Om VamPus

Bildet mitt
er Heidi Nordby Lunde, feminist, aktivist og Høyre-dame. Mer om Heidi. Kontakt meg på VamPus [a] gmail.com. Merk at kommentarer på innlegg eldre enn fem dager blir moderert - ene og alene for at jeg da får varsel om nye kommentarer. Leser ikke kommentarfeltet på gamle innlegg så ofte. Skriver du som anonym er sjansen stor for at det blir slettet sammen med spam.

onsdag, desember 03, 2008

Bussing av innvandrerbarn

Mandag holdt Gerhard Helskog foredrag for Monticello Society om innvandring og USA basert på boka "Innvandrernes supermakt" som han ga ut tidligere i år. Kronikken "Den gylne strømmen" var blant annet inspirert av boka hans, som varmt anbefales (kan blant annet kjøpes her).

Boka tar for seg de grunnleggende forskjellene i synet på mennesker i Norge og USA, og systemforskjellene som gjør at innvandrere i Norge holdes nede, mens de integreres raskere og bedre i USA. Det er sjelden jeg sitter og smiler når jeg leser sakprosa, men "Innvandrernes supermakt" er virkelig en sjeldent oppløftende bok som innvandring som noe grunnleggende positivt.

Helskog viser at den viktigste faktoren for vellykket integrering er å få innvandrerne ut i arbeid med en gang. Ikke bare lærer man språk mer effektivt, men er i kontakt med andre mennesker, lærer seg kulturelle koder og får venner utenfor eget miljø. I tillegg er evnen til å klare seg selv uvurderlig i forhold til selvrespekt og egenverd. Eller som Gerhard Helskog sier det : Det eneste som er verre en å bli utnyttet, er å ikke bli utnyttet i det hele tatt.

Fokus på språk, arbeid og integrasjon gjennom frivillige organisasjoner har vært en suksess i USA. I Norge blir asylsøkere og flyktninger stuet sammen på mottak i lengre tid enn det tar for flyktning i USA å komme seg ut i jobb. Hvor sunt er det for en traumatisert krigsflyktning å sitte ensom på rommet sitt og stirre i veggen hele dagen?

Men Helskog har også noen radikale tanker om hvordan man kan fremme integreringen i Norge. Blant annet problematiserer han rundt skoler på Oslo øst som har opp til 90% elever som ikke har norsk som førstespråk i en klasse. Dette er et hinder for ikke bare god språkopplæring, men også for alle de andre fagene. Du må jo kunne norsk for å forstå matteundervisningen også.

Helskog foreslo å busse barn til andre skoler for å få en bedre balanse i klasserommet. Instinktivt er jeg negativ til forslaget, selv om jeg ser problemet. Et problem som for øvrig er selvforsterkende da mange norske foreldre velger å flytte for å få barna inn på skoler med færre innvandrerelever, noe som ble lysende illustrert av Erik Solheim som flyttet fra Grünerløkka i 1992 da sønnen skulle begynne på skolen. Samme år foreslo Hanne Harlem (søstra til.. ) nettopp bussing av elever, noe som ble kraftig kritisert den gang.

På en annen side er det ikke noe problem at barn blir sendt på skole et annet sted i byen enn der de selv bor. Tar du 13-trikken fra Jar til sentrum om morgenen vil du støte på barn som snakker både fransk og norsk til hverandre på vei til den franske skolen på Frogner. Problemet ligger heller i utvelgelsen av elevene og dette fører til stigmatisering av dem som begynner på ny skole. De fleste foreldre ønsker jo at barna sine skal gjøre det godt på skolen og vet at utdannelse åpner muligheter. Det er ikke utenkelig at en del innvandrere derfor frivillig gjerne ville blitt med på å sende barna til en annen skole, nettopp for å sikre barnas muligheter i fremtiden.

Utfordringen er å finne en løsning som både er frivillig og gir resultater. Eller er det ikke et så stort problem at man må gjøre noe?

21 kommentarer:

Admiral_Gullars sa...

USA syr ikke puter under armene på innvandrere; og det tror jeg er sunt.

VamPus sa...

Nå er jeg en av dem som mener at sosialhjelp og trygd ikke er å sy puter under armene på noen. Det er degraderende og nedverdigende å ikke få muligheten til et liv i selvstendighet, men jeg skjønner hva du mener :-)

Unknown sa...

"Utfordringen er å finne en løsning som både er frivillig og gir resultater. Eller er det ikke et så stort problem at man må gjøre noe?"

Frivillig er vel kjernen, og om alle står helt fritt til å velge hvilken skole de ønsker gå på og ikke bli nærmest tildelt en skole ut i fra hvor en har geografisk tilhørighet kan dette løse mye av problemene. De som aktivt (her spiller foreldrene en sterk rolle) går inn for å integreres velger deretter og de vil dermed ha denne muligheten. Det er disse som i dag er taperne og som vil få det mye bedre om de får velge selv. I dag blir innvandrerne stuet sammen på enkelte skoler og alle andre flykter.


