym sa...

Et par karaktertrekk som finnes hos maktmennesker og fanatikere er:
-sykeliggjøring av motstandere(normale mennesker kan da ikke mene at...)
og
-demonisering av motstandere(bare onde mennesker kan mene at...)

I klimadebatten har dette vært et gjennomgående trekk. Enhver som har opponert mot rådende ideer, som Bjørn Lomborg, har ikke bare blitt møtt med motargumenter, men karakterdrap, og det gjelder tydeligvis også Lunde. (Det med hasjen var dumt, da.)

Det er som før nevnt ikke særlig vanskelig å finne argumenter mot klimateologien, problemet er at argumentene ikke blir møtt med saklig kritikk, men fordømmelse, slik man også ser det i visse religiøse og politiske sekter.

Anonym sa...

VamPus,
Et meget godt poeng med hvor mange forskere det egentlig er. Myten om de 2500 er godt rotfestet i den norske medievirkelighet. I virkeligheten er de langt færre.

De 2500 består av:

Alle forskere og medarbeidere på artikler som er blitt vurdert i IPCC prosessen. Har man levert f.eks. et datasett, bidratt til litt tallbearbeiding etc., kan det være nok til at jeg får navnet mitt på en artikkel - og blir med i de 2500.
Er alle disse dermed enige i IPCCs politiske oppsummering? Neppe.

Videre består de 2500 av reviewers, de som har vurdert og kommentert artiklene på vegne av IPCC. Et ikke ubetydelig antall av disse bestrider direkte IPCCs konklusjoner.

De som utformer IPCCs policydokument er en gruppe på 20 - 30 forskere.

Er det sannsynlig at 2500 forskere bidrar til å forvrenge resultater på bakgrunn av en politisk agenda? Nei, overhodet ikke.

Kan det være mulig at det finnes 20-30 aktivistiske forskere med et bias mot IPCCS konklusjoner? På ingen måte usannsynlig.

Dette belyses jevnlig i utenlandske medier. I Norge synes man en smule preget av nesegrus aksept av alt som kommer ut fra en FN relatert organisasjon.

Hvor mange medier presiserte 2.februar og langfredag at det ikke var et vitenskapelig, men et politisk vedtatt dokument som ble lagt frem?

Anonym sa...

Tomas2 sa...
Anonym:

Når du spør om jeg er psykolog så er det et tegn på at du lider av et Ødipus kompleks.

- Morsomt. Du er altså IKKE psykolog. Takk for avklaringen.

VamPus: Jeg er enormt imponert over ditt arbeid for å redde verdensfreden, assa. Virkelig en formidabel innsats.

Synd du pisser på det nå, uansett, med å trekke i tvil verdens miljøkrise. Ingenting er viktigere for fred og fordragelighet enn et stabilt miljø, nemlig.

Men men, noen ganger står man bare enkelt og greit overfor et lost cause. Sånn som VamPus og Kjell.

Denne debatten her er for barn. Ha en fin helg i sandkassen, dere.

Anonym sa...

Utskjelling og infantilisering. Slik er altså nivået til anonym. Om få år kommer klimateologien, i likhet med de fleste andre av venstresidens kjeppehester til å ligge i historiens søppelkasse, etter å ha forårsaket mye skade underveis, selvfølgelig.

Men jeg tviler på at du vil ha lært.

Anonym sa...

Anonym:
Du synes alstå at å diagnosere folk man er uenig med på internett er barnslig. Og du gjør det selv. Takk for avklaringen, og ta pillene dine.

Kjell:
Klomatologi er å anvende fysikk, kjemi og matte på fenomenet klima. Siden verken klima eller naturvitenskapen er på vei ut så må du nok leve med den en stund til.

Vampus:
Hvis det skulle vise seg at det var mulig å tilføre drivhusgass til atmosfæren _uten_ at det gjorde planetoverflaten varmere så ville det være et veldig interessangt og overraskende resultat.

Anonym sa...

Thomas 2

hvis du tilfører klimagassen H2O så får du noe som kalles SKYER som reflekterer sollys ut i rommet igjen og dermed blir det kaldere på jordoverflaten enn når solen stråler rett inn.

For de fleste av oss er dette barnelærdom, men for deg er det kansje ett overraskende resultat.
Du må begynne å lese leksene dine så du slipper å avsløre din grenseløse uvitenhet om elementære sammenhenger.

Anonym sa...

Er barnelærdommen din at refleksjonen fra skyer er en _kraftigere_ effekt enn drivhueffekten fra vanndamp? Det tviler jeg på. Denne planeten ville vært mye kaldere hvis all vanndamp (og skyer) forsvant.

