Om VamPus

Bildet mitt
er Heidi Nordby Lunde, feminist, aktivist og Høyre-dame. Mer om Heidi. Kontakt meg på VamPus [a] gmail.com. Merk at kommentarer på innlegg eldre enn fem dager blir moderert - ene og alene for at jeg da får varsel om nye kommentarer. Leser ikke kommentarfeltet på gamle innlegg så ofte. Skriver du som anonym er sjansen stor for at det blir slettet sammen med spam.

tirsdag, juni 24, 2008

Vulgær debatt

Arbeiderpartiets kodeknekker, Martin Kolberg, utnytter den nystartede agurksesongen ved å angripe nyrike som våger å vulgarisere samfunnsdebatten ved sitt blotte nærvær. Etter å ha satt inn Sylvia Brustad som næringsminister, mener han det er vulgært at noen av de som skaper arbeidsplasser og verdier i Norge ønsker en kronerulling for å bytte regjering.

Ganske friskt fra et parti som bytter bort plasser i sentrale beslutningsorganer mot milliongaver i valgkampstøtte fra LO. Kolberg mener at rikingene i Norge ikke betaler nok skatt. Ifølge en fiffig liten regnemaskin hos statskanalen kan vi faktisk se hvor samfunnsnyttig Martin Kolberg er. Si i forhold til Olav Thon:

For skattepengene til Martin Kolberg i 2006 kunne vi fått:
  • 1.84 hjarteoperasjon(ar) (hjerteklaff) på eit offentlege sjukehus eller
  • 2.19 hofteprotese(r) eller
  • 180 døgn på sjukeheim eller
  • 844 besøk av heimehjelp/heimesjukepleiar eller
  • 43 sekunders drift av Folketrygda

For Olav Thons skattepenger for samme år så kunne man fått:
  • 338.18 hjarteoperasjon(ar) (hjerteklaff) på eit offentlege sjukehus eller
  • 402.06 hofteprotese(r) eller
  • 33101 døgn på sjukeheim eller
  • 155207 besøk av heimehjelp/heimesjukepleiar eller
  • 7965 sekunders drift av Folketrygda
Olav Thon har for øvrig betalt 1 milliard 798 milllioner 200 tusen kroner i skatt de siste ti årene.

Tenk om han skulle våge å ytre seg i samfunnsdebatten. Det er kun de fattige som skal kunne bruke sin pengemessige posisjon for å få en stemme. Og det - selvsagt - helt ukritisk. Her representert ved Ben Borgen, som har gård i Valdres og en perle av en hytte i Lillomarka. Det suger å være fattig i Norge.

Denne kodeknekkingen tar visst på. Kan ikke noen heller ta å sende mannen et kryssord?

10 kommentarer:

Usladdet sa...

Stoltenberg vann lett duellen med Hagen. Jeg vil tro Kolberg forventet det samme mot Mæle. Lytt til dagens "Her og Nå" sending på nrk.no og dere vil høre at Kolberg forregnet seg.

Anonym sa...

Aaahh dette var bare herlig, Vampus!!

Anonym sa...

Kan jo være enig i at Siv "skjøt over mål" ved å sammenlikne Kolberg med Mugabe. Det var allikevel ingen ting sammenliknet med Kolbergs eget bomskudd!!

Men det viser igjen hvor syke de norske reglene om publisering av skatteopplysninger er:
Ditt eksempel tar for seg Thons personlige skatt. Skal man opplyse om hvor mye Hagen eller Mæhle betaler i skatt, så får man i anstendighetens navn regne på hvor mye deres investerte kapital har bidratt med til statskassen, ikke på hvor mye de offisielt har blitt trukket personlig. Vil nok anta at begge ender opp omtrent i samme klasse som Thom.
Hvilket igjen betyr at det er Kolberg som burde lære å holde kjeft!!!

Fredrik Mellem sa...

Plumpt, Heidi. Plumpt. Du kan bedre.

