Om VamPus

Bildet mitt
er Heidi Nordby Lunde, feminist, aktivist og Høyre-dame. Mer om Heidi. Kontakt meg på VamPus [a] gmail.com. Merk at kommentarer på innlegg eldre enn fem dager blir moderert - ene og alene for at jeg da får varsel om nye kommentarer. Leser ikke kommentarfeltet på gamle innlegg så ofte. Skriver du som anonym er sjansen stor for at det blir slettet sammen med spam.

mandag, oktober 31, 2005

Samarbeid med terrorister

I sin ungdom hadde VamPus et litt skrudd bilde av hva som var rettferdighet (les; halvsosialistisk), og gikk på et møte hos Latin-Amerika gruppen i Oslo i håp om å kunne engasjere seg for fattige i en annen del av verden. Etter å ha servert empanadas viste de frem fattigdommen i Latin-Amerika på lysbilder og fortalte at amerikanske styrker skjøt alle som bare egentlig ba om mat og kalte dem kommunister. VamPus påpekte at de fleste geriljagruppene selv kalte seg kommunister og fikk bare skjeve blikk. Da VamPus sa at det i grunn ikke fantes noe kommunistisk/sosialistisk land i verden som hadde bedre levestandard enn vestlige, markedsvennlige land, så ble vi vel "enige" om at dette ikke var gruppen for VamPus.

En av de verste terroristgruppene i Columbia, FARC, har vært ansvarlig for massemord, tortur, kidnapping, bombing og andre sympatiske revolusjonære aksjoner. Noen husker kidnappingen av presidentkandidaten Ingrid Betancourt, mens andre husker kanskje bedre angrepet på byen Toribió, som ødela mer enn tyve sivile hus og hvor mer enn 2000 innbyggere måtte flytte. I 1995 beregnet man FARC's narkotikarelaterte omsetning til rundt $ 647 millioner. Dette er ikke smågutter. Dette er ikke koselige kommunister med umoderne hårfrisyrer og utfordrende personlighet.

Deres ungdomsorganisasjon, Juventud Comunista Columbiana, er søsterorganisasjon til Sosialistisk Ungdom i Norge. Eller sagt på en annen måte, JUCO opererer som FARCs politiske fløy og støtter deres revolusjonære kamp. Mye kan sies om situasjonen i Columbia, men en ting er ønske om endring, en annen ting er rene terroristaksjoner som også retter seg mot sivilbefolkningen. Dette identifiserer SU seg med. Hadde Unge Høyre eller FpU hatt søsterorganisasjoner til en høyrevridd ekstrem organisasjon med sterke linker til en terroristbevegelse, så ville vel det vært forsida i VG. Men sosialister i Norge har fortsatt definisjonsmakta over solidaritet og rettferdighet. Beklager Morten, VamPus får si som Kristin Halvorsen en gang sa til henne på skoledebatt; "Tviler ikke på at du er et utmerket menneske, det er partiet ditt jeg ikke liker". Det er lenge siden VamPus mente SU var søte og uskyldige.

17 kommentarer:

Gnorhat sa...

Det verste er at staten har betalt reisen.

Drittsekken sa...

Det er setninger som:
Dette er ikke koselige kommunister med umoderne hårfrisyrer og utfordrende personlighet.
som får drittsekken til bruke alt for mye tid på bloggen til Vampus når han egentlig burde gjøre helt andre ting. Når det gjelder resten er det vel ikke så mye å kommentere siden drittsekken synes Vampus sier det så bra. Når drittsekken tenker på væpnet revolusjon her i landet så lurer han på om han egentlige burde støtte de som ønsker det. Ut fra den våpenkunnskapen som finnes i de rekker tror drittsekken at det er større sjanser for at de ender med å ta livet av hverandre enn at de får has på sine fiender. Dette er jo en sjanse å ta for hvis drittsekken tar feil vet han jo at han er en god kanditat til tittelen folkefiende og med det en kule i bakhodet ;)

Morten sa...

