Om VamPus

Bildet mitt
er Heidi Nordby Lunde, feminist, aktivist og Høyre-dame. Mer om Heidi. Kontakt meg på VamPus [a] gmail.com. Merk at kommentarer på innlegg eldre enn fem dager blir moderert - ene og alene for at jeg da får varsel om nye kommentarer. Leser ikke kommentarfeltet på gamle innlegg så ofte. Skriver du som anonym er sjansen stor for at det blir slettet sammen med spam.

fredag, november 10, 2006

Semantikk schmemantikk

Darfur trenger ett ord for at FN skal gripe inn og gjøre noe med konflikten som herjer landet. Folkemord.

I juli 2004 vedtok den amerikanske kongressen
en felles resolusjon som erklærte den væpnede konflikten i Darfur for å være folkemord og oppfordret Bush-administrasjonen om å lede en internasjonal innsats for å sette en stopper for det. I september 2004 erklærte daværende utenriksminister Colin Powell at folkemord fant sted, hvilket ble kraftig avvist av den sudanesiske utenriksministeren. FN har ikke erklært Darfurkonflikten for å være et folkemord. Dersom den skulle vise seg å være et folkemord tillater folkeretten inngripen fra andre land. Og det betyr jo at FN må gjøre noe annet enn å telle binderser og flytte papirer. Nå trekker Flyktningehjelpen seg ut av området.

Det tok FNs sikkerhetsråd seks år å erkjenne at de hadde feilhåndtert situasjonen i Rwanda da de satt handlingslammet under folkemordet i 1994. Fire år etter beklaget Kofi Annan sin inkompetente håndtering av folkemordet. I forbindelse med 10-års markeringen for Rwanda, Bill Graham, at det internasjonale samfunn ikke hadde lært noe av nedslaktingen av 800 000 mennesker:

"We lack the political will to achieve the necessary agreement on how to put in place the type of measures that will prevent a future Rwanda from happening," he said.


Åpenbart. Når Jonas Gahr Støre er ferdig med dialogen med undertrykkende regimer, Erik Solheim slutter å lyve om Høyres støtte til Irak-krigen og Jens Stoltenberg er ferdig med komitèmøtet om reformer i FN, så kan de kanskje sende et sint brev til Kofi og be han få huet ut av r*va. Folkemord i Darfur. Gjør noe. Nå!

33 kommentarer:

Anders H sa...

I say: Spre rykte om store oljefunn i Darfur! Da tipper jeg noen vil trylle frem politisk vilje til en humanitær operasjon.

Anonym sa...

Statoil og alle andre oljeselskaper gir vel katten i menneskerettigheter og humanitære forhold, Anders H.

Yosh sa...

anders h, det er olje i Darfur allerede. opprøret startet siden araberne i khartoum tok allw oljepengene mens folk sultet i Darfur. regjeringen svarte på opprøret med å slakte ned 400.000 mennesker (hvorav 300.000 er sivile), brenne ned hver landsby i Darfur, og sende 2,5 millioner mennesker på flukt.

HPL sa...

Ser forresten i Wikipediaartikkelen du siterer at det ikke bare er FN som ikke hevder at det er et folkemord som foregår:
"De Forente Nasjoner i likhet med den afrikanske union og den europeiske union har ikke erklært Darfurkonflikten for å være et folkemord."
Kan jo være greit å få med det også.

HPL sa...

Leste litt mer i artikkelen og fant følgende om mai 2005:
"Påstander begynte å komme til overflaten om at regjeringen Bush å påfallende grad var begynte å nedtone sin beskrivelse av situasjonen i Sudan – den sluttet å kalle Darfur-konflikten et folkemord og hevdet at FNs anslag over antall døde kunne være for høyt – og at dette skyldtes økt samarbeid fra sudanesiske myndighetspersoner i krigen mot terrorisme."

Men dette er jo bare pirk fra min side.

Agile sa...

No more blood for oil my ass....

Anonym sa...

Den mest maleriske beskrivningen av situsjonen i Darfur stod den tidligere sosialistregjeringen i Sverige for.

