Om VamPus

Bildet mitt
er Heidi Nordby Lunde, feminist, aktivist og Høyre-dame. Mer om Heidi. Kontakt meg på VamPus [a] gmail.com. Merk at kommentarer på innlegg eldre enn fem dager blir moderert - ene og alene for at jeg da får varsel om nye kommentarer. Leser ikke kommentarfeltet på gamle innlegg så ofte. Skriver du som anonym er sjansen stor for at det blir slettet sammen med spam.

fredag, juni 13, 2008

Høyre-skolen

Det er vel neppe lenger noen nyhet at Høyre-skolen utkonkurrerer resten av skole-Norge:

Førsteamanuensis i samfunnsøkonomi Hans Bonesrønning, har fått i oppdrag av Utdanningsdirektoratet å analysere fjorårets nasjonale prøver. Han er ikke overrasket over at årets kartlegging av matteferdigheter blant de yngste barna avdekker et stort gap i kunnskaper mellom Oslo-elevene og resten av landet.

– Resultatene samsvarer med våre funn på 5. trinn, og tyder på at Oslo lykkes med å utjevne sosiale forskjeller ved å løfte de svakeste elevene, sier Hans Bonesrønning ved Senter for økonomisk forskning i Trondheim.

Nye analyser han har gjort i samarbeid med Per Tovmo, viser at også elever som har lavt utdannede foreldre eller kommer fra flerkulturelle hjem, har alt å tjene på å bo i Oslo.

– Det er ikke bare barn med ressurssterke foreldre som presterer bra i Oslo-skolen. Også mindre sosialt privilegerte grupper presterer bedre, understreker Bonesrønning.

Forsker Marit Kjærnsli sier hun er imponert over hva man får til i Oslo-skolen. Ja, det er utrolig hva man får til når man setter kvalitet i kunnskap og læring i fokus, i stedet for SVs ønske om gratis skolemat og etablering av estetikk som basiskompetanse i skoleverket...

3 kommentarer:

Anonym sa...

Hvorfor er det bra hvis skolen utjevner sosiale forskjeller?

Anonym sa...

t!g:
Fordi vi blir alle lykkeligere jo likere vi er..

Anonym sa...

Touché!