Anonym sa...

Den vulgære grådige statskapitalist er Martin Kolberg.
Mere makt og mere penger for de Rød-grønne til å etablere PATRON-KLIENT forhold, for å kunne kjøpe velgere ved neste valg ?STEIN RINGEN: Gi økt makt til familiene
tirsdag 17. juni 2008

- Jeg ønsker en storstilt omfordeling av økonomisk makt, fra offentlige byråkratier til enkeltpersoner og familier, uttaler Professor Stein Ringen i dette intervjuet hos Civita. Ringen var foredragsholder på frokostmøtet i Civita om demokratiet og reformbehov (se egen sak om frokostmøtet).


Innbetalt formueskatt er beregnet til ca 10,6 mrd Nok i 2007. Satsene for formueskatten er 0.9 prosent av formuesverdier mellom 220.000 – 540.000 og 1,1 prosent for formuesverdier over 540.000, Det har vært en skjerping av formueskatten de siste to årene. Aksjerabatten for unoterte aksjer ble redusert fra 35 prosent til 15 prosent, samtidig som ligningsverdien av eiendom er blitt økt med 37,5 prosent. I det fremlagte statsbudsjett for 2008 foreslås det å fjerne aksjerabatten, mens nedre grense for formueskatten heves til 350.000 kroner. Øverste innslagspunktet justeres ikke.

De som betaler formuesskatt, vil kunne få en marginalskatt på kapitalinntekt som langt overstiger skatt på lønnsinntekt. De fleste land har fjernet formuesskatt som skatteform, senest Finland og Island fra 2006 og Sverige fra 2007. I EU-25 er det bare Frankrike og Spania som fortsatt har formuesskatt på personer, og begge disse har meget betydelige lempninger for næringskapital.

I tillegg har regjeringen avviklet formuesskattefritaket for individuelle livrenter og en avvikling av fritaket fra lønnsbeskatning av arbeidsgiverbetalte kollektive livrenter.

Programsekretariatet sa...

Kan man undres når Kolberg vil refse *alle* kapitalisert; ja som Stordalen og Røkke..?

Eller nei, de har jo partiboka i orden så da er det greit at Stordalen gir penger til Oslo AP, mens Røkke *får* penger av regjeringen.

Registrere forøvrig at Stordalen har som ambisjon å matche festen til Mæle. Lurer på om han da inviterer Kolberg?

Anonym sa...

Nei, vulgærkapitalister er det langt mellom i AP, muligens med unntak av Røkke. Gamle kondisjonerte, derimot. La oss se..
Stoltenberg, Støre, Harlem,Huitfeldt,kan lista gjøres lengre, tro?
AP, de dannedes parti, i kamp mot de uanstendige!

Salt sa...

"Kjell" påpeker at artig paradoks: AP har blitt "gammelpengenes" parti.

Viktigere er det dog at Kolbergs kritikk er en boomerang som treffer ham midt i suretrynet: Det er dagens regjering som har hatt makt til å forandre skattesystemet slik at rike betalte mer. Det er de altså ikke gjort i den grad Kolberg mener er nødvendig. Det er ikke de rikes feil men REGJERINGENS.

Unknown sa...

Arbeiderpartiet og Kolberg er i sin fulle rett til å hevde at enkelte bør betale mer i skatt - jeg er faktisk strålende fornøyd med hans utspill. Men hvorfor bare klage? Er ikke han sekretær i landets dominerende regjeringsparti? Om han ønsker høyere skatter så skulle man kanskje tro at denne mannen, av alle, hadde kontakter.

Unknown sa...

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/politikk/article2505610.ece
Hadde egentlig ikke ventet en slik uttalelse fra noen av de rødgrønne, men om det stemmer er det jo bare positivt at noen andre enn Siv Jensen også kritiserer klovnen Kolberg.

Terje Pedersen
@senikk (senikk.com)
@kofferno (koffer.no)