Om VamPus

Bildet mitt
er Heidi Nordby Lunde, feminist, aktivist og Høyre-dame. Mer om Heidi. Kontakt meg på VamPus [a] gmail.com. Merk at kommentarer på innlegg eldre enn fem dager blir moderert - ene og alene for at jeg da får varsel om nye kommentarer. Leser ikke kommentarfeltet på gamle innlegg så ofte. Skriver du som anonym er sjansen stor for at det blir slettet sammen med spam.

mandag, november 13, 2006

Lokal nedkjøling

Ikke et vondt ord om Al Gore og hans heroiske kampanje mot global oppvarming. Ikke et vondt ord. Men kan man få si noe om ironien i dette? Ikke? Synd. Det hadde vært morsomt. Hva med ironien i dette da?

"[..] 6000 delegates and observers began arriving in jumbo jets in Nairobi for the annual global summit on fighting climate change [..]"

Ikke det heller? Grmf.

14 kommentarer:

Anonym sa...

Det er jo helt logisk at det ikke skal gjelde delegatene, da.. Alle de andre derimot, de stygge bedriftene som slipper ut litt CO2, og spesielt de som produserer slik fæl strøm, de må vi passe på at begrenser utslippene sine.
Dessuten, en jumbojet er jo ikke så ille.. Bare tenk om de hadde brukt de nye Airbus-flyene!

Anonym sa...

jumbojet = kollektivtransport

Before the Flood sa...

Strengt tatt er vel utslippene fra de nye Airbus flyene mindre enn jumbojet, men gode poeng allikevel.

Ellers er VamPus kledelig beskjeden. Det er mange vonde ord å si om Gores kampanje med tilhørende propagandafilm: Utelatelser, løgn, forvrengning av sannheten og bakvaskelser er en god begynnelse...

Anonym sa...

Dette er jo litt Gores-dagens nytt da, men men -Morosame poeng!

EarlGrey sa...

Den første linken din ser jeg ikke helt "ironien" i. Tre av utsagnene der dreier seg jo om uventede og kraftige vindbyger/regnskyll, og det er så vidt jeg vet en kjent bieffekt av global havoppvarming.

Da står det igjen et utsagn om at det har vært en smule kjølig i været en høstdag i Montreal.. Hvor er det store ironipotensialet her?

Det andre utsagnet derimot, kan jeg se har et visst potensiale for ironiske skråblikk..

Before the flood: Hva er "Sannheten" da? Nå er jeg spent..

Before the Flood sa...

Nå har jeg vel ikke pretendert å være forvalter av sannheten. Bare påpekt at Gores film er noen sjømil unna å gi et korrekt bilde av problemstillingen. På flere områder utelater, omgår og modifiserer han fakta. Men i denne tids korrekte nytale får jo slikt anledning til å seile under betegnelsen "dokumentarfilm".

For noen norske kommentarer til Gores "sannhet", se:http://www.forskning.no/Artikler/2006/september/1157200866.01

For mer om forvrengning av sannheten for å møte politiske formål se: http://www.forskning.no/Artikler/2006/november/1162472210.03

(En vakker dag lærer jeg meg vel hvordan man lager lenker i disse kommentarene.......)

Anonym sa...

TO vonde ord om Gore og hans propagandakampanje:

- Villende
- Hysterisk

EarlGrey sa...

Propagandakampanje eller ikke - vi snakker ikke om statiske systemer her, vi snakker om systemer i evig og tildels kaotisk forandring. Derfor vil dagens "sannhet" uansett være ugyldig i morgen.

Alle sider som uttaler seg i denne saken har en eller annen politisk agenda, og det å hevde at noen er "renere" enn andre på dette området blir fort temmelig uinteressant.

Det er jo egentlig bare å se seg om i verden og legge sammen alle rapporter omkring ørkenspredning, bresmelting, rekordtynt ozonlag, isen ved polene som trekker seg tilbake, hyppigere og kraftigere uvær osv, og så trekke på skuldrene og si at alt er rene tilfeldigheter.

Eller man kan forsøke å se et mønster, som man så kombinerer med antall mennesker som bor i utsatte soner. Dersom man da mener at man har et problem, så forsøker man å gjøre noe med den delen av problemet som det går an å påvirke ad menneskelig vei.

Så enkelt, egentlig. Men det er jo fint å beholde roen, den egenskapen vil antakelig bli god å ha på litt sikt.

Before the Flood sa...

"Det er faretruende tegn på at verdens værmønster har forandret seg dramatisk"

"kan føre til dramatisk reduksjon i matvareproduksjon, med alvorlige politiske følger"

"forrige april, i det verste utbrudd av tornadoer hittil registrert, drepte 148 tornadoer 300 mennesker og forårsaket skader for en halv milliard dollar"

"for vitenskapsmenn representerer disse tilsynelatende usammenhengende hendelser de første tegn på fundamentale klimaendringer"

"Klimaendringene kan føre til omfattende hungersnød som rammer de allerede fattigste."

