Om VamPus

Bildet mitt
er Heidi Nordby Lunde, feminist, aktivist og Høyre-dame. Mer om Heidi. Kontakt meg på VamPus [a] gmail.com. Merk at kommentarer på innlegg eldre enn fem dager blir moderert - ene og alene for at jeg da får varsel om nye kommentarer. Leser ikke kommentarfeltet på gamle innlegg så ofte. Skriver du som anonym er sjansen stor for at det blir slettet sammen med spam.

mandag, mai 08, 2006

Food-for-sex

VamPus har tidligere skrevet om FNs "moralske autoritet" som internasjonal organisasjon, hvor voldtekter, korrupsjon og inkompetanse forsåvidt er representantivt for mange av FNs medlemsland. Derfor er ikke overraskelsen stor når man finner at FN-personell i Liberia fortsatt utnytter unge jenter helt nede i 8-års alderen hele fire år etter at noen påtalte dette.

Jentene vil ha fylt 18 dersom Kofi Annan bruker like lang tid på å gjøre noe med dette som han brukte på å forstå at FNs rolle i Rwanda ikke var å opptre som en uavhengig part i konflikten, men å beskytte befolkningen mot folkemord. Det er folkemord, ikke olje-for-mat skandaler, som understreker FNs manglende moralske autoritet. Og da har vi enda ikke nevnt Darfur.

4 kommentarer:

Anonym sa...

Mhm, dette er noe dritt. Men det er to sider av saken, soldatene og FN-ansatte. Problemet med FN-styrker som utnytter jenter i lokalbefolkningen, er at soldatene ofte kommer fra land der fattigjenters rettsvern ikke respekteres like sterkt som mannlige utenlandssoldaters. Og det følger en del fordeler med det å bidra til FN-styrker slik, så man vil jo gjerne fortsette med det. Og selv om avsenderlandet får beskjed om å gjøre noe med problemet, får det ikke alltid konsekvenser for de soldatene som har oppført seg som svin. Dette er ikke primært Kofi, det er diverse statsledere som ikke har tatt ansvar.

Men så til BBC-artikkelen din. For World Food Programme, derimot, cheezez, det er dårlige nyheter. Jeg kjenner jeg blir gretten.

Herodotus sa...

Det er politisk korrekt for de rød-grønne å støtte FN fordi man da slipper å snakke om norsk tilknytning til EU. FN skader i betydelig grad sitt omdømme med slike skandaler, selv om det går frem at også andre (som vanlig) benytter en krisesituasjon til å utbytte de som er i nød i samfunnet.
På den ene side vet man at uten en sterk internasjonal organisasjon som FN kan enhver angripernasjon gjøre hva de vil: Folkeforbundet ble dannet på oppfordring fra USAs president i 1918 men så besluttet Kongressen at USA ikke behøvde å være medlem selv. Det ble dermed en rimelig kraftløs organisasjon av krigstrette land som intet stilte opp mot de nye diktaturene Italia, Tyskland og Japan. Disse meldte seg i tur og orden ut av forbundet så snart de ble kritisert.
FN skulle vise at USA nå hadde lært leksen i 1945 og de sluttet helhjertet opp om den iallefall i begynnelsen. Men selv om organisasjonen har en rekke kritikkverdige forhold vet man hva alternativet er - en verden uten noen internasjonal "appellinstans" som blir avhengig av at noen tar på seg rollen som internasjonal "politimann". Folkeforbundet lente seg på Frankrikes hær og Storbritannias flåte. Ingen av delene stoppet Mussolini, Hitler og Hirohito, fordi man ikke i tide hadde den politiske viljen til å bruke makt. FN lente seg på USAs styrker i Korea og siden på andre NATO-lands og andres lands styrker. Organisasjonens svakhet viser seg i at man 1) må basere seg på medlemslandenes godvilje og at mange misbruker situasjonen til å skaffe seg selv fordeler, eller - som Vampus viser - å begå direkte overgrep; 2) at USA ikke bidrar med tilstrekkelig støtte men som i 1920-årene foretrekker å kjøre sitt eget løp; og 3) at FN gjenspeiler en internasjonal struktur fra den kalde krigens dager og ikke dagens multipolære bilde med terror som hovedtrussel og ikke kommunisme vs. kapitalisme. Det som trenges er en omfattende renovasjon av FN-systemet for å gjøre det til en fredsbevarende organisasjon istedet for en prateklubb.

Det andre som trenges er at man videreutvikler integrasjonen i EU som et regionalt samarbeidsorgan og gir det den politiske og forsvarsmessige styrke som man allerede har økonomisk. Bare EU er i stand til å fatte bindende politiske vedtak som tvinger medlemslandene til å opptre samlet.

Da kan Europa opptre på verdensarenaen som like sterk som USA - og igjen opptre samlet i FN og f.eks. tvinge igjennom at denne organisasjonen oppfyller den rollen den var tiltenkt i 1945.

Anonym sa...

SEX FOR MAT VAR VANLIG I TYSKLAND ETTER KRIGEN
Da spørsmålet om nye norsk-tyske avtaler kom opp i 1950 i forbindelse med de alliertes forberedelsene til avviklingen av krigstilstanden med Tyskland, foreslo Sosialdepartementet at man skulle inngå en avtale om inndriving av underholdsbidrag.82 Det forelå nå en ny interesse fra tysk side om en slik overenskomst, fordi den norske Tysklandsbrigaden i stigende omfang etterlot seg barn av norsk-tysk herkomst, og påfølgende behov for underholdningsbidrag fra norske menn til tyske kvinner.

Anonym sa...

[url=http://hometown.aol.de/chlstrl/index.html]lower cholesterol[/url]
[url=http://hometown.aol.de/chlstrl/lower-cholesterol-naturally.html]lower cholesterol naturally[/url] | [url=http://hometown.aol.de/chlstrl/lower-cholesterol-naturally.html]lower cholesterol naturally[/url]