"NESTAN folkmord".

Helt i linje med halvt gravid.

Når menneskerettskommisjonen besettes med tyrranier og dikaturer er det ikke mere å vente.

Mr. C sa...

Mye av grunnen til at Sikkerhetsrådet ikke gjør noe er nettopp olje. Kinas oljeselskap CNPC er hardt inne i Sudan.
De vestlige oljeselskapene som opererte der tidligere har forøvrig blitt presset ut av vestlige menneskerettighets-organisasjoner, fordi de gjorde seg til medskyldige i folkemord ved å la regjeringen benytte seg av infrastrukturen de bygget opp til å innlede angrep på ikke-muslimene.

Milton Marx sa...

Denne konflikten, som så mange andre, viser at verden ikke er tjent med at problemene skal løses i FN.

Den manglende oppmerksomheten mht. Darfur er slående sett i forhold til oppmerksomheten som blir andre konflikter til del. (Israel-Libanon, Irak). Omfanget er større, men interessen minimal.

Som en alternativ mulighet til Anders H's løsning om å spre rykter om et oljefunn (som er urealistisk, fordi kineserne allerede har satt seg på oljen), skulle man kanskje be Bush uttale seg negativt om Darfur-flyktningene. Da vil både pengestrømmen og innsatsviljen for å hjelpe Darfur-flyktningene øke. Det er ikke sikkert at Solheim og resten av gutta oppdager fella før det er for seint! De vil som en spinalrefleks tenke at det viktigste er å være mot Bush.

Anders H sa...

Milton:
Fra spøk til revolver, når FN ikke viser denne konflikten mer oppmerksomhet er det mye på grunn av manglende oppmerksomhet og vilje i verden generelt. Jeg ser ikke helt hvorfor/hvordan du problematiserer FN gjennom denne konflikten.

Mye av grunnen til at Midtøsten får så mye oppmerksomhet er jo at det skjer så nærme Europa. Konflikten har også masse prinsippielle og etiske gråsoner og kan sees på som en konflikt mellom planøonomi vs. fritt marked, Islam mot Jødedom osv. Dessuten har vi europeere og amerikanere tatt land fra Palestinere uten tilatelse, noe som gir oss direkte skyld i mye av konflikten.
I Darfur er det derimot ganske "enkel" konflikt i forhold (med hensyn til vestlige verdier vel og merke). Det eneste som mangler her er politisk vilje, selv om konflikten er langt mer alvorlig med tanke på tapte menneskeliv.

Jeg ante faktisk ikke at det var mye olje i Darfur. Det er ganske interessant.

Anonym sa...

Vampus:

"Lyver" om støtten til Irak-krigen??!!

Du røyker vel ikke hasj igjen, Lunde? Du husker ihvert fall dårlig. 8.11.2002 uttalte Petersen i en pressemelding:

"Jeg er tilfreds med at Sikkerhetsrådet i dag har samlet seg om et nytt Irak-vedtak. Vedtaket gir Irak en siste sjanse til å oppfylle Rådets nedrustningskrav og løse denne krisen på fredelig vis" (pressemelding fra UD 8.11.02)

Blix&co hadde i 2002 kommet hjem med en 12000 sider lang rapport som ikke kunne slå fast at Irak var i besittelse av masseødeleggelsesvåpen. Amerikanerne snappa, som du sikkert husker, alle kopiene foran nesa til Sikkerhetsrådet, og delte ut en sensurert versjon etterpå, bortsett fra til enkelte utvalgte venner. Sikkerhetsrådet blei splitta etter dette.

Seinere kompenserte Blix med å gå ut i media og fortelle at rapporten deres ikke ga grunnlag for å si at Irak hadde brutt mot sikkerhetsrådets artikkel 1441, som ga retningslinjene for en eventuell krig. De kunne peke på småtterier, men ingen ting som ga dem den konklusjonen amerikanerne ville ha. På tampen av 2002 uttalte Kofi Annan at Irak samarbeidet med FNs inspektører, helt i tråd med artikkel 1441.

