Om VamPus

Bildet mitt
er Heidi Nordby Lunde, feminist, aktivist og Høyre-dame. Mer om Heidi. Kontakt meg på VamPus [a] gmail.com. Merk at kommentarer på innlegg eldre enn fem dager blir moderert - ene og alene for at jeg da får varsel om nye kommentarer. Leser ikke kommentarfeltet på gamle innlegg så ofte. Skriver du som anonym er sjansen stor for at det blir slettet sammen med spam.

mandag, mai 14, 2007

Godt politiarbeid

At en mann dør etter en pågripelse er i følge Arne Johannessen, leder for Politiets Fellesforbund, godt politiarbeid:
- Ja, jeg vil si det var godt politiarbeid. Politiet går inn i lokalet, de er i uniform for å vise tilstedeværelse. De oppretter kontakt med Obiora, og han får veldig tydelig beskjed om at han skal gå ut, sier Johannessen til Klassekampen - via Dagbladet.

Spesialenheten konkluderte med at Obiora selv var skyld i oksygenmangelen fordi han strittet imot under pågripelsen.

Obiara er ikke en mann jeg ville invitert hjem på vafler, men å si at det er "godt politiarbeid" når hendelsen ender i et dødsfall er vel litt... spesielt?

55 kommentarer:

mariamytterist sa...

Tror kanskje Arne Johannesen har en noe alternativ virkelighetsforståelse.

A. sa...

Tror han mener med "Godt politiarbeid" at de fulgte regelboka. Foreslår at AJ og hans kolleger går gjennom boka og foretar en nødvendig redaksjonell "vask".

Martine Votvik sa...

Jeg tror dette er en svært vanskelig sak for politiet å forholde seg til.

På den ene siden virker det som om de har rett i at boken ble fulgt under den uheldssvangre pågripelsen. På den andre siden har de en utskjeldt politimann og et litt tvilsomt etterforskningsarbeid.

Jeg har forståelse for at han ønsker å støtte en utsatt kollega. Men jeg ser liksom ikke det helt forsonende i uttalelsen.

Anonym sa...

Det som er sykt med all klagingen er at obduksjonsrapporten var klar på at det IKKE var sammenheng mellom kvelertaket og dødsfallet.

Fyren reiste seg og sloss videre etter kvelertaket, noe døde mennesker svært sjeldent pleier å gjøre.

SEFOs raport, på 17 eller 19 sider var meget klar..

Anonym sa...

"...at det IKKE var sammenheng mellom kvelertaket og dødsfallet."

Men det VAR en sammenheng mellom pågripelsen og dødsfallet. Det er poenget.

Martine Votvik sa...

Gøy når "anonym" krangler med seg selv...

styrheim sa...

Rapporten begrunner godt at politidistriket ikke skal ha foretaksstraff, ettersom distriktets undervisning var etter boka.

Men det går fort i svingene der de begrunner at direktoratet ikke skal ha foretaksstraff - det er da direktoratet som har ansvaret for av maveleie er 'etter boka'?

Rapporten sier at kvelertak strider mot et rundskriv, men begrunner lite hvorfor det så likevel er straffritt. (Politiet kan bryte sine egne regler, så lenge det ikke er det folk dør av?)

Og jeg skulle gjerne hørt noe mer om hva som foregikk da de skiftet ut en politibil som var for liten, men en annen politibil som også var for liten.

(For øvrig bør man nok heretter ta med "maveleie med beinlås" i yogatreningen sin?)

Øyvind sa...

Politiet kan vel ikke klandres for at Obiora blir så opphisset at han får hjerteinnfarkt/pusteproblemer eller.no sånt.

Dersom det du sier om at det ikke var sammenheng mellom kvelertaket og dødsfallet stemmer da.

Anonym sa...

Jeg ville også blitt opphisset dersom jeg lå på magen og ikke fikk puste.

Det er til sist politiets ansvar å påse at anholdte personer ikke kommer unødig til skade, enten vedkommende er i fyllearresten, i svartemaja eller liggende på magen med fire politibetjenter over seg.

Kapitalismus sa...

Det kan jo være bra politiarbeid, selv om utfallet er tragisk.

Skjønt det er vanskelig å se at ikke politiet kunne gjort noe annerledes siden vedkommende døde i deres varetekt. Men det er vanskelig å uttale seg når en ikke kjenner hele historien.

Kosialist sa...

VamPus, hva vet du egentlig om situasjonen som førte til dødsfallet?

Kan det ikke være at man ikke bør oppføre seg voldelig eller truende mot politiet? At man ikke bør motsette seg arrest?

FascistBaby sa...

Registrerer at enkelte idioter fortsatt innbiller seg at alt som står i politirapporter er SANT (!?!).

Ganske utrolig, når alle burde vite at politiavhør og rettssaler er de siste stedene man skal gå for å høre sannheter. Og mange av de groveste løgnene fortelles av politifolk selv, ofte for å beskytte kolleger som har gått for langt - og særlig siden disse VET at de blir tillagt stor troverdighet, der de står stramme i sine ulastelige uniformer, og forteller NØYAKTIG samme historie.

