Om VamPus

Bildet mitt
er Heidi Nordby Lunde, feminist, aktivist og Høyre-dame. Mer om Heidi. Kontakt meg på VamPus [a] gmail.com. Merk at kommentarer på innlegg eldre enn fem dager blir moderert - ene og alene for at jeg da får varsel om nye kommentarer. Leser ikke kommentarfeltet på gamle innlegg så ofte. Skriver du som anonym er sjansen stor for at det blir slettet sammen med spam.

torsdag, september 14, 2006

Tåle så inderlig vel

Språk- og medieforsker Berit von der Lippe spør i Dagbladet hvor har det blitt av det «feministiske» engasjementet for burka-kvinnene i Afghanistan?

Her i Vesten lukket vi øynene for den groteske behandlingen kvinner ble utsatt for fordi det ikke rammet oss.

Hun kunne utvidet spørsmålet til å omfatte langt flere land, og både menn og kvinner som fengsles, tortureres og drepes for sine meninger. Land der befolkningen blir holdt i et jerngrep av ledere som mest av alt klamrer seg til makta. Vi har plikt til å hjelpe de som klarer å rømme gjennom vårt asylinstitutt. Vi har plikt til å hjelpe mennesker på flukt. Men - og her er spørsmålet - vi har ikke rett til å gjøre noe med situasjonen i det landet de rømmer fra? Hvordan kan man i det ene øyeblikk piske seg selv for å tåle en urett som ikke rammer oss selv, for i neste øyeblikk snakke om diplomati og dialog. Jan Arild Snoen bruker begrepet "humanitær intervensjon" i en artikkel om Saddams medløpere - og før noen går helt i ball om amerikansk imperialisme, oljegriskhet eller hva det måtte være - ta den helt prinsippielle debatten; er humanitær intervensjon legitimt? I så fall, når? Vi vet alle at en intervensjon vil føre til tap av sivile liv - men tålererer vi ikke bedre at sivile liv går tapt i politisk skapte sultkatastrofer, drepes i fengsle, tortureres til døde på verst tenkelige vis.

Når tåler vi så inderlig vel?

98 kommentarer:

Yosh sa...

rent legalt sett er human intervensjon aldri legitim.

i Menneskerettighetene punkt 29-3 står følgende. "Disse rettigheter og friheter må ikke i noe tilfelle utøves i strid med De Forente Nasjoners formål og prinsipper.
". Dette vil si at FNs prinsipp om at stater er suverene og at disse står høyere enn individer (som oss liberale hater) gjelder, og at derfor et land kan bryte alle 30 punktene uten at noen har rett til å gjøre noe.

Videre har man heller ikke noen nedskrevne regler om at folkemord / etnisk rensning automatisk vil medføre muligheten for militær intervensjon. Man har prøvd på dette etter 90-talls-fadesene, men ikke funnet frem til en beskrivelse på folkemord, siden stormaktene er uenige (Kineserne har merkelig nok noen innvendinger).

man har likevel en de facto regel om at folkemord gir rett til militær intervensjon. dette fikser supperådet enkelt ved å ikke bruke ordet folkemord i resolusjoner, siden det da ville påtvunget dem å gjøre noe.

så, verdens verste humantiære katastrofe (i følge FN) hvor 300.000 - 400.000 har dødd pga gal hudfarge er ikke et folkemord.

kanskje trenger man en FN reform?

Yosh sa...

det skal selvfølgelig også nevnes at FN vedtak står over alt annet, og slik at Norge kan innvaderes uten grunn dersom vi får resten av verden i mot oss.

i praksis vil alltid de 5 veto-maktene være uenige om slike ting og veto'e hverandres forslag, og man vil dermed la krigene / folkeretten gå sin gang uten noe vedtak fra FN sin side. det er med bakgrunn i dette at det er lurt å få reglene for intervensjon oppdatert til å passe i 2006.

Anonym sa...

Hva gjør vi med land som praktiserer tortur og dødsstraff, selvom de er partnere og samarbeidsland?

Hvorfor samarbeider vi med Kina, hvorfor leier USA baser i Uzbekistan som bedriver noe av de mest avskyelige former for tortur?

Hvorfor?

Jo, Vampus fordi vi trenger en, ja, en...samlet verden.

Og i realiteten, Vampus, så tar du ikke høyde for doble standarder og realpolitikk.
Den dagen folk innser realpolitikken, slipper vi problemstillinger som er enveisrettede og ikke spesielt interessante med tanke på monoman fokusering på hvilke land som står bak flest folkemord osv.

Verden gir stort sett blaffen og disse holdningene blir beskyttet av konservative tankemønstre som Vampus selv forfekter.

Enten er man kategorisk motstander av urett og uhumane tilstander, eller man kan løpe den inkonsekvente retningen og stille historieløse spørsmål som Vampus til stadighet gjør ved å bruke selektiv utvelgelse av de sorte områdene i verden istedenfor å peke på samtlige kritikkverdige forhold.

Her går spørsmålet som Yosh sier.

Sitat, Yosh

"Videre har man heller ikke noen nedskrevne regler om at folkemord / etnisk rensning automatisk vil medføre muligheten for militær intervensjon. Man har prøvd på dette etter 90-talls-fadesene, men ikke funnet frem til en beskrivelse på folkemord, siden stormaktene er uenige (Kineserne har merkelig nok noen innvendinger)."

Sitat slutt.

Ja, Yosh, kineserne har merkelig nok innvendiger, og det har du også.

Noen innvendinger?

Anonym sa...

Viktig prinsippiell debatt og bra at du tar det opp. Dersom man kan argumentere for at det som skjer utgjør en trussel mot internasjonal fred og sikkerhet, og det kan man jo ofte, så har man mandatet. Så har Yosh selvfølgelig rett i det med vetoretten, og det er jo gjerne det stopper opp. Helt.

Og utenfor FN sliter man straks litt mer med legitimiteten.

Uff, nå er jeg lite konstruktiv :)

Yosh sa...

jeg har da ingen innvendinger mot å skrive en definisjon på folkemord. det har neppe VamPus heller.

ps; vi samarbeider ikke med kineserne, vi lar det sivile samfunn i Norge handle varer med det det sivile samfunn i Kina.

pps: USA har ikke baser i uzbekistan, de ble kastet ut da amerikanerne kritiserte menneskerettighetsbruddene til Uzbekistan.

Anonym sa...

Sitat, Yosh

"vi samarbeider ikke med kineserne, vi lar det sivile samfunn i Norge handle varer med det det sivile samfunn i Kina."

Sitat slutt.

Vel, for meg er handel og diplomatisk kontakt det samme som samarbeid. Jeg tror Yosh er noe kategorisk her, da handelsboykott og diplomatisk brudd ikke er aktuelt som i andre tilfeller i verden.
Hvis Yosh er for frihandel og mot Kina, er det kanskje etikken til kjøpmenn som skal under lupen. Det er en annen debatt. At vi overhodet ikke samarbeider med Kina er selvsagt tull. Vi lar ikke debatten avspore.

At USA har blitt kastet ut av Uzbekistan etter kritikken i kjølvannet av de politiske demonstrasjonene og kidnapping samt tortur av dissidenter tidligere i år, har jeg ikke fått med meg, så jeg får unnskylde for det. Skulle gjerne hatt en link til en artikkel som gir detaljer, men ikke fra "nyhetskanaler" som CNN, Wikipedia eller andre useriøse "kilder".

Ved at debatten ikke skal avspore vil jeg inn på sporet igjen og legge til grunn at vesten har prosjekter og planer i land som ikke står på Amnestys ønskeliste over demokratiske eller "humane" stater.

Av hensyn til FN er klart en reform på sin plass, spesielt sikkerhetsrådet.
Burde ikke India eller andre stater være representert?(ett eksempel og ikke en mening).

Og, ja, igjen, jeg presiserer at Kina har sitt å si angående folkemord, krig og undertrykkelse.
Er det rart?
Trenger vi en skinndebatt?
Avsporing?

Innvendinger?

Yosh sa...

pst: angående utkastelsen av amerikanerne får du nesten velge kilde selv. her er et lite utvalgthe guardian er vel en greit nok troverdig avis?

"Vel, for meg er handel og diplomatisk kontakt det samme som samarbeid. Jeg tror Yosh er noe kategorisk her, da handelsboykott og diplomatisk brudd ikke er aktuelt som i andre tilfeller i verden."

jeg tror du klarer å argumentere greit mot deg selv. handelsboikott og diplomatisk brudd er ikke særlig aktuelt som du korrekt påpeker, men våre stater er ikke særlig nært knyttet sammen, og vi har f.eks forbud mot salg av våpen. jeg vil derfor ikke kalle det samarbeid, men en helt nøytral stilling. vi stikker ikke kjepper i hjulene på hverandre, men i og med at muligheten til handel er normen, så lar vi det sivile samfunn her få handle med det sivile samfunn der.

"Av hensyn til FN er klart en reform på sin plass, spesielt sikkerhetsrådet.
Burde ikke India eller andre stater være representert?(ett eksempel og ikke en mening)."

Jo, India, Japan, Tyskland og kanskje Brasil skal inn. Kineserne vil ha monopol på talsmann for Asia, og vil derfor nekte Japan og India fast plass, mens amerikanerne og Europa vil gjerne få inn Tyskland.

Demokratene i USA sysler samtidig med tanken om et FN kun for demokratier / semi-demokratier.

men er ikke dette egentlig en avsporing når hovedspørsmålet var intervensjon på humant grunnlag?

Yosh sa...

linken forsvant. søk på uzbekistan USA military base på google. dukker da opp flere avisartikler om emnet

Herodotus sa...

Jippi Vampus, endelig fikk du i gang en god debatt igjen. (Sko og øl all ære men..) Humanitær intervensjon er vel et av de mest betente begreper i historien (Hitler ivaderte for eksempel Norge for å forsvare oss mot England).

Og det forutsetter at angriperen selvsagt legitimerer seg med at han er mer human enn den som invaderes eller angripes. Irak var styrt av et diktatur og derfor var det en bra ting at man intervenerte og fjernet dette diktaturet. Men problemstillingen reiser like mange spørsmål som den besvarer. Hvor mye mer moral hadde USA enn Irak på kontoen slik at invasjonen ble humanitær?

