Om VamPus

Bildet mitt
er Heidi Nordby Lunde, feminist, aktivist og Høyre-dame. Mer om Heidi. Kontakt meg på VamPus [a] gmail.com. Merk at kommentarer på innlegg eldre enn fem dager blir moderert - ene og alene for at jeg da får varsel om nye kommentarer. Leser ikke kommentarfeltet på gamle innlegg så ofte. Skriver du som anonym er sjansen stor for at det blir slettet sammen med spam.

onsdag, mai 30, 2007

En smålig bloggpost

På Redaktørforeningens vårmøte holdt jeg et foredrag, hvor jeg blant annet viste til hablogs post om "Leser journalistene i Dagbladet sine egne artikler" - om Ben Borgen, fattigdomsaktivisten som selv er så fattig at han bare har småbruk og hytte i østmarka. Hvor var det åpenbare spørsmålet journalisten burde stilt her? Etter foredraget kom det en redaktør bort og sa at han forsåvidt så poenget, men at de følte det ble så smålig å gå etter Borgen... eller hvilken som helst som står frem som fattig.

Da er det sikkert litt smålig av meg å påpeke at uføretrygdede Kiwi-Bob virker svært så arbeidsfør der han kjører rundt på sine faste ruter for å finne matvarer som er i ferd med å gå ut på dato. Han dekker faktisk Haugesund, Karmøy, Jæren og Stavanger, hele Sørlandet og Østlandet opp til Drammen. Bare på den formiddagen Dagbladet følger han, så har han seks butikker på blokka.

Men det er nok smålig. Forøvrig foretrekker jeg blide Kiwi-Bob fremfor det-er-synd-på-meg-for-jeg-har-hus-og-hytte-men-ikke-bil-Borgen.

30 kommentarer:

Meg igjen sa...

Det er enorm mangel på sjåfører innen transportnæringen. Kanskje han kunne fått ekstra hviletid slik at han kunne jobbet og funnet utgåtte varer?

SV sa...

Nei, det er ikke smålig, men tvert i mot betimelig.

Jeg har alltid forundret meg over at ingen reagerer på det inngrepet et slikt uføretrygdvedtak er. Man sier rett ut at man ikke er i stand til å utføre NOE lønnet arbeide what so ever. En sterk ting å si om et menneske i 20 årene.
Men til saken, du har helt rett. Det enhver brenner etter å spørre etter i et slikt intervju er noe slikt som: Du kjører bil, navigerer til butikker over en hel landsdel, holder lagerstyring på flere snes butikker - på fulltid. Hvorfor kan du ikke ha en "normal" jobb, motta lønn og betale skatt?

Men som redaktøren var inne på, ingen vil vel fremstå som smålige. Det hviler et godhetstyranni over norsk presse, der det er om og gjøre å holde hånden over "svake grupper". Det oppfattes som en god ting å forsvare disse, og unnlate å stille noen form for kritiske spørsmål til dem. Dermed får også journalister og redaktører bekreftet sitt selvbilde om at de er "på de svakestes parti".

utfall sa...

Men samtidig som disse artiklene forteler noe, er det mye de ikke forteller. Hvordan fungerer egentlig objektene i samspill med andre. Poenget med artikkelen om kiwi-bob er jo å fortelle hva han er flink til. nemlig å finne dato varer. Men det sier ikke noe om hva han er dårlig til. Artiklene gir bare et bilde av saken. Og jo lavere du står på samfunns rangstige, jo mer upresist kan bilde fort bli.

VamPus sa...

utfall: saken om Kiwi-Bob var ikke en "fattigdomssak", det er jeg enig i, og jeg syntes den forsåvidt var morsom. Poenget er fortsatt at han er uføretrygded, men ser ut til å gjøre et godt arbeidslag allikevel. Hva med budbilsjåfør?

Hvorfor setter vi folk på trygd i stedet for å forsøke å hjelpe de inn i en jobb som de kunne gjort utmerket?

Stian Oen sa...

Kriteriene for å å bli uførepensjonert i Norge er faktisk ikke at man ikke skal kunne utføre noe som helst lønnet arbeidet overhodet, men at man av helsemessige årsaker ikke er i stand til å få eller beholde høvelig arbeid, som det heter. Mer presist; om man ikke er helsemessig i stand til å gjøre et arbeid man er kvalifisert til, kan man - etter en nærmere vurdering, selvsagt - bli innvilget uførepensjon.

Personer som gjennom en slik nærmere vurdering blir vurdert til å kunne få seg et lønnet arbeid, men trenger en eller annen form for bistand for å få det til, får gjerne tilstått yrkesrettet attføring for en kortere eller lengre periode. De blir altså - slik Vampus etterlyser - hjulpet inn i en jobb. Men kriteriet er altså at en da skal ha utsikter til å kunne både få og beholde slik jobb.

