Om VamPus

Bildet mitt
er Heidi Nordby Lunde, feminist, aktivist og Høyre-dame. Mer om Heidi. Kontakt meg på VamPus [a] gmail.com. Merk at kommentarer på innlegg eldre enn fem dager blir moderert - ene og alene for at jeg da får varsel om nye kommentarer. Leser ikke kommentarfeltet på gamle innlegg så ofte. Skriver du som anonym er sjansen stor for at det blir slettet sammen med spam.

torsdag, januar 03, 2008

Ondskapen sitert

Vi vinner ikke på å kaste vår livsstil over bord og innføre en sosialistisk verdensorden for å "redde klimaet", skriver Peter J. Olsson i sin leder i Kvällsposten.

Tvärtom, för att klara problemet är demokrati och marknadsekonomi – kapitalism – med säkerhet förutsättningar för att vi ska övervinna hoten. Det är rationalitet, kunskap och framåtanda som behövs, inte motsatsen.

Teknisk utveckling ger varje dag snålare och mindre miljöbelastande produkter.
Marknadsekonomin hittar sätt att föra in miljöpåverkan i prissystemet. För är det något som marknadsekonomin är bra på så är det att hushålla med resurser.

Och det räcker rätt långt.
Og se, se - ondskapen selv er sitert.

6 kommentarer:

Writer'n sa...

"Tvärtom, för att klara problemet är demokrati och marknadsekonomi – kapitalism – med säkerhet förutsättningar för att vi ska övervinna hoten. Det är rationalitet, kunskap och framåtanda som behövs, inte motsatsen."

Hvor tar de det i fra? Miljøkrisen er en sosialistisk konspirajon! Er det ikke nettopp kapitalismen som har brakt oss inn i denne situasjonene? Selvsagt gitt at det er en situasjon, og ikke bare en gedigen, atter en gang, sosialistisk konspirasjon mot demokratiet, slik brungrumsede reduksjonister og deterministiske liberalister ynder å fremstille det som. Jeg er imponert over hva man er villig til å fantasere seg frem til av slutninger for å kunne opprettholde sitt hedonistiske og tildels pubertale liv som superkonsument ute på høyresida.

VamPus sa...

Skal vi se. Kanskje du skal lese lederartikkelen en gang til? Det står at løsningene som blir presentert - forbud, restriksjoner, skatter, avgifter, omfordeling og reguleringer, er sosialistiske. Og at dette ikke fungerer. Noe jeg trodde Øst-Europa og deres industri og døende skoger viste i all sin prakt.

Markedskapitalisme er en bedre forvalter av knappe ressurser (for eksempel ikke subsidiere forurensende landbruk, subsidiere kraftkrevende industri etc - som er incentiver til ødeleggelse). Utvikling og forskning er måten å løse flerparten av problemene på.

Skatter og avgifter kan være et middel som brukes, men da med et langt bedre skjønn enn de som bare skal legge på skatter i fullt monn uten å se på om noen kunne få reduksjoner (fordi de er flinke, fordi de har funnet opp en fantastisk ny løsning, etc).

Kapitalismen har ført til økt forbruk og økt utslipp - som følge av ØKT UTVIKLING, der millioner av mennesker - også vi her i Norge - er løftet ut av fattigdom. Og det er akkurat det sosialistene vil - stoppe utviklingen. Hvilket vil si at vi også stopper den økonomien som kunne ført til investeringer i ny teknologi og nye løsninger som er mer miljøvennlige.

Og jeg er imponert over at du alltid ser ut til å dra debatten ned på et pubertalt nivå ved å avslutte alle innlegg med usaklige personangrep.

Writer'n sa...

For å kunne kalles et personangrep må vel en person bli angrepet. Her har jeg forsøkt å trekke en hel gruppe ned i mudderet, så det bør kalles gruppeangrep.

Forøvrig leste jeg HELE artikkelen, og konkluderte på grunnlag av det. "Forbud, Skatter, avgifter, omfordeling og reguleringer" har ingen ting med sosialisme å gjøre. Dette er statens redskap i alle moderne samfunn; også i kapitalistiske systemer. Og for ordens skyld: Ingen, med unntak av marginale grupperinger, er MOT kapitalisme som redskap. Til og med Sovjetunionen prøvde å legge om til det før de gikk heden. Du må prøve å rydde opp litt i begrepene og den svart hvitt tenkinga di, Vampus.

Kosialist sa...

Hvordan klarer Writer'n å fullstendig ignorere det folk faktisk sier, for så å lage en stråmann ut av det?

På den annen side, vi vet jo hvor han står politisk, så det er kanskje ikke så rart...

Rose & Ramadan sa...

Writer'n er fundamentalist han gidder ikke å reflektere over argumente , han har alle svarene.

http://www.document.no/2008/01/rose_moter_ramadan.html

Det er som å diskutere med Tariq Ramadan , han insisterer på at alle som ikke tenker som han har feil.

Anonym sa...

Angående dødsstraffene i Iran,hvor er demostrasjonene fra venstresiden?eller venter de på neste fra Texas?