Om VamPus

Bildet mitt
er Heidi Nordby Lunde, feminist, aktivist og Høyre-dame. Mer om Heidi. Kontakt meg på VamPus [a] gmail.com. Merk at kommentarer på innlegg eldre enn fem dager blir moderert - ene og alene for at jeg da får varsel om nye kommentarer. Leser ikke kommentarfeltet på gamle innlegg så ofte. Skriver du som anonym er sjansen stor for at det blir slettet sammen med spam.

onsdag, juni 18, 2008

Motvekt

Iran vil få atomvåpen uansett hva USA vil. Sett fra Iran sitt sikkerhetspolitiske stå sted så er det jo en selvfølge. Vi trenger også en makt som kan veie opp mot USA og skape litt balanse. Her har Iran + Russland en jobb og gjøre.

Kommentar til artikkel hos E24
.

Det er alltid like interessant å se at de som ønsker en "motvekt til USA" alltid drar frem udemokratiske stater med alvorlige menneskerettighetsbrudd på samvittigheten - enten det er Sovjetunionen, Kina eller Iran de foreslår. Det blir litt som å hylle Mugabes Zimbabwe for å skape en motvekt til et velfungerende demokratisk Norge.

Jeg for min del hadde klart meg uten den motvekten. Men det er jo meg, da...

18 kommentarer:

Gullstandard sa...

ja, merkelig. Det fantes jo en kraftig motvekt til USA for endel år siden (ca 70) i Europa, men de likte visst ikke dem heller. Selv om de fleste ideene de forfekter idag, var nokså like de som var på høyden dengang...

s sa...

Ugh. Tror jeg pådro meg migrene av å lese den kremt analysen.

Fredrik Mellem sa...

Det er jo latterlig at ikke folk som er kritiske til USA kan se seg om etter bedre motvekter.

For min del ønsker jeg meg også en verden der det er motvekter til USA. Både politisk, økonomisk og militært. Rett og slett fordi det vil være en sunnere verden.

Jeg tenker imidlertid at det må være Japan og EU som er disse motvektene. Ikke diktaturer og locoregimer. Fri og bevare oss.

Anonym sa...

Og hver gang man har gjort en god gjerning må man snarest gjøre noe slemt. For å opprettholde balansen.

s sa...

Det finnes nok av motvekter til USA allerede, både økonomisk og kulturelt.

Frankrikes/Chiracs visjon for EU var å matche den økonomiske tyngden med militær tyngde. Folkeavstemningen i Irland var sannsynligvis siste spikeren i kisten for den planen.

Sarko ønsker riktignok en EU-hær på 60.000 mann, men dette vil uansett bli i en NATO-kontekst. Frankrikes fokus flyttes mer og mer fra å gjøre EU til en militær stormakt de selv kan kontrollere, til å legge seg tettere opp til NATO og USA, og heller konsentrere seg om å øke sin egen innflytelse i Middelhavsområdet.

Så lenge USA har en sterk egeninteresse i å trygge verdenshandelen vil det uansett ikke lønne seg for EU eller Japan å konkurrere med USA militært. Å bidra mer, ville derimot vært bra.

En allianse med Kina og Russland kunne utfordret USA militært, men de vil aldri klare å samarbeide. Årsaken er at de gamle sovjetsatelittene i sentralasia besitter enorme energiressurser som Kina gjerne vil ha kloa i.

Anonym sa...

Den største - og farligste - motvekten til USA er de såkalte Demokratene - som jeg ynder å kalle demok-rottene - der borte.

Selv for de som ikke kjenner amerikanske forhold burde det faktum at ARK og øvrige norske media stort sett tydelig er på parti med demok-rottene få alle varsellamper til å blinke.

Hilsen GOP-tilhørende drage lun

Windingstad sa...

Det er galskap å ville bygge opp en Europeisk hær for å kunne være en "motvekt" til USA. Hvordan skal denne "motvekten" brukes i praksis? Kan du opplyse meg, Mellem?

Men at EU kan bli en sterk, selvstendig og positiv kraft i verden er jeg overbevist om.....og det ville vært veldig bra.

Sindre sa...

Først og fremst vil jeg si meg helt enig i at det er synd at udemokratiske stater sannsynligvis er eneste reelle motvekt til USA. Europa er nok fremdeles for fragmentert til å kunne tale med én stemme.

Det jeg vil påpeke er at kommentaren din VamPus, impliserer at USA er en demokratisk stat. Der er jeg ikke 100% enig. Partisystemet i USA fører til at de reelle valgmulighetene er svært begrensede ved for eksempel presidentvalg. Uavhengige kandidater har ikke fnugg av sjans til å bli valgt inn.

Videre kan man neppe kalle dagens USA en rettsstat, noe jeg mener er nødvendig for å kalle et land for et sant demokrati. Les: Guantanamo.

Så av det kan man kanskje slutte at ingen av verdens stormakter per dags dato er sanne demokratier, dermed blir det naturlig at motvektene til USA som trekkes fram ikke kan kalles demokratier.

Evil Empire(s), kalte vel Rage against the Machine det.

