Om VamPus

Bildet mitt
er Heidi Nordby Lunde, feminist, aktivist og Høyre-dame. Mer om Heidi. Kontakt meg på VamPus [a] gmail.com. Merk at kommentarer på innlegg eldre enn fem dager blir moderert - ene og alene for at jeg da får varsel om nye kommentarer. Leser ikke kommentarfeltet på gamle innlegg så ofte. Skriver du som anonym er sjansen stor for at det blir slettet sammen med spam.

torsdag, juni 19, 2008

De rene og ranke

"Den av dere som er uten synd, kan kaste den første steinen på henne."
Johannes 8.7

Er det småligheten som tar overhånd når Åslaug Haga må trekke seg fra politikken? Må man som politiker være mer perfekt, mer lovlydig og mer anstendig enn "folk flest"? Ting kan tyde på det. Jeg er uenig. Man har lov til å være menneske som politiker. Man har lov til å begå feil. Man har lov til å ha en fortid. Man har lov til å være annerledes.

I USA sier de at demokrater blir tatt for økonomiske forhold, mens republikanere hjemsøkes av seksuelle skandaler. Hva er årsaken til det?

Det handler faktisk ikke om at det kun er de rene og ranke, den som er uten synd, som skal få lov til å inneha offentlige verv. For en smålig, selvrettferdig og antakeligvis illiberal forsamling det ville være. Det er menneskelig å feile, umenneskelig å ikke tilgi.

Når man allikevel kan kaste den første sten uten å være rank og ren, så handler det om at mange samfunnstopper er tilbøyelig til å moralisere over andre, men heve seg over de normer og regler de selv gjør seg til talsmenn for.

14 kommentarer:

Unknown sa...

Ja det er mennesklig å gjøre feil, også for politikere. Men å komme med løgner og utelate å fortelle hele sannheten når du først blir avslørt for noe er noe annet.

Terje Pedersen

Fredrik Mellem sa...

Om hun leide ut stabburet ulovlig i tre, fem eller ti år er nok ganske uvesentlig for opinionen.

Derimot er det ikke politisk gangbart å først si tre, for så å måtte innrømme fem, for så å måtte innrømme ti.

Exit Haga

Anonym sa...

Det er vel to ting:

Å pynte på sannheten når den kommer frem (bli drevet fra skanse til skanse), ingen liker politikere som ikke kan stå ved det de har gjort, noe som leder oss til neste:

En talsmann for høyere skatter, mer byråkrati, vern av strandsonen etc, kan ikke på privaten vise at hun ikke liker det hun selv står for. Ingen liker politikere som vedtar regler som bare skal gjelde alle andre (noen er likere). Sosialismen er naiv (idealistisk)i Norge.

Derfor ville dette fått liten eller ingen betydning hvis det var snakk om en politiker fra FrP, eller kanskje Høyre. Da ville det bare vært et bevis på at det trengs avregulering og forenkling.

#15

Anonym sa...

Haga bemerket noe om at politikere dømmes etter strengere regler enn den vanlige mann. Så klart. De mener seg verdige til å styre over livene til tusener, eller for så vidt millioner av mennesker, og det til og med uten å spørre først (stortingsvalg er et ultimatum, ikke et spørsmål). Da er det rimelig å forlange at de skal være "supermennesker" og følge sine egne påståtte prinsipper til punkt og prikke.

Man kan si at å feile er menneskelig. Sant nok. Men det er ikke dermed akseptabelt. Ved justismord holder det ikke som unnskyldning at mennesker er innblandet i domsavgjørelsen. Justismord skal ikke forekomme. Løgnaktige og falske regjeringsmedlemmer skal heller ikke forekomme.

Det blåser på toppene, og regjeringen er Mount Everest. Dit går man bare hvis man har alt i orden som skal være i orden. Haga hadde ikke alt i orden, så da gikk det som det måtte gå når det ble storm.

Anonym sa...

Hagas parti mener at det er et offentlige anliggende hva folk benytter uthusene sine til. Dette burde ikke byråkrater ha noe med. Senterpartiet burde endret partiprogrammet sitt for lenge siden. Da hadde Haga fortsatt sittet som statsråd. Helt høl i hue å lage regler som selv ikke politikere kan etterleve.

