Om VamPus

Bildet mitt
er Heidi Nordby Lunde, feminist, aktivist og Høyre-dame. Mer om Heidi. Kontakt meg på VamPus [a] gmail.com. Merk at kommentarer på innlegg eldre enn fem dager blir moderert - ene og alene for at jeg da får varsel om nye kommentarer. Leser ikke kommentarfeltet på gamle innlegg så ofte. Skriver du som anonym er sjansen stor for at det blir slettet sammen med spam.

fredag, juni 27, 2008

Likhetssamfunnet

Likhetssamfunnet og likhetsskolen sjarmerer igjen. Aftenposten skriver om en skole i Lund i Sverige så får ikke barna lov til å invitere hvem de vil på bursdagsfest:

Da foreldrene til en gutt i andre klasse brøt med reglene, valgte lærerne å beslaglegge invitasjonene. Justisombudsmannen, en kontrollinstans utgått fra nasjonalforsamlingen Riksdagen, skal nå utrede om skolen handlet riktig.

Faren til bursdagsbarnet forteller at den ene av de to som ikke ble invitert har mobbet sønnen hans i et halv år og den andre inviterte heller ikke sønnen til sin bursdag. Som om ikke mobbere skal bli invitert. Du vet. Alle SKAL med!

19 kommentarer:

Gjervan sa...

Selvsagt, bøllen er bare et produkt av sine omgivelser og mobbingen er bare hans måte og lindre sin egen lidelse. At offeret ikke liker det er bare ego-individualistisk borgerlig smålighet.

Og hvis skolen skulle hatt noen som helst moralsk autoritet her, burde de grepet inn allerede med han første gutten som heller ikke inviterte det aktuelle bursdagsbarnet til sin fest!

Careface sa...

Slikt fungerer aldri. Det er alltid noen som ikke vil bli invitert, og et regelverk som "de fleste" følger, men ikke alle gjør det bare vondere for de som står utenfor

Linnformasjonen sa...

innkvotering av venner er det siste.
Alle SKAL med.

Anonym sa...

Tja, Linn.
Det er vel knappt å regne som det SISTE.

Husk på hva Jesus Josefson uttalte for et par millienna siden:
- Elsk deres fiender!
- Hvis din neste slår deg på det ene kinnet,
så vend ham også det andre!
- Hvis han tar fra deg kappen, så gi ham
også kjortelen!

Denne regelen fra Söta Bror må vel i denne konteksten kunne tolkes som god gammel kristen etikk. Og slett ikke som moderne sosialdemokratisk kollektivisme.
Men i Skandinavisk tradisjon er det jo ikke alltid så lett åskille mellom stat og kirke....

Anonym sa...

Du snakker om å vinkle en sak skjevt. Det er ikke slik at skolen har bestemt at ALLE alltid skal inviteres i bursdager. Bestemmelsen går på at dersom invitasjoene skal deles ut på skolen, da skal alle være med. Det er fritt opp til den enkelte å velge ut sine gjester og dele ut invitasjonene andre steder - bare ikke på skolen.

Pappaen visste ikke i dette tilfelle om bestemmelsen og har, så vidt jeg kan se, veldig gode grunner for at de to elevene ikke ble invitert.

Bestemmelsen er vanlig på veldig mange norske skoler også. Bakgrunnen er at det har vært et problem at enkelte elever har brukt utdeling på skolen som et middel til å synliggjøre sin utestengelse av andre.

Jeg har selv tre barn og kan ikke akkurat påstå at bestemmelsen har vært vanskelig å forholde seg til. Noen ganger har vi gjort det ene, andre ganger det andre. Det som har vært vanskelig er de tilfellene hvor en av mine har kommet hjem og sagt at alle unntatt NN fikk invitasjon fordi yy ikke vil at NN skal få være med i "gjengen". Ved litt oppnøsting i situasjonene har det alltid vist seg at yy er den som utestenger og mobber.

Carl Christian sa...

strå: det at en handling fører til "problemer" er alene grunn god nok til å forby den???
Hvordan samfunn er man egentlig på vei mot i så tilfellet?

...vennligst gi meg valium, masse, fort...

Anonym sa...

carl christian: Nei, at en handling fører til problemer er ikke god nok grunn til å forby den. Men hvorfor pokker i vold skal skolen være en arena for mobbing? Det er fortsatt fullt mulig for hvem som helst å invitere akkurat de dem vil. Men ikke gjennom skolen.