Japan sliter forøvrig hardt med egne økonomiske problemer for tiden Fredrik, og meg bekjent har de vel heller ingen hær.

P.S
Dette er første gang jeg er innom bloggen din, så om jeg tillegger kommentaren din betydninger du ikke har ment ber jeg om unnskyldning på forhånd og du må gjerne arrestere meg.

s sa...

Au.

VamPus sa...

sindre: Takk for kommentar. Som deltaker i diverse nominasjonskomiteer, så kan jeg love deg at nominasjon og valg i Norge skjer bak lukkede dører, knapt uten påvirkning fra de som er medlemmer av partiene.

Hele nominasjonsprosessen i USA frem til nå, har skjedd ved at vanlige medlemmer av partiene har møtt opp - rett fra gata - sagt sin mening og avgitt sin stemme. Alle har rett og mulighet til å delta.

Forsøk å still opp som uavhengig kandidat i Norge og blir statsminister, se hvor langt du kommer.

Når det gjelder ting som du mener devaluerer USA som rettsstat så tror jeg at jeg kan peke på ting i samtlige vestlige demokratier og si det samme. Det "perfekte" demokrati finnes ikke, visjonen om noe mer "perfekt" er allikevel noe vi bør tilstrebe.

VamPus - som allerede er kledd for cocktailparty på gressplenen til den amerikanske ambassadøren litt senere i dag.

Hæpp!

Anonym sa...

Sindre: Ingen land er perfekte demokratier. I Norge har vi for eksempel en monark som statsoverhode og vi har ingen primærvalg, to elementer som gjør USA mer demokratisk enn oss. Vi har også parlamentarisme, noe som sørger for stabilitet på bekostning av mer demokrati - vi stemmer aldri på hvem som skal sitte i regjering, men på hvem som skal få seter i stortinget.

Og har vi reelt sett mer enn to valg i Norge? Rødgrønt eller blågrønt var alternativene forrige valg..

Sindre sa...

VamPus og Tormod: Jeg svarer dere samlet her, da jeg mener at essensen i det dere skriver er noenlunde det samme.

Jeg er helt enig i at ingen land er perfekte demokratier. Det er etter min mening neppe heller ønskelig siden det hadde vært en utrolig lite effektiv styreform. Foruten å åpne enda mer for demagoger, nok om det.

Meningen min var heller ikke å trekke Norge og andre miniatyrstater inn i argumentasjonen, men bare å nevne at ingen av statene som former verdenspolitikken er demokratier, inkludert USA. Det ser uansett ut til at vi er enige om det dersom jeg leser argumentasjonen deres korrekt.

Imidlertid virker det som at dere begge mener at USA har elementer ved valgprosessen som gjør landet mer demokratisk enn Norge. Dette er jeg ikke nødvendigvis enig i.

Tormod: Du hevder at at Norge er et monarki gjør oss mindre demokratisk. På overflaten er jeg enig med deg, men Kongen har ingen reell makt. Formelt sett har han vetorett ja, men om han brukte denne i en sak som var kontroversiell nok i Norge tipper jeg han ville blitt avsatt latterlig raskt.

Du hevder at primærvalg er med på å gjøre USA mer demokratisk enn Norge. Jeg er allerede i utgangspunktet skeptisk til det argumentet, men kunne vært tilbøyelig til å si meg enig hadde det ikke vært for en ting: penger. I Norge er heldigvis politisk reklame forbudt på tv, dette er jeg utrolig glad for da jeg tror dette ytterligere ville fordummet den politiske debatt og valgprosessen.

I USA kan man derimot kjøpe så mye reklame man bare gidder, hvilket understreker mitt poeng om at den demokratiske prosessen bare er et spill der man ender opp med enten en demokrat eller republikaner som kandidat. Ingen andre har etter min mening mulighet til å samle inn penger nok til å hamre budskapet sitt inn i velgerne.

Noe som bringer meg over til at den fjerde statsmakt ikke lenger innehar den funksjon den opprinnelig hadde tiltenkt seg selv, men det er en lang historie i seg selv.

Endelig VamPus mener jeg at du bare har delvis rett i at alle har rett og mulighet til å delta i nominasjonsprosessen i USA. I mange stater kreves det at velgerne har registrert seg relativt lang tid i forveien, og da også "låst" seg til et parti så vidt jeg har forstått. I flere stater har de også såkalte kaukasus møter der de avlegger stemmer. Dette gjør prosessen offentlig, alle vet altså hva du stemmer.

Med så sterke partilojaliteter som det ofte er i USA har faktisk flere mennesker som jobber i servicenæringer gått åpent ut og sagt at de ikke tør å delta i disse valgene, rett og slett av frykt for at det skal gå utover forretningene deres.

Vi så jo alle hva som skjedde med DixieChicks da de åpent kritiserte Bush mens hele landet fremdeles var i skikkelig patriotmodus.

Kort oppsumert kan man vel si at jeg er skeptisk til alle såkalte demokratiske prosesser og at forfatteren som sa; "There is no right, there is only power", muligens hadde rett. Husker dessverre ikke navnet på denne personen.

mentormod sa...
Denne kommentaren har blitt fjernet av forfatteren.
Anonym sa...

