Om VamPus

Bildet mitt
er Heidi Nordby Lunde, feminist, aktivist og Høyre-dame. Mer om Heidi. Kontakt meg på VamPus [a] gmail.com. Merk at kommentarer på innlegg eldre enn fem dager blir moderert - ene og alene for at jeg da får varsel om nye kommentarer. Leser ikke kommentarfeltet på gamle innlegg så ofte. Skriver du som anonym er sjansen stor for at det blir slettet sammen med spam.

torsdag, juni 05, 2008

JA til økte bensinavgifter

Den gang jeg var med i FrP husker jeg at, på tross av manglende miljøengasjement, så hadde man da tross alt en miljøpolitikk. En sentral del av denne gikk ut på at forurenser skal betale - og at man gjennom å bruke markedsmekanismer for å sette pris på miljøet - fikk regulert forurensing eller i hvert fall sørget for at den som forurenset betalte det det eventuelt kostet å rydde opp etter dem.

Så hvorfor denne kampen mot bensinavgiften?

Fordi folk som er avhengig av bil i distriktet får en urimelig høy belastning? Vel. Vet du hva? Hvorfor skal ikke de som bor i distriktet ta kostnaden for å bo der? Jeg må ta kostnaden for å bo i Oslo - høye boligpriser for mindre plass, dårligere luftkvalitet, støy, kriminalitet m.m.

Ikke bare i forhold til at det koster mer å levere tjenester der det bor færre mennesker (og dersom lokalsamfunnet ikke er levedyktig ansetter vi halvparten i kommunen eller statlige bedrifter og setter resten på trygd), men det er jo faktisk også mer miljøvennlig å bo i by ( og Oslo er kåret til verdens nest mest miljøvennlige by).

Hvorfor skulle ikke folk i distriktene betale det det koster å bo der?

Øk bensinavgiften, halver skatter og avgifter på kjøp av nye og mer miljøvennlige biler. Og er det et problem, så er et hus på 110m² på bøgda 240.000 kroner billigere enn en leilighet på 61m² i Oslo. Du får mye bensin for 240 000.

31 kommentarer:

VamPus sa...

... og med det samme - ja til veiavgift, fjern årsavgift og eventuelt øk vrakpanten.

Anonym sa...

Slett ikke uenig!
Problemet er bare det at Kristin og gangsterne hennes ALDRI vil komme til å sette NED eksisterende skatter og avgifter, så da må man i det minste prøve å holde henne tilbake hver hun slår over i galopp.

Anonym sa...

helt enig, ser også poenget til ivare. Men ikke glem at elbiler slipper å betale veiavgift osv. så er litt fornuftig tankegang ute og går

Anonym sa...

magnus:
Bare vent til tilstrekkelig mange har kjøpt el-bil.
Da får de tilsvarende avgifter som bensinbilene (minus sylindervolumavgift, selvfølgelig) pluss pluss pluss, samt al el-avgiften økes litt ekstra for oss alle siden alle el-bilene som skal lades medfører økt strømforbruk.

Anonym sa...

Innlegget har et greit utgangspunkt - det er bare det at drivstoffavgifter i Norge er ca. 2-3 ganger det forurensningen skulle tilsi. En videre økning er neppe særlig klokt, ei heller spesielt miljøvennlig.

(Prising av forurensning er ingen enkel sak, men slik konsensus blant økonomer er per i dag er norske avgifter alt for høye.)

Ghost of Goldwater sa...

Hah! Siste gang DU får øvelseskjøre med MEG! Kattekrek!

VamPus sa...

Ghost; flytt inn til sivilisasjonen. Bonde.

Unknown sa...

Hvorfor øke bensinavgifter?
Hvorfor ikke droppe avgiftene helt?
Jeg ser ingen grunn til at staten skal ta til seg penger de ikke har rett til.
Avgiften er der i utgangspunktet for at det å forbrenne bensin forurenser ved forbrenningsmotoren.
Målet er at avgiften skal påvirke forbruket til borgeren slik at tjenesten blir dyrere i forhold til det en får for pengene, noe som fører til mindre forbruk.
Men ettersom det sies at bensinprisen må opp i minst 25kr per liter vil jo det si at avgifter som fører til en pris mindre enn dette har nærmest null effekt. Avgiften er der dermed _kun_ for å sanke inn kroner som de kan fordele til sine saker.
Derfor er det totalt umoralsk med bensinavgifter (under 25kr/l).