Det er flere ting du skriver som er helt feil Vampus. For det første er ikke JUCO ungdomsorganisasjonen til FARC. Det eksisterer heller ingen formell link mellom JUCO og FARC, og JUCO vil heller ikke ha det. JUCO er ungdomspartiet til kommunistpartiet, og de har lagt seg på en strategi hvor de arbeider med fredelige midler. JUCOS mål er å skape et fredelig og rettferdig Colombia igjennom politiske virkemidler, ikke militære. At en eller annen fyr fra sekten NKU påstår at JUCO er FARC sin politiske fløy er ikke noe annet enn et bevis på at NKP/NKU prøver å dikte opp historier som skal passe inn i deres politiske verdensbilde.

Det man må huske på er at Colombia er et land preget av krigslignende tilstander med vold, drap og overtramp på begge sider. Fagforeningsfolk, venstresidepolitikere og aktivister blir fengslet, torturert og i mange tilfeller drept. Har man tilknytning til fagforeninger og kommunistpartiet blir man fort satt på dødslister og man blir forfulgt. Den eneste muligheten for mange blir dermed å rømme ut i jungelen, og enkelte medlemmer har dermed blitt med i FARC. De er ”lovløse” med ingen annen mulighet enn å gjemme seg. I tillegg så vil naturlig nok en situasjon som det er i Colombia rekruttere avhoppere fra JUCO og andre miljø som kjemper mot Uribe-regimet. Men graden av slike eksempler er svært liten.

Men nå er det jo også slik da at ditt eget parti, Høyre, har de amerikanske republikanerne som sitt søsterparti. Dette partiet støtter oppom den paramilitære geriljaen som også har begått enorme overtramp mot sivilbefolkningen i Colombia. USA støtter dem både økonomisk og med våpen. Senest i april var det kamp mellom FARC og en gruppe elitesoldater fra geriljaen som hadde fått spesialtrening av USA – de som går under navnet ”Green berets”. Bush har ogsåSkulle jeg brukt samme argumentasjonsrekke som deg ville jeg lett kunne koblet Høyre sammen med mord, drap og voldtekt i Colombia. Men personlig mener jeg at en sånn måte å bedrive politisk agitasjon på ikke fører noe sted.

Du må gjerne være skeptisk til SU og vår politikk. Men ikke prøv å dikt opp historier som ikke eksisterer for å sverte oss. SU har like lite overs for FARC som det du har, og det er derfor vi samarbeider med JUCO som har en helt annen strategi. Noe av det viktigste vi diskuterer med dem er blant annet feminisme og feministisk kamp.

VamPus sa...

Morten; Nå oppfatter jeg dette som et referat fra hva representanten fra JUCO faktisk sa - ikke hva SU og NKP sier. Nå var det jo en fra SU som var tolk for JUCO...

Siden jeg antar at det bare er et fåtall av leserne som kan spansk legger jeg ikke ut linkene til disse (og jeg regner med at linker fra amerikanske myndigheter heller ikke fungerer som et sannhetsvitne) - så da får dere overbevære mens jeg finner leselige linker for dere..

Jeg mener at du nettopp skal bruke politisk agitasjon med hva de "faktisk gjør" og ikke hva de sier at de gjør - link gjerne til kilder som viser amerikanernes voldtekter og overgrep.

FN trekker seg forøvrig nå ut av "fredsprosjektet" i Colombia og overlater lokalbefolkningen til seg selv. Nok en gang...

Morten sa...

Den siden ligger på NKU sine sider og er skrevet av NKU. Med andre ord kan ikke SU på noen som helst måte stå innefor hva som står i artikkelen. Jeg tviler på at den er et direkte referat fra samtalen og det er heller ikke sånn jeg oppfater den teksten. Jeg har selv vært på møter med folk fra JUCO når de tidligere har vært på besøk her i Norge, ikke samme personen dog, og det har ikke vært lignende framstilling.

USA støtter de paramilitære i Colombia. Blant annet igjennom "Plan Colombia" hvor penger blant annet går til de gruppene som slåss mot FARC. Bush har også møtt president Uribe på flere tidspunkt hvor han viser sin fulle støtte til regjeringens linje i Colombia.