Nøyaktig hva som skulle skje hvis vi øker mengden vanndamp over dagens nivå er en av de store ukjente faktorene i dagens klimamodeller (og neppe noe du lærte som barn); det er lov å håpe at den økte skydannelsen ville være såpass kraftig at den oppveide forterkningen av drivhuseffekten, men selv i beste fall så ville dette bare dempe, ikke fjerne, effekten fra CO2.

Dette blir videre komplisert av at noen typer skyer faktisk bidrar mere til å holde infrarød stråling inne enn til å holde sollys ute.

Jeg står ved min opprinnelige påstand. Hvis det å øke menged H2O i atmosfæren ikke gjorde ting varmere så ville det ikke vært fullt så overraskende som for CO2 og methan, men fremdeles uventet og interresangt.

Anonym sa...

"Jeg står ved min opprinnelige påstand. Hvis det å øke menged H2O i atmosfæren ikke gjorde ting varmere så ville det ikke vært fullt så overraskende som for CO2 og methan, men fremdeles uventet og interresangt."

Gode poenger både fra Tomas2 og anonym. Vanndamp er en av de store jokerne i klimamodelleringen. I klimamodellene er den så ukjent at den modelleres ikke, den settes i programmet (parameteriseres). I IPCCs modeller settes den oftest til å være positiv, dvs. den bidrar til oppvarming. Det er en opplagt sammenheng mellom oppvarming og økt avgassing av vann til atmosfæren. Et nøkkelspørsmål er om den vil fremkomme som skyer eller ren vanndamp. Blir det mer skyer er nettoeffekten negativ, dvs. motvirker oppvarming. Ikke engang IPCC bestrider det. Diskusjonen går mer på hva som blir av vannet og hvor mye skyer det blir. Det er også et komplisert samspill med nedbør - nedbør fjerner varme fra atmosfæren. For et alternativt, og etterhvert vel begrunnet synspunkt på IPCCs modeller, se http://www.physics.harvard.edu/~motl/iris-effect.pdf
Mye gjenstår ennå før vi vet det ene eller andre, men det er altså berettiget grunn til i det minste å stille spørsmål ved IPCCs modeller.

En fundamental og uomtvistet mekanisme dersom det er CO2 som driver oppvarmingen, er at den høyere atmosfæren, troposfæren, der drivhusgassene finnes, må varmes opp sterkere og hurtigere enn bakketemperaturene. Dette er logisk og uomtvistet, det er selve "drivhusmekanismen". CO2 i troposfæren absorberer varmestråling som ellers ville gått rett ut i rommet, og stråler den tilbake til jordoverflaten som oppvarmes osv.
Det er da åpenbart at troposfæren må varmes hurtigere og sterkere enn bakketemperaturene. Noe annet ville absurd og umulig. Det ville være som om stuen skulle varmes hurtigere og mere enn varmeovnen. IPCCs klimamodeller viser at troposfæren skal ha en oppvarmingstrend som er 1,3 ganger større enn overflatetemperaturene.
Overflatetemperaturen er vist å stige med 0,13gr.C/tiår. Troposfæretemperaturen er nå vist å stige med mindre enn halvparten av dette: http://www.agu.org/pubs/crossref/2007/2005JD006881.shtml

Selv med feilmarginer er vi langt unna faktoren på 1,3 som må til for at det skal stemme at CO2 skal være det som bidrar til oppvarmingen.
Det gjenstår ennå arbeide for å luke ut bias i både den ene og andre retningen i disse dataene. Men så langt tyder mye på at teorien om menneskeskapte klimaendringer på grunn av CO2 utslipp står for et fall.

Hadde dette vært en normal vitenskapelig teori, ville det vært en grei prosess. Til menneskeskapte klimaendringer teorien er det nå dessverre knyttet så uendelig mye prestisje og politikk at dødskampen til denne teorien kommer til å bli meget smertefull, langvarig og bringe mye skade før den dør.

VamPus; det er fjernt for meg å holde deg til regnskap for all Høyres gjøren og laden, men litt inside kan du vel bidra med: Er det i det hele tatt noe diskusjon i Høyre om pinligheten ved at en partifelle har bidratt til å nominere Al Gore til fredsprisen??

Anonym sa...

Program på NRK1, klokken 2000, søndag kveld,Helleristerne:

Innledende kommentar: "For 3500 år siden, i et klima som var flere grader varmere enn i dag, blomstret en kultur....."

Noen fra politisk avdeling har glemt å instruere kulturavdelingen om at dagens temperaturer er eksepsjonelle i historisk sammenheng - og at en temperatur flere grader varmere (IPCC mener 2-4 grader) vil føre til altomfattende katastrofer og store trusler mot sivilisasjonen. Ikke at sivilisasjoner skal "blomstre" under slike forhold.