Å busse barn/elever til andre skoler blir som (tvungen) kvotering, og det fungerer heller dårlig. De forsøker seg nå på bussing (delvis frivillig) av barnehagebarn fra St.Hanshaugen til barnehagen "Utforskeren" på østkanten. Det er per dags dato 278 barn uten plass, mens det er fremdeles ledige plasser ved denne barnehagen. Det er tydelig at ikke mange foreldre ønsker at barna skal gå her.

Om folk ikke vil, så skal de tvinges, er det det som er veien å gå?

Anonym sa...

"..systemforskjellene som gjør at innvandrere i Norge holdes nede, mens de integreres raskere og bedre i USA."

ha ha! Bomullsplukkerne fra Afrika som "innvandret" til USA på 1800-tallet, er ikke akkurat integrert ennå! 1 av 8 mannlige voksne neger i USA sitter i fengsel

Anonym sa...

Opp mot 90 % var jo snilt. På Vahl skole er det 98 % :-)

VamPus sa...

ha ha: Du definerer åpenbart folk med mørk hud som innvandrer. Det gjør ikke jeg. Etter åtte generasjoner i landet ville jeg definert folk som norske (eller amerikanske).

Du snakker om etterkommerne av slavene, og i den delen av det afro-amerikanske samfunnet er det problemer, som oftest fundert i feilslåtte sosiale programmer som har bidratt til å styrke sosiale forskjeller, ikke bygge dem ned. Men disse er ikke innvandrere - som i "født i et annet land". For øvrig er innvandrere i USA underrepresentert i fengslene, mens afro-amerikanere som er etterkommere av slavene er overrepresentert.

Anonym sa...

En enkel løsning på problemet ville være å fjerne "fritt skolevalg" i grunnskolen. Da ville f.eks den hvite middelklassen som bor på Grunerløkka ikke kunne velge bort Lakkegata skole som faktisk er den skolen de soker til (de skal bo på Grunerløkka men skolen der er ikke god nok for deres barn). Hadde man måttet sende barna sine til den lokale skolen ville dette problemt i stor grad blitt fjenet. Man ville ha fått bedre lokalmiljøer der alle barna går på samme skole og ikke minst, det blir et mijøproblem når foreldre i større og større grad velger bort den skolen de sokner til.

Anonym sa...

Det må også legges til at det Helskog sin bok glemmer en vesetnlig faktor. Innvandring i USA er bygget på resurrsterke innvandrere, dette er ikke nødvendivis tilfelle i Norge. I USA og Candada siler man inn de "flinkeste", det er et hovedkriterie for å kunne bli. Utgangspunktet for de fleste i Norge er noe helt annet. Vi ligger litt etter ... for eksempel, vår statsminster dro til India for å "set etter" teknologiske arbeidskraft 15 år etter resten av verden. Han dro på det tidspunktet IT ingeniører begynte å vende tilbake til India etter å ha jobbet i US og UK i godt over et ti år ...

Desverre har vi i Norge en tendens til å se på innvandring som et "problem" og ja, jeg er ikke i tvil om at vi rask knuser enhver drøm mange som kommer måtte ha. Det kommer flust av mennekser med masse håp og aspirasjoner men "byråkratiet" Norge kveler de ganske rask og gjør de passive.

VamPus sa...

nest siste anonym: Det er ikke helt riktig, folk flytter heller, enn å velge en annen skole (ref Solheim). Om de sender ungene et annet sted, så er det i så fall steinerskolen..

siste anonym: Det er positivt feil. USA plukker ikke ut de mest ressurssterke. Blant annet nevner Helskog en flyktningeleir med buntusomaliere som ingen ville ha noe med å gjøre - men USA til slutt tok over hele hurven (husker ikke hvor mange tusen). Ikke mye utvelgelse der i gården. At mange ressurssterke innvandrere derimot VELGER å dra til USA, er noe annet. "Verdens beste land å bo i" er altså ikke fristende for smarte folk. Det i seg selv burde være en tankevekker.

Anonym sa...

Vampus:

ha, ha! Det var det jeg visste - Bush er en reinspikka sosialist! (rappa du den ifra Per Sandberg?)

Og ja, etter hå vært i landet i 8 generasjoner burde de jo ha fått det bedre - men integrasjonen skulle jo skje så mye *raskere* i USA iflg deg!

Forøvrig tror jeg du overforenkler de statistiske kategoriene dine noe grundig - hva med f.eks afro-amerikanske innvandrere som har fått fast opholdstillatelse for rimelig kort tid siden? Fremdeles glansbilder?

Anonym sa...

