Om VamPus

Bildet mitt
er Heidi Nordby Lunde, feminist, aktivist og Høyre-dame. Mer om Heidi. Kontakt meg på VamPus [a] gmail.com. Merk at kommentarer på innlegg eldre enn fem dager blir moderert - ene og alene for at jeg da får varsel om nye kommentarer. Leser ikke kommentarfeltet på gamle innlegg så ofte. Skriver du som anonym er sjansen stor for at det blir slettet sammen med spam.

mandag, april 10, 2006

Bærekraftig innvandring

Mens innvandringsdebatten her hjemme går sin skjeve gang, har president George W. Bush i disse dager lagt frem et lovforslag som blant annet vil gi mange av USAs ulovlige immigranter mulighet til midlertidig opphold og senere amerikansk statsborgerskap. En av grunnene til at VamPus støttet Bush som president ved forrige valg var at John Kerry og han hadde motsatt syn på åpne grenser, både i forhold til innvandring og frihandel. VamPus er som kjent en varm tilhenger av begge deler.

Det finnes ulike syn på dette også i det republikanske partiet, men en av de mer interessante koalisjonene mot innvandring er miljøvernere som nå bruker "bærekraftig utvikling" som et argument mot innvandring. Idèene har sitt utspring i ledende skikkelser fra miljøbevegelsen. Befolkningsvekst generelt - og nå innvandring spesielt - er en trussel mot disse gruppenes kontrollbehov. Holdningene kommer fra folk som Lester Brown, lederen for World Watch Institute, Gaylord Brown, grunnleggeren av den amerikanske Earth Day og EarthFirst! grunnlegger Dave Foreman. Alle tre ser på befolkningsvekst og innvandring som en trussel. I World Watch Magazine skriver Herman Daly, tidligere økonom i Verdensbanken, om globalisering og migrering;

"And, he argues, if globalization then leads to uncontrolled migration of cheap labor all over the world, the strains—on local communities and national economies, both sending and receiving—could be catastrophic. "

Innvandring kan bli en katastrofe altså. Mon tro hva som hadde skjedd om FrP sa noe slikt. Men er man miljøverner på venstresida så er det greit. Da heter det "stabilisering av befolkningen" og "familieplanlegging". For en del miljøhysterikere virker det som om mennesker er en uønsket parasitt på det økologiske systemet, ikke en naturlig del av det. En menneskefiendtlig tankegang som hører hjemme på historiens skraphaug.

Norsk presse overrasker ikke i sin dekning av saken. VG skriver at;
"Bush har innsett at USA er helt avhengig av de mange innvandrerne, som i stor grad jobber i jordbruket og i andre jobber andre amerikanere ikke vil ha."

Innsett? I sin første innsettelsestale sa han;
"America has never been united by blood or birth or soil. We are bound by ideals that move us beyond our backgrounds, lift us above our interests and teach us what it means to be citizens. Every child must be taught these principles. Every citizen must uphold them. And every immigrant, by embracing these ideals, makes our country more, not less, American."

For det monokulturelle Norge er det selvsagt helt utenkelig at innvandring kan være et gode. Innvandring er kun en trussel og en belastning. Er det ikke arbeidsplasser eller "dumping" av lønn, så er det våre omfattende velferdsgoder som sosialdemokratene og FrP bruker som unnskyldning for å opprettholde vår 30 år gamle innvandringsstopp. Nå mangler det bare at miljøbevegelsen henger seg på. Problemet er at vi faktisk trenger "bærekraftig innvandring" - det vil si åpne grensene for mennesker som ønsker å jobbe i Norge fordi de har lyst til å bo her. Og hver ny innvandrer kan - ikke på tross av, men på grunn av - kulturforskjeller bidra til at Norge blir et mer mangfoldig, innovativt og spennende land.

Og hvis det gjør at vi må bygge ned deler av velferdsstaten? Bonus.

22 kommentarer:

ToDolan sa...

jeg er helt enig at innvandring definitivt er en ressurs.

allikevel er det ikke til å underslå at det er en uforholdsmessig stor andel av innvandrerne som i dag er arbeidsløse.

hva synes VamPus om å stille krav om norskopplæring m.m. i tilfeller hvor dette er nødvendig for å kunne arbeide?