Forøvrig kan uførepensjonister helt legalt ha en viss arbeidsinntekt (noe under 70.000 årlig) ved siden av uførepensjonen, uten at denne avkortes.

SV sa...

Vel,
Bob har tydeligvis holdt det gående siden 2003. Han synes helsemessig i stand til å både få og beholde høvelig arbeide, m.a.o arbeide som helsa tåler og som han er kvalifisert til. Videre har han betydelig inntekt på sin virksomhet så langt etter ikke halvgått år 79 500 kroner. Fremskrevet til årets slutt 235 000, omkring 4G og noe over det som er snittlønnen til ekspeditørene i butikkene han besøker. Dertil kommer en bil til noen hundre tusinger.

På tide at han får hjelp til å komme i "høvelig arbeide"?

Stian Oen sa...

Ja; det har han jo også full anledning til å søke om.

nessie sa...

Kiwi burde ansatt han som kontrollør. Mannen er jo et naturtalent! Bilen har han jo allerede.

Men jeg synes litt synd på'n, han fikk seg jo en skikkelig smell i hodet. Men nå er jeg kanskje litt smålig.

Eller hva? sa...

Nå har ikke jeg lest denne saken, men ofte er det psykiske faktorer som spiller inn.

geirronimo sa...

Når det gjelder fattigdom så har Norge et forklaringsproblem fordi vi hever kosten på det å leve normalt med tifold, grunnet avgifter FØR forbruket i det hele tatt har funnet sted. Dette er et paradoks for de rødgrønne å forklare! De fattige føler det på kroppen hver dag uansett hva dustene på tinget mener.

Sverige har 1.200 milliardær kroner i utenlandsgjeld. Landet har 8 millioner innbyggere, og likevel skriver ikke norske medier mer om det faktum at hvis industri-lokomotivene i Sverige går konkurs så får hele norden et så stort problem at vi skulle kanskje titte litt på den "nordiske velferdsmodellen", eller??

Venstresiden gnåler om USA som hadde i 2004 en utenlandsgjeld på 16800 milliardær kroner. Med et innbyggertall nær 300 millioner tilsvarer det en gjeld pr. innbygger som er 2,67 ganger MINDRE enn Sveriges. Kanskje et tidspunkt å vise hvilken katastrofe Norden går mot hvis vi ikke setter tæring etter næring og unngår å låne til "velferd"!

Anonym sa...

Jeg skal ikke uttale meg om posten er smålig eller ikke. Men juridisk grenser den mot ærekrenkelse. Du mer enn insinuerer at Bob Mellemstrand mottar ytelser han ikke har rett til.

Hva vet du om Mellemstrands helsesituasjon og ervervsevne? Føler du at en artikkel i en tabloidavis gir deg tilstrekkelig informasjon til å komme med slike insinuasjoner om en person som skal ha blitt alvorlig skadet i en trafikkulykke som barn?

Dessuten har en person som er uføretrygdet lov til å fylle dagene med aktivitet som oppleves som meningsfull, og det at aktiviteten også kan bedre muligheten på sikt til å bli selvhjulpen økonomisk er ikke negativt, men positivt.

Mange uføretrygdede velger nok i motsetning til Bob Mellemstrand å forholde seg svært passive, nettopp fordi de blir uglesett av naboer osv. hvis de foretar seg noe aktivt slik som å trene/jogge eller forsøke å tjene litt penger.

Du spør "Hvorfor setter vi folk på trygd i stedet for å forsøke å hjelpe de inn i en jobb som de kunne gjort utmerket?". Ingen sier det slik, men i realiteten er årsaken til at vi støter ut de med lav ervervsevne at vi som samfunn er mer opptatt av å ha høy effektivitet på de som er i arbeid, fremfor å gi alle arbeid.

På gården i gamledager var det alltid arbeid til alle - slik er det ikke lenger, dessverre.

Eva sa...

Anonym, det er forskjell på å insinuere at Bob ikke burde ha rett på trygd og at han mottar trygd han ikke har rett på. Å mene at systemet burde vært slik at han ikke har rett på trygd, er ikke æreskrenkende.

Anonym sa...

geirronimo: Skal være litt pirkete her. Sverige har 9 millioner innbyggere.

VamPus sa...