Anonym sa...

Helt enig med Strå!

Jeg har selv barn i Amerikansk skole og hadde desverre lagd et par invitasjoner for lite for hele klassen og måtte returnere neste dag med fullt antall før jeg fikk lov til å dele ut.

En god regel tenkte jeg etterpå. Jeg kan ikke benytte et offentlig forum (skolen) til å diskriminere uskyldige som barn jo er.

Hvis jeg skulle utelukke noen (Noe som ikke var min intensjon siden jeg ville lært barnet mitt opp i at onde gjerninger ikke gjengjeldes med utelukkelse, men med åpenhet og nestekjærlighet)må jeg levere invitasjonene i det private rom eller ha barnene mine på en privatskole som praktiserer dette/forsøke å påvirke privatskolen gjennom foreldreforeningen til en slik praksis.

Nå skal det jo sies at Skandinaver har skyggelagt differansene mellom det offentlige og private rom såpass at foreldrene ikke er seg dette bevisst og dette kan bli en nyhet.

Stian Oen sa...

Men dette skjedde nå altå i Sverige, som er et land styrt av høyresiden, og med en statsminister fra Moderatarna. Og det skjedde i Lund kommune, der ordføreren også er fra Moderatarna.

Anonym sa...

Eni med strå - dette er ganske normal regel i Norge også, og fungerer stort sett ganske bra. Når VamPus en dag får barn i skolen (???) ser hun kanskje annerledes på dette...

Arnfinn Pettersen sa...

Jeg er svært enig med Strå og svært uenig med VamPus.

Skolen bør tilstrebe å redusere potensielle arenaer for mobbing og eksklusjon. Dette er en god måte å løse det på, hvor man fastsetter regler for hvordan ting skal løses, HVIS det skal gjøres i skoletiden.

I dette tilfellet rir vår vertinne som sin libertarianske kjepphest. Og kjepphester er et dårlig fremkomstmiddel i virkeligheten.

VamPus sa...

strå: Det ble ikke invitert via skolen, det ble invitert på skolen. To forskjellige saker.

Jeg synes fortsatt at min kjepphest om at man skal få velge hvem man vil invitere på fest er helt rimelig, særlig om den man velger vekk er en som har utsatt den andre for mobbing.

Vi hadde ingen slike regler på min skole, og jeg vet ikka annet enn at flertallet vokste opp og ble helt normalt fungerende mennesker.

Men for all del - dere som mener at mobbere MÅ invitere ofrene sine, og omvendt, må gjerne mene det. Det er barna deres jeg synes synd på...

Jan Egil Kristiansen sa...

Jeg stusser litt på at noen blir 'mobbet' av én person? Du kan bli plaga og banka opp av en person, men hvis ikke du blir utstøtt av klassen, skulle det være et problem skolen nokså enkelt kunne håndtere.

Kontramobbing er neppe særlig effektivt - i beste fall 'et rop om hjelp'. Som skolen forhåpentlig hører midt i medieoppstyret. Å invitere nesten hele klassen er i hvert fall så dårlig folkeskikk at det er tydelig det er et problem et eller annet sted.

For en mobber er det vel ikke akkurat noen belønning å bli invitert hjem til offeret? Snarere en straff - om han altså møter opp. Hva med et kompromiss - ta med en invitasjon til ham, men spørre ham om han vil ta i mot den?

Den virkelige mobbearenaen ved invitasjoner, er ikke at noen ikke blir invitert. Det er når alle er invitert, men ingen kommer. (Mon det burde være fremmøteplikt?)

Arnfinn Pettersen sa...

Vår vertinne skriver: "Det ble ikke invitert via skolen, det ble invitert på skolen. To forskjellige saker."

Nei, ikke to forskjellige saker. Regelen går ut på at hvis man skal invitere på skolen, skal man invitere alle. (Evt alle av barnets kjønn.)

VamPus er selvsagt fri til å synes synd på mine barn. (Men det er når sant skal sies litt ukledelig.) De er dog litt små til at problematikken oppstår.

Skulle den gjøre det, ville jeg selvsagt benytte meg av muligheten til å invitere utenom skolen. I disse tider utstyres man gjerne med adresser og e-post til barna/deres foreldre. Så sender man invitasjonen til de man ønsker å invitere. Det er ikke vanskeligere enn det.