Tilbake til saken:

Dersom det skulle være forsvarlig at folk døde under arrest fordi de i større eller mindre grad (og jeg legger IKKE politifolkenes egen forklaring til grunn) har motsatt seg arrest, skulle mange mennesker/arrestanter ha dødd her til lands hver uke.

Angående Obiora, så var han vel neppe et fælt element? Han var en mann i en krise, som prøvde å fullføre en mastergrad. At han ikke har rett på sosialhjelp så lenge han står registrert som student, kan så være (selv om loven overlater dette til saksbehandleres skjønn - han hadde jo neppe noen formue, og eneste inntekten var angivelig flaskepanting), men det rettferdiggjør ikke at folk (som klager på andres forhåndsdømming av allerede opplagt inkompetente politifolk - Baidoo-karen i det minste) demoniserer ham, ene og alene fordi han var i krise på et sosialkontor, og fordi han gjorde motstand (graden av hvilken er gjort ugjennomsiktlig av kryssende og motsigende vitneforklaringer).

Det skremmer meg hvor mange mennesker, og jeg mistenker det i sær for å være høyresidefolk - oftest av FrP-typen eller typen som ikke har så mye imot FrP, som automatisk legger politiets forklaring til grunn, og ikke stusser noe særlig engang over at samme mannen som tok det skadelige halsgrepet på Obiora, har vært anmeldt for tilsvarende (og BØTELAGT av RIKSADVOKATEN!*) i forhold til den uskyldige vaskehjelpen Sophia Baidoo (som han også presterte å kalle "faens svarting!!"), samt i et tilfelle hvor han arresterte en muligens kriminell innvandrer samme året som Baidoo-saken, hvor også SEFO henla på bevisets stilling, men RIKSADVOKATEN ila monsteret et forelegg på beløp stort kr. 3000,-.

Ikke alt staten gjør er korrekt og forsvarlig. Man kan ikke forvente at det er naturlig at folk som gjør motstand skal dø under pågripelse - i alle fall ikke når de er ubevæpnet. Underlig hvordan de samme folkene som tilsynelatende er fulle av mistro til staten når det gjelder innkreving av skatt, tildeling av konsesjoner og byggetillatelser osv., plutselig har så nesegrus tillit til dem når de har forårsaket en (muligens litt krakilsk) masterstuderende nigerianers død?


*Tingretten i politimannens eget distrikt, Trondheim, opphevet denne boten. Det er klart uheldig at denne saken ikke ble ført for en annen krets, da dommere jobber i svært utsatte yrker, og er langt mer enn folk flest avhengig av politiets tillit og effektivitet i hverdagen og på fritiden sin.

Børge Skråmestø sa...

Enig & grøss. Men noen av kommentarene over får meg faktisk til å grøsse mer. Kremt... Fortjener man virkelig å hvis man "motsetter seg arrest"?

Anonym sa...

Hopper man i sjøen, så medfører det fare, noe selv barn skjønner. Legger man seg til å sove midt på veien, så medfører det fare, noe barn skjønner.
Leker man med fyrstikker på en bensinstasjon, så medfører det fare, noe barn skjønner.
Velger man å slåss med politiet, så kan det medføre fare, noe enkelte barn ikke skjønner.

FascistBaby sa...

Siste anonym: Takk for at du illustrerer det reptilhjerneaktige, ureflekterte og kyniske tankesettet til alle de som ikke bare hopper av glede over "svartingen" Obioras dødsfall, men også finner fryd i å på vulgært vis rakke ned på alle som reagerer på systemets håndtering av saken..

Anonym sa...

Skjønner man ikke alminnelig fornuft, og har man ikke alminnelig folkeskikk, og er dertil overbevist om sin egen fortreffelighet, så er skjellsord alltids et alternativ.

Milton Marx sa...

Jeg synes uansett ikke at det er godt poitiarbeid å utsette etaten for en så massiv kritikk bare for å holde en mann i aktiv tjeneste. Her tyder det på at vi har en politimester som ikke forstår at Politiet interagerer med resten av samfunnet, eller som ikke forstår hvor viktig det er at Politiet i noen grad har bred støtte.

En annen. sa...

Men, Fascistbaby, jeg kaller (dessverre?) folk for "svarting", "kjipp-kjapp", "bergenser"(kanskje det styggeste). Men det betyr faktisk ikke at jeg er noe mer voldelig enn deg. Mine antipatier er mange, men strekker seg ikke ut i det voldelige.
Og skal jeg tippe, så er en trøndersk politimann like oppgitt/forbanna på en hvit slask som en svart slask.
Men å drepe slasken, det tror jeg neppe er intensjonen.

Eva sa...

Jeg lurer litt på hvorfor du ikke vil invitere Obiara hjem på vafler? Hva har han gjort som tilsier at han ikke var en fyr som var verdt det?

wwweb sa...

Ja dette med vaflene er interessant. Hvorfor ikke? Hadde du noe imot Obiora?

Jeg kjente ikke Obiora personlig, men det gjorde kanskje du?

FascistBaby sa...