USA er et demokrati men de torturerte fanger i Saddams gamle fengsler, de har vist at de ikke klarer å kontrollere landet mer enn Sovjet kontrollerte Afghanistan, og deres humanitære okkupasjon har kostet flere amerikanske liv enn selve krigen.

Viser dette at man edelmodig er rede til å ofre sine folk for Irakernes frihet? Ikke i realpolitikkens verden. Det hele er et spørsmål om kapabilitet, interesser i området og - i dagens medieverden - humanitets-fernisset. Det var kanskje bedre før da man var åpent kyniske; som i slutten av 1800-tallet da man i Storbritannia ofte siterte følgende lille vers:

"Whatever happens,
we have got
the Maxim Gun
- and they have not".

Anonym sa...

Sitat Yosh.

"men våre stater er ikke særlig nært knyttet sammen, og vi har f.eks forbud mot salg av våpen. jeg vil derfor ikke kalle det samarbeid, men en helt nøytral stilling."

Sitat slutt.

Nei, våre stater er ikke nært knyttet sammen. Som Yosh sier er vi nøytrale når vi ikke stikke kjeppene i hjulene på hverandre, med andre ord ikke motarbeider hverandre. Blir ikke det på sett og vis samarbeid?
Vi samarbeider med Kina på mange sett via kulturutveksling, handel, produksjon m.m. Spørsmålet blir i dette henseende hvordan Yosh vil definere ordet samarbeid og ikke forstå samarbeid i økonomisk og politisk forstand. Det kategoriske standpunktet at vi ikke samarbeider på noe plan fortsetter på ett definisjonsgrunnlag. Klart Kina ikke har våpenavtaler med oss, men trenger de det? Med Norge??

Vampus bruker Mugabes Zimbabwe som ett eksempel på ett land som muligens hadde hatt behov for "humanitær intervensjon". Kina er ganske sentral aktør i Zimbabwe med henhold til bygging av infrastruktur osv. Derfor plukket jeg opp tråden om Kina og at Kina har rett til å si sin mening i verdenspolitikken og fortiden.

Hvis man skal være bastant og urokkelig i en debatt om humanitær intervensjon vil jeg gjerne trekke frem kvinners situasjon i endel regionale områder i Afrika og i den muslimske verden.
Man kan stille spørsmålet om hvorfor vi ikke går inn i Saudi Arabia? Er sauderne forbryterske mot folkeretten med sitt ekstreme kvinnesyn? Er sauderne i konflikt med diverse konvensjoner når de arangerer kamelrytt med 4-5 åringer som kusker? (Forutsatt at ryktene om at rytterne er slaver er sant).
Er sauderne storsponsorer av terrorisme som store deler av den høyrekonservative mediafløyen hevder?
Går land som støtter terror og ekstremister under kategorien av land som det burde interveneres i, selvom terroren foregår på annen manns jord?

Til syvende og sist lurer jeg på om vi kommer ut av intervensjoner med ryggen fri når de dødfallene er talt opp?
Har vi økonomi til å
1. Intervenere i land som prekært trenger regimeskifte?
2. Har vi økonomi til å trekke oss ut av ett okkupert land og samtidig være sikker på at vår intervensjon vil være sikret fremtidig stabilitet.
3. Har vi den nødvendige kompetanse til å bedrive statsbygging i fremmede land?(Eksempelvis sentraliserte diktaturer med akefal lokalpolitikk).
4. Er nødvendigvis militær intervensjon i stor skala løsning for en eventuelt humanitær katastrofe?
5. Kan vi gjennomføre regimeskifter i særdeles undertrykkende land via boykotter?(eksempel: straffer vi eventuelt lokalbefolkningen mer på det viset?)
6. Skal vi ta ett land og konsentrere oss om dets politikk og gjennomføre reformer eller bør vi gå inn regionalt og knuse diktaturer, også de diktaturene som vi selv har hjulpet til makten?

Problematisk?

Hvilke løsninger er de mest gunstige for hver enkelt del av verden demografisk og politisk sett?

Hva med doble standarder?
Hva med handel?
Hva med retten til å intervenere sett fra ett FN perspektiv?

Innvendinger?

Eirik Løkke sa...

Fysisk makt underlagt moralsk rett er alltid riktig. Mennesker har rettigheter i kraft av å være mennesker, ikke i kraft av hvilken stat eller nasjon de måtte tilhøre. Det prinsippet der tror jeg på til den dagen jeg dør.

Problemet er opplagt å kunne applisere prinsippet i den reelle verden.

Mulig det ikke er mulig å rent militært, eller verdt prisen for den saksskyld, å intervenere i Nord-Korea, Zimbabwe, Iran, Syria, Burma eller andre morderiske regimer.

Men hva vi kan si høyt og tydelig er at det skal være en målsetning å kaste disse regimene på historiens skraphaug!

Bondevik uttalte i forbindelse med Irakkrigen at "det ikke kunne være offisiell norsk politikk å forandre regime".

Unnskyld Bondevik, men VISST FAEN bør det være et MÅL for norsk utenrikspolitikk å eliminere bandittregimer, og støtte mennesker, org og ideer som jobber for det liberale demokrati.

Hvis vi kan som Vampus legger opp til ta en prinsipiell debatt på tema og forhåpentligvis bli enig om prinsippet om at fysisk makt underlagt moralsk rett er et gyldig argument, så kan vi deretter ta debatten om hvordan vi skal applisere prinsippet.

Anonym sa...

Oi...

Avhandlinger...

Øyvind Strømmen sa...

Spørsmålet er vel ikke bare om "humanitære intervensjoner" kan forsvarer moralsk, men også om de kan forsvares strategisk.

Kan vi oppnå mer på en annen måte?

Nemo sa...

Hvem definerer moral? Bush? LOL!

Anonym sa...

hvorfor leier USA baser i Uzbekistan som bedriver noe av de mest avskyelige former for tortur?

http://www.globalsecurity.org/military/world/centralasia/khanabad.htm

On August 26, 2005, Uzbekistan's Senate approved the Uzbek government's order calling for the withdrawal of U.S. military forces from the country and the Karshi-Kanabad Airbase. Additionally, some senators demanded compensation for environmental damages caused by the U.S. at the facility.

In late July, 2005, the government of Uzbekistan ordered the United States to vacate an air base in Karshi-Kanabad (near the Uzbek border with Afghanistan) within 180 days. Karimov had offered use of the base to the U.S. shortly after 9/11.

http://en.wikipedia.org/wiki/Uzbekistan

kildene er ikke indymedia.

Thomas Kenworthy sa...
Denne kommentaren har blitt fjernet av en bloggadministrator.
Thomas Kenworthy sa...

Kaptilismus har ett sentralt poeng:

"Fysisk makt underlagt moralsk rett er alltid riktig"

En forbrytelse er en forbrytelse også når den begås av staten. Det er riktig å stanse og straffe forbrytere. Dersom internasjonal lov sier noe annet må loven forandres.

Dette er også real politikk:

Umoralske lover fører for det første per definisjon til elendighet for de som rammes.

For det andre vil lovene over tid bli ikke bli respektert fordi de strider mot folks rettferdighetsans.

For det tredje er vi ikke tjent med at bøller sitter med makten i store deler av verden.

Litt mere konkret FN har fra dag 1 da Stalin's Sovjet ble opptatt som fullverdig medlem vært en organisasjon full av forbrytere.
FN i sin nåværende form bør derfor legges ned og en ny organisasjon med kun frie medlemmer bør etableres.

Alle former for forsøk på regimeskifte innkludert full krig mot ikke medlemmer må legaliseres.

Krig er imidlertidig sjeldent nødvendig. Ufrie regimer holdes alltid opp av bistand og samkvem med friere nasjoner. Total økonomisk boicott av ufrie regimer vil raskt knekke dem.

Når det gjelder vår egen innvandringspolitikk bør vi snarest innføre fri innvandring. (Dette krever at vi samtidig avvikler velferdstaten).

Økonomisk forpleining av flyktninger må skje på frivillig basis.

Eventuelle militære intervensjoner i andre land må finansieres med frivillige øremerkede skattebidrag og utføre av frivillige soldater.

Anonym sa...

I 1985 var jeg medlem av Unge Høyre. Hvis det er en ting jeg angrer på fra den tiden, så er det at jeg ikke tok vare på de plakatene som erklærte:

"Fritt Afghanistan - Støtt Mujahedin".

De var nyyyydelige. En smilende Taliban-kriger med turban og kalasjnikov og en kledelig liten Unge Høyre-logo nederst i høyre hjørne......

Nemo sa...

"Fysisk makt underlagt moralsk rett er alltid riktig"

Og høres riktig ut.

Problemet er: hvem definerer "moralsk rett"? Ytterligående muslimske land og/eller religiøse talspersoner mener jo at det er moralsk rett å drive terror mot vesten.

En organisasjon av vestlige land utenfor FN som skal drive "politi-virksomhet" vil bli møtt av liknende organisasjoner som vil motsette seg dette. Resultater er i beste fall en opprettholdelse av status quo, i verste fall en ny verdenskrig.

Jeg sier ikke at "vi" ikke har mest rett (sett ut i fra vår egen kultur-imperialistiske tro på vår egen fortreffelighet), jeg sier at andre ikke nødvendigvis ser det slik. Det er en grunn for at enkelte land har veto-rett i FN. Resultatet av å ikke ha det er et sammenbrudd av systemet, og ren alenegang, slik vi så før første og andre verdenskrig.

Verden er ikke svart/hvitt, ei heller er den et sted hvor naive løsninger fungerer.

REALPOLITIKK er et stikkord her, VIRKELIGHETENS VERDEN er et annet.

Det er livsfarlig naivt å tro at en slik "politi-taktikk" vil kunne fungere.

Dessuten, USA, som sterkeste aktør i en slik "vestlig-politi-styrke" har vist gang på gang at de ikke bryr seg om internasjonale avtaler og regelverk. Hva skulle få dem til å begynne nå?

