Om VamPus

Bildet mitt
er Heidi Nordby Lunde, feminist, aktivist og Høyre-dame. Mer om Heidi. Kontakt meg på VamPus [a] gmail.com. Merk at kommentarer på innlegg eldre enn fem dager blir moderert - ene og alene for at jeg da får varsel om nye kommentarer. Leser ikke kommentarfeltet på gamle innlegg så ofte. Skriver du som anonym er sjansen stor for at det blir slettet sammen med spam.

fredag, oktober 05, 2007

Hva konkurranse har gjort for Europa

Konkurranse - frihet fra sentral kontroll - er en hovedforklaring på at Europa var det første stedet i verden som ikke lengre var fattig. Takket være den frie økonomiens konkurranse er vi i dag 14 ganger rikere enn i 1820, skriver programansvarlig i Timbro, Johnny Munkhammar.

Last ned publikasjonen fra Timbros nettsider. Via Civita.

Oppdatert: Og så er det egentlig litt annoying at hver gang jeg får en mail fra steder som Civita hvor ordet konkurranse er nevnt, så tror jeg selvsagt at jeg kan vinne premier... *klask i pannen*

33 kommentarer:

Anonym sa...

Why the left should learn to love liberalism Via Marginal Revolution

Anonym sa...

Nå er det vel heller kolonisering og utnyttelse av fattige land som gjorde Europa rik, men historieløshet funker vel like godt som mainstream kiosklitteratur i de blå sfærene.

VamPus sa...

writer'n: Ja, klikk deg for all del ikke inn og LES dokumentet. Generell resistans mot kunnskap gjør seg tydeligvis også godt i kommentarfeltet.

Anonym sa...

Writer': Det er mulig å ha to tanker i hodet samtidig. Javisst har europeiske land gjort mye urettferdig mot fattige nasjoner, jeg er ikke uenig i det. Det fortsetter den dag i dag med bl.a. eksportsubsidier og tollmurer.

Men det dette dreier seg om er at en friere økonomi skaper velstand, og at det er derfor Europa har blitt så velstående som vi har blitt. Dersom ikke en friere økonomi og konkurranse skaper velstand, hvordan forklarer du ellers den rivende velstandsutviklingen i Øst-Europa etter kommunismens fall, Japans snuoperasjon fra å være en nesten utradert nasjon etter 2. verdenskrig til den økonomiske supermakten de er nå, eller de asiatiske tigerøkonomiene?

Eller hva med Botswana, med verdens raskest voksende økonomi i over 30 år, og med en økning i antall ansatte i privat sektor med over 10% pr år? Har de også utnyttet fattige land, eller var det slik at de var fattige selv men gjennom over 40 år med demokratisk styresett og en sunn økonomisk politikk har skapt en formidabel velstandsøkning og er regnet som Afrikas minst korrupte land? Kilde: http://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_Botswana

Anonym sa...

Writer'n går i en klassisk felle innenfor historiefaget; at man kun kan bli rik ved å ta fra andre.

Litt av probleme med denne teorien er som følger; hvor fikk europa midlene til å utstyre oppdagerne/soldatene/misjonærene/etc. slik at de kunne overta de andre landene?

Ekspansjon kommer ETTER rikdom, ikke før.

Anonym sa...

Verdier oppstår i form av utnyttelse av råvarer, eller som nå i moderne tid, skapes på børsen i form av forventninger om verdi. Råvarene hentes, bearbeides, og selges. Det springende spørsmålet er hvor råvarene hentes ut, og hva de som besitter dem oppnår i vederlag for dem. Misforholdet her er sentralt. I dag er det olje som står for velstanden først og fremst. Råvareressursene før i tiden ble gjerne "annektert" i fattige land. I moderne tid annekters råvarer i form av kriger. Irak er ikke et ukjent case, regner jeg med.

Anonym sa...

Kjartan: Det spanske kongehuset utrustet Colombus. De ressursene kom fra utbytting av egne, og krigshandlinger tidligere. Jeg er ingen historiker, men så vidt jeg har fått med meg, er det vel kongehusene og kirken som ghjennom å skattlegge / rane sine egne innbyggere har finansiert det meste av ekspedisjoner for å øke sitt territorium og riksdom. Krig har alltid vært en basis for å tilveiebringe ressurser.

fabelfisk sa...