Angående situasjonen her på Grunerløkka. Nei folk flytter ikke, de søker seg vekk. Jeg snakker om folk som bor i samme blokk som meg :) Før søkte de seg f.eks over til Grunerløkka skole, eller de søker seg til Hasle. De velger ikke Steiner men noen ganger den tyske skolen eller St Sunniva. Dette er sentrumsskoler ikke sant. Mange er oppriktig lei seg for at den lokale skolen ikke er "bedre", de velger den bevisst bort. Hvis disse (ofte politiske korrekte Sv'ere :) folkene hadde blitt tvunget til å bruke lokal skolen ville den etterhvert ha blitt bedre. Hvis hvite i Groruddalen hadde måtte sende barna sine til den lokale skolen sin ville du ikke ha fått visse skoler med 98% etniske minoriteter. Det må også legges til at disse barna ikke er "innvandrerbarn". De er stort sett norske barn med to utenlandsfødte foreldre. De er født og oppvokst i Norge men starter ofte skolen uten å kunne norsk fordi vi har et system i Norge som belønner foreldre å holde barna vekk fra barnehage.

Så beklager men jo, fritt skolevalg er i aller høyeste grad et problem. Jeg lever nå midt i dette "problemet" og må ta noen vanklige valg. I min lokale barnehage velger foreldre bort den lokale skolen, de flytter ikke.

Anonym sa...

Når det gjelder hvilke immigranter USA tar inn så er hele "green card" systemt basert på å plukke ut "flinke folk". Du nevner et unntak med somaliere. Faktum er at somaliere i f.eks Minneapolis stort sett er høyt utdannet. Hvor mange flykninger tar USA imot? Sammenliknet med lille Norge er det patetisk lite. De siler i alle høyeste grad. Utgangspunktet for innvandring til USA er helt annerledes en i Norge. Og ja, selvfølgelig, flinke og resurssterke folk har selvfølgelig ingen som helst ønsker om å komme til Norge. Ikke et språk eller land som frister eller for den del, elendig dårlig lønn for yrker som krever høy kompetanse.

Anonym sa...

Vampus, Osloskolen fra innsiden har du ikke greie på. Svært mange søker andre skoler uten å flytte. Og svært mange barn med innvandrerforeldre søker seg- og bytter skole til dit de er flest... Derfor øker segregeringen. Det er LANGT fra kun etnisk norske som søker- og bytter skole, uten å flytte. Oslobygda er faktisk ikke så stor at det gjør noe. Noen bytter selvsagt skole hvis man flytter fra Tøyen til Skøyen, men da er det flyttingen som gjør at man bytter skole, ikke skolen.

- Lærer på Grønland

Anonym sa...

Hmm.
Jeg kjenner veldig mange gode single Høyre-folk og Frp-folk på Jar. Hvem av dem kan det være at du konklemonker med, som "inspirerer" deg til å benytte 13-trikken???

Thomas? Neehh, han ville valgt et annet åsted.
Gerrit??? Neeh, han er'ke din type.
Jens? Nehh, ikke 13-trikken.
Pål? kanskje..

Hvem???
:)

Anonym sa...

Jeg ante ikke omfanget av at de fleste ikke benytter seg av den lokale skolen sin. Her på Rodeløkka er det knapt noen barn som går på Lakkegata som de sokner til. Det har overhode ikke noe med flytting å gjøre. Hvis man fjernet fritt skolevalg, slik at disse barna måtte gå på Lakkegata så ville f.eks Hasle skole ikke være en "hvit" skole og Lakkegata der alle barn av innvandrerforeldre går. Dette med å søke seg vekk fra den skolen man går på er særdeles relevant i den bydelen Vampus bor i, desverre. Når jeg spør foreldre i barnehagen hvor de ikke vil bruke den lokale skolen så er svaret bare "vi har ikke hørt så mye bra om den". Tenk så flott det ville ha blitt hvis man gjorde som andre steder i landet, sendte barna sine til den skolen man hørte til, da ville vi ha fått en mye mer blandet skole i Oslo også. Og det ville ha skjedd naturlig, uten at noen ville ha trengtes å busses til eller fra skolen.
Helt greit med fritt skolevalg på vgs nivå men for all del, la småttisene gå på den skolen de hører til.

Anonym sa...

Anonym: "Faktum er at somaliere i f.eks Minneapolis stort sett er høyt utdannet."

Hvor får du det fra?

"By the late 1990s, thousands of Somalis were coming to Minnesota each year. The refugees were from every conceivable background, a mix of rich and poor, well-educated and illiterate. But regardless of their station in their home country, in Minnesota they all started over."