Den sterkestes rett er et annet stikkord her, alt annet er naivt tåkeprat. FN fungerer ikke perfekt, nettopp på grunn av dette. En verden uten FN vil fremdeles ikke fungere perfekt.

Jeg spør igjen, hvem definerer lov og rett? Bush? Hva med Irak? Hovedargumentet for krigen var at de hadde WMD's. Det hadde de ikke, men det er ikke poenget mitt. Hva med USA? De har mest WMD's i verden. Skal det være grunn til å invadere USA?

Get real!

Anonym sa...

Manfred:

Mujahedin er en umåtelig bred betegnelse som dekker alt fra terrorister på ene siden til vanlige regjeringssoldater i muslimske land på den andre. At et antall av disse hellige krigerne har gjort usedvanlig utrivelige ting er det vanskelig å holde samlebetegnelsen mujahedin ansvarlig for.
Det blir litt som å skulle smi alle gutta på skauen over en kam fordi noen av de var hardbarkede kommunister og andre utførte ufine likvidasjoner.

Selv med min bombastiske motstand mot tante Osama og hans muntre menn har jeg problemer med å se noe negativt i at Høyre i sin tid var positivt instillte til at Afghanerne kjempet for sin uavhengighet fra den sovjetiske invasjonen.

Thomas Kenworthy sa...

Quote Problemet er: hvem definerer "moralsk rett"?

I korthet:

Det gjøres ved en identifikasjon av mennesket som ett "tenkende dyr." Mennesket overlevelses redskap er intellektet. Intellektet krever frihet.

Videre: uten mennesker ingen verdier og ingen moral. Moralen er derfor rotfestet i menneskers liv og lykke. Frihet er derfor det moralsk rette.

( Observer ellers at det denne utledningen kun inneholder observasjoner og logiske slutninger. Moralen er objektiv og ikke subjektiv. Det er ikke noe "hvem". )

De praktiske implikasjonene av denne identifikasjonen er å etablere ett sammfunnsystem som beskytter menneskets frihet. dvs at staten beskytter innbyggerene mot kriminelle og at innbyggerne beskyttes mot staten selv.
Dette gjøres ved implementasjon av ukrenkelige rettigheter (eiendomsrett og kontraktsfrihet) og implementasjon av rettsprinsipper som at man er uskyldig inntil det motsatte er bevist, at det ikke finnes lover mot ikke kriminellle handlinger (homofili, ytringer, utroskap osv), at rettsystemet er offentlig og gjennomsiktig, at lederne velges på nytt regelmessig m.m.

Den vestlige verdens rettsystem er "real" og har som alle kan observere løftet vestens ut av fattigdom og utrygghet de siste 250 årene.

I resten av verden, som ikke håndhever frihet som moralsk prinsipp, lever befolkningen i stor elendighet.

Thomas Kenworthy sa...

Quote "Resultater er i beste fall en opprettholdelse av status quo, i verste fall en ny verdenskrig".

Det finnes en ting som er verre en krig. Det er diktatur. Statens krig mot sin egen befolkning.

Thomas Kenworthy sa...

quote "Dessuten, USA, som sterkeste aktør i en slik "vestlig-politi-styrke" har vist gang på gang at de ikke bryr seg om internasjonale avtaler og regelverk."

Når en diktator eller klan leder opprer umoralsk i stor skala og lemlester og dreper sin egen befolknig har han satt landet og seg selv utenfor en hver moral. Landet\området burde vært utenfor alle beskyttende internasjonale avtaler og regelverk.

Når så ikke er tilfelle er det regelverket som er feil.

Alle USA's avtalebrudd må sees ut i fra den kontekst de er begått i.

( Forøvrig styres USA av en religiøs president og jeg forsvarer ikke alle USA's handlinger ned til minste detalj.
)

Anonym sa...

On August 26, 2005, Uzbekistan's Senate approved the Uzbek government's order calling for the withdrawal of U.S. military forces from the country and the Karshi-Kanabad Airbase. Additionally, some senators demanded compensation for environmental damages caused by the U.S. at the facility.

Skriver anonym..

Forandrer virkelig tilbaketrekning av en base sannheten at vi hadde baser i Uzbekistan under ett terrorregime? Vi har hatt baser i Uzbekistan, men ble kastet ut da vi begynte å kritisere landet for torutur. Så vi lot altså landet i flere år tortrere og bedrive ekstremisme mot sin befolkning med vår viten og lojalitet mot ett regime uten å si en dritt?

Så, hva prøver du å i si, anonym, at du er full av ....?

Jarle Petterson sa...

Morn, Vamp.

Jeg postet nyss en kommentar til deg borti Borgerjournalistikk-bloggen. Men så slo det meg at det ikke uten videre er gitt at du får lest den.

Consider yourself warned, iallfall.

Med ønsker om fremifrå helg osb.

Anonym sa...

Så, hva prøver du å i si chr. , at du er full av FAEN?

Hvorfor samarbeider vi med Kina, hvorfor leier USA baser i Uzbekistan som bedriver noe av de mest avskyelige former for tortur?

Hvorfor er venstresosialister så snevre i knollen at de ikke evner å få med seg at USA har aviklet basen i Uzbekistan ?

http://www.globalsecurity.org/military/world/centralasia/khanabad.htm

Kjenner jeg den venstreekstrmistiske sekt rett var menneskerettighetsstatusen til dennne type regimer uinteressente om de hadde en tillstrekklig anti-amerikansk profil.

Nemo sa...

Ragnar D

Er jo helt enig med deg, men slike prinsipper funker dårlig i virkeligheten. Når brukte for eksempel USA slike prinsipper for å bestemme sine handlinger?

De intervenerer bare der de tror de har en faktisk fordel av det. Noe som er menneskelig (desverre).

Og når du sier: "Når en diktator eller klan leder opprer umoralsk i stor skala og lemlester og dreper sin egen befolknig har han satt landet og seg selv utenfor en hver moral. Landet\området burde vært utenfor alle beskyttende internasjonale avtaler og regelverk."

Er jeg i prinsippet helt enig.

Men problemstillingen er der fortsatt. Hvem bestemmer hvor en innsats skal gjøres? Hvert enkelt land? I så fall er vi tilbake til prinsippet om den sterkestes rett, som fører oss langt på villspor.

Et alternativt FN? Hvem gir det fullmakter?

Sannheten er jo at alle, inkludert USA, bruker sin militære eller økonomiske makt for å mele sin egen kake, dvs, styrke sin maktbase (interesser).

Hadde Bush og andre tenkt som deg, ville verden vært et bedre sted, men mitt poeng er at slik funker det ikke, og det er lite vi kan gjøre med det.

Jeg lanserer en alternativ tanke, nemlig at alle lands vetorett i FN automatisk blir nedstemt om det er flertall mot det. Det ville definert rett og galt ut i fra demokratiske prinsipper.

I tillegg burde det i utgangspunktet vært nedfelt en objektiv lov, noe i nærheten av det du beskriver, som en rettesnor.

Uheldigvis ville det nok medført at det første landet som trakk seg var USA, og hele saken hadde kokt bort i kålen.

Anonym sa...

Anonym

"Hvorfor er venstresosialister så snevre i knollen at de ikke evner å få med seg at USA har aviklet basen i Uzbekistan ?"

Ja, her er det mange venstresosialister som argumenterer mot at vesten gir faen i diktaturer så lenge de tjener våre mål. Har vi en ny variant? "Reductio ad sosialismum"? eller "Reductio ad communismum" kanskje? Får vi vondt når vi blir befalt å bryte samarbeid med diktaturer fordi det er skandaløst? Hva med perioden før man avvikler samarbeid med fascister? Rett i glemmeboka? Ja, huff så trist at jeg ikke også kan bli konfrontert med Hitler så vi kan innlemme "Reductio ad Hitlerum" på toppen av det hele.

"Kjenner jeg den venstreekstrmistiske sekt rett var menneskerettighetsstatusen til dennne type regimer uinteressente om de hadde en tillstrekklig anti-amerikansk profil."

Stakkars amerika, som blir brukt som eksempel. Stakkars Kina som blir brukt som eksempel. Stakkar, akkar.
Hvis du drepte noen igår, må du i retten for det imorgen. Men rettsprinsipper skjønner ikke anonym, slå det opp i wikipedia, din store gud og lærer. Det står her.

http://en.wikipedia.org/wiki/Liberalism

Er du fra Internasjonale Sosialister?

Thomas Kenworthy sa...

Jeg mener det er lar seg gjøre å identifisere om ett land er fritt eller ikke. Og at dette således kan avgjøres av en uavhengig gruppe etter objektive kriterier.

For det første må lovverket sikre innbyggerne frihet på papiret.
For det andre må rettsprosessene være offentlige slik at de kan følges.
For det tredje må prosessene overvåkes over tid.

Mitt forslag er at det opprettes ett nytt FN som kun er åpent for frie nasjoner.

Jeg foreslår at medlemsnasjonene har en permanent full økonomisk boikott av ikke medlemene. Ingen handel, ingen reiser, ingen varetransport.

Jeg foreslår videre at medlemsnasjonene ikke ankerkjenner regimene hos ikke medlemene. Disse landene er rettsløse "wanted dead or alive" for enhver som ser seg tjent med å gjøre jobben.

Uten frihet, intet intellekt. De ufrie nasjonene knekker raskt sammen uten tilgang på vestlig kapital og "know how". De blir nødt til å tilpasse seg de nye kjørereglene.

Hvorfor er så ikke verden inrettet slik?

Det er fordi de frie nasjonene ikke erkjenner frihetens betydning. Få forsvarer friheten kompromissløst. Vi har de kristne som helst vil at du skal underodne deg gud, sosialistene som ønsker at du skal underordne deg staten og sosialdemokratene og de konservative som tar friheten fra deg når de finner det formålstjenlig.

Frihet er Vestens essens. Vår kjerneverdi og vår hoved fiendes Islam's angrepsmål.

Anonym sa...