*sukk* Writer'n: Verdier oppstår først og fremst av at mennesker utfører arbeid. Men det er vel ikke engang vits i å _prøve_ å forklare sånne prinsipper for de som i likhet med deg har bestemt seg for hvordan verden fungerer, og ferdig med det.

Anonym sa...

Man kan jo snu på dette og hevde at det er nettopp nærværet av sentral kontroll og formaliseringen av eiendomsrett som er hovedforklaring på veksten (selv om jeg er tilbøyelig til å mene at writer'n også har et poeng gjennom å peke på den råvareutbytningen som fant sted og fremdeles finner sted i dag).

Poenget med formaliseringen av eiendomsrett er også den peruvianske økonomen Hernando de Sotos poeng. Mindre byråkrati hjelper også på, og de Soto gir en del grelle eksempler på det motsatte.

Kritikken av byråkratiet de Soto leverer støtter jeg, særlig med tanke på eksemplene han gir. Ellers er jeg nok ikke helt på linje med peruvianeren, men uansett hva man måtte mene om hans ideer skriver han godt, nyansert og innsiktsfullt. Bøkene fremstår også som noe mer enn ideologiske manifester.

Munkhammars tekst bør derimot plasseres i sjangeren manifest. Store og viktige spørsmål, både i forhold til den sosiale utviklingen i forskjellige land og ikke minst i forhold til betydningen av offentlig kontra privat eierskap blir slik jeg ser det dårlig behandlet av Munkhammar - i den grad de vurderes i det hele.

Jeg er for konkurranse, og for frihet fra sentral kontroll. Jeg ønsker meg ikke planøkonomi og vil ikke "spise de rike". Men jeg forsvarer blandingsøkonomien og en hel del sosialdemokratisk eller sosialliberalt tankegods (i stor grad to sider av samem sak).

Dette er tenkning som står sterkt i store deler av Europa i dag, og som - etter min oppfatning - også er en vesentlig forklaring på at det er relativt lite fattigdom i Europa i dag. Kanskje den aller vesentligste.

At Europa "var det første stedet i verden som ikke lengre var fattig" er imidlertid en rimelig dristig påstand. Munkhammar er sikkert en bereist mann, men den påstanden tyder på at det er en del steder rundt omkring han fremdeles burde besøke.

s sa...

"Dette er tenkning som står sterkt i store deler av Europa i dag, og som - etter min oppfatning - også er en vesentlig forklaring på at det er relativt lite fattigdom i Europa i dag. Kanskje den aller vesentligste."

Sosialdemokratiet er ihvertfall en vesentlig forklaring på hvorfor Europa sakker akterut økonomisk, først i forhold til USA, nå også Kina og India.

Anonym sa...

"Sosialdemokratiet er ihvertfall en vesentlig forklaring på hvorfor Europa sakker akterut økonomisk, først i forhold til USA, nå også Kina og India"

Det kan du selvsagt mene, men jeg vil påstå at de sosialdemokratiske og sosialliberale europeiske landene har en del kvaliteter som verken diktaturet Kina eller demokratiene India og USA har.

Jeg mener også at de europeiske landene har større potensiale, f.eks. i forhold til miljøtiltak, enn det USA som helhet har. Her er RoHS-direktivet et tjenlig eksempel, og det er interessant å sammenligne situasjonen i Europa med den i USA (riktignok kan man påstå at det kinesiske tilsvaret på RoHS på noen områder går enda lenger enn det europeiske, og der har de en rimelig heftig sentralmakt til å sette makt bak krava med).

Jeg er også av den oppfatning at det er feil utgangspunkt å måle et samfunns velstand, og innbyggernes livskvalitet, gjennom en så ensidig målestokk som økonomisk vekst. Selv BNP, som tross alt måler mer enn veksten, kan fungere direkte misvisende.

Dermed gjentar jeg min påstand:
"Sosialdemokratisk og sosialliberal tenkning står sterkt i store deler av Europa i dag, og er en vesentlig forklaring på at det er relativt sett lite fattigdom her".

Og merk: Når jeg forsvarer sosialdemokratisk tankegods er det ikke som sosialdemokrat. Jeg mener sosialdemokratiet / sosialliberalismen har en del vesentlige mangler, og at det trengs radikale forandringer på en del områder. Likevel må man ha et rimelig innsnevret politisk syn for ikke å se at sosialdemokratiet har vært en ideologisk suksesshistorie av det sjeldne slaget.