Det er en annen sak om staten burde ha avgifter i det hele tatt.
Skal alt som er "skadelig for samfunnet" avgiftbelegges slik at det blir for dyrt for borgerne?
Hvorfor er sukker så billig? (Det kunne vært sinnsykt mye billigere uten tollmurer) Hvorfor er hvitt mel så billig? (Hvitt mel kan sammenliknes med sukker i næringsinnhold)

Vi har bensinavgifter fordi sosialistene er imot individuell frihet og bilen er symbolet på denne friheten. Bilen er derfor et onde og må bekjempes!

Anonym sa...

Her i London får man Londontillegg hvis man tar en offentlig jobb. Det er jo dyrere å bo her enn på bygda, og da er logikken at britiske myndigheter også betaler bedre for å jobbe i London. I Norge får man Finnmarkstillegg og nedskrevet studielån om man bosetter seg nord for moralsirkelen, men bare høyere kostnader om man bor i Oslo. (OK, jeg skal innrømme at man også kan få et sosialt og kulturelt liv om man bor i Oslo.)

Sondre Olsen sa...

kanskje kan man gjøre som med fyringsovner i ulike kommuner: ved å bytte ut en som forurenser, får du noen tusen i avslag på den nye miljøvennlige. Mindre avgifter og rabatt ved innbytte av gammel bil, bør gjøre el-biler mer attraktive.

Problemet med at bensinen blir dyrere er først og fremst at det rammer helt feil. Skal bensin- og dieselavgiftene opp må det gjelde for privatbilene, ikke for kollektiv- og frakttransport.

Jeg mener vi bør sørge for avgiftsfri drivstoff til kollektiv- og frakttransport. Vi som kjører privatbiler får heller tåle at vi betaler litt mer.

Anonym sa...

Mye tullete forslag her. Vampus sitt innlegg er helt riktig, den beste måten å løse miljøproblemer på er med avgifter. Da bruker man en markedskonform løsning som minimerer kostnadene ved å kutte utslipp.

Hvis man ser på utslipp som en resurs , er den da begrenset av et bærekraftig nivå. Denne resursen bør da anvendes mest mulig effektivt. Da bør vi selvsagt bruke markedet, og gjøre utslippene omsettelig. Enten direkte som kvoter, eller indirekte med avgifter som presser etterspørselen til riktig nivå.

Problemet med bensinavgiften er nivået. Vi betaler allerede ca 1600 kr pr tonn co2 for bilene våre i avgifter. Det er ca 16 ganger prisen på en co2-kvote. En bilist betaler i dag for sin egen forurensning + bøndenes og industriens. Dette er verken særlig rettferdig eller effektivt.

Bensinavgiften bør altså reduseres med 15/16.

Moteriktig ser jeg da kun på co2-problematikken, nox etc gjør det mer problematisk.

Anonym sa...

Setter ting litt perspektiv. Bra, er enig i at det er for mye syting.

Anonym sa...

Fordi folk som er avhengig av bil i distriktet får en urimelig høy belastning? Vel. Vet du hva? Hvorfor skal ikke de som bor i distriktet ta kostnaden for å bo der?

Tja, de tjener jo mindre der borte i Gokk? Og siden det er folk i Oslo som bruker mest til fossilt brensel til transport, ifølge SSB, så må man sette inn avgiftene der de svir mest.

Unknown sa...

@T!g

Så du knytter bensinavgiften direkte til CO2? Det var neppe dette myndighetene hadde i tankene i 1931 da den ble innført. Det å forandre formålet med avgiften slik du gjør helt uten videre er tåkete.

Utslipp er ingen ressurs. En tillatelse til å slippe ut kan sees på som en ressurs ettersom denne vil være begrenset.
Et slikt 'CO2-kvotesystem' kan ikke kun settes på utslipp fra forbrenningsmotorer, men det må da diskuteres om dette er ønskelig som helhet og i så tilfelle innføres konsekvent over hele linjen og ikke begrenses til kun kjøretøy.

Du sier at bensinavgiften ikke har noe med CO2-kvoter å gjøre ettersom du selv sier at den er 16 ganger så stor.