Viking 3-3:

Taliban var den fraksjonen som tok ledelsen etter at sekularistene var presset ut av mujahedin-bevegelsen. En enkel match, sekularistene var sett på som potensielle agenter for Moskva og var således fiender også av USA.

De færreste har problemer med USAs tidligere støtte til denne bevegelsen. Bortsett fra de som måtte leve under Talibans åk i ettertid.

Men det er kanskje en helt annen sak?

Anonym sa...

?

Anonym sa...

Anonymous, kan ikke jeg også få være noe? Jeg vil helst være noe som er lengst vekk fra venstresiden, men nærmest høyresiden. Fikk en besnærende følelse av at dette "partiet" ligger deg nært til hjertet.

http://www.sosialkorporatistene.net/

Er dette noe?

Kilden er ikke fra stormfront.

Anonym sa...

Vampus:

Ett skritt på veien til den bevisstheten du etterlyser, er å se forholdene i Afghanistan fra innsiden. Jeg anbefaler boken "På drømmedagen står vi opp klokkel fire om morgenen - stemmer fra Afghanistan" av den erfarne feministen og pornomotstanderen Unni Rustad. Hun er en smule (Obs! Eufeisme!) mer nyansert enn Snoens klokkertro på geværenes forløsende egenskaper......

Anonym sa...

Hvorfor er venstresosialister så snevre i knollen at de ikke evner å få med seg at USA har aviklet basen i Uzbekistan ?

http://www.globalsecurity.org/military/world/centralasia/khanabad.htm

Kjenner jeg den venstreekstrmistiske sekt rett var menneskerettighetsstatusen til dennne type regimer uinteressente om de hadde en tillstrekklig anti-amerikansk profil.

Dette pedagogiske eksempelet her viser hykleriet og dobbeltmoralen til de passive støttespillere til de moralske etterfølgerne til RAF ,ETA OG FRAP

Anonym sa...

Anonymous, du glemte IRA, KGB, FARC, STASI og Contras.

Contras?

Skulle ønske vi hadde diktatur så vi kunne slippe å krangle.
Personlig likte jeg Pinochets regime, men Stalins var ikke værst det heller.
Nå setter jeg også en knapp på absoluttisme og monarki, spesielt kong Leopolds humane behandling av Kongo.
Og apartheid da, det må jo være løsningen i Europa.

"Dette pedagogiske eksempelet her viser hykleriet og dobbeltmoralen til de passive støttespillere til de moralske etterfølgerne til RAF ,ETA OG FRAP"

Stakkar liten...liker ikke demokrati, det er styggedom. Demokrater støtter jo bare terrorister.
Og motstandere av all form for undertrykkelse og diktaturløsninger, huffameien...De avslører meg.

Uff og uff, krtikere burde sitte i fengsel i Uzbekistan.

Anonym sa...

Vil gjerne ha en forklaring på initialene RAF! Det er initialene til det britiske flyvåpenet (Royal Air Force), men initialene må tydeligvis stå for en eller annen terrorbevegelse også. Vil vite hvilken! På forhånd takk.

Anonym sa...

MEN I ALL VERDENS LAND OG RIKE ER DU HELT HISTORIELØS MANN?!!?

RAF = Rote Armee Fraktion, aka Baader Meinhof gruppen, en gjeng som hadde forlest seg på Guevaras håndbok for geriljakrig. De satte seg fore å starte revolusjonen i Vest-Tyskland gjennom å terge den tyske klassestaten til å undertrykke folket, jfr Lenins teser om klassebevissthetens øyeblikk. Kapring og spregning av fly (med sivilister om bord), bomber mot ambassader, kidnapping og henrettelse av politiske topper var metodene deres opp gjennom hele 60-tallet. De ble oppløst så seint som i 1999, men de forlot den hodeløse militante linja si en eller annen gang på 70-tallet.

I en undersøkelse utført av der Spiegel rundt starten av syttitallet oppga hver femte spurte tysker under tredve års alder at de kunne tenke seg å skjule et RAF-medlem på flukt.

Så når unge muslimer står fram i dag og uttrykker sympati for Bin Laden (i forrige uke det var, denne uken har vi som kjent bestemt oss for at alle fornekter Bin Laden) så tenker jeg at verden er den samme som det den alltid har vært.

I motsetning til de som bevrende erklærer at vi står foran en indre fiende for første gang siden krigen....

Tilsvarende grupper fantes i Hellas, Frankrike (Aktion Directe) og Italia (Brigade Rosso). Ta et sveip på nettet.

Anonym sa...

Uff og uff, krtikere burde sitte i fengsel i Uzbekistan.
Behovet er større for elemetær historieforståelse.

Thomas Kenworthy sa...

Helge,
quote "Jeg lanserer en alternativ tanke, nemlig at alle lands vetorett i FN automatisk blir nedstemt om det er flertall mot det. Det ville definert rett og galt ut i fra demokratiske prinsipper."

Omtrent havparten (vil jeg tippe) av jordens nasjoner er ledet av forbrytere. Jeg avviser totalt at disse skal være med å stemme om hva som er rett og galt.

Jeg avviser forøvrig demokratiske avstemninger om rett og galt generellt. Det er f.ex galt å stene utroe kvinner eller homofile selv om befolkningen demokratisk har besluttet å innføre sharia.

Jeg forsvarer i stedet prinsippet om ukrenkelige rettigheter.

Thomas Kenworthy sa...

Helge,
quote "Sannheten er jo at alle, inkludert USA, bruker sin militære eller økonomiske makt for å mele sin egen kake, dvs, styrke sin maktbase (interesser)."

Vestens primære interesse er sikkerhet. For å oppnå sikkerhet kan det værer riktig å intervenere militært i andre land. Dette dersom landet er truende og ruster opp eller støtter terrorister.

Religiøse fantatikere har erklært vesten krig. Militær bruk kan være riktig. Noen ganger kan militær bruken vise seg å være feil, men skylden for dette ligger 100% på angriperen, de fanatiske muslimene som har startet krigen.

Vestens sekundære interesse er velstand. Militær bruk sikrer aldri velstand. De ødelegger kun motpartens evne til å produsere slik at begge parter blir fattigere. Frihandel er den beste veien til velstand.

Anonym sa...

Enig med Ragnar. Det virker ikke riktig at en diktator skal ha like mye å si i FN som en representant fra en demokratisk nasjon. I grunnen rart at det ikke følger allerede av internasjonal rett, men det er kanskje fordi den ikke retter seg mot individer?
Personlig ser jeg store fordeler ved nasjonalstatens suverenitet når det gjelder opprettholdelse av demokratiske rettigheter, men det er klart at staten også brukes til det motsatte, som skjold mot legitim intervensjon pga folkeretten. Jeg er uansett skeptisk til å gi en organisasjon fullmakt til å gripe direkte inn i en demokratisk nasjons anliggender. Det blir vanskelig å debattere legitimitet når det er såpass stor innbydres forskjell blant det som anerkjennes som stater.

VamPus sa...

Öyvind: enig i at selvsagt må man vurdere om det er andre måter å oppnå endringer på som er mer effektive, men det mangler vel ikke på land som har hatt samme kjipe styre i 20-30 år hvor vi snart må ha prövd alt av andre virkemidler?
Pst: du spör om hvorfor vi ikke invaderer saudi-arabia etc - men altså, at vi ikke gjör noe i ett land betyr jo ikke at vi skal unnlate å gjöre noe et annet sted? Det handler jo også om ressurser.

Poenget var å stille spörsmål om at siden vi har et ansvar for verdens flyktninger, burde vi ikke i så fall ha en rett til å gjöre noe med det som gjör at folk söker asyl og flykter fra sine land?

Når vi ser land hvor kvinner undertrykkes på det groveste, folk mishandles for sine meninger - har vi virkelig ingen rett til å gripe inn? OG jeg önsket å belyse prinsippet, ikke en debatt om Irakkrigen..

Anonym sa...

Terrorismens historie.

Behovet er større for elemetær historieforståelse.

Hjernevask.

Behovet er større for elementær fornuft.

Anonym sa...

Behovet er større for elementær fornuft.

Ja .
Jeg hører parlamentet i det rasistiske militærdiktatur Pakistan har truffet et vedtak om at paven ikke skal sitere teologiske vurderinger fra 1300 tallet.

De samme hyklere og dobbeltmoralister i Pakistan vil fortsette å hjernevaske og indoktrinere RAF sine etterkommere.
Hensikten er å prøve å tvinge våre politikere til å legge om utenrikspolitikken.

Anonym sa...

Hallgeir H. Korteland said...

Behovet er større for elementær fornuft.

Ja .
Jeg hører parlamentet i det rasistiske militærdiktatur Pakistan har truffet et vedtak om at paven ikke skal sitere teologiske vurderinger fra 1300 tallet.

De samme hyklere og dobbeltmoralister i Pakistan vil fortsette å hjernevaske og indoktrinere NSDAP sine etterkommere.
Hensikten er å prøve å tvinge våre politikere til å legge om utenrikspolitikken.

Machiavelli (No) sa...

"Fysisk makt underlagt moralsk rett er alltid riktig."

Dette er jo det glade vanvidd, og illustrerer på utmerket vis akkurat hvor K sporer helt av i sine politiske grunnprinsipper.

Når man lever etter slike pompøse credoer, så glemmer man at ingen er perfekte - ei heller av dømmekraft. Og realpolitikkens verden er IKKE en rosenrød, ridderromantisk arena, hvor de gode kjemper mot de vonde, og det gode alltid vinner, og alltid er veldig godt.

Det finnes mange veldig gode grunner til å holde fingrene totalt av fatet i interne anliggender, så lenge som mulig (beviselige folkemord, mot forsvarsløse mennesker, må man alltid kunne reagere mot), og fremst av disse er retten til ethvert folk til å ta seg av sine EGNE undertrykkere - og andre uønskede regimer.

Det er veldig naivt å tro på intervensjon som et moralsk imperativ. Og når man velger seg USA som makthåndhever i så måte, så er ens politiske støtte i tillegg direkte dumsnill og farlig.