Fikk dette Petersen til å forandre holdning til invasjonen av Irak? Overfor oss her hjemme forsikret han oss om at Norge fulgte Sikkerhetsrådets linje - eller for å si det mer presist: Det splitta Sikkerhetsrådets linje. Som, fordi det var splitta, ikke hadde ei linje, men to. Noen sa at Irak hadde forbrutt seg mot art 1441,og noen sa at de ikke har forbrutt seg mot art 1441. Men for all del - det manglet ikke på Petersens oppfordringer om samling av Sikkerhetsrådet, uten at han på noe tidspunkt gjorde klart hva slags grunnlag Sikkerhetsrådet skulle samles på.

Petersen hørte nok helst på Powell, som redegjorde for sin egen tolkning av rapportene i FNs generalforsamling 5. februar (du husker sikkert tegningene?). I sin utenrikspolitiske redegjørelse i Stortinget 13 februar 2003 formulerte Petersen i særdeles omfattende ordelag sin overbevisning om at Irak hadde forbrutt seg mot artikkel 1441, og dessuten, at de besatt masseødeleggelsesvåpen. Han konkluderte redegjørelsen slik:

"Noen sier at Powells redegjørelse ikke inneholdt noe nytt. Jo, jeg kjente i alle fall ikke til alt dette, og hadde heller ikke sett opplysningene satt sammen på en slik måte tidligere. Det avgjørende er imidlertid ikke om opplysningene er nye, men om de er riktige. Så vidt jeg kan se er det bare kommet innvendinger mot noen få av punktene i hans fyldige redegjørelse.

Det er positivt at USA har fremlagt ytterligere dokumentasjon om mulige irakiske masseødeleggelsesvåpen"

Den 16. mars sto troppene oppmarsjert og avventet ordre. Samme dag understreket Petersen budskapet sitt en gang til: "-Vi har fortsatt ikke sett den nødvendige samarbeidsvilje fra Iraks side. Det er nå opp til Irak å endre sin tilnærming og slik unngå en krig, sier Petersen." (pressemelding fra UD 16.03.03).

Og så var vi i gang. Saddam stakk til irakernes jubel, amerikanerne slo ring om oljebrønnene og lot resten seile sin egen sjø. Resten er uavsluttet historie. At Petersen gjorde sitt beste for å spille på alle hester i denne saken er vel ikke annet enn hva man kan forvente fra en politiker hvis parti skal være venner både Bush og det norske folk samtidig. Men at Høyre ikke hadde til hensikt å støtte krigen, den er for drøy. Mildt sagt.

Anonym sa...

Folkeretten åpner for selvforsvarskrig og krig støttet av sikkerhetsrådet. Hvor står det at folkemord gir en automatisk fullmakt til å intervenere militært?

Yosh sa...

"Fra spøk til revolver, når FN ikke viser denne konflikten mer oppmerksomhet er det mye på grunn av manglende oppmerksomhet og vilje i verden generelt. Jeg ser ikke helt hvorfor/hvordan du problematiserer FN gjennom denne konflikten."

Anders H: Fordi FNs vetorett til diktaturet Kina hindrer at det står FN-styrker i Darfur og hindrer folkemordet nå.

Anders H sa...

yosh:
Ok, hvis det er tilfellet så er det problematisk. Men jeg mener fortsatt at FN er den beste måten å løse konflikter på. Det finnes ingen annen makt i verden som vil ta på seg dette ansvaret. Jeg skulle like å se USA ta initiativ, trosse Kina og gå inn i Darfur alene...

Yosh sa...

anders H: FN er i utgangspunktet en fin ting det, men det trengs reformer, det primært det som er poenget.

