Om VamPus

Bildet mitt
er Heidi Nordby Lunde, feminist, aktivist og Høyre-dame. Mer om Heidi. Kontakt meg på VamPus [a] gmail.com. Merk at kommentarer på innlegg eldre enn fem dager blir moderert - ene og alene for at jeg da får varsel om nye kommentarer. Leser ikke kommentarfeltet på gamle innlegg så ofte. Skriver du som anonym er sjansen stor for at det blir slettet sammen med spam.

torsdag, april 06, 2006

Token Girl

Drusilla har, som varslet, skrevet en flengende (?) kritikk av nettmagasinet politisk.no. Riktignok omhandler halvparten kritikk av artikler i to andre magasiner - Memo og Liberaleren, men for all del - vi er liberale vi.

Først rettes skytset mot Jan Arild Snoen og hans kommentar om at generøse sykelønnsordninger bidrar til at Norge har en av de "sykeste befolkningene i verden". Dette oversettes til Drusillask; nemlig at kvinner skal ta seg sammen fordi det er våre sykdommer som er så diffuse. Det er det Snoen egentlig mener. Han er jo mann. Og liberalist.

Deretter er det Bent Johan Mosfjells radikale tanker om skatt som får gjennomgå. Og her har Drusilla store nyheter til stakkars Bent (han forstår sikkert ikke bedre - han er jo mann..OG liberalist!); blant de 700.000 i arbeidsfør alder som er helt eller delvis utenfor arbeidslivet så er faktisk noen av dem syke. SYKE! Takk for analysen. Men alt i alt dere, så er ikke det nye nettmagasinet mye å samle på. Men kanskje det kunne snu seg - for hvis det bare hadde vært liberalistdamer som kunne skrevet dette mølet - SÅ kunne det kanskje vært lesbart. For vi setter vel ikke samme krav til kvinner som menn?

Kommentarfeltet - som hos de fleste bloggere - er en kilde til inspirasjon og glede. De har fått med seg at kun en av de elleve skribentene på politisk.no er kvinne, og hun har ikke skrevet noe enda. Ergo må hun jo være "token girl" - en blond, pen, dum dame som kun er med for (s)kjønns skyld. Piken med det appellerende navnet Fjordfitte mener sågar at liberalisme ikke appellerer til tenkende kvinner.

Nei. Mulig. Vet ikke. Nå skal Zombie-VamPus som sagt til Burum-kanalen på debatt og møte bl.a. både Token Girl og arrangøren for debatten, en tidligere byråd for helse i Oslo - begge flotte, pene damer med bein i nesa. Men selvsagt ikke tenkende. Nei. Man er da liberalist må vite.

30 kommentarer:

Drusilla sa...

Jeg anklager ikke Snoen for å være mann. Jeg anklager ham for å ikke trekke inn relevant kunnskap i sine analyser. Som at de fleste langtidssykemeldte er kvinner, mange av dem med såkalte diffuse "kvinnelidelser". Forklaringen på at sykefraværet i Norge er høyt har blitt satt i sammenheng med høy yrkesdeltakelse av kvinner, andre demografiske forhold, lite fleksible arbeidsplasser mm. Jeg sier ikke at generøse velferdsordninger også kan spille inn, mens Snoen stiller seg '*fullstendig* avvisende til *alle* andre forklaringer enn hans egen udokumenterte påstand.

Og jeg beklager, men når du skriver at du ikke er interessert i å betale skatt til 700 000 "syke" så er det nesten nødvendig å minne om fakta, hvor enn banalt det er.

Jeg ville aldri kalt noen token girl, quota queen eller whatever. Jeg tror derimot at liberalismen hadde hatt godt av flere ulike stemmer. Kanskje noen liberalistdamer hadde kommet på å trekke inn kunnskap om hvordan ting slår forskjellig ut, rent statistisk sett, på kvinner og menn. Kanskje ikke. Det handler ikke om at man setter ulike kvalitetskriterier, det handler om å bringe inn en større rikdom av perspektiver. Men rent personlig tenker jeg at det må være en grunn til at så få kvinner tilsynelatende identifiserer seg med liberalismen.

På den annen side holder det egentlig lenge med Vampus. Flere av hennes kaliber og den liberalistiske klikken ville blitt mer slagkraftig enn hva et sosialdemokratisk hjerte kan tåle
; )

Ghost of Goldwater sa...

Woooo! Woooo! Catfight!

Dere er så søte når dere er sinte!

fabelfisk sa...

Kjære drusilla, siden du ønsker flere ulike stemmer inn blant liberalistene, kanskje man skulle tvinge igjennom litt radikal kjønnskvotering, i ekte sosialdemokratisk ånd?

Og forresten, stakkars kvinner, som i følge de siste tiders avisoppslag både lever lengre og er mye friskere enn sine livsledsagere.