Styrk FN heller. Styrk diplomatiet. Styrk overnasjonale løsninger (traktater etc.). Ikke la Bush rasere USAs utenriksrolle, samt presidentembetet, for uoverskuelig framtid.

Helt seriøst.


M

Ps. Monticello Society forplikter.. ?

Machiavelli (No) sa...

"Anonymous, du glemte IRA, KGB, FARC, STASI og Contras.

Contras?

Skulle ønske vi hadde diktatur så vi kunne slippe å krangle."

Nei, for Contras var jo så snille og greie gutter - og Sandinistene så skumle og onde. Noen sier til og med de spiste barn!! Huff og huff...

*stønn*


M

Anonym sa...

http://www.tellthechildrenthetruth.com/gallery/
Det er tydligvis ønsker om å poengter den ridderlige oppgave Contras hadde ?

De samme hyklere og dobbeltmoralister i Pakistan vil fortsette å hjernevaske og indoktrinere NSDAP sine etterkommere.

1966. Karachi, Pakistan. Amin Al Husseini continues to be central figure in Pakistani leadership.

1970. Karachi, Pakistan. Husseini with Pakistani leader.

Styrk FN heller. Styrk diplomatiet. Styrk overnasjonale løsninger (traktater etc.)

http://www.amnesty.no/web.nsf/pages/B679CBB6968F0D5EC1257196002B2715

Machiavelli (No) du din sleipe dobbeltmoraske tufs hva er din løsning,bortsett fra å drive sjikane mot amerikanske myndigheter.

Anonym sa...

Hallgeir H. Korteland said...

http://www.tellthechildrenthetruth.com/gallery/
Det er tydligvis ønsker om å poengter den ridderlige oppgave Contras hadde ?

De samme hyklere og dobbeltmoralister i Pakistan vil fortsette å hjernevaske og indoktrinere NSDAP sine etterkommere.

Og ikke minst de noe spekulative Ratlines etter WW2.

Styrk FN heller. Styrk diplomatiet. Styrk overnasjonale løsninger (traktater etc.)

http://www.amnesty.no/web.nsf/pages/B679CBB6968F0D5EC1257196002B2715

Interessant artikkel og det bedritne styret i Khartoum sammen med den arabiske liga hersjer skruppelløst.
Kina selger våpen og støtter mange regimer, helt klart, forkastelig politikk.
Våpenhandel er stor butikk for alle våpenproduserende land og vi har alle svin på skogen.
Det er utopisk å avskaffe krig, dessverre.

Hilsen RAF ,ETA, FRAP, IRA, KGB, FARC, STASI, Contras, CIA, ISI, RAW, SVR, DCRG og Gestapo.

Anonym sa...

Vi tåler utmerket vel den urett som ikke rammer oss selv. Vi tålte å se hele Øst-Europa innesperret bak piggtråd og minefelt(Berge Furre var hyppig gjest). Vi tålte å se SørØstAsia omgjort til en stor konsentrasjonsleir(Kampuchea, et interessant sosialt eksperiment, for å sitere Sigurd Allern eller var det Pål Steigan?)
Vi tålte å se kulturrevolusjonen i Kina(folkets nærhet til produksjonsmidlene, sa professor Galtung).
Vi, og våre intellektuelles tålegrense er ganske høy, bare det tålte regimet er antivestlig og i særdeleshet antiamerikansk nok.
Vi tåler nok litt mere.

Anonym sa...

For ikke å snakke om, Kjell, at vi tålte så inderlig vel tre millioner drepte vietnamesere. Eller var det kanskje - for å sitere vertinna - en prinsippsak?

Din forferdelse over Steigan overbeviser forresten ikke helt. Amerikanerne bevæpnet Røde Khmer ved inngangen til 70-tallet fordi de var fiender av Vietcong. Spør Steigan, hvis jeg ikke tar helt feil så støttet AKP amerikanernes oppbygning av Pol Pots makt ut fra pragmatiske perspektiver...

Thomas Kenworthy sa...

quote Machiavelli
Fysisk makt underlagt moralsk rett er alltid riktig."
...
"Når man lever etter slike pompøse credoer, så glemmer man at ingen er perfekte - ei heller av dømmekraft. Og realpolitikkens verden er IKKE en rosenrød, ridderromantisk arena, hvor de gode kjemper mot de vonde, og det gode alltid vinner, og alltid er veldig godt."

Det er ikke glemt, tvert i mot. Det er dette som er moralens begrunnelse. Moral er ett sett gjennomtenkte prinsipper for hvordan man skal handle for å promotere det gode når man står overfor vanskelige praktiske valg.

Moralsk prinsippløshet derimot er en støtte til det onde. Enten ved at man direkte støtter det onde f.ex en diktator som Castro eller indirekte ved at man er nøytral. Dersom f.ex stiller seg nøytral til ett tyveri; så støtter man tyven.

Thomas Kenworthy sa...

Machiavelli
quote "Det er veldig naivt å tro på intervensjon som et moralsk imperativ"

Jeg forsvarte ikke intervensjon som et moralsk imperativ.

Jeg foreslo i steden at man gjør landet rettsløst. dvs fritt frem for hvem som helst som er villige til å gjøre jobben.

Dette kan sammelignes med at du blir vitne til en voldtekt eller ett grovt overfall. Jeg mener da at du skal vurdere din egen sikkerhet, om du er forsørger, om du har mulighet til å gripe effektivt inn i situasjonen m.m. før du griper inn. Men dersom du så kakker overgriperen i hodet med en sten så er det ikke straffbart. Overgriperen er ikke beskyttet av loven på samme måter som oss andre.

For det andre forslo jeg økonomisk boicott. Som er ett ikke voldelig middel.

Thomas Kenworthy sa...

quote Machiavelli

"Og når man velger seg USA som makthåndhever i så måte, så er ens politiske støtte i tillegg direkte dumsnill og farlig."

Man begynner å bli trett av denne anti amerikanismen. USA har reddet verden først fra nasismen så fra kommunismen. Nå står USA opp for å forsvare verden mot Islam.

For noen år siden æklærte islam krig. Når man ærklærer krig kommer det bomber i retur. Bombene vil kunne drepe sivile. Motparten vil også kunne komme til å gjøre taktiske og strategiske feil slik at det skjer større skader enn nødvendig. Alt dette vet man når man ærklærer krig.

Poenget er at ansvaret for ødeleggelsene hviler 100% på angriperen.

Al quaida & co kan når som helst kunngjøre at de legger ned våpnene og trekke seg fredlig tilbake til sine huler.

Anonym sa...

"Man begynner å bli trett av denne anti amerikanismen."

Er det sånn du formidler din tretthet, i tredje person?" Ho ho ho, dette blir gøy! Jeg skal også skal begynne å omtale meg selv i tredje person, sånn som i Seinfeld: "Manfred liker ikke dette", "Manfred blir sint nå"

Anonym sa...

VamPus skriver: "at vi ikke gjör noe i ett land betyr jo ikke at vi skal unnlate å gjöre noe et annet sted? Det handler jo også om ressurser."

Men mest av alt handler det nok om dobbeltmoral. Minst. Multippelmoral.

Hvis man vil bedrive realpolitikk er det kanskje like greit å forsøke å kamuflere sine mål bak uselviske deklarasjoner.

Det er så mange her som uffer seg og jamrer over sosialistiske og kommunistiske regimer opp gjennom tidene, at man nesten kan bli forledet til å tro at de er finansiert av en eller annen komite for gjenreising av søramerikanske dikatorers gode navn of rykte.

Men, tanken på Unge Høyre som heiagjeng for Osama bin Laden gjør jo at slike konspiratoriske tanker lett jages på flukt.

Anonym sa...

http://www.hawaii.edu/powerkills/NOTE1.HTM

II 128,168,000 VICTIMS: THE DEKA-MEGAMURDERERS
4. 61,911,000 Murdered: The Soviet Gulag State
5. 35,236,000 Murdered: The Communist Chinese Ant Hill
6. 20,946,000 Murdered: The Nazi Genocide State
7. 10,214,000 Murdered: The Depraved Nationalist Regime

Det står i partiprogrammet ditt at USA er verdenshistoriens største massemordere, den troen skal ikke jeg ta fra deg.

Vi har jo Johan Galtung som sannhetsvitne på at USA er historiens største satan så da er det nok sant.
Venstreekstremistene har i sin maniske selvrettferdighetstrang ikke evner til å forstå at

http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/americas/5351914.stm
De udemokratiske drittsekkene de støtter vet ikke hva demokrati er.

Anonym sa...

Det verken høyresiden eller venstresiden ikke forstår er at krig er den eneste løsningen vi har for å oppnå fred.

Anonym sa...

Wildcat:

WHO anslår at det dør 50 000 barn av sult og underernæring hvert døgn. Selv om det produseres mat og preventiver nok til alle.

Anonym sa...

Hm, ikke helt sikker på hvordan jeg skal tolke Manfreds siste innlegg. Siden det er svar til Wildcats innlegg er det fristende å anta at han mener disse 50,000 pr. dag er USAs feil. Tar jeg feil (noe jeg håper jeg gjør) beklager jeg insinuasjonen. Da vil jeg tillate meg å spørre hva han mente å si med innlegget sitt, for da har jeg ikke skjønt det. Hvis jeg derimot har rett, ønsker jeg å høre begrunnelsen for hvorfor Manfred mener dette. Det kan bli interessant.

Sitat Manfred: "MEN I ALL VERDENS LAND OG RIKE ER DU HELT HISTORIELØS MANN?!!?"

Du tar en hyggelig tone, det skal du ha. Ja, jeg må innrømme at jeg er så historieløs at jeg ikke har hørt om RAF. Jeg har hørt om Baader-Meinhof, men ikke at de skal ha gått under forkortelsen RAF. Jeg husker vagt at jeg har hørt betegnelsen Rote Armee Fraktion, men koblet ikke dette i denne sammenheng.

Anonym sa...

