Om VamPus

Bildet mitt
er Heidi Nordby Lunde, feminist, aktivist og Høyre-dame. Mer om Heidi. Kontakt meg på VamPus [a] gmail.com. Merk at kommentarer på innlegg eldre enn fem dager blir moderert - ene og alene for at jeg da får varsel om nye kommentarer. Leser ikke kommentarfeltet på gamle innlegg så ofte. Skriver du som anonym er sjansen stor for at det blir slettet sammen med spam.

fredag, oktober 26, 2007

Regjeringen hater Oslo

Det er kanskje ikke rart, når byen går så det suser etter ti år med borgerlig byråd. Så derfor skal de rødgrønne tappe byen for mer penger for å gi til distriktene. Regjeringens inntektsutjevningsutvalg la i dag frem sin innstilling med forslag til endringer i kommunenes inntektssystem. De foreslår å øke utjevningen mellom kommunene fra dagens 55 prosent til 60 prosent. I dag overføres det 3.1 mrd fra Oslo til andre kommuner og fylkeskommuner, og dette beløpet vil med det nye systemet øke til over 3.3 milliarder i året.

Som hovedstad og storby i vekst og stadig endring, så har selvsagt Oslo mange utfordringer - både i forhold til å skape muligheter for alle, levere gode omsorgstjenester og legge til rette for næringsliv og vekst.

Men overføringer fra Oslo til grisgrendte strøk der folk ikke hadde bodd om de ikke hadde fått betalt for å gjøre det gjennom subsidier og overføring er åpenbart en høyere prioritet...

Oppdatert: Og apropos det. Landbruksminister Terje Riis-Johansen får en halv million kroner i BU-milder til å ruste opp familiens fjøs.

26 kommentarer:

Milton Marx sa...

Oslo har dog tatt godt for seg av statlig virksomhet. Jeg tenker det er mang en distriktskommune som ville love dyrt og hellig at den aldri vil syte og klage mer, dersom den bare kunne få ett enkelt departement....

Unknown sa...

Dette er vås og sludder. Alle regjeringer uansett parti spiller alltid på parti med Oslo. I Oslo får hver borger 500 kroner i transportsstøtte fra staten, mens Bergen får omtrent 10% av dette. Til og med din egen partifelle Torbjørn Hansen har protestert mot at regjeringen ikke bevilger penger til nytt Odontologibygg ved UIB. Flere eksempler kunne vært laget; ja en lang lang liste som viser det motsatte av din konklusjon. Det beste ville vært om vi solgt Østlandet til svenskene.

Anonym sa...

Typisk sentrum-periferi-diskusjon, meningsløst å kritisere bønder-når dere i Oslo får et operahus som koster skjorta av skattebetalerne. Hva i all verden skal vi med et operahus?

Anonym sa...

Det er fantastisk å påstå at distrikts-norge tapper Oslo. Oslo tapper resten av landet. Oslo er subsidieheimen. Jeg er ikke imot Oslo. Jeg er for å bruke penger på Oslo. Jeg betaler skatt hvert år og vet at det havner urimelig mye penger - i Oslo. Men det er ok. Jeg er med på det. Men spar oss for nyliberalistene som ikke aner hvem som subisidierer de - gjennom det ganske så velfungerende norsk sosialdemokrati.

Hva i all verden bidrar Oslo med av verdiskaping av betydning? Olje, fisk, industri, turisme?

Unknown sa...

De to siste anonyme sier det som jeg skulle sagt det selv, bortsett fra at dette ikke dreier seg om hvilken regjering vi har til enhver tid. Alle AP regjeringene vi har hatt er like ille som alle de borgelige regjeringene vi har hatt vice versa. Som bergenser gjør du meg ganske forbannet med slike innlegg. Når jeg først er i gang har bergenske politikere av alle kulører kjempet i flere år at det må bli slutt på den skjevdelingen Helse Bergen blir utsatt for. Helse Vest får adskillig mindre penger relativt sett i forhold til antall mennesker det skal betjene. Dersom man hadde lyst, energi og ressurser kunne hadde det ikke vært noe problem å skrive en hel bok om hvordan Oslo tapper distriktene for ressurser og hvilke privilegier Oslo har i forhold til resten av landet. Imidlertid har forholdene blitt bedret noe med de rødgrønne, men langt i fra tilfredstillende.