Du innrømmer at du moteriktig kun ser på CO2.

Med andre ord en innrømmelse av populistisk tankegang med komplett mangel på helhet.

Anonym sa...

Småendringer av avgifter er bare tull!
Skal man få til vesentlig redusert forurensning fra biler, er det overgang til hybridbiler som er mest effektivt, ikke til dagens "lekebiler" med batteri. En kombinasjon av høye avgifter på bensin og diesel (nok til å doble utsalgsprisen!) og lave (muligens negative) avgifter ved kjøp av hybridbil, vil sette fart i utskiftingen og få flere over på kollektivt.

Kombiner med vesentlig høyere vrakpant, og man får bort de verste bilene fra veiene på relativt kort tid.

Og mest miljøvennlig av alt: Å seile sin egen sjø!

Anonym sa...

Fokuset er fortsatt feil.

Om man på død og liv skal redusere utslipp så MONNER det ikke å avgiftsbelegge bilbruk (eller fly). Disse står kun for noen ganske få prosent av utslippene.

Det er industrien og landbruket som står for de STORE utslippene, og det er DER man faktisk kunne oppnå noe ved å endre avgifter og subsidier.

Men det vil jo ikke regjeringen. Industri og landbruk skal skjermes.

Derfor er Jens' og Kristins miljøargumenter kun strå-argumentasjon!

De vil, som Kolberg så treffende nylig uttalte, "flå oss".

Anonym sa...

Vel, dagens regjering brukes co2 som begrunnelse. Det samme gjør finansdep. Jeg ser selvsagt enig at alle former for co2-utslipp bør betale den samme avgiften. Da vil bensin bli vesentlig billiger, mens bøndene og industrien må betale.

Jeg tenker absolutt helhet, jeg. Dette er heller ikke populisme, selv om FrP tilfeldigvis mener det samme.

Når da bensinavgiften forsvares med co2, og det åpenbart er feil, hvorfor skal man da ha høye bensinavgifter?

Unknown sa...

@T!g

Om du ikke mener CO2 bør ha noe med bensinavgiften bør du også si at dette ikke er ditt, men regjeringens syn. Ved å legge frem saken slik du gjør tillegger du dagens regjerings argumenter som utgangspunktet for dine egne.

Det var du selv som snakket om "moteriktighet" og dette er nært beslektet populisme.

Nå som det er bragt på det rene kan vi vel si at vi er enige. Bensinavgiften burde forsvinne.

Hvem skader avgiftene mest? De som bor utenfor byene og som har minst fra før.
Sosialistene skal "hjelpe" de stakkarslige, og SP er landbrukets støtteorganisasjon.
De skyter seg begge i føttene med denne politikken.

Gullstandard sa...

Kan ikke du redegjøre for hvorfor du som liberalist støtter skatte- og avgiftsøkninger ? Det er desverre veldig uklart for meg.

Anonym sa...

Simon:
Tror du venter forgjeves, det lar seg nok ikke forklare.

Esquil sa...

Etter å ha lest det du har å si om drivhuseffekt, så kom dette innlegget som en positiv overraskelse. Vi er jo enige om noe :)

Det er godt mulig FrP hadde en miljøpolitikk, for jeg husker også den politiske ideen du nevner. Men jeg snakket med Carl I Hagen før valgkampen i 93 (da du og jeg var med) om hva vi skulle svare hvis miljøsaken kom opp. Han mente at miljø ikke kom til å bli et tema i valgkampen (han fikk rett), og dessuten sa han, såpass oppsiktsvekkende at jeg husker det klart; "FrP har ikke noen miljøpolitikk."

Esquil sa...

... forsøk på riktig link.

Anonym sa...

Liberalister er for en liten, men sterk stat. For å beskytte privat eiendomsrett trenger vi politi og rettsvesen. For å beskytte staten trenger vi forsvar. Visse fellesgoder må også staten ta seg av.

Derfor vil også liberalister ha skatt. Ideelle skatt er avgifter som retter opp i negative eksternaliteter, man får da en dobbel gevinst.

Derfor er bensinavgift en god ide.

Samtidig er dagens bensinavgift alt for høy.

Nemo sa...

Og hva med å avgiftsbelegge StatoilHydro for å få lov til å pøse fossil-energi ut på markedet?

