Om VamPus

Bildet mitt
er Heidi Nordby Lunde, feminist, aktivist og Høyre-dame. Mer om Heidi. Kontakt meg på VamPus [a] gmail.com. Merk at kommentarer på innlegg eldre enn fem dager blir moderert - ene og alene for at jeg da får varsel om nye kommentarer. Leser ikke kommentarfeltet på gamle innlegg så ofte. Skriver du som anonym er sjansen stor for at det blir slettet sammen med spam.

torsdag, oktober 27, 2005

Rødgrønn solidaritet

For å følge min egen oppfordring i innlegget om bloggemakt, så refererer VamPus her GiliT og NSE; I Morgenbladet står det å lese at de rødgrønne setter klare krav til norsk bistand, nemlig at; "Norsk bistand skal ikke gå til programmer som stiller krav om liberalisering og privatisering."

Norge skal altså ikke følge den internasjonale trenden som setter klare krav bak bistand. Samfunnsviteren Atle Kvalvik skrev i et innlegg i Dagbladet om feilslått U-hjelp under vignetten "Mercedeser i Malawi". Han stilte spørsmålet om hvorfor ikke Norge krevde en forklaring, slik Storbritannia gjorde, da hovedsamarbeidslandet Malawi nylig brukte bistandspenger til å kjøpe 37 Mercedes-limousiner til en anslått verdi av ca 20 millioner kroner? Han mente at forklaringen ligger nok i at bistandspolitikken utspiller seg i et intellektuelt klima hvor kritisk sans tas som et tegn på manglende empati. VamPus vil legge til at norsk bistandspolitikk nå er spesielt utformet for å kjempe mot reformer for å sette krav bak penga - ikke bare støtte Mercedeskjøp hos ondskapsfulle tyranner..

Lord Bauer var en av de første som kritiserte bistandspolitikk, og mente at hadde det ikke vært for U-hjelp så ville ikke U-land eksistert. Alle land var i utgangspunktet fattige, men utviklingen mot mer demokrati og markedsøkonomi har løftet vest-europa til det nivået vi har i dag. Dersom dogmet om at fattige land ikke kan noe for sin fattigdom, ville verden i dag fortsatt vært på steinaldernivå. Å gi bistandspenger til korrupte regjeringer hjelper ikke befolkningen, mens investeringer i lønnsomme bedrifter medfører verdiskapning og vekst i økonomien.

VamPus antar at regjeringen foretrekker å sende fete sjekker til korrupte regjeringer som nasjonaliserer, eksprorierer og neglisjerer - slik alle gode sosialister gjør.

21 kommentarer:

Anonym sa...

Når det gjelder "dersom det ikke hadde vært for U-hjelp.." osv: Du husker selvsagt at europeiske land i hundrevis av år har sopt til seg det de har kunnet finne av sjeldne krydder, edle metaller, og i enkelte tilfeller arbeidskraft (slaver) fra mange av de landene vi i dag kaller "u-land"? Dette var i stor grad med på å bygge vestlig rikdom og velstand, mens det utarmet de aktuelle landene. Har vi ikke en slags moralsk plikt til forsøksvis å rette opp noe av denne vanvittige uretten på en eller annen måte?

En annen ting: Hvilke representanter for "folket" er det som har argumentert for frihandel osv ift WTO, dersom det er slik at de fleste regimer i disse landene er korrupte? Er det da regimet eller "folket" som snakker? Og hvorfor velger evt forkjemperne for markedsøkonomi å høre på despotene når de sier det de ønsker å høre, men betegner dem som ondskapsfulle tyranner i andre henseender?

Enig i at det ikke nytter å gi "bistand" til korrupte ledere, og Lorden har rett i at avhengighet av bistand er ødeleggende på lang sikt. Det er derfor flere midler må kanaliseres til feks kvinnenettverk (husker at det er et skjellsord..), der de brukes til å starte virksomheter som gjør kvinnene mer uavhengige av det patriarkalske samfunnet rundt dem.

