Om VamPus

Bildet mitt
er Heidi Nordby Lunde, feminist, aktivist og Høyre-dame. Mer om Heidi. Kontakt meg på VamPus [a] gmail.com. Merk at kommentarer på innlegg eldre enn fem dager blir moderert - ene og alene for at jeg da får varsel om nye kommentarer. Leser ikke kommentarfeltet på gamle innlegg så ofte. Skriver du som anonym er sjansen stor for at det blir slettet sammen med spam.

søndag, november 09, 2008

Gratulerer til Nadejda og NTNU

Noen husker kanskje historien om den russiske toppforskeren Nadejda Sokolova som ble kastet ut av Norge etter ti år fordi UNE blant annet mente at pendling var uforenlig med å få innvilget opphold på grunnlag av familiegjenforening.

Nadejda hadde da bodd i Norge i 10 år, snakket norsk flytende og jobbet med å utvikle en spesiell form for satelittnavigasjon, et felt som hennes veileder beskriver som enormt betydningsfullt for Norge som industrinasjon. Utkastelsen førte til at Sokolova måtte avbryte arbeidet med et 20 millioners prosjekt om satelittnavigasjon ved NTNU.

I tillegg til at Nadejda bodde og trivdes i Norge, hvor hun hadde stor støtte blant kollegaer, hadde hun familie her. Gjennom UNEs vedtak ville hun ikke bare kunne sette sine ben på norsk jord igjen, men utkastelsen gjaldt for hele Schengen-området. Hvilket vil si at Nadejda ikke kunne jobbe i dette området noen sinne igjen. Argumentasjonen er at brudd på utlendingsloven ikke skal premieres med opphold. Dette gjøres uten at noen i det hele tatt gjør forsøk på å endre utlendingsloven slik at denne bedre reflekterer Norges behov for innvandring.

Om det hadde vært slik at UNEs mistanker om at Nadejda Sokolova medførte riktighet - at hun hadde inngått proformaekteskap og at pendlingen viste at paret ikke hadde bodd sammen, slik oppholdstillatelsen forutsetter, så ville det bare bekreftet hvor skrudd regelverket er. Dersom høykompetente innvandrere som integreres godt, lærer seg språket og har kompetanse som kan være "enormt betydningsfullt for Norge som industrinasjon" faktisk må inngå proformaekteskap for å få adgang til riket, så er det noe fundamentalt galt med lovverket.

NTNUs konkurrent i Canada har tatt imot den dyktige forskeren med åpne armer, samtidig som tidligere kollegaer ved NTNU har ført saken til Nadejda Sokolova i rettsapparatet i Norge. Fredag kom kjennelsen:

«Utlendingsnemndas vedtak om varig utvisning og varig innmeldelse i Schengen informasjonssystem (SIS), kjennes ugyldig», heter det i slutningen fra Oslo Tingrett.

UNEs vedtak er altså ugyldig og Nadejda får komme tilbake til Norge. Kan hende hun er et bedre menneske enn meg, og ikke bare ønsket kjennelsen av profesjonelle grunner - nemlig for å kunne jobbe andre steder i Europa senere. Jeg ville kanskje vært så forbanna at jeg hadde vist Norge fingern. Men kanskje teller lojalitet til kollegaer og nærhet til familie mer. Det siste skulle ikke forundre meg.

Jeg ønsker i hvert fall Nadejda velkommen "hjem" til Norge!

Les også:
Vil vi ha kompetente innvandrere, eller?
Støtter Høyre utsendelsen av Nadejda Sokolova?
Livreddende kompetanse ikke ønsket

8 kommentarer:

Careface sa...

...og mens alt dette skjedde sitter Mullaen i en statsfinansiert bolig i Oslo og sprer faenskap vi nettet...

Anonym sa...

Dette var en utrolig god nyhet!! Jeg ble skikkelig forbanna over saken, og er glad for at kjennelsen gikk riktig vei.
Jeg håper hun velger å komme tilbake til Norge og fortsette det viktige arbeidet sitt her!!

Anonym sa...

Håper Nadeja velger å vende tilbake til Norge, selv om jeg har full forståelse for at hun vil foretrekke et annet land.

Honnør til tingretten for å utvise klokskap!

Anonym sa...

Jeg synes det er synd at daværende Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen har skiftet departement for denne saken her burde være en stor skramme i ettermælet hans. Han håndterte saken meget dårlig.

Nadejda hadde heller ikke hatt muligheten til å gå til sak mot staten hadde det ikke vært for at folk stilte opp og samlet inn de nødvendige midlene som måtte til siden hun hadde jobbet uten lønn i månedsvis i påvente av et endelig utfall av saken. Det burde være en stor tankevekker for den sittende regjeringen, for Nadejdas sak er ikke unik.

Måtte Norge snart få en annen og bedre lov for innvandring.

Anonym sa...

Helt enig. Helt på hodet at vi ikke tar imot innvandrere som vi sikkert vet at tilfører samfunnet vårt verdier med åpne armer.

Anonym sa...

Forsåvidt greit at Mullaen er er, så mye oppmerksomhet han får så holder vel alle kompetente terrorister seg unna. Hvem kunne tro at en rabiat mann kunne uskadeligjøres av byråkrati og tullpreik.

Men ellers full honnør til tingretten.

Kanskje et poengbasert system som Australia og nå Storbritannia har haddde vært tingen, så kunne kvalifikasjonene telle mer enn hvem man har mer eller mindre langvarige forhold til.

VamPus sa...

Det er mange ting som kunne vært interessant å se mer på - alt fra systemene fra Australia til UK, og erfaringer fra Canada og USA. Så var det dette med tid igjen.

Anonym sa...

Er det helt utenkelig at utlendingsnemda trengte sårt en sak som viser at det ikke er bare fattige og dumme som blir kastet ut av Norge, og dermed fremstå som konsistente i sine avgjørelser?

Jeg har også elsk for frihet, vampus, men ikke for innvandrere. Deres frihet til å komme til Norge finansieres nemlig av ufrihet av dem som rammes av statlig legalisert tyveri. Fjern dette først, så blir jeg også for full frihet, også for innvanderere. Evt. innfør en ordning hvor innvanreren fraskriver seg ALLE sosiale rettigheter. Da ønsker jeg også han velkommen til å jobbe i Norge. Dette dreier seg udelukkende om økonomi, om penger som bandittstaten har rappe og spesielt den andel de deler med uvedkommende.