"Klimaforskere har liten tro på at politikere vil foreta seg noe for å forhindre alvorlige klimaendringer"

Kjente klipp fra dagens medier, ikke sant? Ligner litt på Earlgreys opplisting? De som har vært omkring en stund har nok en enda sterkere følelse av deja vu, klippene er fra Newsweek 28. april 1975. Endringen det er snakk om er global nedkjøling, "etter trekvart århundre med ekstraordinær mildt klima" som det stod....Verdt å merke seg at et av tiltakene vitenskapsmenn foreslo var å smelte ned polisen ved å strø aske på den....

Det har alltid vært privelegiet til tidens sjamaner å se på tilsynelatende uvanlige værfenomener og tilskrive dem menneskets gjøren og laden, og kreve at vi vender om og gjør bot. Vi forandrer oss mindre enn vi liker å tro.

Isbreer rundt omkring har vært i tilbakegang siden århundreskiftet. Dette har ikke forhindret at andre isbreer har vokst - man velger de breene som passer til sin overbevisning. Polisen i Arktis minker - i 1421 seilte en kinesisk marinestyrke omkring nordpolen. Lite is der da, men isbjørnene stod jammen over det også. Ennå så lite menneskeskapt CO2 det var. Globalt er uvær hverken hyppigere eller kraftigere enn før. At det er lokale variasjoner er både naturlig og forventet.

Globalt klima er i minimal grad influert av menneskelig aktivitet. Det er viktig å gjøre noe med de problemene det er menneskelig mulig å gjøre noe med. Og her er det nok å ta av, så får vi ta været som det kommer.

Anonym sa...

Before: Tror du på at drivhusgass gjør verden varmere, eller er det også bare propaganda?

Before the Flood sa...

Drivhusgass.....et ofte misbrukt begrep..

I prinsippet fungerer ikke atmosfæren som et drivhus i vanlig forstand, men ok, det duger for en omtrentlig forestilling.

Den vanligste drivhusgassen er vanndamp. I forskjellige former utgjør vann mer enn 90% av drivhuseffekten. Igjen står 10% som for det meste utgjøres av CO2. Det meste av denne CO2'en dannes av naturlige prosesser som menneskeheten ikke har noen innflytelse på. Ca. 25% av de siste 10% utgjøres av menneskeskapte CO2 utslipp. Med andre ord bidrar menneskelig aktivitet til ca. 2,5% av drivhuseffekten.

Så ja, "drivhusgasser" (vann, CO2, metan m.fl.) bidrar til at verden er varmere enn den ville vært uten. Uten ville temperaturen ligget på omkring -18, drivhusgassene bidrar til at temperaturen er ca. 33 grader høyere. Hvilket vi skal være glade for. Menneskelig aktivitet bidrar forsvinnende lite til dette.

EarlGrey sa...

Jøss, den kinesiske marinestyrken fra 1421 kjente jeg ikke til gitt..man lærer så lenge man lever.

Problemet med din argumentasjon BTF, er at dersom du nå skulle ta feil i all din skråsikkerhet, så vil det være lovlig sent på det tidspunket du innser tabben. Dersom vi i steden velger å være litt ydmyke, og for eksempel lar være å svi av det vi kjenner til av fossilt brensel i løpet av et par generasjoner, så viser vi et minimum av respekt for både de som kommer etter oss og den jorda som livnærer oss.

Ting har en tendens til å henge sammen i et lukket økosystem som denne planeten er, og feks vil en aksellererende avskoging sammen med økende CO2- utslipp og et CO2-mettet hav kunne dra i samme retning, slik at det til sammen skaper et merkbart problem.

Jeg er ikke noen fanatisk tilhenger av noen av "sidene" i denne diskusjonen, og kloden har antakelig en fabelaktig evne til å selvregulere når det gjelder mange av de påvirkningene som influerer på feks vær og klima. Vi har hatt svingninger tidligere -ja bevares. Det lar seg vitenskapelig bevise. Men jeg tror også at jordkloden, i likhet med ethvert reguleringssystem, har et kritisk punkt for påvirkningsgraden. Dersom systemet presses (av den samlede påvirkningen, ikke bare menneskeskapt) ut over denne grensen, tror jeg vi fort kan få en ubehagelig overraskelse.

Uansett; vitenskapen stopper ikke opp, og vi vil høyst sannsynlig vite mer om 10-20 år. Kanskje nok til å dra en endelig konklusjon. Så får vi møtes igjen her hos VamPus for en oppsummering. "Taperen" kan jo spandere en iskald eller lunken halvliter, alt etter utfallet ;o)

PS: Man kan jo finne støtte for eller i mot det aller meste, bare man leter litt. Sånn apropos reiseglade kinesere..

Anonym sa...

Mulig at der pågår en global oppvarming. Men den menneskeskapte delen er nok svært mye mindre enn Al Gore og andre fanatikere skal ha det til.

Er sinnsvakt mange faktorer som påvirker jordas temperatur, og svært mange av de går i sykluser på alt opp til tusener og millioner av år.