Jeg er glad for at jeg er liberal OG kvinne, noe som gir meg gode odds både for å holde meg frisk og for å ta ansvar for å søke min egen lykke. Samtidig får jeg heldigvis lov til å kjempe for at de som faktisk trenger det skal få hjelp til å klare seg best mulig.

geirronimo sa...

Drusilla skriver:
"Forklaringen på at sykefraværet i Norge er høyt har blitt satt i sammenheng med høy yrkesdeltakelse av kvinner, andre demografiske forhold, lite fleksible arbeidsplasser mm."

Tror du på dette selv ? Når 700 000 er til enhver tid syke, er det ikke snakk om "høy yrkesdeltakelse" - nærmere sanneheten er nok LATSKAP !

Ronny K sa...

Ja selvfølgelig geirronimo. Når store samfunnsgrupper er syke, er det jo naivt å tro at problemet kan ligge i samfunnet.

Når 700.000 er syke er det selvsagt den idividualistiske diagnosen "latskap" som gir oss verktøy for å løse problemene.

Strukturelle og samfunnsmessige problemer er jo bare noe tull som sosialistene har funnet på.

Ikke sant?

Anonym sa...

Drusilla leser min påstand om sykelønn vrangvillig. Det er selvsagt mange grunner til sykefraværet. Men jeg mener altså ikke alt kan forklares med objektive forhold (reell sykdom), men at noe også skyldes muligheten til selv å definere seg syk, og at flere benytter denne muligheten dersom man ikke taper en krone på det. Flere vil altså melde seg syke dersom de økonomiske betingelsene er gode.

geirronimo sa...

Kjelsberg, jeg skjønner poenget ditt....MEN:

Jeg ønsker derimot å sette spørsmåltegn ved den såkalte "forskningen" utført på dette feltet - og det er en kjensgjerning at nordmenn har ikke "høy" yrkesdeltagelse i forhold til andre land. Derimot har vi bedre: ferie - lønn - arbeidsforhold - oppsigelsesvern - og sterkere fagorganisasjoner, større monopolistiske organisasjoner, statlig eierskap etc.
Listen er lang, og det er betimelig å spørre seg om 700 000 faktisk er "syke".

Jeg har heller ikke sagt noe om, eller betvilt det "sosiale ansvar" i så måte...Om du mener sosialistene, eller ikke, er ansvarlige for dette, så får du stå for det - jeg har ikke fordelt skyld - men mekanismen(e) bak dette, derimot, er interessant - spesielt med tanke på den "homogene" gruppe som nordmenn består av....synes ikke du ??

Anonym sa...

Geirronimo:
Du blander sammen to ting:
Når det gjelder sykefravær finnes det en rekke forklaringer. I Norge har vi høy yrkesdeltakelse av folk som ikke deltar i yrkeslivet i andre land, eldre folk, kvinner. Kvinner har oftere sykefravær. Skjønner du tegniga? Norge har også lav arbeidsledighet noe som kan bidra til at folk som er sjuke ikke presser seg ut i jobb. Generøse velferdsordninger kan også være en faktor, selvsagt. Poenget er at dette er komplekse saker, jeg er ingen ekspert, men for å finne gode løsninger er det antakelig ikke særlig lurt å avfeie all annen forskning og kunnskap og rope LATE!

Når det gjelder de 700 000 som står utenfor arbeidsmarkedet tror jeg også det er lurt å kjøre på med arbeidslinja (tverrpolitisk enighet her), kompetanseutvikling, sørge for at det finnes jobber, bedre kontroll med legene og med folk som misbruker. Man har også nettopp strammet inn på uføretrygd. '

Antakelig er det en andel av de 700 000 som kan jobbe, på ett eler annet vis. Men jeg vet ikke hvor stor andel som har en restarbeidsevne av disse menneskene, hvor mange av dem som ønsker å jobbe, men ikke får innpass, hvor mange som kan jobbe i en annen jobb enn den de hadde, men ikke
gidder osv, osv, osv.

Anonym sa...

Snoen: Jeg er ikke bort fra at enkelte utnytter systemet. Men det er vanskelig å tallfeste hva som er "objektiv sykdom".

La oss ta muskelsmerter som er en vanlig årsak til uføretrygd, spesielt blant kvinner. SSBB finner at flere kvinner oppgir at de er plaget av slike smerter. Analysen viser at flere kvinner har mindre kontroll med arbeidssituasjonen. Dette kan bidra til større belastninger. SSB finner også en selvstendig effekt av kjønn. Dette kan ha sammenheng med at kvinner tåler mindre/syter mer eller at det er andre forhold ved arbeidet eller ved hjemmesituasjonen til kvinner som bidrar til økte smerter.

Det kan selvfølgeig også tenkes at noe skyldes muligheten til å definere seg selv som syk fordi man bare ikke gidder å jobbe som hjelpepleier lenger.

Mitt poeng er at virkeligheten er kompleks. Jeg tror ikke disse problemene løses dersom man bare strammer inn på ordningene. For det er vel det du tar til orde for?