Anonym sa...

fabelfisk skrev til writern:

"Verdier oppstår først og fremst av at mennesker utfører arbeid. Men det er vel ikke engang vits i å _prøve_ å forklare sånne prinsipper for de som i likhet med deg har bestemt seg for hvordan verden fungerer, og ferdig med det".

Nå opptrer vel du strengt tatt på samme måte som det du kritiserer writern for å gjøre her? Eller?

Anonym sa...

Men strengt tatt oppstår vel verdier når råvarer foredles. Først råvarer, så arbeidskraft. Det er arbeidskraften som tilføres som gir merverdi. men først må råvarene lokaliseres..og annekteres. ( Eller utvinnes til alles les Europas beste, som enkelte foretrekker å se det) Neste trinn er å skaffe billig nok arbeidskraft slik at profitten blir størst mulig. Ufaglært arbeidskraft fra u-land anses best i så måte. Henry Ford forstod dette raskt. Han hadde ufaglærte fra over 60 forskjellige land arbeidende på sin fabrikk. De kunne ikke kommunisere med hverandre, ergo slapp han også problemet med organisering. Smart som han var, forstod han at ved å selge bilene sine billigere, slik at arbeiderne fikk råd til bil, kunne han få lønna deres tilbake i sin egen lomme. ( Kort beskrevet..)
Verdikjeden i et nøtteskall: Rane råvarer, utnytte billig arbeidskraft, selge merverdien til arbeiderne, øke profitten.

Anonym sa...

Writer’n, du presenterer en klassisk materialistisk historieforståelse som nesten ikke er å finne blant faghistorikerne lenger (jeg er selv historiker). Teorien om at rikdom baserer seg på utbytting lar seg ikke empirisk bevise. Problemene med teoriene er mange; Hvorfor har ikke andre land med totalitære kongedømmer blitt like rike som Europa når de også utnyttet sine egne? Hvorfor har ikke landene med større materielle ressurser enn Europa blitt rikere (og i forlengelse av dette; mektigere) enn oss? Forklaringen ligger andre steder enn i bare en simpel utnytter/utnyttet matrise.

Spørsmålet som bør oppta oss er ikke så meget hvorfor vi er rike, men hvorfor er de andre fattige? (Og; hva kan vi gjøre for å hjelpe dem opp fra fattigdommen?)

Jeg ser ellers at du hevder det gamle marxistiske verdiprinsippet, at en verdi tilsvarer summen av arbeidet som går med på å behandle en vare. Som Robert A. Heinlein demonstrerte i sin ypperlige bok ”Starship troopers” er denne påstanden meningsløs, ettersom det ville medføre at en amatør ville kunne forlange høyere pris for sin kake enn en mesterkonditor, ettersom amatøren ville bruke lenger tid (og i tillegg få et dårligere resultat) på sitt arbeid. Verdi er egentlig veldig enkelt; det er hva et marked mener en gjenstand er verdt.

VamPus sa...

Øyvind: "Man kan jo snu på dette og hevde at det er nettopp nærværet av sentral kontroll og formaliseringen av eiendomsrett som er hovedforklaring på veksten."

Jeg tror nok ingen på høyresida vil være uenig i dette. Vern om eiendomsrett er en forutsetning for frihet, utvikling og økonomisk vekst. Personlig mener jeg blant annet at retten til egen eiendom (ikke overdragelse til husbond) er den største seieren for likestilling. En liten, men sterk stat, er sentral for beskyttelse av liv, frihet og eiendom.

Når det er sagt, tror jeg at statlige virkemidler kan være fornuftig for utvikling av en del u-land. Det er jo helt meningsløst å snakke om demokrati og økonomisk utvikling i f.eks. Kongo, dersom man ikke har en sterk stat som beskytter individets rettigheter (herunder retten til liv og eiendom). Men et stort byråkrati og lite effektiv styring er jo nettopp fattige afrikanske lands hemsko - hvor konkurranse, åpnere grenser, avbyråkratisering etc - ville betydd langt mer enn 50 år med u-hjelp fra Norge. Anbefaler varmt boka "The shackeled continent" av The Economist-journalisten Robert Guest. Han beskriver blant annet en tur fra et Heineken-bryggeri med varer ut til provinsen - som med rundt 16 stopp for å sjekke papirer/bestikke lokale politiet, tar .. jeg tror deg var 6 dager i stedet for ett døgn. Hvis man lurer på hvorfor flere land i afrika er føkka, bør man kanskje begynne med hvordan landene er styrt de siste 30 åra - ikke skylde på kolonialismen til evig tid.