Darfurkonflikten har en del til felles med Kosovo. Og i Kosovo gikk faktisk USA/NATO inn "alene" (uten FN-mandat) og trokket både russerne og kineserne på tærne som på forhånd hadde sagt at de ville veto'e hvis saken kom opp. Kosovo er standard-eksempelet på human intervensjon, så har man en folkemord-case så går det an (iallefall hvis det ligger i Europa :-P).

nå er immidlertid USA satt fast i et annet velkjent sted i den arabiske verden, ingen andre har mot til å bryte inn militært, og FN står makteløse. så da kommer ingenting til å skje. Samtidig som små barn brennes på bål i Darfur pga de har gal hudfarge.

Nei, her må det nok litt sterkere lut til enn brevskriving...

Anonym sa...

Rørende å se høyrefolket rekke ut en hånd til negere i Afrika. Er dere redd for økende innvandring nå?

Anders H sa...

yosh:
Det er mulig at USA trosset Kina og Russland, men tiden var en helt annen. F.eks. var ikke Kosovo rikt på olje. Hverken Russland eller Kina hadde like mye politisk makt på den tiden som nå. Og hvis vi skal "sammenligne" intervensjonen med Irak, så var det ikke like stor motstand mot intervensjonen i Kosovo som mot krigen i Irak.
På en annen side skal jeg være fullt enig med deg i at det er problematisk at Kina, Russland og USA har vetorett i FN. Antagelig er reformer absolutt på sin plass, men det er det vel heller ikke så mange som bestrider lenger.

Uansett, Darfurkonflikten var problematisk lenge før Irakkrigen. Det er litt tankevekkende at USA ignorerte Darfur, men fokuserte så mange ressurser mot Irak på tross av dette.

Anonym sa...

Ja, ja, som vanlig må vi konstantere at situasjonen i Darfur er amerikanernes skyld.
For et eller annet de har gjort eller ikke gjort.
Tankevekkende i høyeste grad.

Anders H sa...

Sa jeg at Amerika har skyld? Jeg kommenterte valget Amerika gjorde.

Yosh sa...

anders h:

1. darfur-konflikten begynte etter irak krigen. begge deler begynte i 2003.

2. darfur er ikke så forskjellig fra Kosovo. etnisk rensing er etnisk rensing. og tro meg, SV og SU var i mot Kosovo-krigen også.

3. en sammenligning mellom kosovo og irak intervensjonen blir litt absurd, siden situasjonen og grunnlaget for krig var et helt annet.

4. for khartoum handler ikke konflikten bare om olje og oljepenger, men om arabiske overherredømme. På disse 3 årene har de brent ned omtrent hver eneste landsby til svarte muslimer i Darfur, et område på størrelse med Frankrike. 2,5 millioner er jaget på flukt. Folk blir voldtatt, lemlestet, torturert og drept på de mest makabre måter i Darfur hver eneste dag.

5. USA var dem som fikset fredsavtalen mellom Nord- og Sør-Sudan. Sør-Sudan er kanskje sammen med Kurdistan det eneste stedet på kloden der Bush-administrasjonen er sett på som helter.

6. jeg er glad du over Kosovo anerkjenner at man kan gå inn med militærmakt for å stoppe folkemord selvom det gjør USA/NATO til good guys. Det burde man også kunne gjøre i Darfur.

Yosh sa...

rettelse: SV stemte for etter press fra halvorsen og djupedal, selvom mesteparten av partiet var i mot.

Anders H sa...

1. Darfur var spådd til å bli et kriseområde før konfliktene rundt oljepengene begynte.

2. SV og RV setter ikke akkurat dagsorden for hva som er aktuelt/ikke aktuelt for det internasjonale samfunn. Husker ikke akkurat noe konkret om deres stsndpunkt i saken though. Kosovo var sikkert nok omstridt, men ikke fordømt på samme måte. Forøvrig tror jeg ikke at jeg bestred dette?

3. Enig, men standarden for hva slags argumenter Amerika trenger for å gå til krig blir den samme.

4. Jeg er helt enig i at Darfur er om mulig den jvligste situasjonen på jorden atm.

6. Jeg er ikke hundre prosent pasifist.

Anders H sa...

5. Det er godt han har gjort noe positivt.

Yosh sa...