"Skjønner man ikke alminnelig fornuft, og har man ikke alminnelig folkeskikk, og er dertil overbevist om sin egen fortreffelighet, så er skjellsord alltids et alternativ."

Kan ikke si meg anent enn enig i dette, men vil ikke fremheve det som et sjarmerende trekk for det.. Og vurderingen av hvem som er hva er kanskje forskjellig fra person til person.

Milton Marx; helt enig! Det minste de kunne gjøre var å sette fyren til arrestvakt, kontortjeneste eller UP inntil saken var endelig avgjort. Aller helst suspendere ham, selvsagt. Han har jo allerede blitt ilagt forelegg fra riksadvokaten én gang, og nå var han mistenkelig involvert i et dødsfall.

Tilbake til det med vaflene: Ingenting i den store dokumentartikkelen til Klassekampen i helgen, tilsa vel at Obiora ikke kunne inviteres på vafler. Men han var nok muligens noe ustabil og desperat rundt tiden for dødsfallet, i og med den store livs- og økonomikrisen han var midt oppi.

Anonym sa...

Kjære baby-fascist!

Det er kanskje litt sent å påpeke det, men jeg tror mange av de "reptilhjerne-aktige" kommentarene fra høyrevridde folk av FrP-type du stadig sjokkeres over NETTOPP skyldes den koblingen du (og andre) har gjort mellom Obiora-saken og Baido-saken.

Det er nettopp på grunn av alt det spetakkelet pressen og diverse "antirasister" lagde mot Volden på et grunnlag som for "folk flest" (som bare leser tabloid-aviser) fortoner seg ganske tynt. Ja, jeg MENER faktisk det!
- Å utbryte "Svarte faen!" under et basketak er ikke spesielt graverende i seg selv. Det er når det blir omskrevet til "Faens svarting!" og koblet til personens hudfarge at det blir egnet til å selge aviser. Og det er SLIK "folk flest" tolker Baido-saken i ettertid: En medieskapt heksejakt på en ærlig politimann som hadde en litt uheldig dag på jobben.

Og SÅ kommer Obiora-saken, mot samme politimann, målbåret av de samme mediene og aktivistene. Og selv om "folk flest" kanskje synes det er litt drøyt at man skal risikere å bli drept av politiet, antar de at "Dette er mer av den samme heksejakten" og tolker resten av sakens uklart gjengitte fakta deretter.

Dette var noen tanker om det kommunikasjonsmessige. - Hvis slikt interesserer deg, da.

Og ikke bare mest mulig sensasjons- og konfliktmaksimering - i håp om å utløse raseopptøyer og brenning av offentlige bygninger, slik du har uttrykt det?

Eller er det JEG som feiltolker?
ER du ikke egentlig ivrig etter å kunne heie fram en norsk Rodney King-sak og få litt "skikkelig action" i gatene?

Anonym sa...

Milton Marx

Jeg er veldig enig med deg
- i etterpåklokskapens klare lys.
Men da denne saken begynte å rulle, innså nok ikke ledelsen ved Trondheim Politikammer hvilken oppmerksomhet den ville få. Og gitt at de faktisk MENER det de har sagt, om at tjenestemennene ikke har gjort noe kritikkverdig ville det være feil å "feie saken under teppet" av politiske hensyn.

Da omfanget av mediedekningen begynte å bli tydelig, var det for sent å gjøre "kosmetiske grep" uten at det ville tolkes som innrømmelse av skyld samtidig som det på ingen måte ville være nok til å tilfredsstille aktivistene.
Dermed var løpet lagt, og nå blir de nødt til å stå for det de mener i full offentlighet. Ellers vil de bare skape enda sterkere inntrykk av at de skjuler kritikkverdige forhold.

FascistBaby sa...

"- Å utbryte "Svarte faen!" under et basketak er ikke spesielt graverende i seg selv. Det er når det blir omskrevet til "Faens svarting!" og koblet til personens hudfarge at det blir egnet til å selge aviser."

Trond Volden påsto på kreativt vis at det var svarte faen han skulle ha sagt, da han ble siktet og skjønte han hadde gjort noe litt dumt. På samme måte som han mest sannsynlig fikk en kollega til å knuse ene ribbenet sitt INNE i patruljebilen, da dødsfallet til Obiora var åpenbart, og Volden ikke var SÅ idiot at han skjønte at dette, kombinert med alle andre anklager som hefter ved ham, IKKE var særlig bra, nei...

Baidoo derimot fastholdt at han tvert imot sa "faens svarting!!", noe som ikke så lett lar seg forklare bort.

Men poeng for kreativitet skal han ha, Trondheims eget svar på "robo-cop"..

Anonym sa...

Og da kan vi konstantere at fascistbarnet er i gang med en personlig vendetta. Egentlig har jeg ikke hatt så mye symp for denne T.V. men hetsen han blir utsatt for viser at han må ha en del gode egenskaper.
Man kan ikke være utsatt for slik mobbing fr RU og annet ræl uten å egentlig være en meget bra og oppegående person.

Martine Votvik sa...