VamPus sa...

Så lenge vi ikke har innvandring per se til Norge, blir det feil å se på statistikk over folk med utenlandsk bakgrunn. Dessuten bør det være opp til arbeidsgiver å definere om arbeidstaker må kunne norsk, men er gjerne med på å stille krav til innvandrere som sådan. Kanskje mer aktuelt opp mot en søknad om statsborgerskap - da synes jeg at å snakke språket, kunne noe om landets historie, kultur og politikk er relevant.

Flyktninger stiller i en litt annen kategori enn innvandrere, og Norge har vel utmerket seg ved å ta i mot de minst ressurssterke og dermed minst integrerbare over lengre tid.

Anonym sa...

Selvfølgelig er innvandring en verdifull ressurs, både innen arbeid og kultur. Men du som er liberalkonservativ, er vel heller for gradvise fremskritt..? For stor innvandring, og da tenker jeg først og fremst på muslimer, (hvor politisk ukorrekt det enn er..), kan jo faktisk føre til utvisking av våre verdier som for eksempel ytringsfrihet, kvinnesyn, homofili osv.. Eller?

VamPus sa...

Starling; tror det finnes mange muslimer som ønsker å bo i et liberalt demokrati der ytringsfrihet og likeverd er sentrale verdier. Men på en annen side så betyr jo også det at vi som nyter godt av disse verdiene ikke gjør et knefall til islamistiske diktaturer når disse verdiene blir utfordret, men faktisk både fremmer og forsvarer dem. Med stolthet!
Jeg er ingen islamofob, og tror nok at man kan ha sunt av å bli utfordret av og til på våre tilvante holdninger. Men det krever som sagt at folk er villige til å forsvare sine verdier .. politisk korrekt eller ei..

Marvin sa...

I Tyskland var det en stor diskussjon for et par år siden da Friedrich Merz (fra CDU, de er litt lenger til høyre en H) brukte ordet "Leitkultur" (ledekultur) i sammenheng med innvandrere. Selv om han måtte tåle å bli kalt rasist, synes jeg at han hadde rett.
Innvandring betyr mer enn å bo i et annet land. Bra integrasjon er assimilasjon.

Det som må unngås er en situasjon slik vi har den i Tyskland:
Da "gjestarbeiderne" kom dit på 60-tallet, var det ingen som regnet med at de skulle bli der for godt. Og nå har vi en generasjon av innvandrere som verken snakker tysk eller tyrkisk ordentlig, som mangler utdanning og jobb, og som er kriminelle. De føler seg ikke som en del av Tyskland, holder seg blandt andre innvandrere og pleier et verdensbilde som er mer gammeldags enn det tyrkerne i Tyrkia har. Venstresiden synes selvfølgelig synd på dem som "aldri fikk en sjanse" - og derfor havner de ikke i fengsel. Væpnet ran? 100 timer samfunnstjeneste, det er jo samfunnet sin skyld.

Og jeg blir like forbannet på tyskere som flytter til Norge og nekter å lære seg språket. "Jeg kjenner jo mange andre tyskere, og på jobben holder det med et par ord og tegnespråk."
De ER faktisk parasitter og jeg skammer meg over mine landsmenn.

Så nå som jeg har fått ut min frustrasjon skal jeg også komme med noen konstruktive forslag ;).

Jeg vet ikke nøyaktig hvordan reglene for innvandrere fra andre land er, men i hvert fall EØS-borgere har lov til å oppholde seg i Norge i seks måneder for å finne seg en jobb. Jeg synes ikke det er så verst. For å kunne bosette seg her må man kunne bevise at man har råd til det.
Det som mangler i dag er språktester. Akademikerne har vanligvis nok respekt for landet de flytter til, slik at de lærer seg språket uansett - og dessuten kreves det vanligvis også av arbeidsgiverne.
Men som snekker trenger man kanskje ikke snakke norsk så godt, og da har du kanskje heller ikke så mye lyst til å lære språket.
Derfor: Obligatorisk språktest etter fem år. Består du, får du bli, gjør du ikke det, får du dra tilbake.
Evt. ha en språktest etter tre år så man får litt feedback på hvor langt man har kommet.