Stian Oen: det er forskjell på å være uføretrygdet og uførepensjonert, er det ikke? Og så vidt jeg kan se er Bob uføretrygdet?
anonym: So sue me. Er man helt uføretrygdet så betyr det at man ikke heller kan ta 20% stilling. Når man da ser ut til å ha fulltidsjobb med noe man gjør på en flott måte så mener jeg at man burde revurdere 100% uføretrygdet.
Det er ikke Bob sin feil, det er systemet.
Nessie: Godt poeng. De har allerede gitt han bilen. De kunne kanskje tjent på/spart på å ha han som kontrollør på fast lønn. Hever kvaliteten på butikkene, samtidig som at Bob får en trygg jobb som han mestrer, med litt fleksibilitet fra kjedens side. OG gir den kudos for å ansette "ut av boksen" og gi folk nye muligheter.

Martine Votvik sa...

Meh, ser plutselig for meg reklamejippoen Kiwi-Bob, Kiwis nusselige maskot som i tilleg til å få forsyne seg med gratis matvarer også har egne reklamesnutter der han leter rundt i hyllene.

Snart får han egent program på tvNorge, og så har vi det gående med unge håpefulle som leter etter kjendisstatus på datostemplene i Kiwigyllene...

Fredrik Mellem sa...

Her har du hæærn døtte meg skrevet god bloggpost. Begge sakene er riktignok hentet fra Dagbladet, og det skrur jo forventningene nokså mye ned. Liten korrelasjon mellom journalistenens lønn og deres evne til å stille de HELT åpenbare spørsmålene.

Stian Oen sa...

Vampus: Nei; noen forskjell på å være uføretrygdet og å være uførepensjonist er det ikke så vidt meg bekjent, bortsett fra at uførepensjonist er begrepet som benyttes i formelle sammenhenger, mens uføretrygdet brukes noe mer i folkelige settinger. Innholdet i begrepene er imidlertid det samme.

VamPus sa...

stian: da så.
Martine: *urk* å nei, ikke nok et realityshow..

SV sa...

Tja, skal vi rote oss ut i pirket, så skilles det mellom tidsbegrenset uførestønad og uførepensjon. Tidsbegrenset der det er mulighet for bedring, uførepensjon der det ikke er utsikter til bedring.

Uføregraden kan i begge tilfeller revurderes når det kommer til nye opplysninger om mulighet for inntektserhvervelse.

Anonym sa...

Har jobbet på Kiwi ved siden av studiene og hatt gleden av å hilse på Bob. Jeg skal ikke stille en diagnose slik "på sparket" men det fremstår som tydelig at han har et ganske komplekst sykdomsbilde. Mitt tips er aspbergers syndrom e.l. Så, sorry Vampus, denne herrens yrkesmessige uførhet kan ikke trekkes i tvil.

Hilsen eks-kassadame og stud. med.

Stian Oen sa...

SV: Det er helt korrekt, men har ingenting å gjøre med forskjellen på begrepene "uførepensjonert" og "uføretrygdet". Det har heller ingen relevans mht. Bob, som åpenbart er uføretrygdet/uførepensjonert, og ikke mottaker av tidsbegrenset uførestønad.

Ordningen med tidsbegrenset uførestønad forsvinner forøvrig nokså snart.

VamPus sa...

siste anonym: Det tviler jeg ikke på, men hvem sier at ikke folk med et mer komplekst sykdomsbilde ikke kan jobbe i det hele tatt? Jeg hadde syntes det var topp om Bob fikk muligheten til å jobbe med noe han mestret og fikk anerkjennelse for, i stedet for å leve på samfunnet hele sitt liv. Eller ønsker vi virkelig by og bygd på attføring og trygd?

Per sa...

Stian Oen: "Ordningen med tidsbegrenset uførestønad forsvinner forøvrig nokså snart."

Huff, det har jeg ikke hørt. Hvilket lyst hode var det som fant på det, da? Det finnes personer som pga. sykdom eller skade ikke kan gå tilbake i jobb etter ett års sykmelding og som har behov for en tidsbegrenset uførestønad, helt eller delvis. Hvis det er overveiende sannsynlig at man blir fullt arbeidsfør etter f.eks. 2 år, er det ikke da bedre å praktisere tidsbegrenset uførestønad fremfor den noe mer ulne "revurderingen når det kommer til nye opplysninger om mulighet for inntektserhvervelse"? Jeg tenker at dette vil være både mer lønnsomt for Folketrygden, men også bedre for den enkelte som det gjelder.

Stian Oen sa...

Per: Det er heldigvis ingen grunn til å deppe her: Ordningen med tidsbegrenset uførestønad er vedtatt slått sammen med dagens ordninger med medisinsk rehabilitering og yrkesrettet attføring. Så det vil altså være fullt ut mulig for personer som du beskriver også i fremtiden å få en stønad for en lengre tidsperiode, uten at dette trenger være en varig uførepensjon. Noe jeg er enig med deg i er svært fornuftig, både for folketrygden og den enkelte.