FascistBaby - hvor er det du har disse merkelige beskyldningene om ribbebeinsknekking ifra. Nå venter jeg meg nesten at du har en troverdig kilde her, eller så sparker du jo bein under din egen troverdighet.

FascistBaby ikke gjør navnet ditt ironisk ved å rakke ned på alle som ikke synest enkelte ting er like åpenbare som deg. De som ønsker dialog oppretter dialog. De som ønsker uenighet oppretter uenighet.

"du skal ikke tåle så inderlig vell, den urett som ikke rammer deg selv." Men du skal ikke videreføre den heller...

Odd sa...

"Registrerer at enkelte idioter fortsatt innbiller seg at alt som står i politirapporter er SANT (!?!).

Ganske utrolig, når alle burde vite at politiavhør og rettssaler er de siste stedene man skal gå for å høre sannheter."

Sannheten kommer derimot frem i kommentarene til anonyme bloggere i kommentarfeltet til Vampus.

Kosialist sa...

Børge Skråmestø, jeg kan ikke se at noen har sagt at han fortjente å dø.

Ellers er det svært beskrivende når FascistBaby gjør seg selv til dommer i en sak der han ikke har alle fakta selv. Han har null tiltro til parter som faktisk var involvert, men full tiltro til sine egne meninger som er basert på manglende kunnskap om det som skjedde.

Når rettssystemet ikke følger en viss agenda så tar det selvsagt feil! Alle fakta som er lagt på bordet er irrelevante så lenge de motsier denne agendaen.

Kosialist sa...

En ting til, FascistBaby:

Du påstår at han sa "faens svarting" basert på en påstand fra "en farget vaskehjelp med dårlige norskkunnskaper" (dine ord). Han selv påstår at han sa "svarte faen".

Hvorfor skal vi tro på den ene involverte parten (kvinnen som tjener på å smøre på for egen del) og ikke den andre? Spesielt når den ene parten ikke er særlig god i norsk, og man dermed lurer på om hun i det hele tatt skjønner forskjell på disse to uttrykkene. Språk er vanskelig, og er man dårlig i et språk så er det mange nyanser man går glipp av.

FascistBaby sa...

Nå ble det veldig mye tull her på en gang:

"Man kan ikke være utsatt for slik mobbing fr RU og annet ræl uten å egentlig være en meget bra og oppegående person."

Ja helt klart... Dette er jo logisk?

"Sannheten kommer derimot frem i kommentarene til anonyme bloggere i kommentarfeltet til Vampus."

Det ene utelukker ikke det andre.

"Hvorfor skal vi tro på den ene involverte parten (kvinnen som tjener på å smøre på for egen del) og ikke den andre?"

Fordi T.V. har svært lav troverdighet, enkelt og greit. Hvorfor gjøre uretten mot Baidoo enda større ved å også ta fra henne hennes beskrivelse av hva som skjedde?

Martine: Ribbeinsspørsmålet er underordnet, men den forklaringsmodellen, som jeg mener er svært sannsynlig og opp i dagen, har ikke spesialenheten i det hele tatt giddet å se på. Jeg ser den som svært troverdig, på samme måte som det ble heftet vesentlig tvil rundt T.V. forklaring for retten i 1999 om at Baidoo skulle ha bitt ham. Merkene i hans arm var langt i fra nødvendigvis bitemerker.

Obiora var ingen svær Mike Tyson-aktig slugger, og det er liten grunn til å tro at det skulle foreligge noe spesielt i saken her som gjør at man kan rettferdiggjøre at en mann døde under det som skulle vært en rutinemessig pågripelse - motstand eller ikke. Jeg foreslår vi holder oss til sakens kjerne her, og ikke begår arrogante flåserier av det kaliberet folk som "anonym 00:17" og Odd står for her i dag.

Milton Marx sa...

Anonym nummer ørten sa:

Milton Marx

Jeg er veldig enig med deg
- i etterpåklokskapens klare lys.
Men da denne saken begynte å rulle, innså nok ikke ledelsen ved Trondheim Politikammer hvilken oppmerksomhet den ville få. Og gitt at de faktisk MENER det de har sagt, om at tjenestemennene ikke har gjort noe kritikkverdig ville det være feil å "feie saken under teppet" av politiske hensyn.


OK. Hva gjør vi så, når det koker i pressen? Dersom Trondheims politimester ikke har det i seg som kreves, må justisministeren gripe inn. En av disse kunne gi følgende forklaring til pressen:

Vi erkjenner at Obiora-saken har skapt en mediestorm som ikke gagner Politiet, og at denne har blitt forverret av at de involverte tjenestemennene ikke har blitt omplassert mens etterforskningen og saken pågår. Beslutningen om ikke å ta de pågjeldende ut av normal tjeneste var feil, og de tas derfor ut av slik tjeneste inntil saken er endelig avgjort.

Denne beslutningen innebærer ingen vurdering av hva som skjedde under pågripelsen av Obiora, men den er en kritikk av beslutningen om at tjenestemennene ikke ble tatt ut av tjeneste.


Så enkelt kan det faktisk gjøres å ta noe av luften ut av saken...

lun sa...