Anonym sa...

Virker nesten som vi stort sett er enige, Drusilla. Ja, virkeligheten er kompleks. Ja, flere tiltak kan virke. Nei, ingen tiltak "løser" problemet, men de kan redusere det.

Vi er trolig uenige om det tiltaket jeg skrev om, nemlig å redusere sykelønna. Jeg mener altså at dette for det første er rettferdig - det skal alltid lønne seg å jobbe, og det prinsippet ligger til grunn for alle andre trygder i Norge. For det andre vil det føre til at mange av dem som er "selvvalgt" syke, går tilbake til jobben.

Anonym sa...

Hvorfor være syk og fattig, når man kan være frisk og rik ???!!!???

Anonym sa...

Anonymous har et godt poeng, men iblant må man jobbe så mye for å bli rik, at det går på helsa løs. Og da blir man rik og syk!

Anonym sa...

"Først rettes skytset mot Jan Arild Snoen og hans kommentar om at generøse sykelønnsordninger bidrar til at Norge har en av de "sykeste befolkningene i verden". Dette oversettes til Drusillask; nemlig at kvinner skal ta seg sammen fordi det er våre sykdommer som er så diffuse. Det er det Snoen egentlig mener. Han er jo mann. Og liberalist."

Her tror jeg både 'Sillster og Snoster bommer litt. Personlig innbiller jeg meg at vi har verdens høyeste sykemeldingsnivå grunnet til dels et hardt arbeidsliv, tildels høyt konfliktnivå (skal i følge enkelte arbeidsmiljøforskningsmiljøer (puh!) være høyest i vesten - inkludert utfrysninger, mobbing og andre harde personkonflikter etc.), og tildels lite fleksible arbeidstider.

At man i Norge ofte må stå opp grytidlig, i et nordlig land med hardt klima og lite dagslys om vinteren (dess lenger nord man kommer dess verre blir det jo), og i nattens mulm og mørke må både dusje og gjøre seg klar, spise frokost og lage matpakker til barn (i skolealder el. barnehage), kjøre eventuelle barnehagebarn til barnehagen, og deretter krongle seg avgårde til jobb i rushtrafikk, ofte under relativt ekstreme værforhold, og være på kontoret innen kl. 08.00... (På kontinentet samt i UK er startarbeidstider fra kl. 09 til 10 langt mer vanlig for kontoransatte etc.). Er man kommune- eller anleggsarbeider m.m., skal man faktisk begynne på jobb alt fra kl. 06.30 til 07.00. Bussjåfører o.l. begynner gjerne 05.30 og litt utover.

Vel framme på jobb blir man avspist med en lunchpause på en skarve halvtime, mens det på kontinentet etc. er vanlig med alt fra 45 min til 1 time. I hui og hast skal en rekke arbeidsoppgaver løses og måltall og budsjetter nås, innen de fleste jages på dør rundt kl 15.30. Da skal de fleste omtrent samtidig kjempe om å komme seg tilbake hjem igjen, og resultatet blir nok en brytekamp med rushtrafikkvesenet (på engelsk "congestion"). På kontinentet etc. er det langt mer vanlig og sosialt akseptabelt med arbeidstider fram til fra 17 til 19. Men de begynner som sagt gjerne litt senere også, samt har lengre lunch. I tillegg har de ikke fullt så harde vinterklima som oss (stort sett), og har mer dagslys.

Mulig Snoster tar mest feil, men 'Sillster overdriver vel muligens sin kritikk av ham noe.

Uansett er dette god PR for dem begge, og innerst inne tror jeg Vampster er venn med dem begge også... ;-)

Anonym sa...

Seilern skrev:

"Anonymous har et godt poeng, men iblant må man jobbe så mye for å bli rik, at det går på helsa løs. Og da blir man rik og syk!"

Vel, Seilern, samt mange liberalister og kapitalister, glemmer ofte ut at målet med jobbing er å bli så rik at man kan pensjonere seg tidligst mulig.

Hadde man ment å skape virkelige incentiver for livslang jobbing, ville man kompensert krav om lavere personbeskatning med krav om høyere eiendomsbeskatning. Men dette er et av de punktene hvor jeg skjemmes mest av eget parti og av Høyre-siden generelt: Man anklager sosialistene for å være så uredelige og lite konsekvente, men synder selv fælt på punktet om forholdet mellom personbeskatning og eiendomsbeskatning hva altså angår incentivmekanismer for å stimulere til arbeidslivsdeltagelse og næringslivsinvesteringer (alt for mange penger saltes i dag ned i privat eiendom, i stedet for å gå i såkornfond, privateide aksjer o.l.).

Anonym sa...

Alf-Erik, du må ikke ta alle kommentarer like bokstavelig - jeg pensjonerte meg faktisk i 1999. Dog kjedet jeg meg så mye da seilsesongen var slutt, at jeg begynte å jobbe igjen.

