Om VamPus

Bildet mitt
er Heidi Nordby Lunde, feminist, aktivist og Høyre-dame. Mer om Heidi. Kontakt meg på VamPus [a] gmail.com. Merk at kommentarer på innlegg eldre enn fem dager blir moderert - ene og alene for at jeg da får varsel om nye kommentarer. Leser ikke kommentarfeltet på gamle innlegg så ofte. Skriver du som anonym er sjansen stor for at det blir slettet sammen med spam.

fredag, januar 18, 2008

Regjeringens politikk virker!

Rikingene sutrer og den årlige undersøkelsen fra The Heritage Foundation viser at Norge nå ligger bak El Salvador i økonomisk frihet. Kombinert med venstresidas lekeskole, som fokuserer mer på lek enn læring, så er jo det lovende for innovasjon, nyskaping og en bærekraftig fremtid.

Og noen påstår at SV ikke har gjennomslag i regjering...

5 kommentarer:

Vox populi sa...

Jeg synes nok du gir et litt skjevt bilde av rapporten. Når man leser litt nøyere så ser jo ikke dette så ille ut:

Vi mangler 1%poeng fra å avansere en divisjon og er over snittet i Europa og verden.

Rikingene har i alle fall ikke noe å sutre over når det gjelder "business freedom" for der er vi i verdensklasse.

"Norway enjoys high levels of business freedom, trade freedom, property rights, and freedom from corruption. The average tariff rate is low, although some non-tariff barriers complicate trade. Starting a business takes only a few days, and the overall protection of business operations is high. Norway has an efficient, independent judiciary that protects property rights effectively, and corruption is negligible."

De to viktigste grunnene til at vi scorer så pass lavt er at vi har en godt utbygd velferdsstat som vi godt kan diskutere om er for stor og at vi har regulering av arbeidstakernes rettigheter i arbeidsmiljøloven.

Så definisjonen til The Heritage Foundation om hva som er "frihet" tror jeg egner seg for diskusjon.

abre sa...

Det ser faktisk ut til at rapporten regner offentlig velferd og eierskap som en parameter for økonomisk ufrihet i seg selv. Jeg ville trodd at det var konsekvensene av en stor stat som burde vurderes. Men både skatt, forretnings- og investeringsfrihet er jo vurdert for seg.

Det er jo også greit å være oppmerksom på at begrepet "labor freedom" bare gjelder arbeidsgiversiden.

Stian Oen sa...

Undersøkelsen det vises til gir jo kun en vurdering av hvor markedsliberalistisk de enkelte land har vært styrt de seinere årene. De fleste vil jo kjenne til at det sittende regimet i El Salvador ligger en del lengre til høyre i økonomisk politikk enn dagens norske Regjering. Og at The Heritage Foundation mener markedsliberalisme er det samme som frihet er jo gammelt nytt, men ikke av den grunn riktig. Hadde man eksempelvis gjort en vurdering av politisk frihet i El Salvador sammenlignet med Norge er det ikke sikkert resultatet ville blitt like entydig. Men denslags sysler tydeligvis ikke amerikanske tenketanker på ytre høyreflanke med.

geirronimo sa...

"Starting a business takes only a few days" - det skal jo leve også. Ikke bare startes.. Hvis man ser på skatteinntaket i Norge ligger vi milevis unna det som kan kalles fritt. Vi har over 70% av BNP's annløpte verdier kjørt gjennom staten - og da regner jeg selvsagt med statoil hydro som en del av dette. (alle selskaper av en viss størelse har staten en finger i)..

Hal sa...

Interessant vurdering av undersøkelsen ved en ikke akkurat radikal professor på NHH: http://e24.no/boers-og-finans/article2197145.ece
Prof Hanneson pleier å være klart på høyre side, som han sier, "jeg er ikke noe glad i velferdsstaten". Men også han er kritisk til kriteriene for økonomisk frihet.