Anonym sa...

Det blir, forståelig nok, vanskelig for en politiker å preike om moral, rettferdighet, prinsipper -kort sagt lover og regler til folket, når man selv har gjort ting som ikke er i tråd med gjeldende lover og regler. Dette blir da også en grunn til at man som politiker bør ha sin sti ren...

Anonym sa...

"I USA sier de at demokrater blir tatt for økonomiske forhold, mens republikanere hjemsøkes av seksuelle skandaler."

Men Clinton var da ikke republikan?

Arnfinn Pettersen sa...

Triksing og fiksing kan man leve (og overleve) med, men ikke løgn. Hagas skjebne var beseglet i det hennes gamle leieboer fortalte at han hadde leid det berømte stabburet årevis før hva Haga hadde innrømmet i sin versjon 2.

Unknown sa...

@arnfinn: tja... om jeg ikke husker alt for mye feil nå så kom opplysningen om at det var utleid fra 1998 i går onsdag, mens Stoltenberg sa at avgjørelsen at Haga kom til å gå av allerede var tatt på tirsdag..

Terje Pedersen

Anonym sa...

Det er masse som stinker, som ennå ikke har kommet ordentlig frem. For eksempel hvordan hun forsøker å legge E18 til Sørmarka og ødelegge et viktig rekreasjonsområde for mange titusener av mennesker fordi det vil gi henne en stor verdiøkning på det arealet hun eier som ligger inntil dagens E18-trase og som hun ønsker å skille ut og selge som boligtomter.

Hun har selv innrømmet å ha tatt opp saken, der hun er inhabil så det holder, med Navarsete. Navarsete har pålagt Vegdirektoratet å utrede alternativet, som en liten venninnetjeneste for familien Haga, selv om Vegdirektoratet tidligere har slått fast at dette er en elendig løsning. Denne saken stinker så helt ufattelig mye.

Det er også ganske urent spill hun har drevet med for å få flyttet Veterinærhøyskolen til hjemkommunen Ås. Det vil koste en milliard eller to, og nøkkelkompetanse vil si opp. Men det viktigste er vel å få satt spor etter seg i hjemkommunen. Litt a la Kjell Opseth, som fikk lagt ny hovedvei i en bue innom hjemkommunen. Det er samme ulla.

Mvh Bjørn

Salt sa...

Vampus er på Villspor i denne artikkelen.
Hagas hovedproblem er ikke feilene men at hun løy om dem, slik hun løy i Arnstad-saken, og i OL-saken.

Å bli tatt i løgn er ikke i harmoni med en plass rundt kongens bord.

Anonym sa...

Det er KLART at politikerne som eier oss skal følge alle lover til punkt og prikke!

Du må huske på at disse menneskene kontrollerer livene til millioner av mennesker som ikke har gitt dem noen form for fullmakt til å gjøre det. I tillegg tar disse uønskede diktatorene fra disse uskyldige, ikke samtykkende individende mesteparten av pengene de tjener for å kunne utføre kontrollvirksomheten.

Da skulle de bare mangle at ikke disse diktatorene selv lar seg styre av sine regler.

Det de norske poltikerne kan lære av Haga-sakene er én enkel ting: Når lovverket er såpass uoversiktlig, og saksgangen såpass treg at ikke engang en MINISTER har oversikt over lover og regler og får svar fra byråkrater, da er det på tide å FJERNE lover og regler.

Anonym sa...

Er helt enig i at man skiller person og sak i for liten grad. Synd med feks Spitzer for ikke så lenge siden.

Anonym sa...

Haga burde få forbud mot enhver fremtidig stilling hvor hun kan misbruke de kontaktene hun givetvis har - samt straff dersom hun snakker med "noen".

Slik går det selvsagt ikke - og næringslivet vil stå i kø for å få tilgang til hennes kontakter. Og avlønninga? Et hedersmenneske som Haga oppgir selvsagt smitt og smule!