Og, som jeg tror Guest påpeker, man skulle tro at land som har vært undertrykt, utnyttet og dårlig styrt av kolonialmakter, skulle oppleve rask vekst med en gang undertrykkerne forsvinner. Som Baltikum og Øst-Europa etter murens fall. Men ei så i mange afrikanske land.

s sa...

Festlig at du diskrediterer BNP som mål på rikdom men bruker begrepet "fattigdom" som om det var hugget i stein.
Klarer ikke skrive "kvaliteter" i kursiv for dramatisk effekt, men det er tydeligvis her hunden ligger begravet. Hva slags kvaliteter er det sosialdemokratiet har som andre ideologier ikke har? Ikke si meg du er en av de som stemmer til venstre fordi sosialistene er "de snille"?
Sosialdemokrater er livredd for å introdusere konkurranse på områder de anser som for viktige til å overlate til private. Her lar de ideologi gå foran effektivitet, og resultatet er sløsing av ressurser. Kvaliteten på tilbudet blir også taperen, men kvaliteten på motivet (kursiv) er det ingenting å si på, det er jeg enig i.
Ellers er det riktig som VamPus og du sier om viktigheten av en sterk stat for å sikre individenes rettigheter og dermed også velstandsutviklingen. Systemet med gårds/bruksnummer er imidlertid ikke en sosialdemokratisk oppfinnelse.

Anonym sa...

Kjartan sa: Jeg ser ellers at du hevder det gamle marxistiske verdiprinsippet, at en verdi tilsvarer summen av arbeidet som går med på å behandle en vare. Som Robert A. Heinlein demonstrerte i sin ypperlige bok ”Starship troopers” er denne påstanden meningsløs, ettersom det ville medføre at en amatør ville kunne forlange høyere pris for sin kake enn en mesterkonditor, ettersom amatøren ville bruke lenger tid (og i tillegg få et dårligere resultat) på sitt arbeid. Verdi er egentlig veldig enkelt; det er hva et marked mener en gjenstand er verdt.

Når markedet etableres er det bare amatører som opererer i det. De profesjonelle oppstår som et resultat av tid og krav om bedre kvalitet etter at produktet erkjennes å ikke fylle behovet det er designet for godt nok.

Kjartan sa: Teorien om at rikdom baserer seg på utbytting lar seg ikke empirisk bevise.

Nei. Men den lar seg heller ikke empirisk motbevise, så der er vi vel på like gyngende grunn begge to. Vi er vel enige om at profitt er den positive differansen mellom utgifter og inntekter. I lønnsarbeidet ligger det implisitt som en forutsetning at arbeidsgiver skal tjene mer på arbeidet til arbeideren enn arbeideren tjener selv. Det er differansen her som avgjør om det er utbytting. Vi er vel ikke uenige om at utbytting av fattige arbeidere er den primære årsaken til at konsern i vestlige land har blitt så rike? For hvorfor flytter så arbeidsintensive bedrifter i moderne tid til fattige land for å få lavere lønnskostnader?

Anonym sa...

Vampus sa: Og, som jeg tror Guest påpeker, man skulle tro at land som har vært undertrykt, utnyttet og dårlig styrt av kolonialmakter, skulle oppleve rask vekst med en gang undertrykkerne forsvinner. Som Baltikum og Øst-Europa etter murens fall. Men ei så i mange afrikanske land.

Problemene ligger i den sososiokulturelle konteksten innbyggerne befinner seg i. Først og fremst har alle øst-europeiske land mistet evnen til å tenke kapitalistisk ( mange var gode kapitalistiske stater før revolusjonen). Den kollektive kunnskapen er ikke der. De aller fleste sliter med holdninger som er skapt gjennom generasjoner i et kommunistisk diktatur. Slikt snus ikke på flere tiår.

Anonym sa...

