Om VamPus

Bildet mitt
er Heidi Nordby Lunde, feminist, aktivist og Høyre-dame. Mer om Heidi. Kontakt meg på VamPus [a] gmail.com. Merk at kommentarer på innlegg eldre enn fem dager blir moderert - ene og alene for at jeg da får varsel om nye kommentarer. Leser ikke kommentarfeltet på gamle innlegg så ofte. Skriver du som anonym er sjansen stor for at det blir slettet sammen med spam.

fredag, november 07, 2008

Halverer fagforeningsfradraget

Høyre skal levere sitt alternative statsbudsjett neste uke og jeg snappet opp at et av forslagene går ut på å kutte skattefradraget for fagforeningskontigenten. Halvere faktisk.

Som noen av dere sikkert husker, kvitterte Arbeiderpartiet for støtten fra LO i forrige valgkamp gjennom å gi fullt skattefradrag for fagforeningskontigenten.

I stedet for å gi skattelette kun til egne kamerater, har Høyre tenkt å foreslå å øke bunnfradraget med tilsvarende sum. Noe som kommer alle til gode, ikke bare de som betalte valgkampen i 2005.

Øke bunnfradraget og irritere fagforeningspamper samtidig. Det må man jo kalle en god start.

10 kommentarer:

Fredrik Mellem sa...

Som noen av dere sikkert husker, kvitterte Bondevik II for støtten fra Rimi-Hagen ved å halvere skattefradraget for fagforeningskontigenten...

RHJ sa...

Kan noen forklare meg hvorfor skattefradrag for fagforeningskontigenten ikke er kjøp og salg av stemmer?

Korrupsjon er vel fortsatt korrupsjon selv om det gjøres 100% åpent?

Stian Oen sa...

For det første er det jo en del sider ved at en relativt stor del av arbeidsstyrken er fagforeningsmedlemmer som blir ansett som positivt langt utenfor de rødgrønnes kretser. For det andre "glemmes" det stadig vekk at det jo langt fra er slik at alle medlemmer i de ulike fagforbundene stemmer rødgrønt. For det tredje gjelder skattefradrag for fagforeninger også det vi tidligere kalte gule forbund, dvs. forbund uten noen som helst form for tilknytning til Ap eller andre politiske partier.

Kongen på Haugen sa...

Dette er jo helt genialt. Fjerne et særfradrag for å erstate det med like regler for alle borgere!

Stian:
Ser du ikke kommenterer om denne typen fradrag er kjøp av stemmer eller ei. Er det fordi individuelle skattefradrag for kontingent til organisasjoner som bidrar med store summer til partiers valgkampkasser ikke er et problem for SV?

Stian Oen sa...

Helge: Hvis du ikke opplevde mitt synspunkt som en kommentar til hvorvidt fagforeningsfradrag er kjøp av stemmer eller ikke må du nok lese den på nytt.

Anonym sa...

Jeg kan bare ikke fatte og begripe hvorfor kontingenten skal være fradragsberettiget i utgangspunktet. Hvorfor ikke fjerne fradraget fullstendig?

Uansett S.O.'s forsøk på bortforklaring så er dette fradraget ett av de klareste og mest åpenlyse eksempler på "you scratch my back, I scratch yours."

PS: Og nå truer Davidsen med at LO vil fjerne støtten til Ap om ikke Ap snur og går imot EUs tjenestedirektiv. Noen som vil vedde om hvor lang tid det tar før Jens & Co "ombestemmer" seg?

Knut Johannessen sa...

Fredrik Mellem: Hadde Bondevik gitt fradrag for medlemskap i Rotary eller Norske Selskab, så hadde jeg forstått logikken din.

Anonym sa...

Den gangen fratrekk for fagforeningskontingent ble innført ble det oppfattet som at også vanlige arbeidere fikk en mulighet til å trekke fra en "utgift til inntekts ervervelse".

rhj: Er det slik at alt som øker ansattes rettigheter og økonomiske stilling skal regnes som korrupsjon, fordi LO har samme dagsorden? Hva tror du ligger i navnet "Det norske Arbeiderparti", om ikke en dagsorden som oftest vil samfalle med LO sin?

VamPus sa...

Vox: HVA?! Er det ikke skattefradrag for Rotary eller Det Norske Selslab? * mumle - noteres under mulige valgløfter *

Kyle sa...

Nå skal eg være fæl og si at FrP fjerner hele skattefradraget til fagforeningene.
That's gonna piss 'em off