Om VamPus

Bildet mitt
er Heidi Nordby Lunde, feminist, aktivist og Høyre-dame. Mer om Heidi. Kontakt meg på VamPus [a] gmail.com. Merk at kommentarer på innlegg eldre enn fem dager blir moderert - ene og alene for at jeg da får varsel om nye kommentarer. Leser ikke kommentarfeltet på gamle innlegg så ofte. Skriver du som anonym er sjansen stor for at det blir slettet sammen med spam.

lørdag, september 16, 2006

Ideologisk blindhet

En fast leser har tipset om en artikkel fra Dagens Medisin som viser at i tråd med Soria Moria-erklæringen har offentlige bruk av privat behandling gått ned med tolv prosent etter at den rødgrønne regjeringen tok over. For pasienter betyr dette lengre ventetid og forverrede lidelser, samtidig som stadig flere kjöper seg ut av köene for å få behandlingen de trenger (og har betalt for allerede gjennom skatt). Noen öyenlidelser kan före til blindhet i löpet av uker, hvilket vil si at forlenget kö öker risikoen for å bli blind.

Dette er essensen av rödgrönn politikk - la heller folk bli blinde i offentlig helsekö enn å (for å sitere min leser) stötte dem som ”profitterer på det offentliges helsekroner” og som helt sikkert ”har mest fra før”.

For å si det med Moderaterna i Sverige; Jag vil byta statsminister!

14 kommentarer:

Anonym sa...

Har du blitt så påvirket av det svenske valget at du har gått over til svensk tegnsetting, VamPus?

Anonym sa...

Aha! Jeg skjønte det var en grunn til de enorme underskuddene i helseforetakene. Men med private aktører i helsevesenet blir det vel som ellers; forbruket øker med tilbudet.

Anonym sa...

Det er flott at det faktisk blir dokumentert at det private får mindre av markedet. Eller.. Flott? Nei.

Det som er logisk er jo at når de private foretakene får færre pasienter, vil jo de offentlige få flere, siden jeg tviler på at det blir færre pasienter sånn helt uten videre. Gitt alt bråket rundt høye sykelønnskostnader.

Økt press på det offentlige "tilbudet", som allerede er belastet med stor kø, er resultatet. Det er bare positivt for de som bryr seg mest om hvem som eier, og ikke mest om de som trenger tjenestene.

Jag vil byta statsminister!

Nemo sa...

Idiotien lever lenge og godt i Norge. For det første burde staten, når den først krever inn skatt for helsetjenester i anstendighetens navn klare å opprettholde disse tjenestene på et noenlunde fornuftig nivå. Istedet skal det spares over en lav sko.

Helseforetakenes underskudd er ene og alene skapt av en bevisst og systematisk underbudsjettering for å spare penger, slik at andre "gode formål" kan tilgodesees.

Og det er ikke bare de rød-grønne som fører en slik politikk!

For det andre fører en slik underbudsjettering til unødvendige kostnader ved at mennesker går sykemeldt lenger enn nødvendig, og i verste fall pådrar seg alvorligere skader av sykdom enn nødvendig. Som igjen fører til økte kostnader.

Motsatt resultat av det ønskelige, men det er ikke noe nytt i Bakvendtland...

Det sosialistiske helsevesenet har beviselig ikke fungert, og staten bør ta konsekvensene, kutte kraftig i skattene, og la private forsikringsselskap stå for finansieringen av helsetjenestene.

Dette er viktigere enn private sykehus fordi en forsikring gir forsikringstaker rettslig gyldige rettigheter i forhold til behandling. Det eksisterer i praksis ikke i helsevesenet idag. Et forsikringsselskap kan holdes ansvarlig ved forringelse av helse og tapt arbeidsinntekt på grunn av lang ventetid, for eksempel.

Det kan i praksis skjelden eller aldri den "allmektige" staten.

Fordelingspolitikken kan uansett ivaretas i den grad det er ønskelig ved å legge inn rammer for forsikringsselskapene. Dekning, kostnader, osv kan (og bør etter mitt syn) være lovbestemt slik at ordningen i praksis kan være overkommelig for alle og gi like god (eller bedre) dekning i praksis som dagens system.

Problemstillingen er vel først og fremst å få staten til å frigi midler! (skattelette tilsvarende kostnadene ved samtlige helseforetak) Det er jo så mye i godtebutikken at helse blir litt kjedelig å satse på i lengden...

Mye kjekkere med kontantstøtte, frukt i skolen, minstepris i barnehager, etc, etc, etc ad infinitum.

Nemo sa...

Ny tanke:

Faktisk burde jo heller ikke staten få finansiere veiene våre!

Hadde veiavgifter gått uavkortet til samferdselsformål hadde vi jo hatt verdens beste veier!