"Festlig at du diskrediterer BNP som mål på rikdom men bruker begrepet "fattigdom" som om det var hugget i stein"

Underlig. Jeg klarer ikke å se hvor jeg har gjort det. Fattigdom er i høyeste grad et relativt begrep, og er vanskelig å definere. Jeg tror for øvrig heller ikke fattigdom lar seg måle ved bruk av BNP; som har akkurat de samme svakhetene der.

"Ikke si meg du er en av de som stemmer til venstre fordi sosialistene er "de snille"?"

Jeg trodde vi hadde hemmelig valg i dette landet, men siden du anser det for nødvendig med en politisk selvangivelse kan jeg meddele deg at jeg har stemt på partier fra H til RV, og at det i omtrent samtlige tilfeller har vært personvalg. Jeg er for øvrig medlem av De Grønne.

Slik jeg ser det fører for øvrig også Høyre en variant av sosialdemokratisk / sosialliberal politikk. For å appellere til gutteromsliberalere og objektivister later de av og til som de er noe annet, og noen høyrefolk siterer Hayek, men i praktisk politikk er det lite annet enn en variant av sosialdemokratiet som leveres.

Bø i Nordland er egentlig ikke et unntak, men et eksempel som understreker dette på nær sagt glimrende vis. Delelinjen mellom "sosialister" og "ikke-sosialister" i norsk politikk har lite med den politiske virkeligheten å gjøre. Heller ikke i min kommune, der Krf har ordføreren og Ap varaordføreren.

Bakgrunnen for at sosialdemokratiet / sosialliberalismen står såpass sterkt er opplagt - at det sikrer et sosialt sikkerhetsnett som ikke sikres på tilsvarende vis gjennom utelukkende private løsninger, blant annet i forhold til helsevesen, trygd, arbeidsledighetstiltak osv. Samtidig er ikke sosialdemokratiet avhengig av en diktatorisk sentralmakt og et ettpartisystem. Det trives godt sammen med kapitalismen. Norge er et relativt fint land å være etablerer i. Det viser statistikken. Det vet jeg fra egne erfaringer.

"Sosialdemokrater er livredd for å introdusere konkurranse på områder de anser som for viktige til å overlate til private".

Javel. Stemmer det egentlig overens med Arbeiderpartiet sin track record på privatisering de siste årene? For jeg antar at det er dem du mener når du referer til sosialdemokrater?

Spør du en RV-er tror jeg du vil få klar beskjed på det området!

Jeg vil snarere påstå at en del av de som kritiserer Arbeiderpartiet er besatt av ideer om effektivitet og bedriftøkonomisk lønnsomhet, og at det er ideologisk motivert. Hvorvidt en privatisering av f.eks. helse, skole, osv er ønskelig må selvsagt inkludere flere parametre enn bare penger. Personlig synes jeg både offentlige og private tilbud bør eksistere, men mitt utgangspunkt skal jeg ikke bruke lang tid på å greie ut for her. Det får bli en annen dag, på min egen blogg.

Anonym sa...

Vampus skrev:

"Hvis man lurer på hvorfor flere land i afrika er føkka, bør man kanskje begynne med hvordan landene er styrt de siste 30 åra - ikke skylde på kolonialismen til evig tid."

Jeg er helt enig når det gjelder dette - Zimbabwe er jo et rimelig illustrerende eksempel. Men det er nok flere faktorer enn bare dårlige styresett som spiller inn.

Og så tror jeg ikke Afrika generelt er så ille som mange vil ha det til. Det finnes mange lyspunkt på det kontinentet også.

Anonym sa...

Forresten anbefaler jeg denne oversikten over debatten på norsk rundt De Soto. Her er det gode argumenter på begge sider, synes jeg.

Anonym sa...

EbhCA8 Your blog is great. Articles is interesting!

Anonym sa...

BffpFH Nice Article.

Anonym sa...

actually, that's brilliant. Thank you. I'm going to pass that on to a couple of people.

Anonym sa...

Thanks to author.

Anonym sa...

Please write anything else!

Anonym sa...

Good job!

Anonym sa...

Thanks to author.

Anonym sa...

Hello all!

Anonym sa...

Nice Article.

Anonym sa...

Nice Article.

Anonym sa...

xAkIEX Please write anything else!

Anonym sa...

actually, that's brilliant. Thank you. I'm going to pass that on to a couple of people.