2. neida, du bestred det ikke. jeg bare skrev det for å slenge litt dritt til SV :-)

når alle forhandlinger har gått i stampe, og etnisk rensing foregår hver dag, blir det absurd å si "nei til krig". krigen foregår for full styrke den, det eneste man da sier nei til, er å sende militære styrker for å stoppe blodbadet.

Anonym sa...

Problemene kommer når folkeretten settes over menneskeretten. Når skal vi lære oss att alle mennesker har rett til liv og frihet?

Anonym sa...

Beta, vi ønsker negre velkommen. Men noen av oss innser at vi utretter mer ved økt bistad i selve landet og gjennom økt handel, og i tilfeller som her at landet trenger annen tupe hjelp for å komme på rett kjøl.
Det er hyggelig med kulturelt mangfold, men ikke for at vi skal føle oss som gode, snille og liberale. Noe så ego og selvgodt!

Anonym sa...

Det kommer ikke til å skje noe som helst i Darfur. De "allahu akbar"-skrikende morderne er utøvere av fredens religion islam, og de som slaktes er hovedsakelig kristne - altså ikke noe å bråke om.

Videre kan heller ikke alle Peter Nome-ene i verden ta Store Satan USA ved å late som om de bryr seg om de svarte afrikanerne, så derfor finner disse humanistene like så godt heller noen andre å gråte over.

Og i FN sitter dressene på kontorene sine og regner slapt på kalkulator for å se om antall drepte i Darfur er mange nok til at de kan kalle det som skjer et folkemord. "Nja, tja, ikke helt ennå" har svaret vært så langt, og all den tid det arabiske herrefolket i Khartoum selger billig olje til Kina, og kjøper våpen av Russland, så vil det nok ta sin tid.

Anonym sa...

Det er litt festlig at de som kritiserer USA for å ha gått inn i Irak kritiserer dem for IKKE å ha gått inn i Sudan. Litt vrient å bestemme seg for om man er for eller mot "alenegang"? (For FN-resolusjon om Darfur kan man bare glemme så lenge Kina har vetorett.)

Anonym sa...

Den var fin, konservativ! Våre edle tradisjoner råtner! I kloakken fra medienissene, frihandelen, jihadistene, sosialistene og de intellektuelle! Skjær igjennom! Rensk opp! Give us some room to breathe! Lebensraum!!

Anders H sa...

anonym:
Vær så snill, slutt med fordreiningen! Det eneste jeg har ymtet som kritikk av USA i denne saken har gått på kriteriene USA bruker for å gå til krig.

Kosialist sa...

Har ikke USA fått mye god informasjon om muslimske terrorister fra myndighetene i Sudan? Da ville det kanskje friste mindre å ta seg av dem, vil jeg tro...

Ellers for å svare på det "beta" skrev:

"Rørende å se høyrefolket rekke ut en hånd til negere i Afrika. Er dere redd for økende innvandring nå?"

I og med at det som skjer nå ikke er noe nytt, så bommer du nok en smule her.

geirronimo sa...

Dette er blitt påpekt flere ganger: FN er en organisasjon som ser ut som om de er kun til for å rettferdiggjøre avdankede politikere's lønn!

Kofi Annan var Norges valg som generalsekretær i FN fordi han er gift med en svensk dame. Dermed trodde Norge (les:AP) at det skulle bli lettere med "Norsk påvirkning" - ikke imponerende med tanke på hva den mannen gjorde i Rwanda - USA måtte nok en gang ta affære...

Kofi Annan har flere ganger bevist en ting - han er en teflon-politiker.

geirronimo sa...

Og for å si det rett ut: FN ønsker ikke å kalle det folkemord fordi da har FN forpliktet seg til å hjelpe - men det koster! Dette ønsker ikke FN å "betale" for. Og det er patetisk at de på den ene siden snakker om "rettferdighet" og "menneskerettigheter" men nekter å bruke riktig terminologi fordi de da må ut med resurser - lurer på hvordan de bruker diplomatkorpset for å unngå dette ordet: FOLKEMORD!