VamPus skrev at Obiara var "ikke en mann jeg ville invitert hjem på vafler".

Hvorfor det, egentlig? Mannen virker jo ganske sympatisk. Vet VamPus noe mer om ham enn det som er offentlig kjent?


Hilsen vaffel-spanderende drage lun.

Kosialist sa...

FascistBaby:

"Hvorfor gjøre uretten mot Baidoo enda større ved å også ta fra henne hennes beskrivelse av hva som skjedde?"

Du mener altså at sannheten er underordnet?

"det er liten grunn til å tro at det skulle foreligge noe spesielt i saken her som gjør at man kan rettferdiggjøre at en mann døde under det som skulle vært en rutinemessig pågripelse - motstand eller ikke"

Det er stor grunn til å tro at det skulle foreligge noe spesielt i denne saken, jo, siden vedkommende motsatte seg arrest, og siden politimennene brukte godkjente metoder for å holde ham rolig. Igjen, mener du at sannheten er underordnet?

FascistBaby sa...

"Du mener altså at sannheten er underordnet?"

Dette var da et veldig spesielt spørsmål å stille meg, utifra Baidoo-tilfellet. Når jeg velger å tro på hun som IKKE ble ilagt bot i saken, og ikke han som BLE det (av RIKSADVOKATEN, en av landets mest respekterte juridiske embeter - men senere altså opphevet av en dommer ved Trondheim tingrett, et ikke fullt så høyt holdt juridisk embet), så kan det neppe sies å undergrave SANNHETEN, Kosialist.

Det undergraver kun tilliten til Trondheim tingrett. Tingretten har generelt ikke mye tillit hos jurister, og spesielt ikke når den skal dømme politifolk fra eget distrikt.

Men likevel, det er et poeng dette med sannheten. Obiora-saken har blitt en politisk betent sak, og i alt som har med politikk å gjøre, så blir faktisk den objektive sannheten for lite annet enn en støttefaktor å regne.

Så sånt sett...

Denne saken har antatt langt større dimensjoner enn bare hva som konkret skjedde med Obiora (som var ille nok i seg selv, og utløsende faktor hva gjelder harnisken og mistilliten til politiet).

For øvrig, siden jeg faktisk har LEST politirapporten (som ikke var spesielt tilfredsstillende, annet enn i å klarlegge den medisinske dødsårsaken for Obioras vedkommende), så registrerer jeg at en advokat som ble satt til å vurdere saken på vegne av Spesialenheten, innstilte på at Politidirektoratet burde ilegges foretaksstraff fordi de beviselig hadde oversett diverse rapporter og rundskriv som indikerte klart og tydelig at mageleie og benlås brukt på agiterte personer (personer som stritter mot) kan medføre snarlig dødsfall. For å si det folkelig: Idioti satt i system.

Foretaksstraff kan anvendes når ingen enkeltpersoner kan anses skyldige nok i og for seg, men når en rekke personers gjerninger samlet utgjør et lovbrudd (f.eks. uaktsomhet i forhold til tjenesteutøvelse) og for å unngå nettopp slik ansvarspulverisering som vi har sett forsøkt utøvd av politiet i denne saken (og som har medført og avstedkommet alt oppstyret).

Leder for Spesialenheten "fant ikke" å kunne følge advokatkonsulentens anbefaling om foretaksstraff. Selvsagt ikke, Politidirektoratet er jo hans arbeidsgiver.. Du snakker meg om bukken og havresekken.

Ps. Kosialist; kan du forklare meg hvordan akkurat DU har patent på "sannheten" i denne saken?

Anonym sa...

Jeg er ikke enig med avisartikkelen "Godt politiarbeid". Hvordan kan de si at det som skjedde i Obiora-saken var bra gjort? Det var jo en mann mot fire politifolk!! Resultaten av den pågripelsen var at Eugene obiora døde, selv om norske politiet har lisens for å drepe har det ikke noe å si. Ingen har rett til å drepe en person bare fordi den personen er fra en annen rase. Jeg synes at politimenn som pågrepet Eugene Obiora må stå frem i retten som en vanlig person og ta saken på alvor. Hvis politifolk ikke lærer fra denne saken så kan vi bare vente til dette kommer til å skje igjen til den blir vanlig for hverdagen vår.

FascistBaby sa...

For ordens skyld så var de tre politifolk på ham - den fjerde var ikke involvert i dødsfallet. Men Obiora døde mens han lå på magen med håndjern på hendene bak ryggen og tre politimenn rundt seg. De burde latt ham puste. Og T.V. knuste skjoldbrusken hans i halsen, noe som bidro til pustebesværet som drepte Obiora.

Rapporten er klar på akkurat dette.

jurist sa...

Denne saken opptar mange, men er dessverre preget av tabloidiserte utsagn og en del faktiske feil. Fascistbaby hevder f eks at Politidirektoratet er arbeidsgiver til spesialenhetens leder. Dette er positivt galt - enheten er organisert direkte under Justisdepartementet.

Ellers er det slik at hovedregelen i norsk strafferett er at all tvil om et rent faktisk forhold skal løses i favør av tiltalte. Dette prinsippet gjelder selvfølgelig også for en polititjenestemann.