Anonymous3, wildcat har ikke kommet med noe innlegg, han har bare klippet og limt litt fra internett, samt litt mani om venstreekstremisme, satan og udemokratiske demokrater. La nå wildcat skrike, raute og dekke sin "argumentasjon" om hvorfor hans/hennes sykelige tilhang til nazisme kan pensles over med linker fra webben.
Alle vet at kommunister og nazister har drept flest mennesker, wildcat trenger å gjenta det for seg selv nok ganger så manien blir dyrket og opphevet til en egenpedagogisk indoktrinering.

For å bruke wildcats eget utsagn, bare endret fortegn.
"Wildcat har i sin maniske selvrettferdighetstrang ikke evner til å forstå at ekstremisme er en del av selvrettferdighetstrangen".

Anonym sa...

Anonym3

Jeg er en mild mann, kanskje fordi jeg var så rasende i min ungdom ;))

De 50 000 i døgnet var bare en altfor liten påminnelse om at umenneskelige forhold og massedød (50 000 x 365 blir 182 500 000 - etthundreogåttito millioner femhundre tusen) fremdeles er dagens orden, til tross for at kommunismen og nazismen tilsynelatende er døde begge to.

Hvis du vil diskutere irrasjonell befolkingsøkning, må vi starte med fødselsstrategiene som oppstår i sammenhengen mellom knapphet på jord og forventet framtidig inntekt.

Anonym sa...

psychopatus provocaloris opererer fortsatt med den vrangforestillingen at informasjon er priviligert for hans nytte og propaganda.
Uønsket informasjon kan ikke hans meningsmotstandere benytte seg av.

Det er lenge siden hjernevaskede Norske ekstremister kunne sette dagsorden og bestemme hvordan verden skulle tolkes.

Venstreekstremistene har i sin maniske selvrettferdighetstrang ikke evner til å forstå at


psychopatus provocaloris ,er det på Cuba løsningen på verdens problemer ligger?
50.000 færre døde pr dag ?

For å bruke psychopatus provocaloris eget utsagn, bare endret fortegn.
"psychopatus provocaloris har i sin maniske selvrettferdighetstrang ikke evner til å forstå at ekstremisme er en del av selvrettferdighetstrangen".

Anonym sa...

Wildcat, hvem sier at jeg støtter Kuba eller andre regimer?
Du?

Det er lenge siden hjernevaskede Norske ekstremister kunne sette dagsorden og bestemme hvordan verden skulle tolkes.

Takk i lige måte.

"psychopatus provocaloris har i sin maniske selvrettferdighetstrang ikke evner til å forstå at ekstremisme er en del av selvrettferdighetstrangen".

Trengs ikke videre forklaring, det er bevist og overflødig snakke om.

Jeg er nok ikke venstreekstremist, heller av det mest ekstreme slaget av idioter.

Min rettesnor er noe som Stephen Hawkings sier:

"The greatest threat to knowledge is not ignorance, but the illusion of knowledge".

Og det forteller meg at jeg ikke vet noe som helst. Men spørsmål har jeg ihvertfall.

Anonym sa...

Dine spørsmål opererer ned en del gitte forutsettninger som er syke.Du tør ikke avsløre din holdning til den såkalte alliansefrie bevegelse som har møte på Cuba.

psychopatus provocaloris den pretotalitære kokk fra helvetes forgård ?

For det første, ved å blande og sette likhetstegn mellom demokratiske og totalitære systemer ufarliggjør "kokkene" det autoritære tyranni og forsimpler demokratiet. For det andre avslører de likegyldighet overfor farlige følger av sine tanker.


Kommissær eller kalif.
I boken "The Reckless Mind" har Mark Lilla vist hvordan de pre-totalitære kokker drømmer om den sunneste Rettferdigheten og Godheten, men i virkeligheten gir seg hen til den totalitære fristelsen.

I siste instans baner deres tankeløse lapskaus vei for en Führer, en bolsjevistisk kommissær - eller en kalif.

«Veien til helvete er brolagt med gode hensikter», sier et gammelt ordtak. Så gammelt at enkelte tilskriver det St. Bernhard av Clairvaux (1091-1153). I hans versjon var det imidlertid helvetet selv som var utsmykket med gode hensikter, og ikke veien dit.

Wildcat

Anonym sa...

I boken "The Reckless Mind" har Mark Lilla vist hvordan de pre-totalitære kokker drømmer om den sunneste Rettferdigheten og Godheten, men i virkeligheten gir seg hen til den totalitære fristelsen.

Du får trøste deg med at jeg ikke har noen verv eller makt.

psychopatus provocaloris den pretotalitære kokk fra helvetes forgård ?

Men hvis jeg var Gud...

Anonym sa...

For det første, ved å blande og sette likhetstegn mellom demokratiske og totalitære systemer ufarliggjør "kokkene" det autoritære tyranni og forsimpler demokratiet. For det andre avslører de likegyldighet overfor farlige følger av sine tanker.


Kommissær eller kalif.
I boken "The Reckless Mind" har Mark Lilla vist hvordan de pre-totalitære kokker drømmer om den sunneste Rettferdigheten og Godheten, men i virkeligheten gir seg hen til den totalitære fristelsen.

I siste instans baner deres tankeløse lapskaus vei for en Führer, en bolsjevistisk kommissær - eller en kalif.

Er sakset ut fra Aftenposten, artikkel av NINA WITOSZEK.
http://www.aftenposten.no/meninger/signert/article1395851.ece


«Veien til helvete er brolagt med gode hensikter», sier et gammelt ordtak. Så gammelt at enkelte tilskriver det St. Bernhard av Clairvaux (1091-1153). I hans versjon var det imidlertid helvetet selv som var utsmykket med gode hensikter, og ikke veien dit.

Dette er sakset Torgrim Eggens artikkel fra bt.meninger.

http://www.bt.no/meninger/kommentar/eggen/article231946.ece

Dine spørsmål opererer ned en del gitte forutsettninger som er syke.Du tør ikke avsløre din holdning til den såkalte alliansefrie bevegelse som har møte på Cuba.

Så, wildcat, hva mener du da? Bortsett fra og "mene" det andre har skrevet og formulert som du ikke klarer å redegjøre for selv?

Anonym sa...

http://www.hf.uio.no/ikos/ariadne/Idehistorie/framesetepoke3.htm?epoke3/e3_bernhard.htm

Denne er litt festlig om

St. Bernhard av Clairvaux (1090-1153)

kom egentlig fra Fontaines, like ved Dijon. Tilnavnet fikk han etter at han i 1115 ble abbed i et nytt cistercianerkloster på Clairvaux. Klosteret var fattig, og han var i begynnelsen altfor streng mot munkene. Ofte fikk de bare brød og kokt bjørkeløv å spise.

Ja, og vi kan jo bruke wildcats "mening" til å forklare dette fenomenet.

St. Bernhard av Clairvaux sin versjon var det imidlertid helvetet selv som var utsmykket med gode hensikter, og ikke veien dit.

Ett bra eksempel, wildcat, bjørkeløv å spise. Trodde egentlig bjerk var best i badstu, som i pisk.

Anonym sa...

«Dame of the Sovereign Military and Hospitallier Order of Malta»

Anonym sa...

Tempelherreordenen

Ved kirkemøtet i Troyes sørget Bernhard for at Tempelridderordenen fikk anerkjennelse. Han hadde også skrevet reglementet for denne nye ordenen, hvis hensikt var å kjempe for Kirken i korstogene og å beskytte syke og pilgrimer.

Det som er av interesse er hvorfor wildcat siterer Bernhard av Clairvaux.

At wildcat trenger hjelp av professorer for å "debattere" mot en som meg som knapt nok har gymnaset sier mye om den intellektuelle kapasitet wildcat har. Men selvsagt, kjennskap til disse artiklene som vedkommende har klippet og limt fra viser en innsikt som er sterk. Dermed fikk jeg sagt det med besk "ironi".

Så tilbake til Bernhard.

Bernhard var initiativtager til det mislykkede 2. korstog i 1146. Tusenvis av korsfarere fra alle samfunnsklasser, blant dem Dantes oldefar, ble overbevist av hans store overtalelsesevner og dro avsted, bare for å bli slaktet i Lilleasia.

Kanskje det er derfor wildcat trengte professor Witoszek, for å si dette:

I boken "The Reckless Mind" har Mark Lilla vist hvordan de pre-totalitære kokker drømmer om den sunneste Rettferdigheten og Godheten, men i virkeligheten gir seg hen til den totalitære fristelsen.

Anonym sa...

Korsfarerenes tap.

Bernhard forklarte tragedien med korsfarernes syndefullhet. Som følge av denne teorien ble tusener tyske og franske barn i 1212 sendt avgårde for å erobre det hellige land. Alle falt som ofre for ulykker, sykdom og slavehandlere lenge før de kom dit.

Og her faller professor Witszek inn i historien med presisjon: I siste instans baner deres tankeløse lapskaus vei for en Führer, en bolsjevistisk kommissær - eller en kalif.

Anonym sa...

Hva mener du om udemokratiske totalitære karismatisle politiske ledere?
Den lille psychopatus provocaloris slår i øst og vest uten å redegjøre for sitt syn ?

At du har tatt deg bryderiet med skaffe deg ovefladisk kunnskap om Mark Lilla er flott.

Gymnaset er ikke noe dårlig sted å starte kunnskapservervelse.
Lykke til videre ,lås deg ikke fast i en tankemodell.

http://www.policyreview.org/FEB02/menashi.html
The Reckless Mind: Intellectuals in Politics.

Anonym sa...

psychopatus provocaloris ser ut til å lide av mental hangup.
Korsfareideologien ses som et historisk faktum som er frikoblet samtiden og andre misjonerende blodige ekspansive religioner.

http://no.wikipedia.org/wiki/Arnold_Juklerød

Vær glad for at dine synspunkter kan eksponeres.
Diagnosen «Paranoia 297,0. Religiøs Kverulant Type» kan fortsatt brukes mot kranglefanter som ikke er villige til å erkjenne at de tar feil.

Anonym sa...

Utvidet pensum for psychopatus provocaloris

Anonym sa...

Enda et lik i lasten.

Dette har jeg da vært klar over hele tiden.

Og, nei, jeg har ikke lyst til å si hva jeg mener om diktatorer som Lukashenko osv.

Anonym sa...