Jeg pensjonerer meg nok igjen om noen få år - så får vi se hvor lenge det varer den gangen.

Anonym sa...

Drusilla:
"Antakelig er det en andel av de 700 000 som kan jobbe"

Excellent. Now tell us the pope is catholic.

Anonym sa...

Selvironi har du i alle fall, Seilern..

Anonym sa...

I akkurat denne debatten er det en annen gruppe enn kvinnene som er de forfulgte.

Det er en gruppe som ikke har de rettighetene som dere her argumenterer for, som i realiteten har en så dårlig sykelønnsordning at de går på jobb selv om de er syke - eller de må tegne spesiell tilleggsforsikring, som de ofte ikke får tegnet dersom de har kroniske diagnoser.

Det er de selvstendig næringsdrivende, som til manges overraskelse overraskende ofte faktisk ikke tjener mer enn gjennomsnitt.

Undertegnede vil ikke si at dagens underklasse i sosialsystemet skal trekkes opp. Han synes at det er i landets interesse å hive overklassen ned på underklassens nivå. Hvorfor? Fordi det er grunner til at det er vanskelig å innføre en dekkende sykelønnsordning for selvstendige, samtidig med at det viser seg at folk flest faktisk lever bra selv om de må dekke de første 14 dagenes sykefravær, og deretter mottar en langt lavere sykepengesats enn lønnarbeideradelen. Sånn blir vi alle likere, samtidig med at landet blir rikere.

Hvis man synes at dette går bra for de selvstendige, går det bra for resten av folket også. rent faktisk går det så bra for de selvstendige at staten synes de skal betale en høyere trydgeavgift enn resten av folket - bare for å få halv dekning til gjengjeld.

Dette ikke for å vri debatten, men for å si at dagens sykelønnsordninger er for gode.

Forøvrig er det også en fordømt uting at enhver problemstilling skal diskuteres i et kvinneperspektiv.

Anonym sa...

Forøvrig er det også en fordømt uting at enhver problemstilling skal diskuteres i et kvinneperspektiv

Jeg vet ikke hva "kvinneperspektiv" er ! De går tross alt på to ben og har hjerne - de også..hmf

At man ønsker å fordreie alt som tenkes kan inn til en viss retning - vel , slike sofistiske metoder skal være lett å gjennomskue, dyktige retorikere må til, og hvem er retorikk-professorer i dette landet ?? Hvilke "trosretning" tilhører de?
Et langt mer alvorlig problem enn hva drusilla mener om sykefravær..

Anonym sa...

Et lite apropo' :
Nå, denne påsken, er det kun 30 % som jobber. Resten er på ferie.

Kom fan meg ikke og fortell meg at folk er overarbeidet !

og det tøvet som erik-alf kommer med:
"At man i Norge ofte må stå opp grytidlig, i et nordlig land med hardt klima og lite dagslys om vinteren ......osv osv osv"

Alf, vær god og flytt, kom aldri tilbake. Det at du, naturstridig i det hele tatt har klart å vokse opp i dette forblåste landet, stiller både jeg og vår herre spørsmåltegn ved. Ja, jeg er fortsatt litt forundret at du går på 2 ben og ikke 4, som var ment i utgangspunktet.

Anonym sa...

Nå har faktisk Token Girl skrevet et innlegg på politisk.no. Så hun er litt mindre "token" nå!

Anonym sa...

"og det tøvet som erik-alf kommer med:
"At man i Norge ofte må stå opp grytidlig, i et nordlig land med hardt klima og lite dagslys om vinteren ......osv osv osv"

Alf, vær god og flytt, kom aldri tilbake. Det at du, naturstridig i det hele tatt har klart å vokse opp i dette forblåste landet, stiller både jeg og vår herre spørsmåltegn ved. Ja, jeg er fortsatt litt forundret at du går på 2 ben og ikke 4, som var ment i utgangspunktet."


Du snakker til meg fra et standpunkt som liksom mer intelligent? hvis du er i Høyre, med verv, så tror jeg ikke bunnen er nådd ennå, dessverre...

Ps. VamPus, kan d uvære så vennlig å slette alle innlegg fra denne ryggradsløse, anonyme fjotten som stadig kaller meg erik-alf? Det kommer bare usaklige innlegg, hovedsaklig bestående av personhets, fra den kanten...

Before the Flood sa...

Hmmm..drister meg til å støtte Alf-Erik i at personhets, særlig anonym, ikke er tilbørlig tone.

Når det er sagt, når Alf-Erik tilbyr forklaringsmodeller som: "At man i Norge ofte må stå opp grytidlig, i et nordlig land med hardt klima og lite dagslys om vinteren (dess lenger nord man kommer dess verre blir det jo), og i nattens mulm og mørke må både etc. etc." som forklaringmodell på sykefravær, så savner det enhver rot i dokumenterbar virkelighet. Altså enten ironisk eller uinformert. Begge deler er fullt mulig å kombinere med å være tobeint og å bo i dette landet, ja det siste er faktisk i foruroligende grad mulig å kombinere med å bo her i landet...