Jeg anbefaler for øvrig debattantene i denne saken om å lese spesialenhetens vedtak grundig. Da vil man bla registrere at konklusjonen til enheten styrkes av sakkyndige uttalelser.

http://www.spesialenheten.no/

FascistBaby sa...

Greit.

Jeg hadde ikke sjekket om Spesialenheten var underlagt Politidirektoratet, og i det jeg sendte kommentaren, ante jeg at om det var feil, ville det kunne komme tilbake og bite meg i baken.

Men ærlig talt, "jurist", hva hjelper det deg å gå ut her i bloggen og kalle deg jurist? For alt du vet er flere andre her jurister også, og Spesialenhetens underordning i Justisdepartementet direkte, og ikke under Politidirektoratet, er neppe pensum for den jevne jurist engang (med mindre man tar politirett spesialfag). Kanskje avhengig av hvilket fakultet man går på, og hvilken bok man har i pensum. Det er i alle fall ikke noe som dukker opp på en normal teorioppgave under eksamen.

Hvis du virkelig er jurist, og har politirett spesialfag, synes jeg du kan ta tak i noe som er langt mer relevant i debatten her, som f.eks. leder for Spesialenhetens (tidl. SEFO) påståtte inhabilitet. Han jobbet i Trondheim Politidistrikt kun få måneder før "hendelsen" som drepte Obiora.

Som jurist vil du nok også vite at jurister opererer med hierarkier, og at f.eks. en tingrettsdommer i Trondheim er av langt lavere anseelse i utgangspunktet enn hva Riksadvokaten er. Du vil også vite at ingen lar seg imponere av beskrivelsen jurist, som ikke er en beskyttet tittel, og som enhver kan ta på seg (Cand.Jur. er eksempel på beskyttet tittel.) I juridisk ordbok vil du f.eks. se at det vil være korrekt bruk av ordet om en jusstudent anvender det på seg selv - mye på samme måte som "medisiner" kan være både en lege og en medisinstudent. Videre er det knapt noen i samfunnsdebatter som bryr seg om hva en 3.10-kandidat kvekker om, mens fagjurister generelt vil lytte ærbødig om det er en 2.35-kandidat som doserer. Hvilken type er du, siden du er så godt i gang med å skilte fagtilhørighet?

Så over til din referanse til vedtaket til Spesialenheten. Som du selv antyder, så er dette kun et vedtak og en innstilling, og ikke en dom av noen som helst form. Du vet like godt som jeg at saken kan komme til å versere videre for tingrett, lagmannsrett og Høyesterett, samt til og med for Menneskerettsdomstolen. Minst fire instanser igjen altså. I tillegg kan klager gjøres til Sivilombudsmannen dersom noen ansatte ved servicekontoret gjorde noen feil, og eventuell uaktsomhet i tjenesten ved Spesialenheten (f.ek.s i forhold til inhabilitetsspørsmålet) kan klages inn til Justisdepartementet. Skulle rettsmidlene i straffeprosessuell sammenheng uttømmes, så kan man ta saken opp til doms i form av sivilt søksmål, noe såvel Obioras etterlatte som Abid Raja har varslet.

Dette ble omtalt i en artikkel i Aftenposten i går. Som vanlig er med journalister i enhver avis, så roter de med begrepene. Det nevnes at Raja har "anket" vedtaket til Spesialenheten inn for Riksadvokatens kontor. Men korrekt terminologi vil være "klaget", da det kun er dommer som ankes (mens kjennelser/orskurd "påkjæres"). Spesialenheten har, i kapasitet av å være forvaltningsorgang, fattet et vedtak, og dette vedtaket faller inn under vedtaksdefinisjonen i forvaltningsloven. Dermed får bl.a. forvaltningslovens regler om inhabilitetsspørsmål (fvl. § 6) anvendelse her.

Så over til det materielle i din knappe kommentar. Du mener at rapporten til Spesialenheten skal være så saliggjørende, og anbefaler alle å lese den. Da må jeg seriøst stille spørsmål ved hva slags jurist du egentlig er. Hvis du jobber i politiet, Politidirektoratet eller Justisdepartementet, så kan jeg forstå holdningen din, men ellers vil jeg si det er magre saker du presterer.

Som jeg allerede mener jeg har antydet, så er Spesialenhetens rapport saliggjørende kun hva gjelder redegjørelsen for dødsårsaken. De tre medisinske sakkyndige har utgreiet saken på fullstendig adekvat og tilfredsstillende vis. Dødsårsaken er tilstrekkelig klarlagt. Kort sammenfattet var denne "maveleie" som anvendt på en agitert person som hadde opparbeidet seg betydelig respirasjonsbehov på grunn av anstrengelser og oppøsthet, noe som kan og blir sammenlignet med toppidrettsutøvere som hiver etter pusten. At Voldens skjoldbruskknusende kvelertak videre kompromitterte evnen til å respirere for Oioras vedkommende, og at dette meget vel kan ha vært medvirkende til den fatale konsekvensen av "maveleiet" og forsøket på benlås, er tilstrekkelig belyst og påpeket av de medisinsk sakkyndige.