Så, er det en trussel da eller?

Anonym sa...

Så lenge du føler velbehag med å småkrangle her er det ingen grunn til tvangsinnleggelse.

Anonym sa...

Jeg vet at jeg har kverulantis paranoja, men det kan diskuteres, ha ha.
Uansett, for ett vanvittig resurssløseri å følge opp feil folk.

:)

Machiavelli (No) sa...

"Machiavelli (No) du din sleipe dobbeltmoraske tufs hva er din løsning,bortsett fra å drive sjikane mot amerikanske myndigheter".

Løsning? Alt jeg sier er i tråd med hva mange fremtredende politikere i USA sier og mener, samt hva Høyesterett i USA sier, for ikke å glemme FN. Ingen her i denne debatten har vært mer USA-glorifiserende enn jeg. Men jeg har nyansert bildet litt etterhvert som jeg har modnet. Jeg har besøkt landet, og jeg har mange venner og slektninger der. Hvis man har en venn som er i ferd med å bli totalt selvdestruktiv, skal man da hjelpe han til bunns, eller skal man komme med gode råd og velmenende kritikk?

"Det er ikke glemt, tvert i mot. Det er dette som er moralens begrunnelse. Moral er ett sett gjennomtenkte prinsipper for hvordan man skal handle for å promotere det gode når man står overfor vanskelige praktiske valg."

Veien til helvete går via gode forsetter. Dette fant Martin Luther ut for mer enn 500 år siden. Dessuten kan man ikke ha rigide regler eller prinsipper for når man skal intervenere - verden er i evig flux. Mulig at dette ligger litt høyt for deg, men sånn er det nå engang. USA brøt folkeretten ved å gå inn i Irak, og det er det ingen seriøse mennesker som vil benekte. USA er utøver av folkemord og forbrytelser mot menneskeheten, dvs. denne administrasjonen er det. Man demoniserer en mormonsk sektleder i USA (Steed Jeffs e.l.), men den man egentlig burde demonisere er George W. Bush - en grenseløs skikkelse.

"Moralsk prinsippløshet derimot er en støtte til det onde. Enten ved at man direkte støtter det onde f.ex en diktator som Castro eller indirekte ved at man er nøytral. Dersom f.ex stiller seg nøytral til ett tyveri; så støtter man tyven."

Castro er et dårligere eksempel enn George W. Bush. Og dessuten har de fleste som legger Castro for hat og George Bush for elsk, særdeles store forklaringsproblemer. Men det gjør ingenting, for når man presser dem litt om historikkene i de to respektive tilfeller, så viser det seg at de kan svært lite. Deres synspunkter er emosjonelle og løsrevet fra enhver akseptabel kontekst. De knytter selve identiteten sin til hvem de støtter og hvem de forakter, og blir lett ustabile om man rokker ved deres verdensbilde. Som Oliver Wendell Holmes engang sa det: If you shine light on the mind of the bigot, it contracts.

"Man begynner å bli trett av denne anti amerikanismen. USA har reddet verden først fra nasismen så fra kommunismen. Nå står USA opp for å forsvare verden mot Islam."

Jeg er ikke utøver av anti-amerikanisme. Jeg er anti-imperialist. Bush & co. er en imperialistisk orientert USA administrasjon, og er svært forhatt av mange fornuftige kerfter internt i USA. Få administrasjoner har splittet hele den nasjonen så mye som Bush gjør. Nixon på sitt verste, kanskje.

For øvrig er det grovt uriktig å si at USA frelset oss fra nazistene. Før Pearl Harbor var de fleste amerikanere villige til å la europeere slakte hverandre hemningsløst, uten å løfte en finger, eller bry seg med hvem som vant. Dette er fakta. Men rikspolitikere i Washington var bekymret for at sjøhandelsveiene var utrygge, for å si det mildt.

Videre var det kommunistene som reddet oss fra nazistene. Ingen andre nasjoner enn sovjetene mistet i nærheten så mange soldater og sivile under 2. verdenskrig. Ingen steder gikk tyskerne på så store tap. Og det største slaget under 2. verdenskrig var slett ikke D-dagen ved Normandie, men slaget om Kursk.

Så så langt på viddene som Ragnar D kommer prinsippmessig ut, kan man først klare å få til ved å ikke kjenne essensielle historiske fakta særlig godt - eventuelt i det hele tatt.


M

Machiavelli (No) sa...

"nihilisten said...
Det verken høyresiden eller venstresiden ikke forstår er at krig er den eneste løsningen vi har for å oppnå fred."

Dette er ganske nøyaktig det samme som Che Guevara konkluderte med. Det samme gjelder for alle gammeltestamentlige religioner; islam, jødedommen, og gammeltestamentariske kristne.

Jeg derimot ønsker å påpeke at du bør ta dette spørsmålet opp med de som mener Ghandhi hadde rett. De har muligens et litt annet syn på dette enn det som du, Che og de gammeltestamentlige tydeligvis har.


M

Anonym sa...

Det er en ære og bli sammenlignet med Che Guevara, alle gammeltestamentlige religioner; islam, jødedommen, og gammeltestamentariske kristne.

Jeg, Ogg, du fin mat i hule. Jeg, Ogg ha din mat. Ogga ogga.

Tørk skummet i munnvikene dine, Machiavelli og se det poetiske i utsagnet "krig og underkastelse er den eneste løsningen vi har for å oppnå fred."

Ikke alt skal leses politisk.

Machiavelli (No) sa...

Folk som deg gidder jeg ikke bruke tid på. Var jo et spm om tid før de verre elementene fra usenet fant fram til VamPus...


M

Anonym sa...

"Machiavelli (No) du din sleipe dobbeltmoralske tufs, hva er din løsning,bortsett fra å drive sjikane mot amerikanske myndigheter".
Pisspreiket om om at Sovjet reddet oss fra Nazisme kan du spare deg.

2.VERDENSKRIG var ikke slutt før Berlin-muren var demontert.

Din selvmotsigende forsvarstale for USA er direkte patetisk.
Du mangler den mest elementære forståelse av forskjellen mellom demokrati og et totalitært system.
Du innbiller deg at det finnes enkle løsninger på vansklige moralske dilemaer.
Skikhalser av ditt kaliber er altid på pletten for å kritisere USA når de ikke intervenere i blodige konflikter.
Din simple og nedvurderende analyse av amerikanernes handlingsmønster i forkant av 2 Verdenskrig ser fullstendig bort fra demokratiske besluttningsprosesser.
Din analse og dit ordvalg vise hvor forkvaklet du er.

Machiavelli (No) sa...

"Din analse og dit ordvalg vise hvor forkvaklet du er."

Se deg selv i speilet.

Bruker ikke tid på slikt søppel heller ;-)

Hjelpe meg, VamPus må være flau over alle de grumsete elementer som har funnet fram til bloggen :-p


M

Anonym sa...

Jeg burde ikke bruke tid på en som er så ignorant som deg.
Du som setter din ære i å mobbe alle som er uenig med deg.

http://www.forskerforbundet.no/templates/Page.aspx?id=17232

Da Wikan fikk Fritt Ords pris for sin vilje til å problematisere norsk innvandringspraksis, møtte nesten ingen fra Sosialantropologisk institutt ved UiO opp på utdelingen. Kanskje ikke uventet, siden krefter der har stilt seg bak beskyldninger om at Wikan går i nynazistene ærend. Barth derimot blir i dag rost for sin innsikt av de samme kreftene uten at de på noen måte har sannsynliggjort at Wikan og Barth står langt fra hverandre.

Du og dine likesinnede har gjort mer for å forurense debatten om innvandring og Islam enn noen på høyresiden i Norsk politikk.

Å snakke om rød-brunt grums er moderat språkbruk når man omtaler Ml ere og venstreekstremister fra SV.

Når man analyserer denne sekten på venstresiden i Norsk politikk er det ikke overraskende at sjikane ,utfrysning og andre simple metoder har vært benyttet mot meningsmotstandere.

Din analse- Analyse

At du var så dum at du viste frem den lille simple dysleksimobberen i deg sier mer om deg enn meg.

Les om erfaringene til Fredrik Barth og bli litt klokere !

Anonym sa...

Refuserte meningsytringer og info hos VamPus m.fl.

Lille klynkepus Machiavelli (No)vil gjerne innføre sensur.

http://refuserteblaablogginnlegg.blogspot.com/

Machiavelli (No) sa...

Herregud. Jeg leser gjerne Unni Wikan og Fredrik Barth, dette Holmenkollen-ekteparet som dominerer norsk (og tildels internasjonal) sosialantropologi. Men de er ikke min førsteprioritet. Det er heller ikke "Wildcat".

Og jeg ønsker ikke å innføre sensur. Bloggen du i ditt forvirrede sinn har funnet fram til, er for å motarbeide sensur - ikke fremelske den.

Enkelte bare MÅ ha ting inn med teskje... *sukk*


M

Anonym sa...

"Videre var det kommunistene som reddet oss fra nazistene."

Du mener vel at Sovjet okkuperte store deler av europa og underkuet dem?

Machiavelli, har du fått jernteppe?

Anonym sa...

Machiavelli (No)er den klassiske manipulator og demagog.
En typisk tufs.
Machiavelli har ikke jernteppe han har kortsluttning.
Den misslykkede taper avslører nok en gang sitt rette jeg ved å prøve å kaste dritt på ekteparet Unni Wikan og Fredrik Barth.
Den sneversynte fordomsfulle Machiavelli har ikke evner til å forstå hvorfor Wikan Barth har vunnet stor internasjonal anerkjennelse.

Machiavelli (No) sa...

Wildcat - stønn - du må virkelig ha problemer. Snakk om å lese mine innlegg som fanden leser bibelen; jeg tror jammen du går fanden en høy gang. Er du på noe? Eller er du bare gjennomsyret av hat eller misantropi?