Sindre:

Du tipper at kongen mest sannsynlig vil bli avsatt dersom han nedlegger et veto. Jeg er forsåvidt enig, men det er ikke en enkel prossess å avsette kongen. Her snakker vi revolusjon eller en omfattende omskriving av grunnloven. Det er kun mulig med stort flertall over flere stortingsperioder. Kongen har mer makt enn man tror. At vår nåværende regent ikke blander seg i politikken sier lite om hvordan fremtidens statsoverhoder vil te seg. Og hvis vi går snarveien ved å avsette kongen via revolusjon, hvilken side vil hæren stille seg på?

Det å kjøre offentlige primærvalg ER mer demokratisk enn å ikke gjøre det. I USA har man bare to partier å forholde seg til de facto, det er sant, men disse partiene spenner såpass bredt at valgmulighete reelt sett er mye flere. Liberalisten Ron Paul og den kristenkonservative Mike Huckabee stilte begge til valg som republikanere, for eksempel. Og ja, det er vanlig at folk kan være registrert i begge partiene, eventuelt at man kan stemme selv om man er uregistrert. Dette avgjøres på delstatsnivå. Generelt er det vanlig at alle relativt engasjerte velgere er medlem av ett eller flere parti, det er det ikke i Norge.

I USA er det også et mer demokratisk "sinnelag" (i mangel av bedre ord). Det er ikke bare politikere som stiller til valg, også dommere, embedsfolk, og andre offentlige stillinger må drive valgkamp. Dette er ganske unikt for USA. En annen ting som er unikt er såkalte "caucuser", hvor vanlige velgere aktivt bidrar i nomineringsprossesser eller viktige lokalpolitiske beslutninger.

Jeg er for øvrig enig i at massemediene ikke alltid bidrar til en konstruktiv debatt. Slik er det vel over alt? Jeg synes ikke norske medier er særlig konstruktive heller, men for det lille mindretallet som faktisk ønsker å sette seg inn i politikken finnes det alternativer. Men dette er, som du sier, en annen diskusjon. Det er forsåvidt også pengebruken i politikken. Det er strenge regler på "campaign finance" i USA. Obama vil klare å samle inn mye mer penger enn McCain, selv om sistnevnte nok støttes av de mer pengesterke.

Men at USA ikke er et demokrati er strengt tatt riktig. Det er en republikk, hvor representanter er valgt av folket for å ta beslutninger for dem. Det er bare Sveits, så vidt meg bekjent, som kan kalles et demokrati.

Det er ikke meningen å tegne et alt for rosenrødt bilde av USA, dog. Men jeg merker at det begynner å bli en vedtatt sannhet om at USA er rett ut udemokratisk. Noe jeg er svært uenig i.

Windingstad sa...

Det stemmer at USA sitt demokrati ikke er perfekt. Men at de er et facistisk diktatorisk regime, noe jeg hører støtt og stadig, er selvsagt bare tullete konspirasjonsteori. Det er mange aspekter ved det amerikanske valgsystemet som er mer demokratisk enn vårt eget.

Så lurer jeg på hva som egentlig er poenget, i denne sammenhengen, med å påpeke at USA er så voldsomt udemokratiske de også, slik Sindre gjør. For selv om USA har sine problemer, er det lavmål å sammenlikne dem med Kina eller Iran. To verdner.

Anonym sa...

Fredrkik Mellem:

Hvorfor ønsker du motvekt til USA? Hvorfor ønsker du (og venstresiden) negative ting om USA? Jeg ønsker SAMARBEID med USA. EU og USA står for langt bedre verdier enn Kina, Russland og de andre alternativene gjør for tiden. Med en samarbeidsvillig amerikansk president (kanskje Obama) og europeiske land som er positivt innstilt til USA kan vi gjøre mye godt i verden. Langt mer enn om vi ønsker USA alt vondt.

Sindre sa...

Windingstad: Poenget mitt var helt enkelt å påpeke at det per i dag ikke finnes reelle stormakter som respekterer de grunnleggende menneskerettigheter. Dette inkluderer USA, tenker da på fravær av Habeas Corpus blant annet.
Medvedev har forøvrig tatt et par museskritt for et mer demokratisk Russland. Han hevder at han ønsker å fristille rettsystemet i virkeligheten så vel som på papiret.

Bernt: Om man bør kalle det en motvekt eller ikke er vel spørs, men det er alltid bra med alternativer. Uten alternativer har man ingen forhandlingsstyrke, da dikterer den sterkeste part betingelsene.

Unknown sa...

Vet nå ikke helt om iran er så jævla mye mer loco enn USA for å være helt ærlig. USA er jo blitt en facist stat nå.

Var jo slått stort opp i media at iran's president ville fjerne israel fra kartet, men dette stemte jo ikke med virkeligheten engang, bare en dårlig oversettelse.

Men når usa angriper iran (eller israel angriper) kommer helvete til å være løs og hva russerne gjør vet ingen. Samtidlig har vi en dollar som sannsynligvis fra da er verdiløs!

VERDILØS!!!!