Jeg for min del er fullt ut tilfreds med de medisinske sakkyndiges innstillinger i rapporten. Derimot må du huske på at det er en jurist som har ført rapporten i pennen. Og denne har i anvendelsen av vitneutsagnsomfanget silet på en svært ensidig og lite fyldestgjørende måte. Enhver jurist av et noenlunde holdbart kaliber, vil fort se at det dreier seg om en såkalt styrt argumentasjon mot et ønsket konklusjonsgrunnlag, og at rapporten som sådan er partisk av natur.

Jeg skulle ønske du kunne anvende ditt juridiske skjønn litt mer kritisk, samt vedgå at rapporten i seg selv er lite saliggjørende for alt annet enn klarleggingen av dødsårsaken. INGEN av de fire mistenkte politibetjentenes vitneutsagn korroboreres i tilfredsstillende grad av andre vitner, som referert i rapporten. Du burde bemerket at rapporten i seg selv er svært lite verdt uten at man også får tilgang til transkriberingen av samtlige 49 vitneutsagn i sin helhet - noe kun de involverte partene, deriblant bistandsadvokat Abid Q. Raja, har.

Konklusjon: Før du stiller deg til snusfornuftig dommer over andre debattanter, og således drar i gang den noe unødvendige "debatten om debatten", bør du gå din egen evne til kritisk etterrettelighet nærmere etter i sømmene..

Ha en fortsatt god 17. mai i alle fall.

Anonym sa...

Avskaff jurister, etterforskere, påtalemyndighet og domstoler. La folkevilja rå!

jurist sa...

Til fascistbaby: Du har mange gode formuleringer og jeg er enig at man skal ha en skeptisk holdning når "myndighetene" som i denne saken forvarer seg selv.

Vi skal ikke ha et politi som misbruker sin maktposisjon og eventuelle "sorte får" bør fjernes fra korpset, jfr Maridalsaken for de som husker denne for snart 30 år siden.

Mitt poeng er at jeg tror at spesialenheten ikke har noen interesse av å bli mistenkt for subjektive holdninger. Hensikten med opprettelsen var jo nettopp at enheten skulle være mest mulig objektiv. Det er også viktig å understreke at selv om enheten administrativt er underlagt justisdepartementet (sivilavdelingen), er den faglig underlagt Riksadvokaten.

Hvis du ikke vet hva "jurist" betyr anbefaler jeg oppslag i Wikipedia.

FascistBaby sa...

Ok.

Men jeg har jo allerede forklart hva jurist betyr. Det betyr lovfortolker, og er IKKE en beskyttet tittel - selv om den gjerne brukes slik i dagligtalen. Norsk Wikipedia er elendig, så hva den sier om saken er meg lite interessant. Men ordboksdefinisjonen er cand.jur. eller jusstuderende. Det brukes også i utvidet forstand om enhver som fortolker lover.

Jeg er meget velbevandret i norske jus- og juristmiljøer (har til og med representert et norsk juridisk fakultet internasjonalt, og reist på fakultetets regning) så jeg foreslår at vi lar akkurat DEN diskusjonen ligge...

Det vesentligste her er som du påpeker hensynet til Spesialavdelingens omdømme. For deg og alle andre interesserte anbefaler jeg å lese litt også her


mvh jurist

FascistBaby sa...

Se også her:

"Inhabilitet?
15. september forteller Nettavisen at Spesialenheten for politisaker gjennomførte de første avhør av de impliserte politifolk med en spesialetterforsker som hadde vært kollega med dem kun ett år tidligere. Høyesterettsadvokat Harald Stabell etterlyser karantenetid på minst fem år, men Arve Opdahl mener de har diskutert habilitetsspørsmålet uten å finne grunn til å reagere."

Og minner også igjen om at Arve Opdahl altså innstilte på foretaksstraff for Politidirektoratet på grunnlag av denne saken, men ble nedstemt. (Jeg registrerer at debattanten "jurist" har fått akkurat dette med seg.)

FascistBaby sa...

Sjekk gjerne sluttelig følgende artikkel fra nettutgaven til Dagbladet. Den ble publisert for (i skrivende stund, 18. mai kl 02.00) 11 timer siden.

Utdrag fra artikkel (Abid Q. Rajas kommentar til utsagnene fra dette nye vitnet):

"- Det dette vitnet sier er interessant for saken, og underbygger flere andre vitner som sier at det virket som det var en syk mann som trengte hjelp, en mann som var redd for livet sitt. Det er merkelig at når så mange har tolket situasjonen på den måten at politimennene allikevel står på sitt og sier at Obiora var en trussel og en fare, sier Raja."

sluttkommentar fra jurist sa...

Det var dumt av meg å røpe faglig bakgrunn - det var ikke ment å være flåsete eller å hisse opp noen.

Når det gjelder spesialenhetens uavhengighet til politiet, er dette en viktig debatt. Her er hensynet til publikums tillit til organets troverdighet av avgjørende betydning.

