Om VamPus

Bildet mitt
er Heidi Nordby Lunde, feminist, aktivist og Høyre-dame. Mer om Heidi. Kontakt meg på VamPus [a] gmail.com. Merk at kommentarer på innlegg eldre enn fem dager blir moderert - ene og alene for at jeg da får varsel om nye kommentarer. Leser ikke kommentarfeltet på gamle innlegg så ofte. Skriver du som anonym er sjansen stor for at det blir slettet sammen med spam.

tirsdag, oktober 25, 2005

Økt bloggemakt

Det er enighet om at den norske bloggosfæren ikke er en maktfaktor per i dag. På MandagMorgens seminar om blogging kommenterte redaktør Olav Anders Øvrebø at bloggosfæren ikke fikk et gjennombrudd under valgkampen i høst selv om bloggerne var merkbart mer opptatt av saker enn person/politisk spill. Ingen klarte å løfte sakene ut i media. VamPus påpekte at dette kunne skyldes av vi ikke har alternative medier i Norge utover Klassekampen. Når mediene opererer med sin egen agenda er det vanskelig for bloggerne å bryte gjennom, eksempelvis hun som ga fattigdom et ansikt i Norge. I USA ville hun blitt 'avslørt' som trygdesnylter og løgner av bloggere og høyrevridd media. I Norge fungerte hun som en "postergirl" for sosialdemokratisk kritikk av regjeringen og TV2 betalte sågar for at hun skulle stille opp på folkemøtet i Trondheim for å konfrontere regjeringen med sin livssituasjon. Hva hjelper det om bloggosfæren hadde eksplodert i protester?

Så over til noe vi kan gjøre nå - VamPus har tenkt litt over sin egen holdning, og også sett i kommentarer hos andre følgende; "Denne saken hadde jeg tenkt å skrive om, men du har skrevet så bra så da trenger ikke jeg". Det virker som en bloggotyme (nytt ord, spre det!) at vi ikke ønsker å herme eller av høflighet lar en sak gå fordi andre har skrevet bra om den. Dette tror VamPus at er feil taktikk av flere grunner;

  • ikke alle leser nødvendigvis bloggen der saken er skrevet om
  • du kan kanskje bidra med din unike vinkling
  • minsker muligheten for at saken blir tatt opp av mainstream media

På technocrati kan man ta ut rapporter om antall blogger om bestemte saker, og dette kan være avgjørende for respons på saken. Derfor oppfordrer VamPus herved flere til å plukke saker fra andre, men link til kilden. Vi kan jo eventuelt enes om at dersom det er en sak man spesielt ønsker at noen plukker opp så kan man legge dette inn som første eller siste setning. La dette være første steg - flere innspill for å øke makta?

Skriv gjerne om dette på egen blogg!!

5 kommentarer:

Anders Brenna sa...

Jeg prøvde, men jeg sporet av og skrev om noe annet i forhold til makt. Ikke helt utypisk meg.

Skal prøve å følge din anbefalning for den er både god og viktig.

Herodotus sa...

Bra kommentar Vampy. Det er godt mulig at dette er i ferd med å bli en like så sentral kilde til debatt om viktige ting som noen (nett)avis. Hvilket bringer tanken hen på noen demokratiske spørsmål: er det media som skal sette dagsorden? Er bloggosfæren et korrektiv til dette? Men på den annen side, er ikke vi bloggere en "åndselite" med tilgang til PC og en viss litterær talent? Det er interessant dersom (nett)avisene er redde for bloggerne som en konkurrent for debatt. Konkurranse er alltid av det gode, mener jeg, men sjelden velkommen for de som dominerte markedet fra før...

Hans P Fosseng sa...

Jeg skriver ikke om politikk i min lille blogg, men generelt synes jeg du har gode poeng her. Det du sier om at det er lov å hente ideer og "rappe" fra andre bloggere, er jo et godt poeng - så lenge du lenker til de aktuelle bloggoppføringene. En bloggotyme (mitt forslag: "blogikette") er derfor viktig. For øvrig tror jeg at årsaken til at bloggerne ikke oppnådde spesiell oppmerksomhet under årets valgkamp, er at Norge er for lite og bloggerne for få til at det har en særlig påvirkningskraft. Foreløpig. Dess mer de vanlige mediene omtaler blogger, dess mer oppmerksomhet vil aktive bloggere med meningers mot få etter hvert.

VamPus sa...

Vel, Hero - VamPus føler seg på ingen måte som en del av en "åndselite" bare fordi hun velger å uttrykke seg via blogg. Men at bloggosfæren kan bli oppfattet som en trussel er det liten tvil om. VamPus tror nok at det er flere saker som oppdages av bloggere og skrives om, og som senere skrives om i media - men det er mer usikkert om det er fordi journalister har lest bloggen - og hvis de har det - så tror jeg lista er høy for å bli referert til.

Enig med Hans Petter om at dette nok vil ta tid. Akkurat nå tror jeg et interessant spørsmål er om vi må flytte oss ut til VG/Dagbladet/Nettavisen bloggene for å bli hørt. Min lille erfaring fra VG er at DET ikke nødvendigvis er positivt. Men avisene foretrekker å generere trafikk til egne sider enn til oss. Vel. Ikke det at vi skal overdrive vår egen betydning, altså..