Esquil sa...

hvis sv's beregning stemmer, og at bob gjør 4G=235000 i året, belaster ikke bob samfunnet i det hele tatt. trygda blir strøket mot inntekten når han passerer ca 1G.

jeg tror på kasssadamen som sier han sliter med aspergers eller noe io den gaten. Det er for lett å se på hva et menneske kan klare i hobby og anta at det samme kan presteres under press.

Slik er det når man ser et liv utenfra, man ser gjerne bare topp-prestasjonene. analogi: menneskeheten har nådd månen. det tok veldige ressurser og vi når dit ikke ofte, men vi har greid det. det eneste marsboerne har sett av jordboerne er at vi har nådd månen gjentatte ganger, så de mener at sola skal slutte å skinne på jorden, bare på månen, siden jordboerne må kunne forlanges å nå månen hver dag.

Milton Marx sa...

Vel talt Esquil.

Jeg synes først og fremst at Kiwi gir et godt inntrykk oppe i alt dette. Uansett skal man være litt forsiktig så man ikke ramler opp i en situasjon hvor et menneske ender opp med en mindre tilfredsstillende hverdag, samtidig med at det offentlige reelt ikke sparer noe som helst.

SV sa...

Esquil, Milton & andre...

Dere argumenterer mot en stråmann. Ingen har antydet at de sitter med all kunnskap bare basert på nevnte artikkel.

Det er derimot helt legitimt både for de som leser artikkelen og det offentlige å stille spørsmål om det foreligger mer arbeidsevne enn det som var utgangspunktet for det opprinnelige uførevedtaket. Det er ikke uvanlig at undersøkelser blir startet etter avisoppslag om det ene og hint.

ENDA mer legitimt er det å gjøre som VamPus egentlig gjør, å stille spørsmålet om hvorfor journalisten ikke spurte - eventuelt ikke fant det tjenlig å sette på trykk.

Det er bemerkelsesverdig at det påpekes hvor galt det er å stille spørsmål om hans arbeidsevne basert på en artikkel, mens det friskt stilles diagnoser om Asbergers syndrom (DSM IV 299.80 stiller en rekke krav for å stille denne diagnosen, neppe gjort i kassen på butikken....) basert på observasjonen til kassedame på Kiwi/stud.med.

Esquil, jeg tviler vel på at utbetalingene fra Kiwi blir regnet som inntekt. Det er jo egentlig ment som en kvalitetsgaranti, som skal sikre at du som kunde ikke taper. I det aktuelle tilfellet SYNES det som det har fått et omfang som best kan beskrives som næring. Ligningskontoret har gjort mer dramatiske gjennomskjæringer enn dette.

Jeg for min del liker å fiske med teiner. Tidvis gir jeg bort det jeg ikke makter å spise selv. Rett som det er vanker det noe godt å drikke i bytte. Så langt er det hobby. Får det et visst omfang er det næring og jeg må melde meg inn i fiskermanntallet og hva det nå er.

Det er også ren spekulasjon å si at han ville fått det verre i et organisert arbeidsforhold. Hva vet man om det? Kan man ikke like greit spekulere at han vil stortrives med å bli regnet med på en arbeidsplass, motta lønn og preike skit i lunsjen med kolleger?

Jeg gir meg nå, dette blir lett en debatt om hvor mange engler som kan danse på et knappenålshode.

La oss holde til saken: Hvorfor er illegitimt å stille kritiske spørsmål til fattige om deres situasjon, og hva de kunnne gjort annerledes?

Anonym sa...

"å stille spørsmålet om hvorfor journalisten ikke spurte - eventuelt ikke fant det tjenlig å sette på trykk"

- Kan det ikke godt tenkes at journalisten, etter å ha tilbrakt en hel dag sammen med Mellemstrand så på nært hold hvilket handicap han har, og derfor konkluderte med at det ville være uverdig å ta opp en diskusjon omkring hans ervervsevne i avisartikkelen?

"Hvorfor er illegitimt å stille kritiske spørsmål til fattige om deres situasjon"

Det er selvsagt ikke illegitimt å stille spørsmål omkring fattige eller uføre (ikke alle uføre er fattige forresten, sykdom og skader kan ramme hvem som helst).

- Men det kan være ærekrenkende å insinuere at en navngitt person er trygdemisbruker (hvis personen ikke er det). Spørsmålet er ikke her om noen skal saksøke Vampus for sin frittalenhet (tvert imot), men om hvordan man omtaler navngitte uføre personer som kanskje av medisinske grunner ikke så lett vil være i stand til å slå tilbake mot denne type spekulasjoner.

Anonym sa...

Er det bare jeg som ser at ruta til Kiwi-Bob har noe til felles med ruta til Lommemannnen??

Anonym sa...

Leve Bob! Vekk håndene fra ham!!