Om VamPus

Bildet mitt
er Heidi Nordby Lunde, feminist, aktivist og Høyre-dame. Mer om Heidi. Kontakt meg på VamPus [a] gmail.com. Merk at kommentarer på innlegg eldre enn fem dager blir moderert - ene og alene for at jeg da får varsel om nye kommentarer. Leser ikke kommentarfeltet på gamle innlegg så ofte. Skriver du som anonym er sjansen stor for at det blir slettet sammen med spam.

fredag, desember 19, 2008

Definitivt

Nils Christie ser ut til å mene at dersom jeg jobber ti timer så stjeler jeg arbeidstid fra en arbeidsledig, så vi burde ha jobbet fem timer hver. Han skriver i Aftenpoften:

I forhold til Torbjørn Røe Isaksen er jeg nok tilbakeskrittets mann.

Utvilsomt.

13 kommentarer:

Nyland sa...

Når jeg leser han innlegg så blir jeg skremt. Hans tanker er meget langt fra mine egne standpunkt. På en annen måte har jeg vel aldri hørt eller lest noe fornuftig fra den mannen.

Anonym sa...

I forhold til neste alle, faktisk.

Vildo sa...

Nå rakner verdensøkonomien.

Anonym sa...

Det er noe grunnleggende og fundamentalt i veien med en nasjon hvor personer som Nils Christie, Thomas Mathiesen, Sigurd Allern, Thomas Hylland Eriksen og Johan Galtung(lista kunne vært lengre!) bir professorer og premissleverandører.

kjell

Anonym sa...

"Det ville skape situasjoner hvor mennesker møtte hverandre mer direkte, ble avhengige av hverandre, levde kortere og sikkert hadde det vondt på mange måter, men også med muligheter for å leve solidariske liv med mening."

Virker som han her beskriver et sosialistisk regulert samfunn. Hva er et solidarisk liv med mening? En ting har han dog rett i, avslutningen.

Kyle sa...

Dette er som tatt ut fra Atlas Shrugged hvor staten begrenser antall togvogner og gjennomsnittsfarten for å tvinge flere tog på skinnen og dermed flere i arbeid.

Er det virkelig mulig å være så destruktive i sin tankegang?

Christie skriver også:
"Fint om mobiliteten dempes og folk blir boende der de bor. Dessuten: Ekspertene burde ikke få lov å kladde seg sammen i lykkelige faglige fellesskap,"

Nei, vitenskap må ha med seg folkets synspunkter. Dersom folket ikke mener jorden er rund, så skal ikke vitenskapsmenn kunne komme frem til det i sine egne "faglige fellesskap".

Skjegg sa...

Christie skriver: "Det lønnede arbeid må deles mellom oss, så godt vi kan få det til. Kortere arbeidstid, kortere arbeidsuke, begrensninger på overtid, det gir rom for flere."
I solidaritetens navn SKAL vi altså jobbe mindre, enten vi elsker jobben vår eller ei.

Veien fra gode intensjoner til tvang er som vanlig kort, noe vi til stadighet også ser med den sittende regjering.

William F. Buckley sa en gang (noe sånt som) at han heller ville hatt de første femti i Bostons telefonkatalog til å styre USA enn professorene ved et universitet.
Ikke vanskelig å overføre hit.

JK sa...

Det jeg først og fremst er lei av med Nils Christie med flere er at de skal fortelle oss hvor innholdsløse livene våre er. Det Christie beskriver er det perfekte samfunn, der vi lever i harmoni med hverandre og deltar i solidarisk lavtlønnet arbeid (dog maks fem timer om dagen, med lunsjpause på midten).
Hvem er Christie til å fortelle oss at det er dette som er det gode liv for alle? Det finnes faktisk folk i Norge som velger noe slik som Christie forfekter, med kortere arbeidstid og lavere inntekt. Det har de enhver rett til. Men at Christie skal komme å fortelle oss andre at livene våre er uten mening og fellesskap med andre er bare idiotisk.
En annen ting er at man skal være kritisk til utopier som den Christie beskriver. Det fører sjelden til noe godt når man prøver å sette utopier ut i livet.

Anonym sa...

hmmm.. er det bare meg eller burde/kunne norges andre beste blogger, unne seg mer enn en oneliner? Definitivt, lissom?

Eistein G. sa...

Christie skrev:"Identitet kan skapes gjennom det man eier, men også gjennom det man er for andre".

Dette er også kjernen i det som kalles Corporate Social Responsibility, en stadig viktigere del av bedrifters posisjonering i forhold til samfunnet. Det er altså en strategi som benyttes for å øke profitten gjennom å identifisere og ivareta dialogen med bedriftens stakeholders for en bedre markedstilpasning med tilsvarende høyere profitt. En bedrifts identitet er nært relatert til omdømme. Et godt omdømme er symnonymt med større tillit og større sannsynlighet for at målgruppene velger bedriftens produkter. Gjennom at bedriften "er noe for andre" ( er bevisst på CSR) og noe mer enn en anonym og aggressiv produsent, tjener den mer penger. Den får også i følge undersøkelser mer lojale og dyktigere ansatte ( Unilever f.eks)Solidaritet med ansatte i form av å redusere arbeidstiden for alle i stedet for å si opp eller permittere en liten del er Corporate Social Responsibility i dagens finanskrise.

Jeg vil si Christie er en fremskrittets mann som gjennom å se bakover til de grunnleggende normene er helt på linje med moderne bedriftstenking.

VamPus sa...

hm: Noen ganger er en oneliner nok.

s sa...

En oneliner viser bare at Vampus tar Christies råd til seg, og tar ansvar for sine medbloggeres velferd.

Anonym sa...

Anonym #1 (kjell) sa igrunnen alt som trengtes.