Unknown sa...

Jeg glemte føye til HEIA BRANN!

Anonym sa...

Mathias, da.
Bergens-området sliter jo med de samme tappe-problemene som Oslo, hvilket er mye av grunnen for de mangler og den frustrasjon du nettopp gir uttrykk for.

Du gjør ikke Bergen noen tjeneste ved å hevde at Oslo bør tappes hardere. Snarere tvert imot! :-D

Unknown sa...

Oslo har i alle år hatt fordeler av å være hovedstad, men Bergen hele tiden lidd under dette. Dette er det ganske bred politisk enighet om i Bergen, til og med i Høyre formoder jeg. Hvis det er noe de politiske partiene i Bergen er enige om, så er det akkurat dette. Jeg vil nå ikke si at Bergens områdene sliter med de samme problemene som Oslo. I folketall er Bergen ca. 1/2 parten av Oslo, men i overføringer ligger det lang langt under halvparten. Hadde Bergen fått like mye fra staten som Oslo pr. innbygger hadde bybanen for lenge siden vært på plass, og kanskje hadde ikke trikken blitt lagt ned i det hele tatt. Ja, mye kunne vært sagt. Men hadde man innført et system hvor kommunene tok inn alle skatteinntektene og betalet en årlig statsskatt, hadde nok kommunne fått bedre råd. Registrerer at evt. nye forslag fra regjeringen ang. skatteinntekter ikke vil gagne Bergen. Imidlertid har jeg til gode å se hva dette forslaget konkret går på.

Anonym sa...

Whatever.

Anonym sa...

Jeg tror ikke at regjeringen har noe spesielt hat-forhold til Oslo.
Regjeringens medlemmer oppholder seg der, tross alt. Derimot har sentrale myndigheter, og særlig embetsverket, lite til overs for kommuner og kommunalt selvstyre i det store og hele, og har gjort sitt beste for å kvele lokale initiativ og lokalt selvstyre- overalt. Det hadde i grunnen vært greiere å styre, dersom man slipper å forholde seg til den hersens lokalbefolkninga. Nå har vi, i hvertfall i teorien, lokalt selvstyre i Norge, men en effektiv måte å kvele det på er ved økonomiske hindre, kommunene får i praksis bare kontrollere en ørliten del av sin økonomi, resten bestemmes sentralt.

Hva Bergen angår, så tror jeg at den største debetposten er Bergenserne selv, de er ikke akkurat kjent for beskjedenhet og lavmælte ytringer.

Unknown sa...

At man har lokalt selvstyre er en myte, derfor burde kommunene få beholde alle skattekronene selv, også betale en liten sum i statsskatt. Da hadde det blitt andre "boller" i departementer og embetsverk.

Anonym sa...

Jeg har ikke akkurat for vane å være enig med Mathias, men det er ganske riktig det han sier om at kommunene burde få beholde mere av det de tjener selv. Baksiden av medaljen er at en del kommuner ville gå konk, men vi ville få en sunnere kommunestruktur.

Unknown sa...

I Spania har de dette systemet, og se hva de har råd til; eget kulturhus, gode veier, rådhus de kan være stolte av osv. selv om deres utgangspunkt er langt dårligere enn norske kommuner. De har få fisk å ta opp havet og ingen oljerikdommer. I Spania har de "statsskatt" som betales av kommunene og ikke kommuneskatt, og regionene er adskillig mer selvstyrte enn norske fylker hvor man innenfor visse områder har egne lover i de spanske autonome regionene. Jeg sier ikke kategorisk at vi må innføre dette systemet, men det er ihvertfall en modell å se på. Men til nå er visst undertegnede eneste som tenker disse tanker. Jeg er i sterk tvil om en del kommuner ville gå konk med dette systemet, eller at de som Kjell sier at de skal få beholde mer. At systemet er på ville veier illustreres av hvordan situasjonen var i Austevoll kommune forut for valget i 2005. Austevoll har Norges den høyeste konsentrasjon av millionærer som selvfølgelig skulle gi bra med skatteinntekter. Men pga. skattesystemet får de relativt lite av dette. Konsekvensen var at kommunens eneste svømmebasseng var uten vann og skolene i kommunen sto til nedfalls. Det er jo et paradoks at det i en kommune skal ha en stor privat rikdom, men kommunal fattigdom. Slik kan vi ikke ha det.
Ved at kommunene fikk mere av skatteinntektene, ville det kanskje inspirert flere kommuner til å drive med næringsutvikling.