Har ingen vett nok til å se at det er kapitalen som må styres i rett retning? Er folk så teite at en tror du og jeg og vi to kan velge teknologi slik vi vil?

Bare når det blir mer penger å tjene på å selge miljøvennlig energi kommer vi noensteds.

Men for all del, la oss nå bare lukke øynene for realitetene.

Forøvrig burde Oslo beskattes skyhøyt for å leve på resten av landets ressurser.

Anonym sa...

Helge Samuelsen:
Tror de fleste er enige i at den suverent største ressursen vi har i Norge er menneskene som bor her.
Det er ytterst få mennesker som bor i nordsjøen hvis det er det du sikter til.

Unknown sa...

@Helge Samuelsen

Du har tydeligvis en ekstremt liten tiltro til mennesket. Det er typisk ved sosialister ved at den bakenforliggende tanken er at individet ikke er i stand til å ta vare på seg selv og valgene bør da bli tatt av de mer oppegående, nemlig politikerne, som skal forvalte pengene og samfunnet i sin helhet. Individet tror da at det har frihet til å velge, noe som blir en illusjon da staten styrer alt.

Det er meget nedverdigende ettersom de aller fleste mennesker vet hva som er best selv. Ved å ha full frihet vil individet fullt ut ta ansvar for eget liv og ikke minst egen lykke. Samfunnet vil bevege seg i retningen som summen av ønskene til alle individene.

Dette er jo det mest rettferdige, og det som er en kjempebonus er at dette skaper størst lykke og ikke minst størst velstand for alle.

@t!g
Om en liten stat er ønskelig kan dette løses på mange andre mye bedre måter.
En avgift er konkurransevridende og derfor ikke ønskelig.
En veldig liten inntektsskatt for eksempel ville være nok.

Anonym sa...

Bensinavgift er ikke konkurransevridene. Kan du i så fall vise hvordan?

Helt konkret vil en bensinavgift dempe etterspørselen til et ønskelig/bærekraftig nivå.

En inntektsskatt vil derimot gjøre det mindre lønnsomt å jobbe -> folk jobber mindre -> effekttivitetstap.

Ideell skatt er skatt som retter opp negative eksternaliteter, og da er bensinavgiften aldeles glimrende.

Unknown sa...

@t!g
Bensinavgift er konkurransevridende i den forstand at prisen på bensin har en innvirkning poå hele transportsektoren og øker kostnadene for alle ledd. Dette vil derfor gjelde alle som kjøper bensin i Norge kontra andre steder.

Dette er jo ganske utopisk ettersom vi snakker om en inntektskilde til en helt minimal stat, og dette er milevis fra dagens rolle. Ettersom det er ønskelig å ilegge en avgift på forbruk og noe som 'alle' betaler vil for eksempel en minimal avgift på vann ved drikkekildenivå være en mulighet. Alle er avhengige av vann, og de som oppholder seg i landet vil konsumere. Samtidig vil avgiften bli spredd utover så mange at den antageligvis ikke ville bli merket.

VamPus sa...

simon: Fordi jeg er for en stat. Og nei, jeg gidder ikke en diskusjon om hvordan denne kan finansieres via frivillige donasjoner eller lignende. Sånt overlater jeg til DLF.
esquil: Jeg er fortsatt klimaskeptiker, men jeg har vært for miljøvern like lenge som jeg har vært politisk aktiv. At folk ikke klarer å skille mellom klimahysteri og klassisk miljøvern er deres problem :-)

Anonym sa...

Transport er for det aller meste en skjermet sektor. For den lille delen som er konkurranseutsatt, hvis andre land vil subsidiere sine egne med billig co2-utslipp, vil vi også tjene på det. Handelsteori, vettu...

Gullstandard sa...

jada, jeg er også for stat.

Men spørsmålet mitt gikk ikke på om vi skulle ha stat, men om hvorfor du støtter skatteØKNINGER.

Jeg tolker det dit hen at du mener at bensin og diesel er i en særstilling samfunnsskadelige ting, slik at avgiftsøkningen skal være en straff for å bruke transport. Isåfall skilles våre veier.

Dersom du mener at vi må øke avgiften på noe av det mest avgiftsbelastede som finnes allerede, for å opprettholde staten, så er jeg stadig i villrede.