Om VamPus

Bildet mitt
er Heidi Nordby Lunde, feminist, aktivist og Høyre-dame. Mer om Heidi. Kontakt meg på VamPus [a] gmail.com. Merk at kommentarer på innlegg eldre enn fem dager blir moderert - ene og alene for at jeg da får varsel om nye kommentarer. Leser ikke kommentarfeltet på gamle innlegg så ofte. Skriver du som anonym er sjansen stor for at det blir slettet sammen med spam.

tirsdag, oktober 30, 2007

Innvandrere - vi trenger dem!

Endelig blir innvandringsdebatten løftet ordentlig frem av seriøse aktører på høyresida. Philippe Legrains bok om "Immigrants. Your country needs them" er obligatorisk lesning for DEG dersom du er på høyresida. Dere venstreskrullinger kan spille scrabble eller noe så lenge.

Her er litt matnyttig tankefor:
Referat fra Civitas frokostmøte om temaet, med Philippe Legrains innledning i fulltekst.
Civitas Dag Ekelberg om Fundamentale friheter i Dagbladet.
Liberaleren om Innvandring for et bedre liv.
Martin Sandbu i tenketanken LibLab om Norske feiloppfatninger i Aftenpoften.

Ok, hvis venstreskrullingene er ferdig med å scrabble så kan de jo gå hit for en liten redegjørelse om hva liberalismen bygger på. Tolker man hva Mathias skriver i kommentarfeltet så er det åpenbart at ikke alle har fått med seg helt grunnleggende ting.

PS! Alle de store bokbutikkene i Oslo sentrum er utsolgt for Legrains bok i skrivende stund (det er en time av mitt liv jeg aldri får igjen), men forsøk i helgen...

16 kommentarer:

Unknown sa...

Nevnte du meg for at jeg skulle kommentere? Eller hva var intensjonen.? Kan du vise meg hvor jeg evt. har misforstått eller har en annen mening enn det du har Vampus?

Anonym sa...

Kronløken Svendsen:

Liberalistenes utfordring er å vise at de tar individets posisjon på alvor. Så langt har en (utelukkende) konsentrert seg om at næringslivet må få frie tøyler. Ja - kronløken Svendsen sier noe om en stat - men når snakker liberalistene om dette - når handler de på dette?

Motsetningen mellom individ og stat er idiotisk forstørret av pseudo-liberalister som ikke gjør en tøddel - teoretisk eller i praksis - for å skjerme individet mot andre aktører- deriblandt et gigantisk næringsliv som sikler etter å få mer og mer og mer å si (om det er nødvendig å orientere Vampus om hvilke konkrete utslag dette gir så er det forsåvidt ikke uventet gitt tidligere mangel på refleksjon rundt akkurat dette).

Og det er en vesentlig forskjell mellom stat og næringsliv; politikere kan man stemme på. En skulle tro dette var et interessant aspekt for liberalister. Men nei. En ønsker å overføre de funksjonene politikere styrer over til det private - og dermed redusere den enkeltes innflytelse.

Det er ikke et poeng å ha en overvektig stat - men det er vel et poeng å ha reflekterte liberalister?

Anonym sa...

Herlig innlegg på frokostseminaret og godt skrevet for ABC ;-)

Hilsen Erlend

Anonym sa...

Eh ja det er kult med innvandrere som jobber og som har bra utdannelse. Men norge er jo ikke en magnet på dem kan man trygt si.

Finland går bra uten og det er ingen grunn til at norge ikke skulle gå bra.

Norge hadde hatt nok arbeidskraft hadde det ikke vært for at 10% går på trygd, 2% er arbeidsledig og 45% jobber i staten.

I stedet pøser vi på med innvandrere og later som vi trenger dem. Men klart, folk fra østeuropa jobber bra ikke noe med det.

Anonym sa...

Er det ikke slik at vi har den, eller av de høyeste, prosenten av yrkesaktive voksne i den vestlige verden?

Anonym sa...

Du får sagt det, VamPus.. :)

VamPus sa...