Overskuddet av de varene som produseres kan så i sin tur distribueres via Fair-Trade-nettverk el. Det å tro at sultherjede og utbyttede land (med eller uten tyranner) skal kunne heve seg på kort tid kun ved hjelp av liberalistisk markedsøkonomi synes for meg å være en noe luftig utopi.

Herodotus sa...

Norsk bistand har også bidratt til å frata kvinner deres markedsmakt i tradisjonelle samfunn ved å lære (halvveis) opp mennene til å betjene landbruksmaskiner, slik at kvinnene ble utrangert økonomisk. Det vil si i de landene der man sørget for å kontrollere at pengene gikk til arbeidsmaskiner og ikke til Mercedeser. I andre tilfeller har man gitt bort f.eks. fiskeforedlingsfabrikkskip uten å gi opplæring i å bruke dem (Vietnam) eller skogbruksmaskiner med bruksanvisninger på norsk/engelsk (Russland). Moralen er: Legg hjelpen i hendene på folk uten krav om den infrastruktur og organisering som trenges og resultatet er: ingenting. Med fare for å mangle empati, Deres Herodotus.

Anonym sa...

Det er fint med folk som "earlgrey" som idetifiserer seg nettopp med de britiske imperialistene som blant annet står bak den teen han tar sitt nick fra.

Forøvrig: Det er ikke bare Mercedeser i U-land den nye regjeringen vil finansiere - vi husker jo alle at de inngikk avtale om å kjøpe Vaske-Bakkes tomt og rønne på Bygdøy for 30 millioner så snart de fikk pengene ned i statskassen. Så rettferdigheten vinner frem!

Anonym sa...

Jeg er så lei av at folk kritiserer "gavepakker" til korrupte statsledere! Jeg tror de fleste har skjønt den kritikken nå. Det er på tide å komme litt videre, og kanskje hoste opp noen bedre løsninger. Jeg tror det har mest for seg å satse på barna. Sats på utdanningsprosjekter og folkeopplysning! Folket bør oppmuntres til å ta opp kampen mot korrupte statsledere selv!

Hjorthen sa...

Jeg vet ikke jeg, men det forekommer meg at krav om at "Norsk bistand skal ikke gå til programmer som stiller krav om liberalisering og privatisering," ihvertfall ikke nødvendigvis er det samme som at Norge ikek skal sette klare krav bak sin bistand?

Så gjenstår det naturligvis å se om, eller eventuellt hvilke, krav man stiller.

Anonym sa...

seilern: Den må du gjerne forklare litt nærmere for en noe treg "te-imperialist"..

herodotus: Vi har vel alle hørt om slike feilslåtte prosjekter. Nå gjelder det vel å komme litt videre, feks langs den veien "skrulla" foreslår?

Anonym sa...

Du er inne på det, Hjorten. Det er kravene om markedsliberalisme som er litt vanskelig å svelge.

Slike krav er det som gjør at et land som vil ha hjelp til for eksempel å bygge ut vannforsyningen også må privatisere og liberalisere vannverkene sine. Det gjør igjen at utenlandske firma - som for eksempel Coca Cola - kan kjøpe opp disse vannverkene.

Så lager Coca Cola heller brus for salg til de få som har penger - og det til og med med skrekkelig billig arbeidskraft - isteden for at vannet kunne blitt gitt billig eller gratis til de som burde ha kontrollen over naturressursene, nemlig innbyggerne.

Men det er klart, å sørge for at folk ikke tørster ihjel er ikke like dynamisk og flott som å liberalisere!

VamPus sa...

Skrulla; tror neppe det er vi som i årevis har sagt at U-hjelp ikke nytter som skal komme oss videre - men dere som fortsatt mener at mer enn 1 % av det norske statsbudsjettet fortsatt skal sementere situasjonen i fattige land. VamPus beveget seg videre for 15 år siden, og har fremmet free trade, not aid.

EarlGrey - hvor lenge skal I-landene betale for tort å svie? USA alene har betalt mer enn US$ 1 billion (ja Billion!) de siste 50 årene? Det burde vel begynne å veie opp mot de verdiene som har blitt tatt ut.

