Om VamPus

Bildet mitt
er Heidi Nordby Lunde, feminist, aktivist og Høyre-dame. Mer om Heidi. Kontakt meg på VamPus [a] gmail.com. Merk at kommentarer på innlegg eldre enn fem dager blir moderert - ene og alene for at jeg da får varsel om nye kommentarer. Leser ikke kommentarfeltet på gamle innlegg så ofte. Skriver du som anonym er sjansen stor for at det blir slettet sammen med spam.

mandag, november 06, 2006

Rødgrønn forjævligsering

Som kjent er jo privatisering synonymt med forjævligsering og i Soria Moria-erklæringen står det "at omfang av avtaler mellom regionale helseforetak og private kommersielle sykehus må begrenses." Dette har blitt satt ut i praksis det siste året, med økte sykehuskøer og dårligere tilbud som resultat.

Derfor er det gledelig at regjeringen nå snur og går inn for forjævliseringa av samfunnet ved å sette av 600 millioner kroner til å kjøpe ledig kapasitet av private helseforetak for å kjøpe syke ut av køene.

Men ett spørsmål: Hva er logikken bak å kreve økt arbeidsgiveravgift for eldre arbeidstakere når det er et skrikende behov etter arbeidskraft og at folk står lenger i arbeid? Burde ikke avgiften vært senket?

8 kommentarer:

writerdude sa...

Åh, du vet jo hvordan det er med disse rødgrønne. Alt for å skaffe en barnehageplass. Er ikke så farlig om man tenker langsiktig eller ei, så lenge man klarer å dytte enda en unge inn i en brakke. For alle vet jo at om man har barnehageplass, så cruiser man gjennom universitet og høyskole, og blir ikke syk og blir gammel, og frisk uten noen form for problemer. Men er det logisk? Tja. Jeg er nok ikke rødgrønn nok til å se den, ihvertfall.

Men er jo dog fint at de forgjævliger samfunnet vårt litt. Synes det er koselig at det ble hoiet og skreket om forgjævling av samfunnet når Willoch lot private sykehus og klinikker komme på banen. Men de er her ennå, selv om de har hatt mange sjangser til å fjerne det, selv om de delvis forsøker, med lite hell nå.

Anonym sa...

Arbeidsgiveravgift, sammen med alle andre mer eller mindre oppfinnsomme avgifter staten kommer på, er bare et middel til å tyne folk flest - de folkene AP og SV kaller "dem på grasrota" - for mer penger. Man skal som kjent bekjempe fattigdom, noe som krever at de som har minst må betale mer.

"Bekjempe fattigdom" må forøvrig ikke forveksles med "bekjempe fattigdommen",

Anonym sa...

Slutt å bare lese overskriftene vesla, arbeidsgiveravgiften for "eldre" arbeidstakere blir så kraftig redusert at næringslivet applauderer. Du er overfladisk og prgrammesig uenig med regjeringen, det er bare så j... flaut at du ikke setter deg inn i sakene.

Anonym sa...

Nå går den faktisk OPP da. Ikke NED.

Vampus er ihvertfall dyptpløyende nok til å se den forskjellen.

Anonym sa...

Redusert arbeidsgiveravgift for eldre arbeidstagere har ikke hatt den effekten som var tiltankt, med å holde eldre arbeidstagere lenger i arbeid. Sånn sett er det ikke komplett ulogisk å vurdere andre tiltak i stedet. For eksempel kan det være verdt å se til Stavanger kommune, hvor man har innført ordning med virksomhetsbidrag til enhetene, pr. år for hver arbeidstager over 62 som står i jobb, i kombinasjon med et sluttbidrag til arbeidstageren for å stå i jobb til hhv 63, 65 og 67 år.

Det som dog er kritisk er at regjeringen ikke foreslår noen supplerende tiltak for å stimulere de eldre arbeidstagerne til å stå i jobb. Et alternativ kunne jo være å stoppe AFP for nye tilfeller. Men da blir det jo spetakkel.

Anonym sa...

bjørn har definitivt noe å være flau for, men det er ikke VamPus sine utsagn. Det er hans egen mangel på evne til å lese, som gjør at han ikke har sett følgende i forslaget til Statsbudsjett for 2007:
Økt arbeidsgiveravgift for ansatte over 62 år

Som ledd i gjennomgangen av virkemidlene i IA-avtalen foreslår Statsbudsjettet for 2007 å øke arbeidsgiveravgiftssatsen for arbeidstakere over 62 år med 1 prosentpoeng fra 2007.


Ja, Bjørn, det står faktisk å øke satsen med 1 prosentpoeng. 1-0 til VamPus over en kunnskapsløs Bjørn!

Anonym sa...

Med forslaget til ny sykelønnsornding som nettopp er lagt frem vil ordningen med redusert arbeidsgiveravgift for eldre arbeidstagere fjernes helt, som ledd i finansieringen av de nye tiltakene.

Anonym sa...

Til Seilern m/venner:
------------
NHO: - Vant fram
- Vi har vunnet fram med alle våre krav, og er veldig godt fornøyd. Det viktigste for NHO har vært at bedriftene ikke skal pålegges ekstra kostnader for sykefraværet. Slik er det blitt, sier Finn Bergesen jr til NTB.

NHO har gått med på å fjerne den reduserte arbeidsgiveravgiften for arbeidstakere over 62 år.
----
Det blir vell litt drøyt å rette ett ensidet skyts mot Regjeringen eller hva? Høyrepopulisme kalte vi dette tidligere!!!