Om VamPus

Bildet mitt
er Heidi Nordby Lunde, feminist, aktivist og Høyre-dame. Mer om Heidi. Kontakt meg på VamPus [a] gmail.com. Merk at kommentarer på innlegg eldre enn fem dager blir moderert - ene og alene for at jeg da får varsel om nye kommentarer. Leser ikke kommentarfeltet på gamle innlegg så ofte. Skriver du som anonym er sjansen stor for at det blir slettet sammen med spam.

torsdag, november 06, 2008

Formålsparagraf for skolen

Ære være SV som har forsøkt å fjerne den kristne formålsparagrafen, men jeg er egentlig glad jeg ikke har barn når jeg ser både gammel og ny paragraf:

Grunnskolen skal i samarbeid og forståing med heimen hjelpe til med å gi elevane ei kristen og moralsk oppseding, utvikle evnene og føresetnadene deira, åndeleg og kroppsleg, og gi dei god allmennkunnskap, slik at dei kan bli gagnlege og sjølvstendige menneske i heim og samfunn.
skal erstattes med denne:

Opplæringa skal byggje på grunnleggjande verdiar i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfridom, nestekjærleik, tilgjeving, likeverd og solidaritet, verdiar som og kjem til uttrykk i ulike religionar og livssyn og som er forankra i menneskerettane.

Respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfridom, nestekjærleik, tilgjeving, likeverd og solidaritet? What the ...?

Er det bare meg som ønsker meg en paragraf som sier at formålet med skolen er å lære ungene å lese og skrive? Som for eksempel:

Grunnskolen skal i samarbeid og forståing med heimen bidra til å utvikle elevenes evner og gi dei god allmennkunnskap slik at dei kan bli gagnlege og sjølvstendige menneske.

Hvor vanskelig er det egentlig?

37 kommentarer:

Anonym sa...

OKI, for alt jeg vet er det ikke så vanskelig.

Men fan da, hvem skal da ha ansvar for å lære dem om grunnlegende verdier i kristen og humanistisk arv (og tradisjon), slik som respekt for menneskeverdet og naturen, om åndsfrihet (hva nå det er), nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet. Samt alle verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som (faktisk) er forankra i menneskerettighetene?

Nei, akkurat. Det hadde du liksom kanskje ikke tenkt over det, nei. Nå kan vi i det minste skylde på skolen....

Selv er jeg mest imponert over at du skriver nynorsk.

Anonym sa...

Det jeg ikke skjønner er hvorfor de må skrive dette på nynorsk?

Ghost of Goldwater sa...

Jeg bryr meg mindre om hva som står der, så lenge det ikke er på nynorsk. Den djevelskapen er det enda viktigere å stampe ut enn sosialisme og kristendom. Noregs mållag har påført meg mer smerte enn al qaida, statskirken og enhetsskolen tilsammen. HAT!

Henrik Akselsen sa...

Personlig har jeg ingen problemer med regjeringens formulering.

Hvilke av punktene

-nestekjærlighet
-tilgivelse
-likeverd
-solidaritet

synes du ikke at barn skal bli utsatt for? Barna er store deler av livet sitt på skolen, skal vi bare lage lese- og skrivemaskiner av de?

Skolen har en oppdragende funksjon, enten man liker det eller ikke.

Anonym sa...

Det er godt å se at GoG har et balansert syn på problemet, sitt yrke til tross...

VamPus sa...

Hvilke av punktene

-nestekjærlighet
-tilgivelse
-likeverd
-solidaritet

kan ikke læres hjemme? Og dersom det er commie-versjonen av likeverd og solidaritet som skal læres vekk, så kan jeg ha meg betakket.

Jeg har faktisk blitt vennlig stemt for nynorsk på mine gamle dager...

Anonym sa...

All heder både til Vampas versjon og Gogs kommentar!

Ghost of Goldwater sa...

Jeg er bekymret over denne tiltagende vanen med å referere til undertegnede som GoG. Veien er for kort videre til Goggen.

Goggen er alkis. Goggen røker rullings. Goggen går i grilldress. Goggen ville hatt barneporno på PC'en om han var avansert nok til å bruke en. Jeg vil ikke være Goggen. På forhånd takk.

- Ghost

VamPus sa...

Det er notert. Goggen.

Anonym sa...