Anonym sa...

Mathias;
hvem er det som har styrt Austevoll i en evighet? Kan det ha noe med saken å gjøre?

Anonym sa...

Anonym @5:

"Hva i all verden bidrar Oslo med av verdiskaping av betydning? Olje, fisk, industri, turisme?"

Nå ligger vel ikke olja inni vestlandskommunene heller, men i havet utenfor.

Ellers må jeg si at jeg som innflytter, men allikevel osloboer i snart 20 år, finner det litt rart at vi her ikke skal ha noe med turisme å gjøre. Kan godt ta med meg Anonym på tur til Munch-museet, Frognerparken og museene på Bygdøy i august og se hvor mange innfødte Oslo-folk eller ens nordmenn vi finner der...

Anonym sa...

Jeg er for å plassere penger der penger blir skapt. Dette betyr at store midler fra hav-, og olje-næringen blir der de skapes.

Dette er ikke en tøvete teori, men noe som Greenspan gjennomførte med 3 presidenter med stort hell. Det betød en økning i produksjon og ingen inflasjon - noe som IKKE er utført av noen andre, noe sted, noen gang.

Elles er jeg helt i tråd med ideen om at å omfordele penger slik det er beskrevet med dagens regjering, er tullete, tøvete og svært dyrt. Norge har ikke råd til å drive på slik i det uendelige ------

Anonym sa...

Milton har et interessant poeng. Av 128 339 statsansatte (tall pr 1.10.2004) var 42158 ansatt i Oslo (8 % av folketallet i Oslo). Troms kommer på andreplass prosentvis, med 4,1 %. Ellers varierer det mellom 1,4 % og 4,0 %.

Tall fra "Statsansatte i Tall, lommestatistikk for statsforvaltningen".

Anonym sa...

Vel, du finner jo også (utkant-)kommuner hvor opptil 85-93% av kommunens totale antall ansatte er stats- eller kommuneansatte.

Hvor store verdier skapes der?

VamPus sa...

milton: Distrikts-Norge kan få alle statlige direktorater etc for min del. Bare i husk på at i "VamPus' Verden" ville ikke disse vært så veldig store - ref. nedbygging av byråkrati og statlig intervensjon. Oslo er forøvrig et cluster-sentrum for IKT, lifescience, kultur, maritim og energi/miljø. Oslo ligger også nest høyest på forskning i Norge. I tillegg flytter folk fra distriktene inn i storbyene pga jobb, utdanning eller rett og slett større muligheter. Ap gnåler om utjevning mellom øst og vest i Oslo, men velger da heller å ta penger fra byen og utjevne til distriktene i stedet..

Anonym sa...

Ivare; Hvilke utkant kommuner er det snakk om - helt konkret? Og hvor mange er de?

Vampus; Det er mye ok med Oslo. Universitetet er jo ok, selv om det er rimelig middelmådig jmfr pengestrømmen dit. Men det er ok - jeg er for å overføre penger til hovedstaden. Og en må gjerne "shine" den litt opp for skattebetalerenes penger også. Slik at turistene blir der litt lenger og ikke bare drar avgårde til vestlandet med en gang. Clear channel tårn er vel knapt som attraksjoner å regne - og finnes i de fleste andre byer også. Unntatt Bergen da.

Men gnålet om et "distrikts Norge" som tapper Oslo for penger for du legge av deg. Det er gnåling og det er du som står for det. Det er sutring på høyde med Carl I Hagen når han trer inn i sin glimrende offer-rolle. Det er statlig intervensjon som har gitt deg det Oslo du spiser dine høye biffer i. Det er helt ok. Jeg er med på å støtte det. Jeg betaler min skatt med glede. Men gi faan i sutringen.