Med andre ord, staten må gjerne få eie veiene, for min del, men i praksis har det vist seg at stortingspolitikerene IKKE har vett og anstendighet nok til å forvalte pengene!!!

Mindre makt til staten må i praksis bety mindre makt over pengene våre.

Jag vil inte bara byta statsminister, men hela skiten!

Nemo sa...

Må.Sove.Nå.

Anonym sa...

VamPus glemmer å foretelle at de blinde som sitter i kø også fryser pga. de høye strømprisene.

Hadde Børge Brende vært energiminister kunne de i det minste ha fyrt opp i ovnen med grønne sertifikater. Det er visst noe som skal gi god varme, etter det jeg forstår.

Anonym sa...

VrangPus prøver med klassisk avledningsmanøver å fraskrive seg alt ansvar for kraftkrisen som har vært under oppseiling som resultat av rød-grønnt illusjonsmakeri.

Anonym sa...

Jeg visste ikke en gang at det var jeg som var ansvarlig for kraftkrisen ...

Hadde jeg visst det - og hadde det fulgt noen myndighet med det ansvaret - så skulle jeg sannelig tatt noen kraftgrep, ja.

Skal forbrukerne få billig strøm i Norge, så må det brukes statlige milliarder og gjøres politiske utbyggingsvedtak. I et deregulert marked som i Norge i dag får vi de kraftprisene vi fortjener.

Å påstå noe annet er en ... vel, avledningsmanøver.

Anonym sa...

Artikkelen i Dagens Medisin er full av informasjon servert av folk som representerer private sykehuset Aleris. Greit sålangt. Hvor mange har fått med seg at Aleris tidligere het Omnia? Det navnet ble kanskje litt for belastende etter hvert. Et raskt Google-søk hoster opp artikler med overskrifter som "Grådige og søkkrike på søvn".

Her har vi nok et klassisk eksempel på kapitalister som skriker fordi noen fjerner sugerøret de har hatt nedi statskassa, og så forsøker de å skyve pasientene foran seg for å vise hvor fælt alt er blitt.

Kan blindeforbundet hoste opp tall som viser at flere er blitt blinde i 2006 enn i 2005, eller bedriver VamPus skremselspropaganda? Eller er hun en nyttig idiot for andre? (Det skulle tatt seg ut.)

Anonym sa...

Vrangpus, kan du være kreativ nok til å finne et annet navn enn et som til forveksløing ligner på en som har gjort seg bemerket? Har du problemer med å bli HØRT uten å bli forvekslet med Vampus? ......

Anonym sa...

sjekk bloggen min.
Er i Göteborg selv ;)
Ted

Anonym sa...

Problemet med nordmenn er at de er hjernevasket til å tro at å tjene penger er stygt. Jeg ble operert på access klinikken, staten kjøpte en plass til meg og jeg var i jobb raskt. Så fjernet de ordningen og resultatet er lange køer.

Når staten kjøper tjenester i private klinikker kan hvem som helst velge hvor de vil bli behandlet - i det offentlige sykehuset eller det private. Enkelt. Og køene forsvinner og ingen blir forskjellsbehandlet.

Dessuten en annen viktig ting å tenke på for dere som er hjernevasket til å hate privat næring - det er den private næringen som gir deg velferden din.

Before the Flood sa...

"Kan blindeforbundet hoste opp tall som viser at flere er blitt blinde i 2006 enn i 2005, eller bedriver VamPus skremselspropaganda?"

Om slik statistikk kunne legges frem ville den ikke si noe om den aktuelle problemstillingen. Det er en rekke andre årsaker til ervervet blindhet, bl.a. grønn stær og senkomplikasjoner av diabetes.
Inntil Norsk Pasientregister (www.npr.no) har personidentifiserbare data, er det heller ikke mulig å si noe om hvordan det går med pasienter som får en gitt lidelse sammenlignet med tidligere.
Spørsmålet er derfor ikke noe annet enn artig retorikk.

Det går frem av den refererte artikkelen at:

1) Ventetiden er lengre med kun offentlige tilbud (median 5 uker, maks 48 uker, mot Omnia, eller hva de nå heter 1 uke)

2) Sannsynligheten for å bli blind korrelerer med ventetiden på utredning/behandling

Konklusjonen må vel da bli at flere vil bli blinde, selv om det er teknisk vanskelig å påvise i statistikk?

Vrangpus og andre kan jo selvfølgelig hevde at premissene er basert på propaganda fra "kapitalister som skriker fordi noen fjerner sugerøret de har hatt nedi statskassa" og derved ikke er troverdige.

1) kan sjekkes på ulike nettsteder som gir informasjon om ventetid for ulike lidelser (www.frittsykehusvalg.no).

2) Faglitteratur eller et dertil egnet nettsted.