GoGs beskrivelse av hva Goggen gjør passet svært godt med de fordommene jeg fikk mot GoG under hans raljering mot nynorskfaget.

Men fordommer er vel en vederstyggelighet i henhold til grunnskolens formålsparagraf?

Nå er jeg av typen som synes commie-frykt er et søtt fenomen som minner meg om det litt molefunkne nittitallets heimevernsungdom of FpUere. Stusselige folk mener jeg å huske, men de ble vel voksne og moderate de og, slik som kommunistene. Ihvertfall noen av dem.

Jeg tror uansett denne voldsomme commie-frykten er noe overdrevet med tanke på disse ganske så runde verdiene i formålsparagrafen. At den like godt kunne vært formulert noe snauere er jo greit nok, men da hadde jo ikke dere raljerende, satiriske samfunnsbloggere hatt noe å blogge om.

Selv håper jeg som agnostiker at både jeg og skolen kan bidra til å gi mine barn verdier som...

...respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfridom, nestekjærleik, tilgjeving, likeverd og solidaritet?

Ghost of Goldwater sa...

Fordommer er meninger man inntar før man har kunnskap om noe. Jeg har inngående, personlig kjennskap til djevelskapen. Bl.a. måtte en av eksamenene på Høyskolen tas på nynorsk (hat!).

I den grad det måtte være et snev av tvil vil jeg presisere at jeg her ikke fremmer en typisk dvask Høire-motstand mot "tvungen, skriftlig sidemålsopplæring". Jeg hater og forakter selve nynorsken som språk. Det er estetisk lite tiltalende og ofte direkte latterlig, dels fordi det lyder like kunstig som det er og dels fordi det gjerne snakkes av duster.

Merk at jeg her skiller mellom dialekter og nynorsk; NOEN dialekter er så outrerte at de har en viss affeksjonsverdi, andre er minst like grønnjævlige som nynorsken.

For øvrig er det min mening at vi bør innføre engelsk som offisielt språk, sidestilt med (konservativt)bokmål.

Ghost of Goldwater sa...

PS: Jeg er veldig glad for at "moderat" overhodet ikke har noen fordommer mot ex-fpu'ere. Han er åpenbart eit åndsfritt, nestekjærleg, tilgjevende, solidarisk menneskje.

(evt skrivefeil i nynorsken gir jeg glade f... i)

Anonym sa...

G(G) skuffer stort.
Riksmaal, selvsagt. Ikke bokmål.

Anonym sa...

Jeg tror ikke egentlig Ghost of Goldwater behøver å bekyme seg så mye om GoG. For de fleste blir det bare en grei forkortelse av et noe tungebrekkende nick.

For øvrig har han ved sine flammende utfall mot nynorsk nok gitt assosisjonene en helt ny retning.
Jeg føler meg mer hensatt til et undommens besøk på et Maran Ata- møte med tungetale og full pakke.
Der var rimeligvis Johannes Åpenbaring en sikker favoritt, og det endelige oppgjøret ved Gog(sic) og Magog ble penslet ut i imaginære farger som ville vakt bifall fra en bakfull Edvard Munch.

Cassanders
In Cod we trust

Ghost of Goldwater sa...

Fra wikipedia (http://en.wikipedia.org/wiki/Gog_(Marvel_Comics):

Gog is a fictional character, a comic book supervillain in the Marvel Comics Universe...

...An alien being from an unknown planet, Gog resembles a gigantic reptilian humanoid; despite his monstrous appearance and demeanor, Gog is actually quite intelligent, capable of understanding human speech and creating various complex devices.

Anonym sa...

hmmm, sikkert.

Ikke for å flisespikke (det KAN jo være hendig til opptenning),
men selv om jeg ikke går god for historisteten til noen av dem, vil jeg nok regne Esekiel og hin Johannes som en smule tidligere ute med sine referanser til Gog :-)

Cassanders
In Cod we trust

Anonym sa...

Gog'en er en av oss"

Anonym sa...

Vet ikke hvor lett det er å få til verdinøytral undervisning, så det er kanskje like greit å definere verdiene i utgangspunktet?
På den annen side, skoleverket oppdrar ungene først og fremst i sosialdemokratiske verdier (velferdsstatens fortreffelighet osv.) snarere enn i de litt ulne "kristne verdiene". Så det spørs hvor godt definisjonen treffer.

Anonym sa...