Stian Oen sa...

Vampus: Utvalget du skriver om er ganske riktig nedsatt av Regjeringen, men består altså av representanter fra samtlige partier på Stortinget (og er derfor ikke på noen som helst måte representativ for Regjeringens politikk). Utvalget er i tillegg delt i sin innstilling på de punktene du irriterer deg over, etter skillelinjer som ikke er egnet til å overraske noen med en smule innsikt i norsk politikk. Hudflettingen din av utvalget er derfor nokså merkelig i mine øyne.

Anonym sa...

Mathias med modellen der "kommunene" fordeler til staten er interessant. Det betyr igjen at de krever inn pengene, og etter overskudd betaler til staten. Dermed hindrer man teknokratiet og staten vil tenke seg om to ganger før man trer ting over hodet på kommunene.

Men først, slå sammen kommunene, se på eksempelet

Anonym sa...

anonym @22:

Jeg visste ikke at det var forbud mot å spise høye biffer på bygda, om det da ikke hensynet til naboene, og at de ikke skal begynne å mumle, som spiller inn. Som innflytter fra småby kan jeg fordomsfullt tenke meg det... Byliv gjør fri, som det het i middelalderen.

Milton Marx sa...

Vampus: Vi er egentlig ganske enige - i teorien. Men vi lever ikke i en perfekt verden. Vi lever i en verden hvor mange ordførere mener at det å sikre offentlige arbeidsplasser - og helst i fylkes og statlig regi - er deres fornemste oppgave.

De tallene som er Jørund nevner er trolig ikke helt riktige. Hva med alle de aktivitetene som staten formelt "har skilt ut", men hvor endringen reelt bare er formell? Plutselig teller de som "private".

Og hva med befolkningstettheten? Det skulle vitterlig være færre prester og andre statlige ansatte per innbygger i Oslo enn i distriktene, og ikke flere enn noe annet sted i landet.

Mitt poeng er at Oslo er enopphoping av statlig aktivitet som det ikke i dag finnes like opplagte grunner for å samle som tidligere.

Ellers burde Oslo snart bli enig med seg selv. Med sin ene tunge graver byen til seg alt den kan få av statlig virksomhet, og med den andre syter den fordi den har så store problemer pga. overbefolkning. Boligmarkedet er sprengt, trafikken håpløs, behov for mer infrastruktur etc. etc.

Oslo trenger en opprustning skulle dagens politikk fortsette, men trenger landet at sentraliseringen fortsetter i samme takt? Jeg mener ikke at landet trenger Oslo i sin nåværende form. Landet er bedre tjent med en spredning/og slanking av statlig virksomhet - og så får de private aktivitetene som ønsker å ligge i Oslo gjøre dét.

La oss få en hardhendt desentralisering, slik at vi kan redde Oslo fra dens skrekkelige storbyproblemer.

Anonym sa...

Varför inte bara slå ihop kommunerna, avskaffa fylkeskommunerna och se över var pengarna går till. Vad är vitsen med 431 kommuner i detta lilla land? Det går ju an att centralisera och avskaffa vissa. Går inte ett lokalkontor bra i företagsvärlden läggs det ned. Varför inte göra detsamma på kommunal och statlig nivå? Jobben finns ju kvar (de flesta), men administrationen minskar drastiskt.

Unknown sa...

Geirronimo! Jeg er i tvil at AP går for dette, på denne måten tror jeg er uenig med mitt eget parti, men på en annen side er jeg uenig i at kommunesammenslåinger er veien å gå. Praksis har vist, at den minste kommunen nærmest blir en slags "koloni" etter at sammenslåingen er et faktum. Jeg er faktisk litt i tvil om kommunesammenslåingen i Bergen i 1972 var rett. Jeg er inne på tanken å reversere denne sammenslåingen så sant Bergen Kommune ikke klarer å ta seg av visse esensielle ting i bydelene. Det virker som dagens (eller det som var da) bare brydde seg om sentrum. Hver gang byrådet uttalte seg om noe som burde vært gjort, var det sentrum og sentrum, aldri periferien.