Synes innlegget ditt var godt, jeg, Anders :-))

Anonym sa...

The personal development industry has never been bigger! It consists of a myriad of authors basically telling us how to improve our lives. We are constantly being told self help and self improvement has never been easier. New techniques, gadgets and potions adorn the shelves of new age shops and the 1 billion dollar industry, that is personal development, offers many different approaches to help better our lives. They offer ways to increase our bounty and ultimately alter our own reality. A great example of this is how to develop a Prosperity Consciousness. But does this state really exist and if it does will it bring the effortless unlimited wealth promised?
A lot has been written about prosperity and how to attain it. We have been told by many religious traditions and every personal development guru that the Universersal Source (God, Spirit, Cosmic Mind or whatever label you chose to give it) is boundless wealth. We are also told that abundance, wealth and prosperity are our birthright! Why then are so many people ill, broke, frustrated and unfulfilled? Can a person really develop a prosperity consciousness and effortlessly attract wealth? Well as with everything in life there is only one way to find out. Test it for yourself!
Before we can attain and then test the effectiveness of having a prosperity consciousness we need to understand some basic truths. Let's start by explaining three fundamentals of personal development namely; 1. The Universal Source is all wealth, abundance and prosperity; 2. Prosperity is our birthright; 3. You get more of what you focus on.
1. Why are we told that the Universal Source is unlimited wealth? - Because the Universal Source is the consciousness of the Universe - a universe that is still expanding. It is the driving force behind physical reality. It created everything you see, hear, touch and smell as well as all that we are unaware of (microwaves, radiation, air etc.). It has been stated in religious and metaphysical traditions that this intelligence is not only the Source of everything but that it is also the substance of it! It creates the Universe from itself! It is omnipresent (everywhere present). That means that the entire seen and unseen aspects of the universe are a part of this Universal Source. Science reaffirms this theory as it states that nothing is solid and everything is just one mass of pure energy that vibrates at different frequencies and gives the illusion of separateness.
So we can now claim that the Universal Source is unlimited wealth, abundance and prosperity with some belief. For if this Source is the very substance of everything then it is all the wealth, abundance and prosperity that exists at this very moment!
Ok so far? Now lets look at the second point - prosperity is our birthright.
2. If this Universal Intelligence is the source and substance of all things then there can be only one intelligence in the Universe. Jesus said to his disciples "know ye not that you are the temple of the living God?" Buddha attained enlightenment and "oneness". The list of these religious teachings are too numerous to mention but their message remains the same - God (Universal Substance) resides within and around us. It's very substance makes up our physical body and the world around us - "For in him we live, move and have our being" Acts17:28. Therefore, if this Universal Source is at the very core of our being and is the substance from which we take physical form then it stands to reason that we are connected to everyone else and in fact everything else around us - we are a part of all the wealth, abundance and prosperity of the universe. Just as your hand or foot is a part of your body, so every grain of sand, blade of grass, wisp of wind, bar of gold and brick that is laid in a mansion is part of you. The unlimited wealth of the universe is yours for the claiming. It is already yours, always has been and always will be. It is a part of you.
Ok let's go the third point - you get more of what you focus on.
3. "It never rains but it pours", is a saying I have used myself in the past. Have you ever wondered why such a statement appears to be true? Well metaphysics and religion tell us that "as a man thinketh in his heart, so is he" or as Job cried out to God "For that which I greatly feared has come upon me". What we focus our conscious attention on increases! Don't believe me? Test it for yourself! If you can muster up the strength to do it then think in negative terms for a week. Judge everything that happens to you in negative terms and think only of a negative outcome and watch what happens in your world!!! This is a relatively easy experiment as we are conditioned to think negatively by the world. A word of warning though - once you prove that your focus determines your reality stop thinking negative thoughts as best you can.
I will not go into the 'hows' of why our focus has such a profound influence on our lives (that would be the subject of a book or perhaps a future article) just prove to yourself that it does. A clue can be found in the teachings of Jesus when he said "The Kingdom of heaven is within".
So now we have the three principles of the prosperity consciousness explained let's put it to work. The attainment of a prosperity consciousness is relatively simple - just think on the first two principles until you fully understand them and integrate them into your consciousness. As you focus on them you will discover that your feelings of lack disappear and you begin to feel a connection with everything around you. It is really just an attitude shift - nothing metaphysical or mystical about it at all. You begin to consciously realize that everything is a part of you. Your focus changes from poverty to wealth.
If it helps make a list of affirmations that correspond to the two principles outlined e.g. "God is the Source and substance of everything", "I am at one with everyone and everything around me", "I am a part of all the wealth, abundance and prosperity of the Universe" etc. Don't just rhyme them off in a parrot like manner, think on them and realize the scientific or spiritual truths behind them.
Will it work? Well I can say now that if you follow the above instructions a real change will happen in you. You will start to see the beauty of the world and the unlimited resources that are available within and around you. Will you attain wealth, abundance and prosperity? Test it for yourself! lucid dreaming