Gjerne kunne det blitt skrevet om begge deler. Både om gode verdier og kunnskap/evner. Dumt synes ejg også det er å skrive at de opplistede verdier kommer fram i religioner. Det er helt irrelevant, og bare delvis sant. (Den kristne gud som mange kristne tror på er langt mindre human en Hitler var når det kommer til behandling av jøder, og alle andre ikke-kristne for den saks skyld. Lignende ting kan sier som Allah.)

Anonym sa...

Men man vil da ikke at de skal bli selvstendige og tenke selv! hehe... uff.

Anonym sa...

Hrm. Vil bare gjøre oppmerksom på at forslaget fra Bostad-utvalget - som alle (relevante) høringsinstanser tilsluttet seg lød slik:

"Opplæringa i skole og lærebedrift skal opne dører mot verda og framtida og gi elevane historisk og kulturell innsikt.

Ho skal byggje på respekt for menneskeverdet, på åndsfridom, nestekjærleik, likeverd og solidaritet, slik desse grunnleggjande verdiane kjem til uttrykk i kristen og humanistisk tradisjon, i ulike religionar og livssyn, og slik dei er forankra i menneskerettane. Opplæringa skal fremje demokrati, likestilling og vitskapleg tenkjemåte."

Merk at dette forslaget tar utgangspunkt i VERDIENE i seg selv, og ikke i deres kilde. Det er det som gjør det forslaget mer livssynsnøytralt enn det "samlende" forslaget som nå er kommet - som snur dette på hodet.

Blæh!

Ghost of Goldwater sa...

Interessant at kristen/sosial-demokratene har tatt ut "vitskapleg tenkjemåte". Og begge forslag tar ut det som var bra i den gamle paragrafen, om "gagnlege og sjølvstendige". What gives?

Anonym sa...

Det mangler bare 'fred er (alltid) best'.

Nynorsken ble ødelagt da dialektene vant og normen forsvant. (Politikerens vedtak om 'liberale' normer hjalp heller ikke)

Anonym sa...

Det er kanskje verdt å nevne at denne formuleringen av formålsparagrafen er et resultat av press fra opposisjonen. Den opprinnelige formuleringen lå nærmere Bostadutvalgets innstilling.

Anonym sa...

Heia SV!

dabide sa...

Et par spørsmål som jeg ihvertfall selv synes er interessante i denne sammenheng: Gitt at man avskaffer Gud, det vil si antar at det ikke er noen høyere makt som vi mennesker står ansvarlig for og som har sørget for at vi finnes, hvor solide er da disse "grunnleggende verdiene"?

Hvordan begrunner man menneskeverdet dersom mennesket barre er en samling elementærpartikler med enorme tomrom mellom?

Hva er poenget med åndsfrihet, dersom tankene våre bare er et resultat av kjemiske prosesser?

Hvordan kommer man frem til likeverd, dersom evolusjonen bygger på den sterkestes rett?

Hvorfor være solidarisk dersom det ikke er til direkte nytte for en selv eller ens egen gruppe?

Alt dette er visstnok forankret i menneskerettene, men hvor er disse forankret hen?

Jeg bare spør, jeg...

Ghost of Goldwater sa...

Siden ingen kraft gjennom historien har krenket menneskerettighetene mer enn religionene, siden ingen i dag kjemper sterkere for å gradere menneskenes rettigheter (homser og kvinner, noen?) tror jeg dabides spørsmål er besvart. Vi klarer oss utmerket godt uten trusselen om evig pine for alle som benekter guds uendelige kjærlighet.

Anonym sa...

dabide: Et godt alternativ til å begrunne moral ved at en høyere makt sier det er å begrunne det med at også andre levende individer har følelser.

Anonym sa...

Og hva det er som skaper tankene våre, enten det er "åndekraft", kjemiske prosesser, eller en kombinasjon av begge deler, synes ikke jeg er så relevant til åndsfrihet. Poenget er at vi tenker synes nå jeg, ikke hvorfor vi gjør det ;)

dabide sa...

GoG: Mulig du har rett angående religionene og menneskerettighetene, men slår virkelig religionen Hitler, Stalin, Mao og Pol Pot? Uansett er jeg ikke tilhenger av å plassere alle religioner i samme sekk. Samme argumentasjonen kunne da brukes mot politikk, for de fleste brudd på menneskerettighetene blir gjort i politikkens navn... Det avgjørende spørsmålet er om det finnes en Gud eller ikke.