Derimot er jeg enig med Alf-Erik i at bunnen ikke er nådd i Høyre ennå - den nås nok når "vi er likeså gode sosialdemokrater vi også, så det så!" fløyen får hegemoniet.

Anonym sa...

Takker for støtte i forhold til de sosiale spilleregler i en seriøs blogg, BtF.

Ellers skriver du blant annet: " ..og i nattens mulm og mørke må både etc. etc." som forklaringmodell på sykefravær, så savner det enhver rot i dokumenterbar virkelighet.".

Dette er jeg jo umiddelbart uenig i. Vel kan ikke dette brukes som forklaringsmodell for alt sykefravær, og jeg nevnte jo flere andre forklaringsmodeller (rigide arbeidstider, korte lunchpauser, rushtrafikk begge veier etc. - dette er ting som skaper stress og gir relativt lite personlig frihet, derav det her i bloggen tidligere utskjelte begrepet "tidsklemma").

Angående nattens mulm og mørke og slik, så er det i alle fall dokumentert at veldig mange her til lands lider av lysmangelsdepresjon, en årstidsbestemt depresjonsform. Gjennom mine år i forsikringsselskap, har jeg sett endel kolleger som må sitte med "sol-lampe" på jobben, for å klare å fungere. At denne lidelsen skyldes vår plassering langt nord på kloden, er ikke omtvistet.

Foruten om å ha vært tilknyttet arbeidslivet i de aller fleste av mine voksne år, så har jeg avlagt en laudabel eksamen i organisasjons- og arbeidslivspsykologi ved UiB. Så jeg har en del av både praktisk og teoretisk erfaring med arbeidslivsutfordringer. Men det er jo ikke meningen å avlevere noe slags vitenskapelig arbeide her på bloggen til VamPus; jeg intenderte kun et innspill som kanskje kunne fungere som mat for tanken for de som lurer på andre årsaker til høyt sykefravær her til lands annet enn bare "hardt arbeidsliv". (Som en praktisk, statistisk opplysning kan imidlertid nevnes at Bergen Kommune til enhver tid har rundt 7% av sine ansatte sykemeldt - men i tillegg til disse, som jo er del av arbeidslivet - kommer altså alle de som er helt skjøvet ut av arbeidslivet; disse 700.000).

Sluttelig, angående sosialdemokrater i Høyre, så er det bare ren overdrivelse å snakke om sådanne. Jeg vil skille mellom amatører, pragmatikere og ideologer (oftest liberalister?). Anatørene har kommet inn på lokalt nivå, uten sentral skolering (hvilket jeg har hatt), og bekler tillitsverv i kommuneforeninger og bydelsforeninger i Høyre. En del av dem har også folkevalgte verv i kommune- og bystyrer. Disse klarer ikke i nevneverdig grad å skjelne mellom bevisste pragmatikere og ideologer/idealister rundt seg i partiet. De vil ikke kunne skille meg fra Torbjørn Røe Isaksen på annet vis enn at Torbjørn er UHL-leder og fra Porsgrunn, mens jeg er HSF'er og fra Haugesund. De har ikke lest noe konkret som noen av oss har skrevet, men vil naturligvis vektlegge Torbjørns tanker mest, da han sitter i det sentrale arbeidsutvalg. Amatørene måler altså stort sett partikolleger etter posisjon, uten bevisst viten om hva de enkelte egentlig står for, og er uansett stort sett høflige og trivelige overfor de fleste andre partikolleger, uansett rang. (Men de er altså bevisst rang, det er det eneste de ser ut til å være seg politisk bevisst).

De bevisste pragmatikere derimot, slike som Jan Tore Sanner, Erna Solberg m.fl., har kjennskap til alle typer og avskygninger av Høyre-folk, og har i tillegg en mengde reell erfaring fra politisk arbeid på toppnivå, hvor Høyres idealer må brytes mot andre ledende partiers idealer, og man hele tiden må kompromittere for å kunne komme fram til fungerende fellesløsninger. I denne gruppen har du også folk som undertegnede, som ikke drømmer om at Høyres stortingsprogram noensinne skal gjennomføres i det norske samfunn i sin helhet; rett og slett fordi dette programmet for det første i seg selv også er et kompromissforslag, og for det andre fordi det ikke er i det hele tatt realistisk at ett parti skal få sin vilje i ett og alt, og det fort. Vi må forholde oss til det samfunnet vi befinner oss i, og ha realistiske mål. Vi må ordne det viktigste først, og ha et bevisst forhold til prioriteringsrekkefølgen. Her sliter idealistene, som bare forviller seg i utopier om et "perfekt" idealsamfunn som de forestiller seg, men som ikke har noen som helst rot i den norske virkeligheten, eller i hva som er mulig å få gjennomslag for i denne.