Enheten i Trøndelag består av 6 medlemmer; lederen og 4 andre privatpraktiserende advokater på verv hvor det kreves en karantenetid på 2 år - og en etterforskningsleder.

Spørsmålet om etterforskningslederens uavhengighet til politiet er grundig drøftet i OT.proposisjonen om den nye spesialenheten (www.spesialenheten.no)Det er dessverre slik at etterforskningskompetanse på dette nivået kun kan erverves i politiet. Det eneste troverdige alternativet måtte ha vært å engasjere etterforskere fra Danmark eller Sverige.

Når det gjelder de øvrige medlemmene kan det muligens være hensiktsmessig å vurdere en økning av karantenetiden fra 2 til 5 år.

FascistBaby sa...

Ok. Har litt dårlig tid akkurat nå, men sjekk alle nyhetene som tikket inn i dag morges om en rekke politikere på Stortinget osv som bedriver underskriftskampanje nå for å få en ny, uavhengig granskning i akkurat denne saken. (Står bl.a. på TV2 tekst-TV, TVNorge tekst osv, men selvsagt ikke NRK text - i denne saken står det kun noe på sistnevnte dersom det går i politiets favør).

Anonym sa...

En feil som fascistbarnet og andre har begått i denne saken, er å kjøre personangrep, i strid både med god jus og alminnelig rettsfølelse.
Hadde de derimot sett på de strukturelle problemer i rettsvesenet og politiet, som faktisk gir grunn til å så tvil om habilitet i ikke bare denne saken, men i mange andre, så skulle jeg gjerne ha sluttet meg til.
Dessverre har deler av debatten forfalt til stillingskrig og personkarakteristika.
Med reptil og genitalhilsen.

FascistBaby sa...

Dette er ikke en juridisk arena, men en politisk en - og en utløpskanal for folkets berettigede harme og eventuelle sivile ulydighet i respons til en umenneskelig arrogant holdning fra systemets side.

Hva skal man for øvrig med anonymitet, om man skal måtte være like drepende kjedelig som ellers?

Og så ville det jo være en fordel, dersom man skal peke ut andre som personangripende og sånn, å holde seg på matten selv. Å kalle noen "fascistbarnet" - og derved totalt overse den kulturelle referansen i navnet - er jo heller ikke så veldig ærbødig, eller hva.. ?

Uansett, synd at du ikke vil engasjere deg i kampen, men kampen for rettferdighet for Obiora og for gjenopprettelse av tilliten til rettssystemet går på mange nivåer - noen av dem formelle og rent ut saklige i tonen (selv om jeg altså har vanskelig for å holde meg helt saklig og sober i en så graverende sak). Du kan jo alltids delta i en av disse andre.

Bloggene er perfekte for å bygge opp "the steam" blant folk. Blir trykket høyt nok, er det ingen politikere eller makthavere som er i stand til å motstå viljen og trykket i "the steam". (Nok en kulturell referanse - får se om du tar den denne gangen da ;-)

Anonym sa...

Fascistbarn, du er ikke folket. Heldigvis.

Anonym sa...

ja, vi elsker dette landet lissom

FascistBaby sa...

"Fascistbarn, du er ikke folket. Heldigvis."

Det er det heller ikke noen enkeltpersoner som er. Men for å sitere Kari Jaquesson, som ble intervjuet i 21-nyhetene på TV2 lørdag i forbindelse med demonstrasjonen i Oslo, så er det ikke så mange i folket her til lands som tviler lenger på at Obiora-saken er et eksempel på forskjellsbehandling - eller som hun sa det: Denne saken ville nok fått en helt annen behandling og utfall om det var en norsk mann fra middelklassen det skjedde med.

Så skal vi tro Kari, så er jeg med folket. Hva du er må gudene vite..

Anonym sa...

Jeg synes det er ille at slike saker skal bli henlagt. Dette er ikke noe som bør forekomme i Norge. Her skal jo ting være så bra og alt.

Anonym sa...

Dette har vel egentlig ikke dagbladet noe med? Så hvis jeg ble kjent og hadde "venner" på facebook så skal alle bli kjent med det? Sløvt

Ås VGS sa...

Vi fikk aldri frem hvorfor du ikke ville invitere han på vafler. Han virket som en hyggelig fyr, må han hvile i fred.

Ellers til saken, mener vi at politiet burde granskes nøye, og mulige rasister, eller voldelige personer blir tatt ut av politi styrken.

Anonym sa...

Arne Johannesen mangler alminnelig folkeskikk og generelle bakkekontakt. Er det "godt politiarbeid" når fire kraftige politimenn dreper en ubevæpnet mann? Har ikke Johannessen engang respekt for den døde og de etterlatt. Jeg hadde inntrykk av at AJ var et fjols, men ikke at det var så fullstendig hinsides.

Jozef K. sa...

Politiet liker ikke at man påviser politivold, erfaringene fra Bergen er ikke lystelige:
http://www.dagbladet.no/kultur/1998/01/28/54790.html

Og svaret er nei: Politirapport skal man ikke stole på når politiet selv er involvert i lovbrudd.