Og det er heller ikke de korrupte statslederne som har stått utenfor møtene til WTO og tryglet om å få tilgang - det er ledere for landbruksorganisasjoner, arbeidsorganisasjoner og lokale menneskerettighetsgrupper.

Kan vi hjelpe på annen måte enn U-hjelp? JA. Bill Gates vaksineringsprogram er en utmerket måte å bidra på. Og VamPus hadde ikke hatt noe i mot militær intervensjon i land som Kongo heller - der opprørsgrupper koker barn levende. Det skal mye mer til enn penger - trygghet, frihet og en (faktisk) sterk stat som kan sikre basale menneskerettigheter.

En annen luftig liberalistisk utopi er eiendomsrett - hvis mangel på sådan gjør at enkeltmennesker ikke får lån til å kjøpe hus eller starte egen virksomhet. Derfor er mikrokreditt et helt sentralt (markedsøkonomisk) virkemiddel for å redusere fattigdom. Gå gjerne på FNs sider for å lese mer om dette eller søk opp Grameen.

Tillater meg å sitere NORAD:

– U-hjelp hjelper ikke
Bistanden hjelper ikke afrikanerne ut av fattigdommen og bør reduseres, sa to av hovedinnlederne på NORADs fattigdomskonferanse denne uken.

http://www.morgenbladet.no/apps/pbcs.dll/article?AID=/20051021/OAKTUELT002/110210052

Så folkens - vær så snill og kom dere litt videre - kast U-hjelp på skraphaugen slik vi håpløse markedsliberalister har mast om i et par tiår - og begynn å implementer de løsningene vi har foreslått omtrent like lenge.

Takk for oppmerksomheten... :-)

lotten sa...

Tja, ser ut som det er flere som burde komme seg litt videre her..

Anonym sa...

Utviklingstiltak som fungerer - sjekk http://www.civita.no/civ.php?mod=news&id=209

Og: http://www.grameen-info.org/

Det er ingen grunn til å ha noe sentimentalt forhold til uhjelpen som Vesten har gitt. Avlatspenger fungerer ikke.

Anonym sa...

Mitt hovedpoeng med å nevne vestlig iver etter å robbe endel land for naturressurser, var å sette et perspektiv på hvorfor det kan være vanskelig for dem å komme ut av dette uføret, og at det slett ikke er slik at "vi alle har startet på samme nivå" når det gjelder økonomi og muligheter for utvikling, slik Lorden tydeligvis hevder.

At det har stått representanter for slike grupperinger du nevner utenfor forhandlingene og tryglet om tilgang er vel bare halve sannheten. De har også tryglet om spesialordninger, slik at de mer eller mindre skjermet skal kunne utvikle sin infrastruktur og næringsliv/jordbruk for å møte verdenshandelen på like fot. Så gjenstår det å se om de får gjennomslag for dette, jeg håper det..

Og som så ofte ellers er vel det beste en kombinasjon av ulike virkemidler, også for å få bukt med fattigdom og ulikheter. Men det er jo langt mindre gøy enn å stå bastant på sitt.. Sukk..

VamPus sa...

EarlGrey; VamPus har også tro på ulike virkemidler - fokusert støtte og oppfølging til enkelte prosjekter - vaksineprogrammet er nevnt, bistand til å bygge et fungerende banksystem, etc. Men det kommer etterhvert overveldende materiale fra forskere, økonomer, interesseorganisasjoner etc som viser at U-hjelp ikke virker.

VamPus synes det er interessant at det åpenbart er negativt at hun står fast på sitt standpunkt om at vi må finne andre og bedre virkemidler for å få fattige land ut av uføre. Er de som har stått for U-hjelp i 50 fukkings år nyanserte, da eller?

Røde Kors og Norsk Folkehjelp fikk i fjor henholdsvis 47 og 99 millioner kroner i støtte til sitt bistandsarbeid fra NORAD. Dette er storindustri. Får vi objektive råd fra en organisasjon som får 99 millioner for å drive med dette?

mediekritikk sa...