Idealistene/ideologene har ikke kommet så langt som de bevisste pragmatikere, og har altså beskjeftiget seg hovedsakelig med hypoteser om idealsamfunn. De har forlest seg på stort sett avdøde økonomer, ideologer og filosofer, og føler mest sannsynlig en slags brusing i sitt bryst når de forestiller seg selv som fanebærere for disse gamle tenkeres idealers implementering i det norske samfunn. I ideologene og idealistenes hoder, så er Norge en grå smørje, med altfor mange hemninger pålagt individualister som ønsker å kunne uinnskrenket utfolde seg (og da helst i økonomisk forstand; å bli så rike som mulig, og så egenrådige som mulig). I tillegg anser den liberalistiske varianten av idealistene, altså de som dominerer i diverse UH-lag, at et særlig kjennetegn på den norske gråhet, er velferdsstaten. Denne vil de for enhver pris til livs, og bruker store deler av sin fritid og av sitt politiske virke, på å finne forskjellige argumenter for og forklaringer på hvorfor velferdsstaten er en vederstyggelighet, og må bort. De prøver også etter beste evne å argumentere for at et markedsfundamentalistisk samfunn i bedre grad vil gagne alle samfunnets lag og klasser, samt for at filantropien av en eller annen grunn vil blomstre i et slikt samfunn, og at masse superrikinger vil kappes om å bygge de flotteste fattighusene, sykehjemmene, aldershjem, (fri-)skoler etc. I virkeligheten er nesten alle liberalistiske idealister USA-elskere, og innbiller seg at det er mulig å skape amerikanske tilstander i Norge. De innser ikke hvordan dette aldri vil bli mulig, ettersom kun USA er USA, og en rekke forutsetninger for ekspansiv økonomisk vekst og konjunkturresiliente markedsmekanismer etc. divergerer kraftig mellom de to sammenligningskasus USA og Norge. For eksempel er markedene uhorvelig mye større i USA, og likeså med den geografiske mobiliteten. Men slike ting affiserer ikke USA-drømmerne. Jeg på min side fatter ikke hvorfor disse ikke bare flytter til USA, Japan, Estland eller et annet modellsamfunn (i deres egne hoder) og blir ferdige med det. Basta.

Anonym sa...

Uten å komme med å ville komme med eksempler, og uten å ville komme med forsvar for hetserne, vil jeg rette oppmerksomheten mot at det er viktig å holde kortene litt tett inntil kroppen når man er på nettet.

Driver man å ramser opp sine personlige kvalifikasjoner i tide og utide, som om ens argumenter ble tyngre av den grunn, stikker man også hodet ut lagerlig til for hogg.

Snakker man ned til andre, avler det gjerne heller ikke suksess.

Hvis politiker A fremsetter et utsagn, er det ikke interessant hvilke karakterer, hvilken IQ eller noe som helst annet - kun hva vedkommende har sagt. Unntaksvis kan det være interessant hvis politiker As bakgrunn innebærer en himmelropende inkompetanse i forhold til hans fagfelt (dem har vi sett enkelte av i Norge).

Videre bør man heller ikke baktale navngitte folk i kommentarer. Det gir ofte ikke noe grunnlag for fred.

Det eneste kloke man kan gjøre når det kommer ekle kommentarer, er å overse dem. Når noen angriper en meddebattant usaklig, ved å henvise til stupiditet eller andre presonlige egenskaper, er det lite å gjøre annet enn å overse det.

Before the Flood sa...

Alf-Erik,

Takker for saklig og utfyllende svar, dessverre har jeg ikke tid og anledning til annet enn å være kort denne gangen (det var også et eller annet med skolestiler på denne siden...:).

Det er publisert flere studier som viser at det er ikke høyere forekomst av depresjoner og for den del andre psykiske lidelser i arktiske strøk enn der det er mer jevn lystilgang. Effekten av slike lyskasser er derfor noe tvilsom mot "mørketidsdepresjoner"- men er vist å ha effekt ved overgang til andre tidssoner, skifte mellom dag/nattskift osv.

Arbeidslivet i Norge er fint lite brutalt sammenlignet med andre. Det er min personlige erfaring etter å ha ledet helseavdelingen i et selskap med kontorer i Norge, Skottland, Frankrike, Houston og Singapore. Jeg respekterer at andre kan ha andre erfaringer.

Sosialdemokrater eller ikke? Er ikke skolert nok til å skifte sol og vind mellom de ulike retningene som måtte finnes i Høyre, er ikke engang medlem.
MEN, jeg kan vanskelig se at det skulle gagne H å bli en blek kopi av sosialdemokratene, "samme systemet, bare liiiiitt lavere skatt." Det gagnet ikke Ap da de prøvde seg motsatt vei.