I tillegg bør det være en prøve om allmennkunnskap, f. eks. "hva heter statsministeren?", "hvor mange fylker har Norge?" ol.

Marvin sa...

Rart, viser fortsatt mitt gamle profilbilde...

Anonym sa...

Muslimsk bærekraftig berikelse til det monokulturelle Norge:

-Ungdom ødelegger Oslo
http://oslopuls.no/nyheter/article1273835.ece

Åh, så glad jeg er for at Høyre går til helvete.

Anonym sa...

VamPus: Jeg er ingen islamofob

Vel, akkurat det er ikke så rart. Det er nemlig veldig få som er islamofober. Faktisk har jeg ennå til gode å høre om en person som er islamofob, ettersom det rett og slett er vanskelig å oppdrive folk som kvalifiserer til den mytiske psykiatriske diagnosen "islamofobi".

Det jeg derfor ikke forstår er hvorfor du tok deg bryet med å påpeke at du ikke er islamofob. For siden det er en så godt som ikke-eksisterende lidelse, hva fikk deg til å tro at noen skulle mistenke akkurat deg for å ha den?

Marvin sa...

Til anonym: Nettopp dette er veldig, veldig vanlig i tyske storbyer. Avisene skriver ikke om det engang fordi det er så vanlig. Å rane medelever ses ikke lenger på som kriminell, men som noe man bare gjør.

Anonym sa...

marvin said
Nettopp dette er veldig, veldig vanlig i tyske storbyer. Avisene skriver ikke om det engang fordi det er så vanlig. Å rane medelever ses ikke lenger på som kriminell, men som noe man bare gjør.

Det er dessverre vanlig i alle større europeiske byer med en signifikant muslimsk befolkning. Det er åpenbart at terskelen for å rane, banke, voldta og drepe vantro er lav - for uansett om vi ser på Rotterdam, Oslo, Birmingham, Amsterdam, Malmø, Berlin, Stockholm, Milano, Århus eller andre byer, ser vi det samme.

Nei, jeg for min del ønsker ikke fremme mer av denne virkeligheten, eller videre styrke influensen til fredens religion islam i Europa. All denne kulturelle mangfold-berikelsen som Vampus skriver om, som da går tapt - vel, jeg er trygg på at i hvert fall jeg skal greie meg uten. Jeg har nemlig tro på vår felles vestlige, europeiske kultur og på våre verdier.

Ellers har jeg i en tidligere tråd utfordret Vampus til å utdype akkurat hva slags kulturberikelse hun mener at det monokulturelle Norge har fått pga. masseinnvandring av muslimer? Har hun i i det hele tatt noe konkret å komme med, bortsett fra f.eks. den dødsslitne floskelen tilknyttet respirator som handler om de nye, spennende og "fjernkulturelle" grønnsaksdiskene

Anonym sa...

I Norge som er et relativt tynt befolket land, er det jo bra å avbelaste andre land, som ofte er mange ganger så befolket som Norge.

ToDolan sa...

Anonymous:

Det er dessverre vanlig i alle større europeiske byer med en signifikant muslimsk befolkning. Det er åpenbart at terskelen for å rane, banke, voldta og drepe vantro er lav - for uansett om vi ser på Rotterdam, Oslo, Birmingham, Amsterdam, Malmø, Berlin, Stockholm, Milano, Århus eller andre byer, ser vi det samme.


Jeg skulle gjerne likt å se en dokumenatsjon på dine påstander om at dette er vanlig i alle europeiske storbyer med en signifikant muslimsk befolkning.

Marvin sa...

Bullshit, det har ingenting med islam å gjøre. Faktisk så er min far fra Iran og - nettopp - muslim.