Somaliere er den gruppen som har mest problemer i området. Cedar riverside, hvor veldig mange av dem bor, er ikke akkurat av de bedre områdene i byen. Miljøet er preget av gjenger og drap, 5 unge somaliere har blitt drept på bare ett år. Det begynte med gjenger som drepte hverandre, nå er det de som har gjort det bra og vil gi noe tilbake som er ofrene. For ikke lenge siden ble en flink college student som underviste/hjalp de yngre i miljøet på det lokale senteret skutt. Mange tør ikke la barna dra dit på grunn av faren, selv om de trenger hjelpen.

Moren til gutten som ble skutt var også bekymret:

"At first, Asha had not wanted Ahmednur to volunteer at Brian Coyle. There had been stabbings and shootings in the neighborhood, and Asha feared for his safety."

De svære 70 talls blokkene som ruver over West Bank er for det meste bebodd av somaliere.

"Minneapolis’ Somali population is densely concentrated in and around the 1,300 units of Riverside Plaza, which sits across from the Brian Coyle Community Center."

"Riverside Plaza, six high-rise towers of various heights, containing 1,303 apartments, one of which was once featured as the residence of Mary Richards in The Mary Tyler Moore Show. Now, half of the buildings are low-income housing and they are nicknamed the Crack Stacks."

"Much of the violence stems from gangs of Somali youth centered in Cedar-Riverside that have only recently started targeting people of Somali descent who aren’t involved in gangs; like Ali and youth mentor Mohamed Muse Jama, 31, who was killed in June in Brooklyn Center.

“Now they’re killing the good kids,” she said. “It’s getting to the point where ‘it might be my kid next.’ There’s panic.”

(Beklager at jeg spammer kommentarfeltet Vamp)

Kilder:

http://www.citypages.com/2008-11-12/news/minneapolis-somali-community-facing-dark-web-of-murders

http://www.mndaily.com/2008/09/30/gently-reach-night-part-one

VamPus sa...

IvarE: pleide å ta den trikken da jeg bodde hjemme i gamle dager, tror ikke ting har endret seg mye siden da.

Til saken: Da er jo segregering i skolen en utfordring. Jeg skal sjekke om det er mulig å få ut statistikk på dette, for å basere seg på fire kommentarer i en blogg er ikke akkurat forskning. Noen som vet hvor jeg kan få det? Sjekker med skoleetaten og byrådet, andre?

s sa...

Jeg tror dette best kan løses frivillig, ganske enkelt fordi foreldre vil det beste for sine barn.

Fritt skolevalg er et must.

Dernest må konkurransen mellom skolene økes. Dette gjøres ved økt gjennomsiktighet, slik at foreldrene står bedre rustet til å sammenligne de ulike skolene. Privatskoler må også gis en reell mulighet til å drive virksomhet.

Lærere, fagforeninger og andre vil garantert protestere, men så er da skolen strengt tatt ikke til for dem men barna.

Forresten er det nok riktig at mange nordmenn velger å flytte barna til skoler med få innvandrere, men det samme gjør faktisk en god del innvandrere.
Hensikten er i de aller fleste tilfeller å sikre barnet en god utdannelse, og det er god ting som bør legges bedre til rette for.

Anonym sa...

Jeg synes man får snakke for seg selv i denne sammenhengen. Jeg er også Oslo-borger, og må innrømme at jeg faktisk flyttet bevisst til nytt område da eldstemann skulle begynne på skole, og jeg kjenner mange andre som har gjort det samme.

Det var et vanskelig valg, og føltes på mange måter feil, da vi jo blir blant dem som bidrar til å forsterke problemet. Likevel tapte til slutt idealisten i meg, og ønsket om at barna skulle gå på en skole hvor de ikke utgjorde minoriteten vant :-(

-Eva

Anonym sa...

Hva med SSB, Heidi?

Flott at du tar deg tid til å undersøke dette :-)

- Lærer i Oslo

Anonym sa...

Jeg foreslår også Heidi at og du rett og slett bare tar deg en tur til barnehagene i bydlelen din ved hentetid og spør foreldrene hvorfor de ikke sender barna sine på den lokale skolen. Enkelt og greit. Ingen i vår barnehage (av 5 åringene) skal gå på den skolen de sokner til. Ingen skal flytte men alle har søkt seg over til andre offentlige skoler, to av barna må kjøres langt hver dag. Alt for en bedre skole.

Til deg som sier at det bør være mer konkuranse. Det er jo det som har skjedd. Folk bruker resultatene fra nasjonale prøver og velger på et såpass tynt grunnlag.

Vi ser bare begynnelsen på et stor problem. Det blir også voldsomt mye mer bilkjøring av at barn i større grad kjøres på tvers av byen for å gå på en annen skole.

Omfanget varierer men her i bydel Grunerløkka er det enormt. Som sagt, det er bare å ta deg en tur i barnehagene og spør foreldrene hvorfor de ikke sender barna sine på den lokale skolen.