Erfaringen fra sist valgkamp tyder vel nettopp på at folk trives med å ha to klart ideologisk adskilte alternativer. Dessverre tror jeg at diverse sutrende ordførere kommer til å vinne frem, og Høyre vil prøve å profilere seg på såkalte "myke" verdier. Det vil ikke gå godt.

Anonym sa...

"Hvis politiker A fremsetter et utsagn, er det ikke interessant hvilke karakterer, hvilken IQ eller noe som helst annet - kun hva vedkommende har sagt."

- Hei du. Jeg skulle ønske det var slik, men virkeligheten er dessverre annerledes. I virkeligheten (eller skal vi si, utenfor blogsfæren), så teller i manges øyne utdannelsesnivå inn, karisma gjør det i aller høyeste grad, selv fysiske trekk kan spille inn. Virkeligheten er i det hele tatt veldig usaklig. Vi kan prøve å gjøre dette bedre i blogsfæren, men det vil alltid være mange som ikke klarer å ligge unna usaklighetene uansett. Når det gjelder "erik-alf"-hetseren, så vil jeg bli svært overrasket om dette ikke er en kjent, personlig nemesis. Jeg ville satt en tusenlapp på at personen har Bergenstilknytning - men rakk ikke å sjekke IP'en (det går fort unna her hos VamPus, og kun siste 100 besøkendes detaljer vises i statistikken). Jeg tror derfor ikke mine tidligere utspill, høye eller lave saklighet etc. har noe å si i forhold til akkurat denne usaklige debattanten, men snarere personlige motsetningsforhold som har oppstått i virkelighetens verden, og ikke i blogsfæren. Intensiteten i forakten vedkommende utviser for min person og persona, tilsier også dette. Jeg takker uansett for ditt innspill, men tror altså ikke eksempelvis min egen netiquette, eller større eller mindre mangel på sådan, er utslagsgivende her - this issue is personal. På den andre siden applauderer og tiltrer jeg tanken om at argumentenes kraft bør være det eneste som vektlegges, i alle fall i blogsfæren. Her har vi i det minste en mulighet til å holde oss til argumentene og intet annet.

- - -

Before the Flood: "Dessverre tror jeg at diverse sutrende ordførere kommer til å vinne frem, og Høyre vil prøve å profilere seg på såkalte "myke" verdier. Det vil ikke gå godt." Jeg tror nok ikke dette er tilfelle. Høyre er et av Norges klart mest sentralstyrte parti, og ordførerne oppnår lite annet enn et blaff av personlig publisitet. Dessuten er det jo svært så sprikende hva disse mener. Noen etterroper mer sosial samvittighet; andre vil bare ha oss i samarbeid med FrP, koste hva det koste vil. Den eneste kontinuerlige ordfører-dissidenten av en viss størrelse og kraft, er vel Herman Friele i Bergen. Han betegnes internt som en "løs kanon på dekk" - men er jo samtidig et trekkplaster for Høyre lokalt, og tildels også nasjonalt. Han sliter vel litt med å forholde seg til at han i sin nåværende rolle ikke har særlig spillerom for å komme med uttalelser som privatperson, men det er nå uansett typisk bergensk å si hva man mener i øyeblikket. Hadde det kommet fra et annet sted, ville det kanskje stilt seg annerledes. Friele er uansett først og fremst gallionsfigur, og regnes ikke som seriøs politisk kapasitet, i og for seg.

For øvrig kan det nevnes at valgkamprapportene rundt om kring i Høyre konkluderte med at vi viste for lite sosial profil, og kunne ha fremhevet mer av de mykere sider av vårt allerede vedtatte program. Dette kan jeg nok være enig i. Det *ble* for mye rentepreik under valgkampen, samt for mye skremselspropaganda i forhold til "sosialistene". Nå viser det seg at 2 av 3 Høyre-velgere er fornøyd med den nye regjeringen så langt, og det skulle tilsi at tilsvarende sosialistskremsel ikke har noen som helst plass i hverken kommunevalget i 2007, eller stortingsvalget i 2009. I stedet må vi snakke mer om egen politikk, og hva VI vil med landet vårt og med det norske samfunn.