Men min fars familie var akademikere - bortsett fra farmoren min, som pga. sin (klassiske) rolle som husmor ikke kom så mye i kontakt med det tyske samfunnet før mannen hennes døde, lærte alle seg tysk veldig bra.

Dette har derimot ikke skjedd hos hovedparten av innvandrerne fra Tyrkia. Og tysk snillisme ("vi vil jo ikke være nynazister!") har bare forverret situasjonen. "Fordern und fördern" ("kreve og støtte") er stikkordet. Det må lønne seg umiddelbart å integrere seg. Eller... det er egentlig en plikt, så det kan likegodt straffes å ikke integrere seg.

Det er forresten også mange tyske ungdommer som raner andre. Det har rett og slett blitt vanlig.

Likevel - da jeg var på politistasjonen for å anmelde han som hadde ranet meg og fått mobilen min: "Hårfarge? Svart, ikke sant? Tyrker eller araber sikkert... som alltid."

Samtidig er det da tabu å nevne hvis gjerningsmannen er utlending.

Anonym sa...

Det er forskning som viser at grupper som ikke lar seg assimilere, som muslimer, blir enten utslettet, eller de tar over.

Mottiltak: ikke grupper, en drittsekk er en drittsekk, om han er Norsk eller Pakistansk, spiller ingen rolle. Har man gjort noe ulovlig, straff - basta. Det er ikke samfunnets feil at en eller flere begår forbrytelser. Men det er heller ikke samfunnets oppgave (les: staten) å styre hva som tenkes..

Og uansett, still krav til at folk skal klare seg selv. Vet at dette er vanskelig i Norge, der staten er der for deg fra vugge til grav - ref Rune Gerhardsen, AP.

Anonym sa...

Heia VamPus!

Dette var et innlegg i beste liberalistiske tradisjon. Jeg er helt enig om at både Norge og mange andre vestlige land trenger en bærekraftig innvandring. Mange av oss er ikke så interessert i å få barn (inkl., foreløpig ihvertfall, VamPus), og hvis samfunnene skal leve lenger enn oss, så må det barn til. Så nylig et TV-program om at det i bl.a. Tyskland er blitt til at voksne uten barn nærmest mobbes med at de må gjøre sin plikt innen barneproduksjon!

Samtidig må det kreves at enhver som oppholder seg i Norge - nordmann, innvandrer, flyktning eller besøkende - følger landets lover. Kriminalitet skal straffes, uansett vedkommendes rase, religion eller nasjonalitet.

Kosialist sa...

Er VamPus helt sikker på at hun kjenner Frps innvandringspolitikk? ;)

"Er det ikke arbeidsplasser eller "dumping" av lønn, så er det våre omfattende velferdsgoder som sosialdemokratene og FrP bruker som unnskyldning for å opprettholde vår 30 år gamle innvandringsstopp."

Nå ønsker ikke Frp å legge ned velferdssamfunnet, og så lenge vi har dette velferdssamfunnet så nytter det ikke med fri innvandring der innvandrerne får forsyne seg av velferdsgodene. Derimot ønsker Frp fri innvandring der innvandrerne selv skal få opparbeide seg rettigheter i velferdssamfunnet.

Å åpne grensene i dag ville være idioti. Enten må vi legge ned velferdssamfunnet først, eller så må vi stille krav.

Dette er forøvrig noe av det Frp skriver om saken i sitt partiprogram:

"Fremskrittspartiet mener på prinsipielt grunnlag at det ideelt sett burde være en friest mulig bevegelse over landegrensene av varer, tjenester, kapital og arbeidskraft. Dette forutsetter imidlertid at eventuelle sosiale ordninger og annet som forutsetter langvarig opparbeidelse av rettigheter ved innbetaling eller ved statsborgerskap, ikke gis til innvandrere. Da innvandrere i Norge, også fra områder utenom EØS-området, etter dagens lovgivning får fulle rettigheter under sosiallovgivningen og folketrygden uten forhåndsinnbetaling, vil Norge fremstå som et land hvor enhver er garantert meget godt livsopphold på det offentliges bekostning. Blant annet på grunn av dette kan man ikke videreføre dagens liberale innvandringspolitikk."

