Om VamPus

Bildet mitt
er Heidi Nordby Lunde, feminist, aktivist og Høyre-dame. Mer om Heidi. Kontakt meg på VamPus [a] gmail.com. Merk at kommentarer på innlegg eldre enn fem dager blir moderert - ene og alene for at jeg da får varsel om nye kommentarer. Leser ikke kommentarfeltet på gamle innlegg så ofte. Skriver du som anonym er sjansen stor for at det blir slettet sammen med spam.

mandag, desember 22, 2008

Julegave til Kristin Halvorsen

Skattebetalerforeningen har gitt et fotografi av Bo Mathisen, en flaske rødvin - og 10.000 underskrifter mot offentliggjøring av skattelistene på nettet i julegave til finansministeren.

Under dekke av at grafsingen i folks privatliv er til felleskapets beste å få innsyn i hva hele Norges befolkning tjener. Skatteforeningen viser at motstanden mot offentliggjøring av skattelistene er bred og underskriverne av protesten innholder alt fra uføre og pensjonister, til lokførere, næringsdrivende og kunstnere. Administrerende direktør i Skattebetalerforeningen, Jon Stordrange, sier at det må være et paradoks for nettopp den rødgrønne regjeringen at det er de med lavest inntekt som er de sterkeste motstanderne av skattelistene.

Dersom mediene er interesserte i hemmelige nettverk og skumle forbindelser, så er det for øvrig ikke skattelistene det lønner seg å snoke i, men i årsrapportene som selskaper er forpliktet til å sende inn til Brønnøysundsregisteret. Her rapporteres det både om eierstruktur og administrerende direktørs lønn og frynsegoder. Medienes såkalte kritiske søkelys har så langt resultert i at du har fått artikler om hvem som er Norges rikeste musiker, hva innvandrerprofilene og kjendisadvokatene tjente ifjor. Nyttig?

Les VamPus' tidligere kommentarer om skattelistene.

VamPus er en av underskriverne på kampanjen til Skattebetalerforeningen, og har dessuten både meldt seg inn og skrevet en gjestespalte for deres medlemsblad. Du kan melde deg inn her.

2 kommentarer:

RHJ sa...

Kanskje du samtidig kunne redegjøre for hvilke partier på Stortinget som er for å beholde denne ordningen?

PS: Merkelig hvordan norske politikere beholder en ordning som egentlig er en skandale!?

Anonym sa...

Jeg mener i motsetning til mange andre på høyresiden at det er positivt å ha åpenhet rundt inntekts- og skatteforhold i Norge. Jeg ønsker et mer åpent og transparent samfunn, ikke mindre. Det som dog er problemet med dagens offentliggjøring av skatteinformasjon er hvordan og i hvilken form dataene faktisk publiseres. Ved å gjøre informasjon enkelt tilgjengelig på Internett uten noen form for tilgangsbegrensninger åpner man opp for at det lett kan lages nye applikasjoner som kombinerer dataene med andre tilgjengelige data. Dette fører til at en publisering som i seg selv var harmløs i kombinasjon med annen data går langt utover sin hensikt. Såkalt mashups er applikasjoner som kombinerer informasjon fra ulike datakilder på internett. Slik skattelistene er publisert i dag kan man enkelt lage applikasjoner som f.eks. kombinerer skattetall med facebook som gjør at man f.eks. kan lage en inntekstliste for alle som tilhører en viss gruppe (eks. skoleklasse), man kan videre f.eks. kombinere skattedata med google maps eller en av disse utallige offentlige registerene: http://www.offentlighet.no/?module=Articles;action=ArticleFolder.publicOpenFolder;ID=153.

I 2006 kom Finanskomiteen med en innstilling som reverserte begrensningen når det gjelder masseutsendelse av skattedata. Nå kan altså aviser og nettsteder tilby alle skattedataene fra sine egne databaser uten begrensninger, mens man før kun kunne aksessere dataene gjennom skatteetaten sine sider som hadde CAPTCHA-kontroll som gjorde at tilgangen ikke kunne automatiseres (dvs lage applikasjoner som leser dataene). Jeg mener derfor at man bør revurdere den endringen som ble gjort i 2006 sett i lys av dagens teknologiske muligheter. Jeg mener at man ikke bør reversere innstillingen fullstendig, man bør fortsatt gi aviser og medier full tilgang til alle dataene, men ikke gi avisene tilgang til å tilby søk i disse dataene. Dette vil ta vare på flere hensyn, det at aviser enkelt kan finne fram i dataene, lage statistikker osv som er viktig samfunnsopplysning, men hindre at dataene bli misbrukt utenfor sin opprinnelige kontekst.