Hmmmm...noen har visst IKKE snakket sammen.....

Anonym sa...

Hvis jeg levde i Norge i bronsealderen så må jeg nok innrømme at jeg hadde ønsket meg mest mulig global oppvarming jeg også.

Anonym sa...

Tomas2

Du har selvfølgelig riktig i at et for et bronsealdersamfunn vil varmere temperaturer i seg selv være et gode. Og mye tyder på at temperaturene også var høyere da enn nå.
Men da ser du bort fra at IPCC og en skokk med journalister spår at varme på nivå med det de hadde i bronsealderen vil bli ledsaget av flom, tørke og villere stormer - neppe noe et bronsealdersamfunn ville vært særlig robust mot.

Anonym sa...

Ny film!

Anonym sa...

Troposfæren:

Det er selvfølgelig riktig som Sv påpeker at mekanismen i drivhuseffekten tilsier at det må være en sterkere oppvarming av troposfæren enn den som blir observert på bakken. For bare noen år siden var et av de vanligste argumentene til 'klimaskeptikere' at _ingen_ slik oppvarming var blitt observert. Dette var basert på arbeidene til Christy og Spencer, som er de samme som Sv linker til.

Det å måle temperaturen i troposfæren er et vanskelig prosjekt som innebærer å sy sammen og kalibrere data fra en rekke sattelitter. forskningsgrupper som benytter forskjellige statistiske metoder på de samme datasettene får litt forskjellige resultater, og Cristy og Spencer har konsekvent vært lavere en f.eks. Mears og Wentz. (C og S måtte til slutt inrømme at det var _noe_ oppvarming etter at det ble påpekt et par regnefeil i metodene deres.)

Hvis vi nå skal oppføre oss som standard 'skeptiker' og 'troende' så skal selvfølgelig jeg tro fult og fast på M+W sine resultater og Sv skal være like overbevist om C+S sine. For å være litt mer sakelig så nøyer jeg meg med å konkludere at det er alt for tidlig å erklære menneskeskapt oppvarming for død.

For mer om Mears og Wentz resultater se her:

http://www.sciencemag.org/cgi/content/abstract/1114772v1

Anonym sa...

Tomas2,
Takk for innsiktsfull kommentar og henvisning til artikkel, som jeg skal studere neste gang jeg er innom universitetet. Får ikke tilgang fra Pc'en min her uten å betale....:-)

Resultater fra artikkelen innhentet fra andre kilder (forbehold her...) gir følgende:

GLOBALT: 0.128 grader/tiår
NH: 0.20 grader/tiår
SH: 0.05 degree/tiår

Sammenligner disse med HADCRUT3 temperaturdata for 1978-2005:

http://hadobs.metoffice.com/hadcrut3/diagnostics/

GLOBALT: 0.16 grader/tiår
NH: 0.21 grader/tiår
SH: 0.10 grader/tiår

Det skulle vel gi en uavgjort og tap til modellen for CO2 drevet oppvarming. Jfr. den noe lettbente varmeovn/stue analogien, så er fortsatt stuen like varm eller varmere enn ovnen. Jeg får ikke det helt til å gå opp, men som påpekt, det er en komplisert oppgave å kondensere disse dataene. Vi får se hva som kommer ut av det til slutt.
Spencer&Christy har da også vært fabelaktig åpne og både korrigert egne resultater og oppdatert med andres korrigeringer.
“An artifact of the diurnal correction applied to LT
has been discovered by Carl Mears and Frank Wentz
(Remote Sensing Systems). This artifact contributed an
error term in certain types of diurnal cycles, most
noteably in the tropics. We have applied a new diurnal
correction based on 3 AMSU instruments and call the dataset
v5.2. This artifact does not appear in MT or LS. The new
global trend from Dec 1978 to July 2005 is +0.123 C/decade,
or +0.035 C/decade warmer than v5.1. This particular
error is within the published margin of error for LT of
+/- 0.05 C/decade (Christy et al. 2003). We thank Carl and
Frank for digging into our procedure and discovering this
error. All radiosonde comparisons have been rerun and the
agreement is still exceptionally good. There was virtually
no impact of this error outside of the tropics.”

Som de påpeker, er korrigeringen fortsatt innenfor feilmarginen de opprinnelig opererte med. En prisverdig holdning som på IPCC og enkelte av deres yndlingsartikler er milevis unna, spesielt Mann, Bradley, Hughes 1998. Til tross for at det hinsides enhver tvil nå er vist at dette (1990 varmeste 10år på 1000 år husker dere....)arbeidet var helt feilaktig, fortsetter IPCC og andre å basere seg på dette og derivater av det samme (Briffa & Osborne, Amman & Wahl, Jucke et al). Dette er slendrian grensende til forfalskning. Det styrker på ingen måte IPCC som premissleverandør.