Noen linker nå i farta:
http://en.wikipedia.org/wiki/Plan_Colombia

http://www.ccc.nps.navy.mil/si/mar03/latinAmerica.asp

Morten sa...

Amnesty: "Vold mot kvinner, spesielt seksualisert vold og misbruk – inkludert voldtekt og maltraktering av kjønnsorganer – er en integrert og utbredt del av den væpnede konflikten i Colombia. Det er overgripere blant alle parter i denne konflikten. [...] Voldtekt og andre seksuelle overgrep som f.eks. maltraktering av kjønnsorgan, blir ofte utført av sikkerhetsstyrkene og deres paramilitære allierte som en av mange terrortaktikker mot samfunn i konfliktområder de mener støtter geriljastyrker.

Aftenposten: "Colombias president Alvaro Uribe har ett mål for øye: Å nedkjempe den forhatte geriljaorganisasjonen FARC. Med USAs velsignelse og hjelp er Colombia på offensiven."

mediekritikk sa...

"En av de verste terroristgruppene i Columbia, FARC, har vært ansvarlig for massemord, tortur, kidnapping, bombing og andre sympatiske revolusjonære aksjoner"

Inkluderer du skattelegging av narkotikaprodusenter under "andre sympatiske revolusjonære aksjoner" eller kommer det i tillegg?

Anonym sa...

Her var det mye feil. Først, og jeg skal ikke spare på hersketeknikker mot folk som dere, dere fortjener det ikke. Vampus, lær deg å skrive, landet heter Colombia, staten i USA heter Columbia, kanskje derfor du har så mye feilfakta, siden du har søkt et helt annet sted i verden.

Riktig at Sosialistisk Ungdom har utveksling med Juventud Comunista Colombiana. Feil at JUCO er en del av strukturen til FARC-EP. FARC ble startet i 1964 av det colombianske kommunist partiet (PCC). Men det var sent på 70-tallet at partiet, og det vil også si ungdomsorganisasjonen gikk ut og trakk sin støtte til FARC-geriljaen. Siden den tiden har både PCC og JUCO stått samlet mot FARC geriljaen og mener det er den demokratiske og passifistiske veien som er fremtiden i Colombia. FARC derimot mener at revolusjonen i Colombia må gjøres på den væpna måten.
Analysen som FARC har av verden og Colombia er faktisk veldig dogmatisk og uten noen dialektikk. I JUCO så konsentrerer man seg på at dems analyse skal være preget at dialektikken og en videreutvikling av prosjektet "sosialisme" i Colombia, siden det politisk, sosiale og økonomiske bildet i Colombia endrer seg dag til dag.
FARC sitt "sosialistisk prosjekt" er ikke mer en 10 A5-ark som ble skrevet i 1984.
Som organisasjon har FARC flere strukturer. Noe jeg egentlig burde nevne, men for å avklare alle løgnende NKU og denne vedkommende kalt VAmpus må jeg gjøre det.
FARC har to prioritering massebevegelse og parti, samtidig som det militære strukturen. Den militære strukturen er som alle kjenner FARC-EP. Partiet, PC3 (PArtido comunista colombiano clandestino, det colombianske ulovlige kommunistpartiet) og massebevegelsen heter Movimiento Bolivariano (MB) (Den bolivarianske bevegelsen). Det er her du først ser tegn for ungdomsorganisering hvor du har to frontbevegelser på elevsiden og student og universitetsdelen (FES, Federacion de Estudiantes de SEcundaria (federasjon av elever på videregående skole), og FEU, federacion de estudiantes universitarios(federasjon av universitetstudenter). Må påtegne at dette er ikke geriljasoldater, men del av en større organisasjon som mange ganger kan ta form for massemønstring eller som logistikklegger for byfrontene til geriljaen i seg selv.

Det er mellom MB og JUCO man ser de største forskjellene, siden JUCO deltar i forskjellige plattform som strider imot det FARC og MB står for, nemelig hvordan organisere folk, og hva man skal bruke organiseringen til.
Disse plattformene er ACEU (asociacion colombiana de estudiantes universitario ( den colombianske foreningen av universitetstudenter) som er den største studentbevegelsen i colombia og vant studentenes fredspris ISFIT 2005 i trondheim for sitt menneskerettighetsarbeid), og ANDES (asociacion nacional de estudiantes de secundaria, den nasjonale foreningen for videregående elever).