anonym 1: For det første så er ikke liberalister for særprivilegier til næringslivet. NHO m.fl. jobber for subsidier til kraftkrevende industri er for eksempel uhørt (spesielt i disse klimatider). Næringslivet skal konkurrere med hverandre uten at staten går inn og gir privilegier til noen. At næringslivet "påvirker" mine valg som enkeltmenneske tar jeg for gitt. Om jeg vil ha en særegen ting spesialprodusert for meg, så må jeg betale prisen for å få dette gjort dersom jeg ikke kan skape det selv. Ellers tar jeg lykkelig til takke med de valgene jeg har i markedet og finner dette relativt uproblematisk. Der kreative sjeler ser en mangel, evt. idealister ønsker å fremme produkter til et smalt marked, kommer dette stort sett etter hvert.
anonym 2 (dere gidder liksom ikke finne på nick en gang): Jeg mener at også "ufaglært" arbeidskraft er vel så viktig. Som Legrain påpeker - faren til Obama var en geitegjeter fra Kenya. Det er de mulighetene innvandrerne får som vil avgjøre om de klarer å skape et bedre liv for seg og sin familie - og kanskje dermed få frem nye talenter med andre idèer. Eksempelet med Finland er litt søkt, i all den tid de har slitt noe voldsomt med både arbeidsledighet, økonomisk vekst og innovasjon. De kan jo takke Nokia for suksessen. Bare en inkurie - samtidig som Nokia begynte sin snuoperasjon så var den finske stat tungt inne i et annet (nytt) finsk mobilselskap. Så mens Nokia brukte av egne penger og kunnskap på å bringe frem noe nytt, måtte de konkurrere med et selskap som fikk store subsidier fra skattebetalernes penger. Finnene skal være glad for at Nokia vant, for om det andre selskapet (som gikk dukken) hadde gått seirende ut så ville Finland på sikt både tapt Nokia-eventyret, samtidig som det statlig subsidierte produktet ville tapt på verdensmarkedet senere.
anonym 3: Mja, delvis riktig. Og dette skyldes den høye deltakelsen av kvinner i arbeidslivet. Men 800 000 på trygd og en forestående eldrebølge i et landt på 4,5 mill er ikke en seier for velferdsstaten.

Jeg for min del gleder meg til London-turen i desember. Da står Brixton for tur :-)

s sa...

Som liberalist støtter jeg, endog oppfordrer til, både ut- og innvandring.
Likevel er det en kjensgjerning at Norge og store deler av Europa sliter med å integrere alle sine nye borgere, særlig i forhold til USA. Her er det selvfølgelig store innbyrdes forskjeller, ettersom "innvandrere" vel er den minst homogene gruppen man kan tenke seg.
Men på dette punktet synes jeg likevel den måten mange liberalister avviser kritikken på låter litt hult. For at integreringen skal fungere slik vi ønsker, er vi nødt til å legge om store deler av bl.a. velferdssystemet og arbeidslovgivningen.
Hvem på høyresiden er villig til å stikke hånden inn i dette vepsebolet, slik at en liberalistisk innvandringspolitikk kan fungere? Og ønsker man uansett å innføre fri innvandring før de nødvendige forutsetningene er tilstede?

Anonym sa...

Liberal invandringspolitikk er helt sentralt i dagens Norge, men bedre integrering er enda viktigere i dag enn for 10 år siden.
Da var den totale innvandringen såpass lav at problemene med integrering kunne bli løst relativt raskt og effektivt. Nå øker innvandringen, ikke bare i antall, men de kommer fra flere forskjellige land og kulturer.

Hvis hele prosessen med integrering effektiviseres så vil alle innvandrere være arbeidsdyktige tidlig, samtidig som hele samfunnet tjener på vesentlig lavere behov for det stadig økende byråkratiet i arbeid og inkluderingssektoren.

Men innvandring fra andre land enn norden er veldig viktig. Mange som har kompetanse som vi ikke finner i lille Norge.

Må bare nevne at god del ikke-Norske FRPere mener det samme som meg.

Anonym sa...

Vampus; poenget er vel at en beskriver staten som et hinder for individet - og ser ikke at næringslivet utgjør samme hinder. Og det er verre - fordi det ikke er underlagt demokratisk kontroll Frihet til næringsliv og frihet til individet er ikke det samme - det kan faktisk hende det er motstridende.

Torbjørn skjønte åpenbart dette skillet - uten at han har kommet tilbake til det som han sa han skulle.

s sa...

Det er vel strengt tatt Grunnloven og ikke demokratiet som sikrer individet rettigheter.

Anonym sa...

Ja, det er riktig godt tenkt mr. Spenn. Veldig bra.

Anonym sa...

...dette har vel ikke noe med innvandring gjennom tvangsekteskap å gjøre... Helt FRI innvandring får man vel aldri, med mindre man setter inn tiltak for kun fri innvandring.
Trygdeshopping over grensene er heller ikke bra. Arbeidsinnvandring, fri sådan, bør man åpne fullstendig for

Anonym sa...

"Legrains bok er spekket med fakta og gir et overbevisende økonomisk argument for hvorfor åpne grenser også bør gjelde for såkalt «low-skilled» arbeidskraft"

Det er jo et rørende enkelt resonnement. Lønningene ville bli så lave i snitt at nordmenn hadde tassa stille rundt på sparebluss. No kjøpefest for røkla, og feitere Rimihagener. Lykke til liberalister. Det store problemet er FORDELING. Ikke Økonomisk gevinst.

Anonym sa...

Vampus skrev:
"Endelig blir innvandringsdebatten løftet ordentlig frem av seriøse aktører på høyresida."

Gudogbevaremegvel!Er dette høyresidas bidrag? Mer utopisk og mer politisk korrekt enn den virkelighetsfjerne venstresida.
Har egentlig alltid sett på deg som en del av "the chattering classes". Pene og korrekte mennesker med korrekte meninger. Go with the flow.

Hva med å ta konservatismen på alvor?

Anonym sa...

PS:
Nå må dere nyliberale slutte å forveksle Milton Friedman med Edmund Burke.