Jeg er sikker Tomas2, på at vi kunne kaste artikler frem og tilbake en lang stund ennå, til glede for oss og svært få andre. Inklusive bloggeier som engang truet med at folk ikke fikk poste skolestilene sine her.......:-)

Jeg avslutter med at så langt som jeg kan se er bevisene langt fra overbevisende i retning av menneskeskapte CO2 drevne klimaendringer - men forklaringer i motsatt retning kan også med fordel bli noe mer robuste.

Til sist kommer det da an på et trosspørsmål og hvilke politiske anliggender man har.
Jeg finner konspirasjonsteoriene usmakelige og absurde.

At det derimot finnes en stor venstreside med en agenda som er mot fortsatt vekst og utvikling, mot globalisering osv, for velstandsoverføring til Kina/3.verden, for mer reguleringer etc er vel rimelig udiskutabelt. Da er det ikke overraskende at de begjærlig griper IPCC som en "objektiv" grunn til å innføre en slik politikk.

At slike skremsler om verdens undergang finner fruktbar mark blant folk flest er ingen nyhet, og er en av flere grunner til at dette "scorer" på meningsmålinger.

Medias reportasjer om dette er forlengst hinsides enhver ansvarlighet med tanke på ensidighet. Dessverre håndterer vel PFU bare saker som angår personer......

Igjen, takk for innsiktsfull debatt og god tone. Jeg ser frem til neste gang.

mvh
SV

Anonym sa...

"Du synes alstå at å diagnosere folk man er uenig med på internett er barnslig. Og du gjør det selv. Takk for avklaringen, og ta pillene dine."

Sier slett ikke at det er barnslig. Det er åpenbart at flere personer på denne bloggen kan mangle en relevant diagnose. Fremste kandidaten må jo være Kjell, men jeg mente å påpeke at VamPus også kanskje var i faresonen.

Du for din del, Tomas2, sliter tydeligvis med leseferdighetene, samt liker å late som om du er psykolog. Dette krever ingen diagnose, men du burde i det minste lære deg å lese skikkelig. Alt jeg sa var at du åpenbart ikke var psykolog, ikke at det er barnslig eller irrelevant å lufte potensielle diagnoser i så aparte kasustilfeller som utvises av enkelte i herværende bloggfenomen.

Anonym sa...

Klimavitenskapen er ingen moden vitenskap, med evnen til presis predikering. Tvert i mot. Den delen av klimavitenskapen som predikterer noenlunde troverdig, gjør det med en fremtidig presis ramme på maksimum 14 dager, i praksis mye kortere tidsrom,
En klimavitenskap som har en fremtidig prediksjonsramme på 50-100 år er simpelthen ikke troverdig, og slett ikke vitenskapelig. Å foreta inngrep i fremtidig økonomi og personlig frihet med hjemmel i denne "vitenskapen" er uansvarlig, og kan bare forståes og forsvares ut i fra et følelsesmessig aspekt- og ingenting som har med vitenskap å gjøre.

Og dette følelsemessige er vel det som gjør at vi skeptikere stemples med psykiatriske og modenhetsmessige diagnoser.

Anonym sa...

Du er den første som nevner psykiatrien med ett eneste ord her, Kjell..

Forskjell på psykologi og psykiatri, vet du.

Anonym sa...

Og så fikk hr. Anonym kløvet nok et hårstrå.

Anonym sa...

Nåja.
Sleipt og dumt gjort hvis det er sant.
Men særlig tvil rundt den globale oppvarminga er det ikke grunn til.
Eller hva, Vampus?

Anonym sa...

Tvert i mot, det er berettiget og begrunnet tvil omkring både omfang, årsak og konsekvenser av den såkalte "globale" oppvarmingen.

Kosialist sa...

Hvilke motiver ligger bak?

Tja, hva med det at da kommunismen falt var det haugevis av kommunister som ikke hadde noe sted å gjøre av seg, og de fant et nytt hjem i miljøbevegelsen?

Hva med at det var selvete Margaret Thatcher som startet hele greia? Hun var lei av streik i kullgruvene og ville ha atomkraft, så hun la penger på bordet til de som kunne komme med noe som støttet denne saken. Som sagt, så gjort. Det var penger å hente i å lage miljøhysteri basert på CO2, og i dag er dette en milliardindustri. Manges arbeidsplasser avhenger av at man kan lage mer hysteri hele tiden.