VamPus sa...

Kosialist; det er forskjell på å bygge ned velferdsstaten (med trykk på STATEN) og å opprettholde et velferdssamfunn. Det ene er et tvunget fellesskap, det andre ikke.
Anonymous nr 2; jeg kan ikke se at jeg i innlegget mitt tar til orde for muslimsk masseinnvandring. Det går faktisk an å ha en liberal innvandringspolitikk uten å være kulturrelativist eller naivist, og tilpasse regler til å håndtere ulike utfordringer.
Min holdning er at et samfunn med "sunne" konflikter er bedre å bo i, enn et monokulturelt samfunn som stagnerer i sin egen selvtilfredshet. Konflikter vil man alltid ha - enten det er Plata-problematikken, kulturforskjeller etc - alt ligger i håndteringen - og norske politikere er ikke flinke nok her, antakeligvis nettopp fordi vi ikke er vant til et pluralistisk samfunn og de fordeler og ulemper det medfører. Jeg mener at fordelene langt på vei kan utkonkurrere ulempene - men den skyttergravskrigen i innvandringsdebatten som vi har hatt de siste 20 årene bestående av innvandringsmotstandere og innvandringsnaivister bidrar lite til å komme videre.

ToDolan sa...

kososialist, det du skriver er ikke riktig, det gjelder kun de som får opphold pga asyl eller flyktningsestatus og fsmiliegjenforening.

i dette snakker vampus om folk som innvandrer for å ta arbeid.

da er det et vilkår at:
* de har heltidsarbeid
* er sikret underhold
* de er sikret bolig
* har en arbeidsgiver
* ikke gis dårligere lønn enn tariff, eller det so er vanlig i yrket
* arbeids- og oppholdstillatelsen må fornyes årlig de tre førtse årene, dersom noen av forutsetningen over faller bort blir ikke tillatelsen fornyet
* dersom de begår kriminelle handlinger som kan gi fengsel i mer enn tre mnd blir ikke tillatelsen fornyes
* de blir medlem av folketrygden etter ett år, men ikke med fulle rettigheter, kun de retighetene de har opparbeidet seg gjennom sin besktaning og trygdeavgift til norge

dersom noen har vært i arbeid i norge i tre år, tror jeg ikke de har kommet hit fordi de ønsker å gå rundt å drive dank, men an kan godt diskutere om varig bosettingstillatelse burde kreve 5 års arbeid.

vilkårene ovenfor gjelder for den lille gruppen spesialister som etter dagens lovverk kan slippe inn i landet. problemet er at dett gjelder så få, att mange kvalifiserte, arbedissøkende ikke vil få arbeids- og oppholdstillatlese

Marvin sa...

seilern:
Media i Tyskland trengte noe interessant å skrive om, så derfor er dagens tema "Vi dør ut!".
Det har vært kjent i over 30 år, men samma det. Tyskland skal ha kommet lengst i denne utviklingen, men resten av vesten følger etter.
Det er spesielt færre og færre akademikere som får barn fordi de prioriterer karrieren.

Så nå krever politikerne at folk skal forplante seg igjen, men samtidig skal de også studere og jobbe heltid etter det. Vel, typisk politikk egentlig.

Kosialist sa...

ToDolan, hva er det jeg skriver som ikke er riktig?

Sitat igjen:

"Fremskrittspartiet mener på prinsipielt grunnlag at det ideelt sett burde være en friest mulig bevegelse over landegrensene av varer, tjenester, kapital og arbeidskraft."

Jeg skjønner ikke helt hva du sikter til.

ToDolan sa...

kososialsit påstanden du siterer:

" Da innvandrere i Norge, også fra områder utenom EØS-området, etter dagens lovgivning får fulle rettigheter under sosiallovgivningen og folketrygden uten forhåndsinnbetaling, vil Norge fremstå som et land hvor enhver er garantert meget godt livsopphold på det offentliges bekostning"

Anonym sa...

Very nice! I found a place where you can
make some nice extra cash secret shopping. Just go to the site below
I made over $900 last month having fun!
make extra money