Om VamPus

Bildet mitt
er Heidi Nordby Lunde, feminist, aktivist og Høyre-dame. Mer om Heidi. Kontakt meg på VamPus [a] gmail.com. Merk at kommentarer på innlegg eldre enn fem dager blir moderert - ene og alene for at jeg da får varsel om nye kommentarer. Leser ikke kommentarfeltet på gamle innlegg så ofte. Skriver du som anonym er sjansen stor for at det blir slettet sammen med spam.

søndag, desember 07, 2008

Prøvenominasjon

Nominasjonen i Oslo Høyre har gått inn i fase to (ingen skal si at vi ikke gjør ting grundig). Alle 15 bydeler har innstilt sine ti favorittkandidater til listen og nå er det medlemmenes tur. Frem til 19. desember har alle betalende medlemmer i Oslo Høyre mulighet til å stemme inn sine ti kandidater. Deretter tar en nominasjonskomite inn resultatene fra bydelene og prøvenominasjonen blant medlemmene, og avgir sin innstilling 16. januar. Nominasjonsmøtet er 23. februar. En laaaangtrukken prosess med andre ord, men et spennende forsøk.

Nominasjon blant medlemmene er for å forsøke å åpne opp organisasjonen og involvere menige medlemmer i større grad. Et naturlig steg videre vil være å åpne for at ledergruppen, inkludert leder og nestleder, i Oslo Høyre ble valgt gjennom en slik urnominasjon. Slik prosessen er i dag er den noe tunggrodd, med tre ledd før endelig valg - hvor kun ett av leddene i prosessen er åpen, men ikke avgjørende. Senere kunne man ha en nominasjonskomite som foreslo topp ti kandidater (både til storting og bystyret), men la dette ut til medlemmene. Det må også kunne være mulig for de ulike kandidatene å presentere seg selv utover en pdf (!?!) som kan lastes ned et sted på OHs hjemmesider.

Jeg avla min stemme allerede på fredag da jeg fikk eposten, og dette ble min topp fem:

1. Per-Kristian Foss
2. Ine Marie Eriksen Søreide
3. Michael Tetzschner
4. Nikolai Astrup
5. Heidi Nordby Lunde

Jeg er faktisk så teflonhjerne at jeg ikke husker de resterende fem, men jeg er sikker på at Ola Kvisgaard, Kristin Vinje, Jon Ole Whist, Kjell Omdahl Erichsen og Bård Folke Fredriksen var de fem neste (om enn ikke i den rekkefølgen).

Minner om at jeg har et løfte om å verve 100 medlemmer til Høyre innen valget, og neste vervemøte er i Casa VamPus 17. desember kl. 19.00. Meld deg på via Facebook eller send meg en epost på vampus ( a ) gmail.com

7 kommentarer:

Anonym sa...

Liker den listen. Lykke til.

Anonym sa...

Skal man være vrang (og det skal man jo), så ser det ut til at nominasjonsprosessen blir noe byråkratisk...

Det var vel kanskje ikke lukket nominasjonsprosess som var problemet, men snarere at druknet i byråkrati. Og med "større åpenhet" skal det altså bli enda værre. :)

Kan dere ikke bare utrope en diktator og bli ferdig med det?

VamPus sa...

IvarE: Enig med du. Mitt ankepunkt er at nom.pros i Oslo ser ut til å være dobbelt så lang som alle andre steder - med eller uten uravstemning.

Men i denne omgang tror jeg de tester ut at utavstemning via post/epost faktisk fungerer, før det gjennomføres - f.eks på ledervalg, og på andre nom.prosesser, derfor unødvendig byråkratisk. Skal en reell (altså der resultatet blir stående) uravstemning gjennomføres, må det en annen prosess til.

Anonym sa...

Enig med deg. Og jeg krysset av på AKKURAT samme folkene som deg! :-) Håper flere gjør det samme :-)

Solfrid Maria

Anonym sa...

Ops, nei, jeg tok Per Trygve Hoff i stedet for Kjell, ellers likt. Det er jo virkelig bare en lekenominasjon slik at medlemmene skal få _følelsen_ av å ha noe å si... Så lenge det går på quest back pr e-post er det gjerne ikke så dramatisk byråkratisk egentlig, men litt tungrodd hele greiene ja. Jeg postla samme listen også - blir det regnet med to ganger da mon tro?
:-).
Det kan jo være denne "ubetydelige" tilbakemeldingsprosessen lager litt mer trøkk og overtalelser fra talerstolen den 23.1. i det minste

Solfrid Maria

Anonym sa...

Savner Inge Lønning på listen din - Stortinget blir fattigere uten hans tørrvittige kommentarer.

Og hva han derre Tetzchner skal på den listen må jo gudene vite ;-)

Anonym sa...

Per,
Inge Lønning egner seg ikke på listen. Han kan aldri bli et Høyremedlem. Lønning vil gå i graven uten å ha vært medlem andre steder enn i Inge Lønnings enmannsparti. Dette er ikke kritikk av Lønning. Dette er den største intellektuelle kapasitet Høyre noen sinne har klart å få til å tale regelmessig på sine vegne. Willoch når ham ikke engang til knærne. Riktignok hadde Willoch spontane formuleringsevner og en hukommelse for fakta uten sidestykke i norsk politikk, men han var bare en fakta-diskusjonsteknikker hvor punch'n i hovedsak satt forfeiling av sin motstanders argument. Han førte aldri lengre resonnementer hvilende udelukkende på prinsiper, slik som Lønning.

Politikk dreier seg ikke om ærlig og redelighet. Det dreier seg derimot om å love sine tilhengere tyvegods som i større grad skal hentes inn fra tilhengerne av de konkurerende partier. Derfor egner ikke Lønning seg særlig godt som talsmann for Høyre, ikke for noe parti. Hvis Lønning ble tvunget til å forsvare sine partivenner, en aktivitet som er nødvendig for å holde et parti sammen, ville dette blitt en svært anstrengt affære, som antagelig hadde endt med at Lønning måtte samtykke til at kritikken var berettiget, hvis den var det altså. Dette kalles INTEGRITET, og hvis noe i verden betyr noe for Lønning, så må det være nettopp dette. Det er dog ubrukelig i politikken, hvor bedrageri ikke bare er viktig, men en vesentlig faktor for å oppnå suksess.
Politikk er for bedragere. Lønning er ikke bedrager. Således er politikk ikke for Lønning.