Jeg sa IKKE noe negativt om Wikan/Barth, tvertimot respekterer jeg dem høyt! Jeg respekterer også f.eks. Arne Næss Sr. høyt, men leser heller ikke ham på en daglig basis. Poenget er at disse driver med vitenskapelige analyser, og disse er mest givende å lese om man jobber med det konkrete vitenskapelige feltet på profesjonell basis. Jeg kommer meg ikke engang gjennom halvparten av all interessant tekst i aviser og tidsskrifter jeg leser, samt bøker jeg låner, leier eller kjøper. For ikke å snakke om DVD-er, TV-serier, nyhetsprogrammer, reportasjeserier, dokumentarer, kinofilmer, samfunnsdebatter live osv.

Derfor sparer jeg slikt stoff til en gang det passer og jeg virkelig har tid. Dessuten vet jeg ikke hvor jeg skal begynne, for jeg har faktisk ikke sosialantropologi grunnfag.

Men jeg mistenker likevel at Wildcat er av typen som digger Unni Wikan fordi hun av og til gir noe som minner om støtte og vitenskapelig oppbacking til det eneste Norge har som er flauere enn dansabaind og karsk, nemlig FrP.. ?

Inntil neste gang..... ;-)


M

Anonym sa...

Machiavelli (No) hva er det du ønsker å oppnå ?
Det er ikke vanskelig å se at du oppfører deg som en klassisk kverulant

Men jeg mistenker at Machiavelli (No) er en nesegrus beundrer av Thomas Hylland Eriksen den dogmatiske selvgode, selvhøytidlige , multikulturalist som har suveren forakt for alle som ikke deler alle hans synspunkter. Jeg misstenker også at Machiavelli har samme tiltro til å utdele negative merkelapper til motdebattanter som ikke deler hans syn gir et moralsk overtak.
Machiavellis ønsker om å plassere meg partipolitisk for å kunne kaste dritt er ikke kronet med hell. Jeg har aldri stemt Frp og vil aldri stemme Frp

http://www.opinionjournal.com/la/?id=110008997

Machiavelli (No) sa...

Hehe.. Jeg er glad for at du ikke stemmer FrP, men om du stemmer DLF i stedet, så trekker jeg det tilbake. Ja, jeg har sansen for Thomas Hylland Eriksen. I motsetning til deg, så har han faktisk noe å si.

Og angående din beskyldning av meg som kverulant: På seg selv kjenner man andre.. ? Eller for å si det med et engelsk idiom: A case of the pot calling the kettle black?

God helg.


M

Anonym sa...

Machiavelli (No)
Dine forsøk som synsk var ikke vellykket.
Jeg har aldri stemt til høyre for Høyre.

Man kan konkludere at det meget enkelt å ta feil av andre når man ikke kjenner seg selv.Venstreekstemister med sympati for totalitære politiske løsninge har aldri utmerket seg med selvinsikt og selvironi.

God helg og prøv å pønsk ut bedre retorikk til til forsvar av din venstreekstremistiske politiske agenda.

Litt hyggelig lektyre om en person som pleier å gjøre en del av tankearbeidet for deg.

http://www.opinionjournal.com/la/?id=110008997

Anonym sa...

Machiavelli (No)
På seg selv er det forferdelig lett å ta feil av andre.

Anonym sa...

Wikan kontra den pompøse selvhøytidlige Hylland Eriksen

Det burde være de liberale som viste vei ut av denne jernaldergalskapen, men de blir stadig mer irrelevante. De liberale har generelt vært rimelige og tolerante overfor annerledes tenkende, så de burde være spesielt følsomme overfor faren ved religiøs bokstavtro. Men det er de ikke.
Den samme liberalistiske fiaskoen finner man i Vest-Europa, der det flerkulturelle dogmet har ført til et sekulært Europa som bruker lang tid på å ta stilling til det voksende problemet med religiøs ekstremisme blant sine immigranter. De som taler med mest fornuft om den trusselen som islam utgjør for Europa, er faktisk fascistene.
Det er en underdrivelse å si at dette ikke lover godt for liberalismen: Det lover ikke godt for sivilisasjonens fremtid.


Jeg burde ikke bruke tid på en som er så ignorant som deg.
Du som setter din ære i å mobbe alle som er uenig med deg.

http://www.forskerforbundet.no/templates/Page.aspx?id=17232

Da Wikan fikk Fritt Ords pris for sin vilje til å problematisere norsk innvandringspraksis, møtte nesten ingen fra Sosialantropologisk institutt ved UiO opp på utdelingen. Kanskje ikke uventet, siden krefter der har stilt seg bak beskyldninger om at Wikan går i nynazistene ærend. Barth derimot blir i dag rost for sin innsikt av de samme kreftene uten at de på noen måte har sannsynliggjort at Wikan og Barth står langt fra hverandre.

Du og dine likesinnede har gjort mer for å forurense debatten om innvandring og Islam enn noen på høyresiden i Norsk politikk.

Å snakke om rød-brunt grums er moderat språkbruk når man omtaler Ml ere og venstreekstremister fra SV.

Anonym sa...

Wikan kontra den pompøse selvhøytidlige Hylland Eriksen

Det burde være de liberale som viste vei ut av denne jernaldergalskapen, men de blir stadig mer irrelevante. De liberale har generelt vært rimelige og tolerante overfor annerledes tenkende, så de burde være spesielt følsomme overfor faren ved religiøs bokstavtro. Men det er de ikke.
Den samme liberalistiske fiaskoen finner man i Vest-Europa, der det flerkulturelle dogmet har ført til et sekulært Europa som bruker lang tid på å ta stilling til det voksende problemet med religiøs ekstremisme blant sine immigranter. De som taler med mest fornuft om den trusselen som islam utgjør for Europa, er faktisk fascistene.
Det er en underdrivelse å si at dette ikke lover godt for liberalismen: Det lover ikke godt for sivilisasjonens fremtid.


Jeg burde ikke bruke tid på en som er så ignorant som deg.
Du som setter din ære i å mobbe alle som er uenig med deg.

http://www.forskerforbundet.no/templates/Page.aspx?id=17232

Da Wikan fikk Fritt Ords pris for sin vilje til å problematisere norsk innvandringspraksis, møtte nesten ingen fra Sosialantropologisk institutt ved UiO opp på utdelingen. Kanskje ikke uventet, siden krefter der har stilt seg bak beskyldninger om at Wikan går i nynazistene ærend. Barth derimot blir i dag rost for sin innsikt av de samme kreftene uten at de på noen måte har sannsynliggjort at Wikan og Barth står langt fra hverandre.

Du og dine likesinnede har gjort mer for å forurense debatten om innvandring og Islam enn noen på høyresiden i Norsk politikk.

Å snakke om rød-brunt grums er moderat språkbruk når man omtaler Ml ere og venstreekstremister fra SV.

Anonym sa...

I min iver etter å slå Machiavelli i hodet med gode argumenter glemte jeg å si at sitatet var hentet fra SVs nye hofforgan.

http://www.morgenbladet.no/apps/pbcs.dll/article?AID=/20060929/OAKTUELT003/109290044

Anonym sa...

.Meget bra komentar klippet fra Information .

Den vanskelige ballanse AF Peder Wirstad, Norge [09-10-2006]

Jeg var militærnægter som ung.
Jeg var imod indblandingen i Saddam Husseins erobring af Kuwait, fordi det var at starte en krig, og fordi de Kuwaitiske sheiker havde lige så lidt folkelig legalitet til at styre kuwaiterne, som Saddam havde. – Mest var det dog sikkert en modvilje mod vestlig selvgodhed – som jeg dengang opfattede al vestlig indblanding.
Jeg græd – som mange – krokodilletårer, da 18 amerikanske UN-soldater blev dræbt og ydmyget ved at blive slæbt gennem gaderne i Mogadishu. – ”De kunne bare lade være med at blande sig alle steder”.

Så en julidag i 1994 stod der en lille sort dame på min trappe og ville sælge mig bøger. Det viste sig, at hun var en tutsi fra Rwanda, der ikke kunne komme hjem pga. myrderierne i hendes hjemland nu, da hun netop var færdig med sin uddannelsesodyssè forskellige steder i verden. Hun måtte nu prøve at tjene til livets ophold. Senere giftede jeg mig med hende, så hun ikke blev sendt til Jamaica, der var ”sidste sikre opholdssted”, hvorfor hun ikke kunne få asyl i Norge. Derfra ville hun blive sendt til Indien, hvor hun næppe havde anden mulighed for at overleve end ved prostitution.

Efterhånden dukkede historierne om familiens skæbne op. Den omfattede omkring 70, hvoraf mindre end 10 havde overlevet ved tilfældigvis at være i udlandet eller at være reddet af deres hutuægtemænd.
Jeg hørte, at de alle sammen godt vidste, at der var dødslister – sådan som kommandanten for UN-tropperne, Romeo Dallaire, flere gange forsøgte at få Koffi Annan til at reagere på – men at de stolede på, at UN-tropperne ville beskytte dem. – Allgevel blev alle, der boede i familiens store hus i Kigali dræbt natten til 7 april 1994, medens UN-tropperne rejste hjem. De eneste, der overlevede, var en hutuægtemand til min kones søster og deres 8-årige datter. De havde alle gemt sig i haven med deres 3 børn. Pludselig begyndte babyen at græde og afslørede dem. Moderen gik nu frem for ikke at afsløre de andre, men hendes 4-årige datter løb efter hende. Manden og den store datter kunne nu kun se på, medens hutusoldaterne først forlangte, at moderen skulle dræbe sin baby, og da hun nægtede, slængte de babyen i vejen og kørte den over med bilen, gruppevoldtog moderen for til sidst at dræbe både hende og hendes 4-årige datter.

Jeg har selv altid troet på udsagnet: ”Man indfører ikke demokrati og retssikkerhed med våben.”.
Jeg ved nu, at næsten al undertrykkelse er ophørt med hjælp af våben. – Altså ved et langt sejt træk, hvor våben – eller trussel af våben er en del af processen.
Når en af de anonyme skæbner, som man hører og ser i TV hver dag, pludselig står på ens egen trappe – bliver ens ven, og senere ens kone – da hjælper firkantede principielle synspunkter såsom, ”jeg vil aldrig tage våben i hånd eller støtte andre i brugen af dem”, pludseligt meningsløse.