FARC har mye negative sider, som noen er nevnt her. Man har aldri vært sikker på om FARC som organisasjon driver med narkotikasmugling, men man vet at i vedtektene sine står de imot at de som organisasjon skal smugle, derimot støtter de bøndene som har som eneste levebrød å plante koka-planter. Man vet at i mellomleddene så eksisterer det for mye frihet, og mange av disse personene driver med smugling.

Kidnapping er en ting som er negativ og går mot menneskerettighetene, men man må også påpeke at myndighetene bruker samme midler som geriljaen og AUC (den paramilitære agrupasjonen) bruker det også.

Men, historien om Toribio er litt pussig. Jo, FARC angrep byen siden det var en konsentrasjon av militærtropper som hadde kommet inn. Her brukte geriljaen midler som både SU og JUCO står imot, nemelig bruke gassylindrer for å angripe hæren. Alle vet at hvis du tenner på en sylinder så flyr den til hvor som helst. Dette gjorde at man hadde null kontroll på skudd osv og befolkningen måtte flykte. Etter 2 uker i okkupasjon, hvor hæren fikk ett dundrene nederlag bestemte FARC at man skulle trekke seg tilbake til fjellene. Da kunne befolkningen flytte tilbake, men mesteparten av landsbyen hadde fått diverse skader.

Jeg vil ikke gå inn å prate om de paramilitære gruppene og regjeringens kamp, for da hadde jeg skrevet en bok heller. Men både FN, Humans Right Watch og Amnesty har fordømt formen hvordan man samarbeider der og "demilitariseringen" av paramilitære og regjeringens lov rettferdighet og fred som skal renvaske rullebladene til massemordere som til og med spiller fotball med hodene til folk fra landsbyer de nettopp har massakrert.

Dette er søsterorganisasjoner og/eller organisasjoner som blir støttet av både det demokratiske og republikanske partiet i USA. Da må vi huske at disse partiene er søsterorganisasjoner til Høyre.

Men mer eller mindre, Vampus har lite peiling på hva egentlig skjer i Colombia. Antageligvis aldri vært utenfor den "vestlige" verden. Og samtidig baserer seg på løgner uten å ha sjekket kildene. Det er av ren etisk begrunnelse man gjør det gitt, eller så fortsetter du bare med falske rykter. Du må åpne øynene, de fleste mediaene i verden er korrupte og lite pålitelig.

Mvh

Johannes Lagos
u-leder og tidligere Fredskorpser i Colombia.

Ghost of Goldwater sa...

En som tror USA har en stat som heter Columbia har vel diskvalifisert seg ganske grundig fra å kritisere andres omgang med fakta...

Anonym sa...

Det var en liten glipp. Det skal være by i Statene.

VamPus sa...

Siden det er primært deres egne organisasjoner (les; sosialistiske) som skriver om disse kampene, så er informasjonen for det meste hentet fra anti-kapitalistiske, sosialistiske eller kommunistiske sider. Så jeg kan vel med det bekrefte at kildene IKKE er til å stole på - men skal man finne ut av hvem som jobber med hvem så må man f.eks. lese sidene til SU, sidene til BaobabConnections.Org, JUCO, FARC, NKP, etc. Debatter gjerne om VamPus klarer å stave Colombia/Columbia *sukk* - ikke helt på nett etter helgen, nei... Men VamPus hadde sikker vært like spydig sjæl, så vi får se gjennom fingrene med det.. Mulig dette må legges i en egen post for å få ut linkene, men vi prøver - *dypt pust*:


In late November, 2001, the OCLAE general secretariat meeting is to be held in Colombia. The meeting will be followed by a field trip to a guerrilla zone, to live and hold dialogue with guerrillas for approximately a week. This activity is typical of the work already underway by ANDES, JUCO, OCLAE and to a lesser extent ACEU. There is a real push among student militants to organize national and international forums, "colluqs," to build solidarity with guerrilla groups, particularly the FARC (Revolutionary Armed Forces of Colombia). This is doubtless the reason they have been targeted by paramilitaries and death squads. In the bravest of circumstances, Colombian youth are providing a lead for their counterparts elsewhere.
http://www.baobabconnections.org/home.php?mag=1&cat=8&id=460

Om at FARC rekrutterer fra JUCO:
Arteta joined the Communist Party youth wing (JUCO) at 14 before entering the FARC, Latin America's largest surviving 1960s rebel army with an estimated 17,000 combatants.
http://squat.net/tmc/msg00365.html

En annen som har vært militær i JUCO og gått over til FARC:
Lucero: 'Yo tenía la edad de 15 años cuando ingrese a la guerrilla en el área de la Costa Atlántica, en el Caribe colombiano.' Antes había sido militante de la Juco, allí conocí a las FARC y empecé a desarrollar tareas sencillas de propaganda, de organización en el colegio donde yo estudiaba y así poco a poco fui conociendo la ideología de las FARC. Inclusive antes de terminar mi bachillerato tome la decisión de ingresar a las FARC.
http://www.elortiba.org/farc.html

FN rapport med en relativt god oversikt over militære grupper i Colombia - beskriver bakgrunnen for de USA-støttede paramilitære slik:

Paramilitary groups (or self-defence groups, "autodefensas", as they are frequently referred to in Colombia), were created with the support of landowners and cattle ranchers who had been under pressure from the guerrillas as well as from groups affiliated with narcotics traffickers such as the Muerte a los Secuestradores movement (MAS – Death to Kidnappers).

http://www.unhcr.ch/cgi-bin/texis/vtx/home/opendoc.pdf?tbl=RSDLEGAL&id=422c832e4

Morsomt at SUere - som selv har programfestet revolusjon - åpenbart ikke synes noe om at noen påpeker at de samarbeider med revolusjonære grupper i andre land. Det er litt vel naivt å tro at JUCO og FARC ikke samarbeider.

http://www.dagsavisen.no/innenriks/article1799003.ece

VamPus sa...

Johannes Lagos sa U-leder og tidligere Fredskorpser, men glemte ved en inkurie å nevne at det var i SU.

Unknown sa...

Vampus: Det er en stygg tendens hos venstresiden til å tro at alle som kjemper mot "den etablerte orden" og kanskje mislikes av USA er folk man bør støtte. Sosialisme har ødelagt mer for Latin-Amerika enn amerikansk utenrikspolitikk. Det var ikke amerikanerne som valgte idioten Hugo Chavez til president.....

Anonym sa...

Jo, jeg er fra Sosialistisk Ungdom, og er utrolig stolt over å ha et internasjonalt verv i organisasjonen.

Akkurat som i Høyre er det mange som hopper av og går inn i Frp pga de er skuffet, eller tenker annerledes, eller har endret sitt syn på prosjektet demes, osv. Det samme skjer i Colombia og JUCO. Men det er mindretall, et lite brøkdel av hvor mange tror fortsatt på den demokratiske veien for å oppnå fred og sosialisme i Colombia.
Det er veldig få. Men man kan ikke nekte at det skjer. Uansett kan du ikke kalle Høyre for rekluteringsmekanismen til Frp pga noen hopper over.....

Angående det om sosialisme i Latinamerika.
Med bare den lille kommentaren til Fjordman beviser at denne vedkommende ikke støtter folkevalgte, er imot en ren demokratisk prosess som samtidig baserer seg på et plattform som er dannet og drevet at borgelige.
Venezuela har fått til en prosess som kan være avantgardist, men man kan ikke nevne det som sosialistisk.
Det finnes ikke bevis for at sosialismen har ødelagt kontinentet, de få prosjektene som har eksister, har, med unntak i Cuba, blitt knust av militærkupp og USA-støttede og finansierte regimer, før man har sett et avansement i det sosialistiske prosjektet.
Etter dette har man derimot bevist at kapitalismen bare skaper fattigdom, plyndring, sosiale ujevnheter, og over eksplotasjon av naturressurser og andre råvarer.