Muligheten for mobbing og eksklusjon er fortsatt til stede, selvsagt, men skolen blir da ikke brukt som arena for dette.

Anonym sa...

Det jævlige med å være åtte år, er at man ikke kan ta sin hatt og gå fra skolen når man blir trakassert eller utestengt. Derfor er det en fin ting når skolen gjør det vanskeligere for mobbere (og, per automatikk, også mobbeoffer) å utestenge enkeltpersoner, i hvert fall akkurat der.

Hvis man virkelig ikke vil invitere mobberen sin, inviterer man så bare på en annen måte.

Carl Christian sa...

hmmmm... på meg virker det som om det er flere enn Vampus som er ute på kjepphestene sin her.
mobbing er selvsagt ikke ønskelig. men at vi mennesker tidvis er ufine mot hverandre er en del av livet. jeg tror skolen er langt bedre tjent med å gi elevene verktøy til å håndtere mobbing enn å forby den.

...det er her mitt store problem er (og som jeg regner med at Vampus og jeg er ganske enige): i norge (og lignende samfunn) tenderer vi til å forby problemer, snarer enn å finne måter å løse de på.

Derfor: Dersom barnet mitt går gjennom oppveksten skånet for alle tenkelig og utenkelig former for ubehag og potensielt ubehag, så tror jeg det kommer til å trenge valium i store mengder i voksen alder!!

Arnfinn Pettersen sa...

Hvis vi nå for et øyeblikk setter kjepphestene tilbake på stallen, Carl Christian:

Vi er ganske sikkert uenige om dette, men slik jeg ser det motsier du deg selv når du skriver "...det er her mitt store problem er (og som jeg regner med at Vampus og jeg er ganske enige): i norge (og lignende samfunn) tenderer vi til å forby problemer, snarer enn å finne måter å løse de på."

Ingen er uenige om at problemer finnes og at vi må forholde oss til dem. Men det er jo nettopp det man her gjør. Man tar innover seg at det er et problem at skolen, hvor barna er nødt til å oppholde seg, gjøres til en arena for markering av sosial eksklusjon. Og man forholder seg til problemet ved å si at skolen ikke kan brukes til det i slike tilfeller.

Det er ikke snakk om et forbud, det er fortsatt fullt mulig å gjøre hva man ønsker utenfor skolen, men om en regel for hva man kan og ikke kan gjøre på skolen. Dette ER å forholde seg til problemet (eller i det minste ett av dem).

Og skolen er faktisk i en spesiell situasjon. Det er (i tillegg til barnehagen og, for stadig færre, millitæret) det eneste stedet hvor mennesker er tvunget til å oppholde seg i løpet av livet. Man kan slutte i en jobb, man kan bytte studium, man kan melde seg ut av idrettslaget, men man kan ikke slutte på grunnskolen.

Selvsagt skal man også gi barna "verktøy til å håndtere mobbing", men gjennom reglene for skolen setter man et tydelig eksempel og tydelige eksempler er en svært god måte å formidle verdier (og verktøy) på.

Og hvis du er bekymret for at barnet ditt skal gå "... gjennom oppveksten skånet for alle tenkelig og utenkelig former for ubehag og potensielt ubehag," tror jeg du bekymrer det helt unødvendig.

Statistikk og erfaring tilser at barne- og ungdomskulturen på det sosoiale nivået er minst like tøff som den alltid har vært.

Carl Christian sa...

Arnfinn pettersen: Nå må vi ikke la regler erstatte folkeskikk og sunn fornuft.
For meg blir dette ikke et verktøy til å løse et problem, det blir mer "see no evil, hear no evil, speak no evil."
Sånne reguleringer bidrar (for min del) til at jeg føler meg innesperret, det hele gjør Anthony Burgess samfunsskritikk i "A Clockwork Orange" veldig relevant.

Jeg tror ganske enkelt at vi bør sette noen grenser for reguleringsiveren. Vi gjør oss en bjørnetjeneste om vi eliminere for mange muligheter til å handle feil.

Nettopp fordi skolen er en så viktig arena bør vi ikke flytte slike konflikter (mobbing ol.) ut av skolen.

Anonym sa...

Stavanger kommune blander seg ikke inn !i hvem som får komme! i barnebursdager.

– Det er tross alt grenser for hvor mye kommunen kan bestemme, sier rådgiver Sten Larsen i staben for oppvekst og levekår.


http://www.aftenbladet.no/lokalt/article663094.ece