Klisjéen om at u-landene er fattige fordi de europeiske landene har utnyttet de begynner å bli utbrukt. Bare se på hvordan intrastrukturen i f.eks Den "demokratiske" republikken Kongo og Zimbabwe har gått fra akseptabel da kolonitiden tok slutt til ubrukelig i dag. Afrika er et kontinent fyllt til randen av naturressurser, men allikevel så er kontinentet det fattigste til tross for enorme pengeoverføringer. Når det kommer til å ta slaver er ikke dette noe unikt vestlig fenomen, bare se artikkelen som nylig ble publisert i Dagbladet om kidnapping av europeere til slavedrift i Afrika. Skylden for at store deler av Afrika er fattig må tilegnes styresettet de har. Det verste som har skjedd med Afrika var at kolonimaktene trakk seg ut på 60-tallet, selv apartheidregimet i Zimbabwe må ha vært bedre for befolkningen enn Mugabe som styrer nå.

Anonym sa...

VamPus: Det som omtales med sekkebetegnelsen "U-hjelp" er vel adskillig mer nyansert enn navnet umiddelbart bærer bud om?

Systemet med mikrokreditt synes bra det, bare det ikke fører til at flere settes i permanent gjeld gjennom å ta opp slike lån, og så ikke klare å betjene dem. Grameen feks ser ut til å fokusere spesielt på utvikling av næringsvirksomhet drevet av kvinner, som jeg også nevnte i et tidligere innlegg.

Men det er det mange nivåer her; i noen tilfeller snakker vi om å sørge for at det finnes tilgang til rent drikkevann, og å hindre at mennesker dør av underernæring og barnesykdommer. Det er noe helt annet enn feks å etablere et konkurransedyktig næringsliv. Derfor behovet for flere ulike virkemidler.

Jeg ser imidlertid poenget ditt når det gjelder store organisasjoner som etterhvert streber etter å opprettholde seg selv, og forsvare sin egen berettigelse.

mediekritikk: Når det gjelder "apartheid eller Mugabe" så tror jeg i høyeste grad vi kan snakke om "pest eller kolera"...

Anonym sa...

"VamPus har også tro på ulike virkemidler - fokusert støtte og oppfølging til enkelte prosjekter - vaksineprogrammet er nevnt, bistand til å bygge et fungerende banksystem, etc. "

Hva er i så fall galt med å bruke 1% av det norske statsbudsjettet til vaksineringsprogram og oppbygging av et fungerende banksystem?

Anonym sa...

Ut frå det eg lese av omtale av forskningsrapportar meinar eg Vampus har rett. U-hjelpa som vi har gitt i dei siste 50 åra har i beste fall ikkje hjelpt. I verste fall....
Eg meinar det kunne vere ei mulighet i å gi norske bedrifter støtte for å starte verksemder i U-land. Bedrifta si primære oppgåve skulle vere å tene pengar, så blir det opp til norske myndigheite å sette krav til at dei gir arbeidsfolka brukbare vilkår. Verksemder med søknader som viser til realistisk økonomisk inntening samstundes med løysing av oppgåver i u-land blir gitt støtte. Ekje det å kome vidare Vampus?
Sjølv om det luktar gammalt norskt sosialdemokrati.

Anonym sa...

Siden Mercedesene i Malawi ble gjort til et hovedpoeng; her er et par linjer til fra Morgenbladets artikkel som du linker til i innlegget:

"Hittil er det bare Storbritannia som har anerkjent at det var långivers ansvar å si nei til diktatorer som lånte penger til egen luksus. Nå blir Norge land nummer to til å erkjenne at det er feil å la befolkningen sitte igjen med regningen"

Det virker dermed som den nåværende regjeringen i alle fall har tenkt å stille noen flere krav enn den forrige. Og det kan vel betegnes som en viss fremgang?

Morten sa...