I forhold til dette siste, er det ren illusjon å tro at Torbjørn står for noen Høyres fremtid. Torbjørn har fortsatt ikke fått nesen opp fra mellom permene på ideologiske "klassikere" o.l. Han sitter på en måte i sitt eget slags elfenbenstårn, 7 etasjer over Stortingsgaten. Han vil ved landsmøtet til UHL i Stavanger i slutten av juni uansett oppleve at omtrent hele sentralstyret skiftes ut, mens han blir sittende alene på toppen - fortsatt som eneste heltidspolitikeren i UHL (hvis man ikke regner med de politiske rådgiverne i UHL da, men de kan når som helst slutte, sparkes osv. - de sitter ikke på åremål, lik Torbjørn, og har ingen selvstendig posisjon, slik Torbjørn har). De to andre i formannskollegiet tar slik jeg har skjønt ikke gjenvalg. I stedet blir det påfyll av yngre krefter fra distriktene. Jeg kan se utifra UHL's landsmøtedelegasjon til Høyres landsmøte på Radisson SAS, at to unge damer fra Hordaland UH ligger i fast-track'et til å bli sentralstyremedlemmer, om de ønsker. (Og hvorfor skulle de ikke - det er jo en spennende jobb som innebærer å få møte masse engasjerte, unge Høyre-mennesker, endel helgereising m.m.). Resten av del som ligger godt an er vel også stort sett i alderen 20-24 år. Torbjørn blir 28 i juli. Torbjørn møter derved utfordringer på to plan etter landsmøtet til UHL: Stort, midlertidig kompetansetap i sentralstyret (ingenting tilsier at de påtroppende ikke er minst like talentfulle som de avtroppende, men første månedene innebærer alltid litt gnisninger, før gruppeånden setter seg, samt en del tilpasning til ny rolle, og opplæring i stillingsinstrukser m.m.) - stort altså først og fremst tallmessig, grunnet store utskiftninger; samt på det andre plan det faktum at alders- og kompetanseavstanden mellom Torbjørn og resten av SS (sentralstyret) blir enda større i tiden framover. Hvor dyktige de nye enn er, så har de aldri over lang tid vært heltidsansatt som politikere, slik Torbjørn er, og han vil nok ha i snitt ca. 5 år mer tenkning på baken enn resten av styret sitt - i effektiv tid mye lenger (siden resten er fritidspolitikere).

Nå er det uansett Torbjørn som profileres utad, og sånt sett vil ikke "almuen" merke stor forandring. Men arbeidet internt kan bli noe tyngre, i alle fall i starten, mens Torbjørn også kan tenkes å få enda mer fritt spillerom - de nye er gjerne ikke like kritiske til hans villere utspill som de erfarne, avtroppende må kunne tenkes å være, hvilket i verste fall kan innebære at Torbjørn blir enda mer radikal og livsfjern i sine politiske utspill. Tiden vil vise. Men jeg kan legge til at staben i tillegg er vesentlig redusert etter det dårlige valget i fjor høst, slik at også ballasten og motstanden der er vesentlig mindre. Om de som er igjen jobber nær sagt dobbelt så hardt som før, så spørs det om det vil fullt ut kompensere. Muligens får Høyre mer midler når det nærmer seg kommunevalg, slik at også UHL vil kunne styrke staben. Vi får se.

Poenget med ovenstående utlegning er å få frem at Torbjørn ikke er en utskiftelig frontman for en solid, liberalistisk bevegelse i UH, men snarere et enkeltmannsforetak. Tar du Torbjørn ut av UH, forsvinner også hans singulære (etter mitt syn rimelig urealistiske) visjon, og UH vil famle noenlunde i blinde en god stund. Det er såpass mange moderate og verdikonservative motkrefter internt i UH, at uten sterke, agitatoriske Torbjørn på topp, svingende med pisken, så ville UH muligens bli destabilisert og forholdvis retningsløst i betydelig tid framover. (Personlig tipper jeg for øvrig på Stefan Heggelund som arvtager etter Torbjørn, ute i 2008, men han er enda mer liberalistisk enn Tobben, slik jeg oppfatter ham, og vil slite enda mer med å samle hele UH etc.).

Dette er bare mine egne, helt private betraktninger, og andre kan se vesentlig forskjellig på dette. Jeg ønsker kun å poengtere at forutenom Torbjørn Røe Isaksen, så er de mørkeblå, konsekvente og reflekterte liberalister (eller liberalistiske utopister/agitatorer) few and far between. Det er derfor rimelig urealistisk å forvente at Høyre skal bli mer konsekvent ideologisk, og mer konsekvent mørkeblått, enn dagens Høyre. Torbjørn er nok et slags blaff, og jeg kan vanskelig forestille meg ham i formannskollegiet og/eller på Stortinget på en del år ennå. Han kommer vel i tilfelle inn på Stortinget (fra Telemark) før han kommer inn i tet-trioen i partiet. Ikke glem at blant andre Ine Marie Eriksen står før ham i køen der, samt at siste tiders mediautspill indikerer at distriktene alltid vil sørge for å ha en representant der. Torbjørn er fra Grenland, men har nok bodd altfor lenge i Oslo, samt vært sentralt AU-medlem, til å kunne gå på "distriktskvoten".

Ser med glede på eventuelle substansielle innspill til denne utlegningen.

Anonym sa...

Well done!
[url=http://wqvimfjg.com/bord/zage.html]My homepage[/url] | [url=http://aixyyfwq.com/dpyv/zwqr.html]Cool site[/url]

Anonym sa...

Well done!
My homepage | Please visit

Anonym sa...

Good design!
http://wqvimfjg.com/bord/zage.html | http://edhgnqti.com/djqm/xouf.html