Om VamPus

Bildet mitt
er Heidi Nordby Lunde, feminist, aktivist og Høyre-dame. Mer om Heidi. Kontakt meg på VamPus [a] gmail.com. Merk at kommentarer på innlegg eldre enn fem dager blir moderert - ene og alene for at jeg da får varsel om nye kommentarer. Leser ikke kommentarfeltet på gamle innlegg så ofte. Skriver du som anonym er sjansen stor for at det blir slettet sammen med spam.

onsdag, november 05, 2008

Ceci n'est pas un registre

Dette er Bård Vegard Solhjells måte å beskrive et register som ikke skal registrere helseforhold, seksuell legning, etnisk bakgrunn og religiøs oppfatning:

Personlige forhold som for eksempel helseforhold, seksuell legning, etnisk bakgrunn og religiøs oppfatning kan ha stor betydning for hvordan den enkelte opplever det fysiske og psykososiale læringsmiljøet. For å tilrettelegge læringsmiljøet for utsatte grupper slik at kvaliteten i opplæring for denne gruppen elever ikke er dårligere enn for andre, er det viktig å ha muligheten til å gjennomføre undersøkelser om dette på aggregert nivå, herunder i forbindelse med elevundersøkelsen.

Side 20 i høringsnotatet om å innføre et rødgrønt elevregister, eller "det mest personinngripende register vi noen gang har sett i norsk historie" som Datatilsynet kalte det i sin høringsuttalelse.

8 kommentarer:

Øyvind Strømmen sa...

Dette er ikke en irriterende pedantisk kommentar:

Ceci n'est pas un registre ;)

VamPus sa...

Gah! Visste det var noe... Det er tross alt mer enn 15 år siden jeg hadde fransk på skolen.

Anonym sa...

Forstår du hva "på aggregert nivå" betyr?

VamPus sa...

opplysningskontoret: Jepp. Men les gjerne mer under kapittelet "Kvalitetssikring av individdata som skal lagres i det sentrale registeret" - om skolens plikt til å kvalitetssjekke dataene før de kommer inn i registeret.

Selv syntes jeg alltid det var morsomt å delta i undersøkelser på jobben. Helt anonymt selvsagt. Utfylt med de obligatoriske feltene land, kontor, arb. oppgaver (marked/salg/admin etc) og tittel (ansatt, mellomleder, leder). Selv en femåring med dysleksi ville finne ut av hvem den enkelte besvarelse tilhørte.

Anonym sa...

Dersom man ønsket å vite noe kvalifisert om feks samiske elever (etnisitet) kunne man jo bae telle antall samiskspråklige lærebøker i Kunnskapsløftet. Som er ingen.

Men det ville selvsagt vært alt for enkelt. Og hadde jo på ingen måte gitt en så flott og fint register :)

VamPus sa...

Det enkle er sjeldent det beste når man skal sysselsette statlige byråkrater, vettu.

Unknown sa...

Da jeg studerte i England måtte jeg fylle ut skjema med min "etnisitet". Den slags raseregistrering hadde jeg ikke sans for så jeg krysset av for "Other".
Her har man brukt hele tiden etter andre verdenskrig på å nedtone viktigheten av hudfarge m.m., og så skal statlige instanser tvinge oss til mental selvsegregering i toleransens navn...

Olve Hagen Wold sa...

Hvordan elevene gjør det på skolen, er ikke så farlig. Deres helseforhold, seksuelle legning, etniske bakgrunn og religiøse oppfatning er derimot i høyeste grad relevant når man skal sikre elevene en best mulig undervisning.