Faktorer som...
- Geografisk nord- og sørpol ligger ikke geografisk fast

- Magnetisk nord- og sørpol ligger ikke geografisk fast

- Solas indre liv er ikke kjent. I år er solflekkaktiviten på sitt laveste og når nytt maksimum om ca. 5 1/2 år. Solflekkene skaper bl.a. utbrudd som sender partiklier inn i atmosfæren, som vi på jorda ser som nord- og sør-lys. Hyppigheten av partikkelbomardementet er sannsynligvis også med på å påvirke klimaet.

- Ingen vet enda om solen over lengere perioder kan variere i temperatur.

- Sola slipper ut ulike typer uv-stråler, som f.eks. UVA og UVB. Sannsynligvis varierer mengde og styrk av de ulike strålene over tid. Noe som utvilsomt påvirker klimaet.


- Jordas bane ligger ikke på samme distanse til sola. Distansen varierer både gjennom året og med større variasjoner over større intervaller.

- Jordiske vulkanutbrudd. Når de er store nok kan støv i atmosfæren bidra til kjøling.

- Jordas rotasjon er ikke konstant, den går saktere og saktere, hvilke øker solas steketid pr side.

- Distansen til månen øker med 1 cm pr. år. Noe som påvirker bl.a. tidevannet og dermed været.

- Jordskjelvenes syklus er ikke fullstendig kartlagt. Hvor store kan de bli, og hva kan de gjøre med havstrømmene.

- Undersjøiske vulkaner vi ikke vet hvordan de kan påvirke klimaet.

- Kanskje finnes det gasser under landjord eller havbunn som sporadisk kan sprute ut i atmosfæren og påvirke klimaet.

- Istider kommer og går, vistnok. Er de nå så sikre på at det er etter det intervallet de tror. Kan hende er det etter faktorer som alltid vil sammenfalle før eller senere, men ikke etter det mønster ekspertene har beregnet seg til.

- Tidevann og klima påvirkes av tyngdekrefter fra bl.a. månen. Men der finnes sannsynligvis flere som påvirker, om ikke umiddelbart, så iallfall gradvis overtid.

Hvis menneskeheten påvirker klimaet, er det isåfall et bidrag som enten forsterker eller bremser den klimatisk utviklingen som naturen allerede har forutbestemt.

EarlGrey sa...

Vampus: Det er muligens på tide å ta opp igjen denne debatten, etter at en ny rapport blir publisert fra FNs klimapanel i disse dager?

Siste anonym: Du presenterer en imponerende mengde "fakta" rundt mulige påvirkningskilder på klimaet. Jeg har ingen problemer med å se at jordens klimasystem er en enormt kompleks affære, men likevel et par ting:

- du sier at "I år er solflekkaktiviten på sitt laveste og når nytt maksimum om ca. 5 1/2 år." Hvis du mener at dette er et argument MOT menneskeskapt oppvarming, hvordan stemmer det med den ekstreme situasjonen i år? Mener du at redusert solflekkaktivitet medfører økt oppvarming? Det burde vel logisk sett vært omvendt?

- Jordas rotasjon og avstanden til månen. Dersom dette stemmer, så er vel forandringene uansett så små at man ikke ville merke noe i feks et 100-årsperspektiv? Jeg mener; sett i sammeheng med klodens alder rent generelt? (Da ser jeg bort fra visse kreasjonistiske kretser, som visstnok mener at jorda er bare 4-5ooo år gammel..) og hvordan stemmer dette med det du selv kaller "sykluser på alt opp til tusener og millioner av år"? Disse "forandringene" har vel uansett bidratt i bare en retning? Eller går rotasjonshastigheten opp og ned? Det forskerne advarer mot i dag er jo nettopp de store forandringene som har skjedd i løpet av de siste 100 årene.

Ellers er jeg enig med deg i at vi vet alt for lite om flere av de områdene du omtaler, og at det trengs mer forskning på disse feltene, siden de har så stor innvirkning på hvordan levevilkårene på denne planeten vil utvikle seg framover. Men da trengs det samtidig forskningsmidler for å gjøre denne jobben.

Når det gjelder konklusjonen din, så er jeg både enig og uenig på samme tid.. Der du sier "..den klimatisk utviklingen som naturen allerede har forutbestemt", så mener jeg at hele klimasystemet er et slags reguleringssystem, som alltid streber mot balanse eller likevekt. Dersom man belaster dette (menneskeskapt eller ikke) ut over tålegrensene, så vil det være bortimot umulig for systemet i seg selv å komme i balanse igjen, og da vil det trenge all mulig hjelp fra oss. Derfor behøver vi å vite mest mulig om dette, og eventuelt bidra med den positive innsatsen vi kan (feks reduserte utslipp til atmosfæren) før påvirkningen går ut over tålegrensene.

Men for all del; orkesteret spilte jo helt til Titanic gikk ned også..i alle fall i følge mytene. Kanskje vi trenger noen nye myter?