I Vampus sin kommentar hvor hun legger ut linker og fragmenter av intervjuer nevnes det et besøk av OCLAE, den latinamerikanske student og elevorganisasjonen, hos FARC med hjelp av JUCO i 2001.
Her beviser Vampus bare at hun har null ide over omstendighetene i Colombia, null anelse over begivenheter i Colombia og eier ikke analyse av det som skrives.

Mellom 1998 og 2002 hadde regjeringen og FARC en fredsprosess. Det var tiden før FARC ble lagt inn i listen til internasjonale terrorister i USA og EU.
Mellom 1998 og 2002 hadde regjeringen bevilget et område i landet med størrelse av Sveits hvor FARC hadde kontroll. Dette var åpen sone, akkurat som et vanlig fylke i Norge. Og akkurat som et vanlig fylke i Norge kunne hvem som helst komme å besøke. Det var et demilitarisert område. Geriljaen kunne du måte da i alle offentlige kontorer og samarbeide, ha møte med dem, osv.
Derfor hadde OCLAE sin kongress i Colombia muligheten, etter tilretteleggelse av ANDES og ACEU, og JUCO, muligheten for å besøke FARC. Men, etter manglende analyse, og som typisk høyreperson, som bruker veldig mye hersketeknikk om tilbakeholdelse av informasjon, så blir ikke dette nevnt.
For å sammenligne, hvis det kommer en internasjonal gjest til norge. si en organisasjon som norges røde kors. og denne gjesten ønsker ha møte med høyre. Og da booker Norges Røde Kors dette møte, og legger alt til rette for at det blir gjennomført. DEtte betyr IKKE at Høyre samarbeider med Norges Røde Kors, eller at Norges Røde kors deler noen form politisk tanke, ideologi, eller praksis med Høyre.

Og Vampus, jeg utfordrer deg til å vise alle kildene du bruker. Hvor de kommer fra. Etter egenerfaring, vet jeg godt hva som skjer i Colombia, personene som jobber der, og den revolusjonære verden i Colombia.

Og til slutt, for de intetanede uvitende som ikke vet hva revolusjon er for noe. Les folkens. REvolusjon i seg selv er en drastisk endring i struktur, praksis og mål i et samfunn, eller organisasjon. Derfor er vi i SU revolusjonære. Dette betyr ikke at vi tyr til våpen. Eller tror dere selv at Bush er revolusjonær og "terrorist" som dere kaller oss, for han tenker på sin "helse-revolusjon" og Blair på sin "utdannelse-revolusjon". En annen ting er hvordan man prøver å oppnå denne revolusjonen, og der finnes det forskjell...

Høyre har jo et tversgjennom leninistisk struktur og handler som en leninistisk organisasjon, akkurat som resten av partiene her i landet. Men vil det si at dere er leninister?....


Johannes Lagos.
u-leder for Sosialistisk Ungdom
tidligere Fredskorpser.

Ghost of Goldwater sa...

En utfordring til Johannes Lagos: Nevn ETT land i verden som er blitt rikt uten å være kapitalistisk. Nevn så ETT land som ikke har gått til helvete med innføringen av en planøkonomisk modell. Når du har gitt opp, tenk nøye igjennom hva du vil bruke livet ditt til i fremtiden. Du er sikkert en ressurssterk, ung mann som har mye å bidra med. A mind is a terrible thing to waste.

For øvrig er det dypt uærlig å prøve lure seg unna at diverse planøkonomiske regimer i Sør-Amerika ikke har vært "sosialistiske", når du samtidig grupperer alle de ikke-kommunistiske crackpotregimene som "kapitalistiske". Land uten lovbeskyttet privat eiendomsrett, der rettsvesen, ytringsfrihet etc har dårlige kår, er like langt unna "kapitalisme" som FARC er unna din oppfatning av SVs sosialisme.

Anonym sa...

...så kan Ghost of Goldwater si et land hvor innbyggerne har blitt rike med kapitalisme.

Anonym sa...

Cool blog, interesting information... Keep it UP »