Tor: Men hvilken verdi har disse følelsene, dersom de bare er resultatet av kjemiske reaksjoner?

Det jeg føler, er at det å prøve å beholde verdiene, samtidig som man avskaffer det som opprinnelig var begrunnelsen for dem, er å sage av greina man sitter på. Da er Vampus' forslag til formålsparagraf bedre, på tross av at det fjerner hele dannelsestanken fra skolevesenet.

Ghost of Goldwater sa...

Spørsmålet om hvorvidt en gud finnes eller ikke er fullstendig irrelevant for spørsmålet om en gud er "nødvendig" for å begrunne verdier/rettigheter.

Dersom en gud finnes har vi INGEN garanti for at denne guden deler de verdier vi mennesker i dag anser som gode og riktige, tvertimot inneholder jo bibelen, koranen, osv verdier som ethvert sivilisert menneske anno 2008 vil anse som forkastelige. At disse religiøse pålegg/forbud ikke lenger følges i særlig grad i den siviliserte verden skyldes jo NETTOPP at vi nå baserer oss mer på fornuft og mindre på tusenårgamle åpenbaringer av ymse kvalitet og verifiserbarhet.

Motsatt, dersom en gud IKKE finnes, har vi fortsatt det samme behov for å skape regler for samkvem i alle grupper mennesker; dette er simpelthen en dyd av nødvendighet for at samkvem kan eksistere. Og da gjenstår spørsmålet: Hvis det ikke finnes en gud, hva skal da sette regler for godt og ondt?

Det er her politikken kommer inn, og som du påpeker finnes det masse eksempler på ondskap utført i politikkens navn. Det er en grunn til å forkaste den typen politikk som leder til tragiede, altså nazisme og kommunisme, og i stedet omfavne den politkken som gir velstand og fred, dvs demokrati og kapitalisme. Men det er en fornuftsbasert lærdom som etter ditt syn ville vært fullstendig uinteressant dersom de verdiene kommunismen eller nazismen stod for var et resultat av en Guds vilje. Var det Guds vilje hadde jo ikke vi kjemiske dingser med vår elementærpartikkelhjerne hatt noe å si, eller hva?

Alle fremskritt, det være seg sosiale eller teknologiske har kommet når mennesker har våget å BRYTE med religionen, ikke når de har fulgt den.

Anonym sa...

Vampus kritiserer de Rødgrønne for manglende integrering av muslimer som ikke har nok respekt for kvinner.

Og så er det jammen meg feil at de Rødgrønne ønsker at skolen skal lære om respekt og solidaritet.

Feil er det visst uansett. Vampus, av og til synes det som om kritikken din av de Rødgrønne går på autopilot?

Anonym sa...

dabide: Hvorfor skulle ikke følelsene våre ha verdi dersom de bare er kjemiske reaksjoner?

Anonym sa...

"Men hvilken verdi har disse følelsene, dersom de bare er resultatet av kjemiske reaksjoner?"

Jeg kan ikke se hvordan følsenes tilblivelse er relevant til hvilken verdi de har. Det som spiller en rolle er at vi har følelser. Ikke hvorfor. Vi har akuratt like mye følelser om de er skapt av kjemiske reaksjoner som vi har hvis de er skapt av en form for overjordisk kraft.

Jeg skjønner tankegangen din. Den er ikke dum. Men den er feil. Om noe er skapt eller oppbygd av noe som i seg selv er "banalt" og verdiløst betyr ikke det at det ikke har verdi. Følelser har verdi av seg selv, ikke på grunn av hva som har skapt det.

VamPus sa...

nest siste anonym; Jeg kritiserer her forslaget, ikke de rødgrønne, og sier ære være SV for at de prøver.

Kanskje det er kritikken din av VamPus som går på autopilot?

GoG: "An alien being from an unknown planet, Gog resembles a gigantic reptilian humanoid; "

Guri. Nå begynte mange brikker å falle på plass, følte jeg...

Anonym sa...

he he, den var tynn, Vampus
Ære være SV, men pass opp for forslagets commie-verdier, liksom.

Nei, da er det bedre at imamene lærer barna sine verdier hjemme, uten innblanding fra skolen

Denne (tilsynelatende?) motsigelsen gadd du ikke kommentere

Anonym sa...

Kunnskapsministeren har også blogga om dette
http://www.bardvegar.no/?p=128