Som det tidligere har blitt påpekt så vil den nye regjeringa ikke stille krav om privatisering til fattige land som mottar u-hjelp. Dette er ikke fordi vi ikke vil stille krav overhodet, men fordi erfaringene viser at slike krav ikke skaper bedre samfunn. Jfr. IMF og Verdensbankens herjinger med Argentina og de fleste landene i Asia. Takket være denne politikken med liberalisering og privatisering ble landene kjørt i grøfta.

Det som løftet vesten ut av fattigdom var tollmurer og reguleringer. Med andre det motsatte av den politikken som høyresida ønsker å påføre verdens fattige land. Grunnen til at Japan og Sør-Korea bygget seg opp er fordi de satset massivt på allmenn utdanning, reguleringer på finansmarkedet og statlige investeringer i nøkkelindustrier. Japan sitt statlige Industridepartement la jo hele planen for hvordan landet skulle bli et foregangsland innen elektronikk osv.

Løsningen må altså være følgende. Slutt å snakk om frihandelen som ikke funker. La de fattige landene få beskytte seg, mens vi i den rike verden åpner opp. Slutt med dette tomsepratet om at man skal presse alle land inn i de samme strukturtilpasningene. Etterstreb rettferdig handel og ikke "frihandel". Skap internasjonale insitusjoner som jobber på lag med de fattige landene, ikke mot dem.

Først når alle har mulighet til å konkurrere på rimelig like vilkår er det interessant å snakke om frihandel. Land åpner grensene sine i en naturlig prosess når de selv finner ut at de har mer å tjene på mye internasjonal handel enn proteksjonisme.

Forøvrig må u-landsgjelden slettes.

Unknown sa...

U-hjelp i sin nåværende form er bare skjult sosialisme og bør avvikles.

http://fjordman.blogspot.com/2005/07/socialism-road-to-hell.html

VamPus sa...

EarlGrey; Først et kompliment - setter veldig stor pris på din evne til å nyansere og gi konstruktive innspill og poenger! (det gjelder jo dere andre også forsåvidt)! Det gir også meg mulighet til å..nyansere er vel å ta i litt.. men i hvertfall utdype.

Så til det du og Skrulla skriver; enig i at vi må bruke ulike virkemidler - VamPus liker vaksineprogrammet fordi man gjør et helt avgjørende arbeid mot sykdommer på en effektiv måte. Litt av poenget er at programmet også følges opp av Bill og Melinda Gates Foundation - og det viser seg at når private gir penger så blir pengene brukt mer effektivt fordi de følger opp hvor pengene går og at de når frem. Statlige U-hjelps programmer har vist seg lite effektive fordi man bare gir blindt - ikke bare det, men pengene er med på å sementere en situasjon slik at krig/fattigdom/sult/nød forlenges - ergo løser det ingenting.

Morten; VamPus er heller ingen stor fan av IMF og Verdensbanken - igjen politiske organisasjoner som gjør stor skade. Vi bør se på måter å slette U-landsgjeld på som ikke virker "premierende" på regimer som har misbrukt pengene slik at de bare kan fortsette slik.

Et av hovedproblemene er jo nettopp regimene - og straffer man makthaverne så går det utover befolkningen. Dere er jo ikke for militær intervensjon av denne typen styrer (det er VamPus), og derfor setter vi oss egentlig i en umulig situasjon.

Når det gjelder frihandel synes jeg Cuba er et godt eksempel, og synes jeg at dere i SU er veldig søte. Dere er i mot frihandel, samtidig som dere skylder fattigdommen på Cuba på at USA ikke handler med dem (boikotten). Hva er logikken i det?

Hvis du med "Slutt med dette tomsepratet om at man skal presse alle land inn i de samme strukturtilpasningene" mener demokrati, privat eiendomsrett og personlig frihet så mener VamPus at disse elementene har vært helt grunnleggende for velstandsutviklingen i Europa. De vil være sentrale elementer for dette også i andre deler av verden.

Anonym sa...

Looking for information and found it at this great site... video editing programs