Om VamPus

Bildet mitt
er Heidi Nordby Lunde, feminist, aktivist og Høyre-dame. Mer om Heidi. Kontakt meg på VamPus [a] gmail.com. Merk at kommentarer på innlegg eldre enn fem dager blir moderert - ene og alene for at jeg da får varsel om nye kommentarer. Leser ikke kommentarfeltet på gamle innlegg så ofte. Skriver du som anonym er sjansen stor for at det blir slettet sammen med spam.

mandag, desember 01, 2008

Ut av boksen

Hege Ulstein etterlyser i kommentarartikkelen «Hvite niggere» flere minoritetspolitikere blant kandidatene til de respektive partiene for neste års stortingsvalg. Hun peker på at det er feil å forvente at minoritetsrepresentanter skal ha et innvandrings- og integreringsperspektiv på alt de driver med, men at det er et «stort tap for den norske integrerings- og innvandringsdebatten dersom ikke minoritetspolitikerne deltar i den også». Problemet er vel snarere at det er få politikere med minoritetsbakgrunn som framstår først og fremst som en forsvarspolitiker, skolepolitiker eller finanspolitiker.

Det er mulig det er medienes skyld da disse gjerne bruker de samme personene til å uttale seg om de samme sakene om og om igjen. Dermed kan politikere med minoritetsbakgrunn fort oppfattes som særinteressepolitikere, og sånn sett ikke få støtte utover sin egen minoritetsgruppe. Dette virker begrensende i alle henseender. Men som politiker så kan man også velge hvilke utspill man selv går ut med, fremme saker som går ut over den boksen mediene tildeler en, delta i andre komiteer og utvalg enn kun de som omfatter minoritets- og integreringsspørsmål.

Barack Obama har flere ganger sagt; «I'm rooted in the African American community, but I'm not limited by it.» Han vant ikke det amerikanske valget på å snakke om minoritetsspørsmål eller fremme et minoritetsperspektiv innen helse, utdanning, økonomi og utenriks. Han gjorde det også gjennom å bruke eksempler fra alle folkegrupper, unge og gamle, i sine taler. Men ikke først og fremst fremsto han som en leder for framtida som transcenderte hudfarge og etnisitet.

Dette er et savn i norsk politikk. Ikke bare fordi det ville hevet den norske debatten generelt, men fordi det er begrenset hvor mange politikere som kan befatte seg med minoritetsspørsmål alene – hvilket betyr at antall plasser man kjemper om blir færre. Da står man fort i fare for å velge kandidater med minoritetsbakgrunn som symboler for å slippe kritikk fra kommentatorer som Hege Ulstein om at de nominerte «ikke akkurat er Omo Colour».

Ulstein har helt rett i at livserfaringen til de folkevalgte betyr noe, og hun nevner Trine Skei Grandes fokus på singelpolitikk og Karita Bekkemellems engasjement rundt spiseforstyrrelser som eksempler. Men disse er heller ikke kjent som «singelpolitikeren» eller «anoreksipolitikeren», nettopp fordi de har befattet seg med et langt bredere spekter av saker, men i tillegg brukt personlige erfaringer på enkeltområder.

I næringslivet vet man at ulik bakgrunn og mangfold på arbeidsplass gir rom for mer innovasjon og nytenkning gitt at man også bruker sine erfaringer på andre områder enn det som ville vært naturlig.

Dette kalles også å tenke utenfor boksen. Kanskje på tide at flere gjorde akkurat det. Uansett kjønn, legning, alder eller hudfarge.

Innlegg i Dagsavisen.

Les også Loveleen Brennas kronikk om samme tema i dagens Aftenposten.

5 kommentarer:

Anonym sa...

Minoritetsbakgrunn tilfører en dimensjon, men er ingen kvalifikasjon i seg selv. Slik som kjønn, alder, yrke etc også tilfører noe, men i seg selv ikke kvalifiserer alene.

Anonym sa...

Minoritetsbakgrunn? Er det samer, kvener eller tatere?
Kall tingene ved sitt rette navn: det er innvandrere det er snakk om.

kjell

Fredrik Mellem sa...

"I næringslivet vet man at ulik bakgrunn og mangfold på arbeidsplass gir rom for mer innovasjon og nytenkning gitt at man også bruker sine erfaringer på andre områder enn det som ville vært naturlig."

Det er antakelig derfor det kryr av kvinner og minoriteter i styrerommene og alle med et utenlandskklingende navn har så lett for å få jobb.

Anonym sa...

Nei Mellem, det er ikke riktig at det kryr av slike der. Det er heller ikke riktig som Vampusa skriver. I all hovedsak ansetter bedrifter idag folk efter følgende hovedprinsipp "vi må avstå fra å ansette folk som kan bli et sosialt uromoment".

Det er heller ikke riktig det Vampusa påstår implisitt, nemlig at det er stort behov for kreativitet, i bedriftene. Det er bare noen ytterst få stillinger som har behov for noe slik utover det middelmådige. Kanskje så meget som 99,5% av alle arbeidsplasser har bare brukt for at folk kan komme til rett tid på jobben, og utføre arbeidet nogelunde tilfredstillende. Det inkluderer Vampusas egen stilling som en slags betalt hobbyjournalist.

VamPus sa...

Fredrik: Jeg vet ikke hvor mange år du har jobbet i næringslivet (la meg gjette: 0) - men med unntak av ett firma jeg har jobbet i, så har det vært høy bevissthet rundt rekruttering av både kvinner og mennesker med minoritetsbakgrunn. Om man får kvalifiserte søkere er noe helt annet. Som frr sa, kjønn og minoritetsbakgrunn er ingen kvalifikasjon i seg selv. Konsentrer deg om å få kvinner og minoriteter ut i jobb, så vil dette ordnes opp i etter hvert.